พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 10 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 10 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 10 เดือน พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในด้านร่างกายและสติปัญญา ด้านการใช้ภาษา ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการเข้าสังคม ที่พ่อแม่ควรรู้

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 10 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 10 เดือน ลูกน้อยจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจอย่างไร พ่อแม่ควรเสริมพัฒนาการหรือทักษะอะไรได้บ้าง อาการน่าเป็นห่วงของเด็กวัยนี้คืออะไร เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์ และข้อควรรู้ของเด็กวัยนี้จะมีอะไรบ้าง มาเริ่มกันเลย!

พัฒนาการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของเด็กวัย 5 ขวบ 10 เดือน

ถึงตอนนี้ลูกน้อยของคุณสามารถปั่นจักรยาน กระโดดเชือก และสามารถทรงตัวได้ด้วยขาข้างเดียวเป็นช่วงเวลาสั้นๆ สามารถเดินขึ้น-ลงบันได้ได้โดยไม่ต้องให้พ่อแม่คอยประคอง ทั้งยังสามารถจับลูกบอลขนาดใหญ่ หรือเล่นกีฬาเป็นทีม เช่น ฟุตบอลได้ ทั้งนี้น้องยังสามารถผูกเชือกรองเท้าได้ด้วยตนเอง สามารถรูปซิปได้ และช่วงวัยนี้พ่อแม่ยังบอกได้ว่าลูกถนัดซ้ายหรือถนัดขวาค่ะ นอกจากนี้ เด็กๆ ยังทำสิ่งเหล่านี้ได้

 • จับปากกาโดยใช้นิ้วมือสามนิ้ว
 • สามารถเขียนชื่อตัวเองได้
 • สามารถวาดรูปได้ด้วยดินสอ
 • ฟันน้ำนมเริ่มหลุดออก 1 – 2 ซี่
 • สามารถขี่จักรยานสามล้อได้
 • สามาถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได่
 • สามารถยืนทรงตัวด้วยขาข้างเดียวนาน 2-3 วินาที ขณะที่หลับตา
 • เตะบอล
 • ตัด แปะ รูปภาพจากกระดาษได้

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • คุณควรปล่อยให้ลูกได้เล่น เพื่อให้น้องได้เสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์และความคิดผ่านการเล่น
 • สนับสนุนให้ลูกทำงานบ้าน เพราะเป็นการให้เด็กได้ฝึกความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจ การเคลื่อนไหว และการนับถือตนเองค่ะ
 • จำกัดเวลาในการเล่นเกมของลูกน้อย หรือการเล่นโทรศัพท์มือถือ และควรให้ลูกได้นอนพักผ่อนเยอะๆ
 • หากเป็นไปได้ควรให้ลูกทำกิจกรรมเสริมอย่างเรียนว่ายน้ำ เต้นรำ หรือฟุตบอล
 • ไม่แนะนำให้เขย่าตัวลูก เพราะอาจเป็นทำให้เลือดออกในสมองและสมองเด็กอาจเกิดความเสียหายได้ค่ะ

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ไม่สามารถทำกิจกรรมที่เคยทำได้
 • ไม่สามารถจับปากกาหรือดินสอได้
 • ไม่สามารถเขียนชื่อตัวเองได้
 • เคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สะดวก มีการล้มบ่อยๆ
 • มีปัญหาเรื่องการมองเห็นและการได้ยิน
พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 10 เดือน

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 10 เดือน

พัฒนาการทางด้านความรู้และความเข้าใจของเด็กวัย 5 ขวบ 10 เดือน

ลูกน้อยจะให้ความสนใจกับกิจกรรมตรงหน้าได้นานขึ้น โดยจะจดจ่ออยู่อย่างน้อย 15 นาที สามารถเข้าใจเรื่องเวลา รู้จักเรื่องของฤดูต่างๆ สามารถออกออกเสียงคำศัพท์ที่เห็นได้ นอกจากนี้ น้องๆ ยังสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อีก ได้แก่

 • ทำความเข้าใจด้านตัวเลข โดยสามารถนับเลขได้ถึง 20
 • รู้จักสี
 • รู้จักว่าช่วงไหนกลางวัน-กลางคืน รู้จักซ้าย-ขวา
 • สามารถนับเลขถอยหลังได้
 • รู้จักลูกอักษรเป็นอย่างดี
 • สามารถอ่านคำศัพท์ได้บางคำ
 • มีสมาธิกับกิจกรรมใดๆ อย่างน้อย 10-15 นาที
 • สามารถถามคำถามและหาเหตุผลในคำตอบได้ เช่น “ทำไม”
 • เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับกฎ อันไหนผิดหรือถูก

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • พาลูกเข้าห้องสมุดหรือร้านหนังสือ เพื่อฝึกลูกให้มีนิสัยรักการอ่าน รวมถึงให้เด็กได้ฝึกอ่านหนังสือเพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่ๆ และหลังจากอ่านเสร็จแล้วควรให้ลูกได้เล่าเรื่องราวต่างๆ เพื่อดูแนวการคิดวิเคราะห์ของลูกน้อย
 • พาลูกเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ หรือธรรมชาติ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์ที่หลากหลาย
 • ให้ลูกเข้าควรทำอาหารเพื่อฝึกทักษะการคิดเลข โดยเฉพาะการวัดการตวงอาหาร รวมถึงการบอกทิศทางต่างๆ ค่ะ
 • พยายามให้ลูกได้เล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความคิด การตัดสินใจ เช่น ฟุตบอล เพราะลูกจะเรียนรู้เกี่ยวกับกฎกติกา การเคารพผู้อื่น และการปฎิบัติตามคำแนะนำ

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกไม่สามารถทำตามคำแนะนนำหรือคำสั่งของพ่อแม่ได้
 • ไม่สามารถนับเลขได้ถึง 20
 • ไม่สามารถเขียนชื่อตัวเองได้
 • ลูกไม่สนใจในการตั้งคำถาม
พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 10 เดือน

พัฒนาการเด็กวัย 5 ขวบ 10 เดือน

พัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคมของเด็กวัย 5 ขวบ 10 เดือน

เด็กจะแสดงความรู้สึกของเขาได้ดียิ่งขึ้น รักอิสระ รักการอ่านและชอบที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ทั้งยังเริ่มมีความรู้สึกกลัวต่างๆ เช่น กลัวผี กบัวความตาย ลูกน้อยของคุณอาจจะพูดว่า “หนูไม่อยากให้แม่ตาย” เป็นต้น สิ่งที่น่ากังวลอีกเรื่องของเด็กวัยนี้ จะเป็นเรื่องการเข้าโรงเรียน การได้พบปะเพื่อนใหม่ๆ ได้รู้จักกฎระเบียบ และสังคมใหม่ๆ บางครั้งการเรียนหนังสืออาจทำให้เด็กไม่ชอบใจ เกิดอารมณ์เสียและเกิดความเหนื่อยล้าได้ นอกจากนี้ เด็กๆ ยังสามารถทำสิ่งนี้ได้

 • รู้จักขอโทษเมื่อทำเรื่องผิดพลาด
 • แสดงความก้าวร้าว หรือโมโหร้ายลดน้อยลง
 • สนุกกับการเล่นกับเพื่อนมากขึ้น โดยที่เด็กจะเล่นกับเพื่อนเพศเดียวกันมากขึ้น เช่น เด็กผู้ชายก็จะเล่นกับเพื่อนผู้ชายด้วยกัน
 • เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศและอายุ
 • มีจินตนาการในการเล่นสูง
 • เริ่มที่จะโกหก

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • ให้ลูกได้เลือกกิจกรรมหรือกีฬาที่ชื่นชอบด้วยตัวเอง สิ่งนี้จะช่วยในการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูก และการนับถือตนเองมากขึ้น
 • เวลาช่วงเวลาดีๆ ให้ลูกได้ไปเล่นกับเพื่อนบ้สง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกัน
 • ให้ลูกได้ทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน ซึ่งพ่อแม่อาจจะให้ลูกเรียนเป็นกิจกรรมเสริม เช่น เล่นกีฬา เรียนศิลปะ
 • สอนให้ลูกรู้จักระวังตัวจากคนแปลกหน้า และความปลอดภัยต่างๆ
 • คอยดูว่าลูกมีอาการกัดเล็บหรือดูดนิ้วหรือไม่ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจบอกได้ว่าลูกมีอาการกังวลหรือคับข้องใจกับเหตุการณ์บางอย่าง
 • ลูกกำลังอยู่ในวัยชอบลอกเลียนแบบพฤติกรรมของคนรอบข้าง ดังนั้น พ่อแม่จะต้องแสดงทำตัวเป็นอบบอย่างที่ดีให้กับลูก

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกแสดงอารมณ์ที่รุนแรง โมโหร้ายบ่อยๆ
 • ไม่ยอมเล่นกับคนอื่น มีอาการหดหู่
 • ฉี่ใส่กางเกง
 • มีปัญหาเรื่องการนอน นอนไม่หลับตอนกลางคืน
พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 10 เดือน

พัฒนาการเด็กวัย 5 ขวบ 10 เดือน

พัฒนาการทางด้านภาษาและการสื่อสารของเด็กวัย 5 ขวบ 10 เดือน

ลูกน้อยของคุณจะเรียนรู้คำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉลี่ย 5-10 คำต่อวัน ทั้งยังชอบเล่าเรื่องตลก และยังมีคำถามแปลกๆ กับปริศนาคำทายมาเล่นกับพ่อแม่อยู่เสมอ อีกทั้งยังรู้จักตำแหน่งต่างๆ เช่น ด้านบน ด้านล่าง ข้างหน้า นอกจากนี้เด็กยังสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ ได้แก่

 • รู้จักคำศัพท์กว่า 2000 คำ
 • สามารถพูดเป็นประโยคได้
 • รู้จักการใช้ประโยคบอกเวลาได้อย่างถุฏต้อง
 • เริ่มเข้าใจเรื่องตลกและมีการแสดงถึงอารมณ์มีความสุข

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • ส่งเสริมให้ลูกรักการอ่านมากขึ้น จากการไปร้านหนังสือหรือห้องสมุด แล้วปล่อยให้ลูกเลือกอ่านในสิ่งที่ตนเองสนใจ โดยที่พ่อแม่อาจจะอ่านกับลูกแล้วให้ลูกลองคาดเดาเนื้อเรื่องตอนต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น
 • ช่วยลูกพัฒนาทักษะทางภาษาโดยพูดกับลูกย่อยๆ และพยายแก้ไขประโยคให้ถูกต้องเมื่อลูกพูดผิด
 • ปล่อยให้ลูกได้สนุกสนานกับหนังสือหรือเพลง

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกพูดไม่ชัด พูดไม่เข้าใจ
 • ลูกพูดไม่เป็นประโยค
พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 10 เดือน

พัฒนาการเด็กวัย 5 ขวบ 10 เดือน

พัฒนาการทางด้านสุขภาพและโภชนาการของเด็กวัย 5 ขวบ 10 เดือน

ลูกน้อยของคุณในวัยนี้ต้องการพลังงานวันละ 1200 – 2000 แคลอรี่ เพื่อให้สามารถใช้ทำกิจกรรมในแต่ละวัน รวมถึงยังต้องการสารอาหารต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้เพียงพอในแต่ละวัน

ประเภทของอาหาร ปริมาณอาหารที่แนะนำ อาหารที่พบ
โปรตีน 3-5.5 ออนซ์ วันละ 2 มื้อ
 • เนื้อไม่ติดมัน/ไก่/ปลา 1-3 ช้อนโต๊ะ
 • ถั่ว 4-5 ช้อนโต๊ะ
 • ไข่ 1 ฟอง
ผลไม้ 1-2 ถ้วย
 • ผลไม้สด หรือแช่แข็ง 1 ถ้วย
 • ผลไม้แห้ง 1/2 ถ้วย
 • แอเปิ้ลครึ่งลูก
 • กล้วย 1 ลูก
 • ส้มโอขนาดกลาง 1 ลูก
 • น้ำผลไม้สดไม่เติมน้ำตาล
ผัก 1.5-2.5 ถ้วย
 • ผักต้ม 1 ถ้วย
 • ผักใบเขียว 2 ถ้วย
 • มะเขือเทศ 1 ลูก
 • แครอทขนาดกลาง 2 หัว
 • ควรให้ลูกได้กินผักหลายๆ ชนิดทั้งสีเขียว แดง ส้ม ถั่ว สลับกันไปในแต่ละสัปดาห์ หากให้ลูกกินอาหารกระป๋องควรเลือกที่มีโซเดียมต่ำ
ธัญพืช  4-6 ออนซ์
 • ธัญพืช 1 ออนซ์ เท่ากับขนมปัง 1 แผ่น
 • ซีเรียล 1 ถ้วย
 • เส้นพาสต้า 1/2 ถ้วย
 • ควรเลือกธัญพืชที่ไม่ขัดสี เช่น ขนมปังโฮสวีต ข้าวโอ๊ต ข้าวกล้อง เป็นต้น
นม 2.5 ถ้วย
 • นม 1 แก้ว
 • โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลือง 1 ถ้วย
 • ชีตธรรมชาติ 1 ออนซ์
 • ชีส 2 ออนซ์

วัคซีนที่จำเป็นของเด็กวัย 5 ขวบ 10 เดือน

 • วัคซีนที่จำเป็น
  • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTwP)
  • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดกิน (OPV)
 • วัคซีนเสริม
  • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap หรือ DTaP)
  • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV)
  • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ (HAV)
  • วัคซีนโรคอีสุกอีใส (VZV) หรือวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสุกอีใส (MMRV)
  • วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่(Influenza)
  • วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ก่อนการสัมผัสโรค

ตารางวัคซีน

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • เมื่อลูกมีน้ำหนักตัวน้อยหรือมีน้ำหนักตัวมากเกินไป
 • มีไข้สูงเกินกว่า 39 องศาเซลเซียส
 • มีผื่นขึ้นผิดปกติ หรือมีตุ่ม มีก้อนขึ้นตามร่างกาย
 • มีอาการอาเจียนหรือท้องเสียนานกว่า 2 วัน
 • มีอาการปวดหัวบ่อยๆ

ที่มา: sg.theasianparent

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี

คู่มือฝึกทักษะชีวิตสำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ 2 – 18 ปี เด็กแต่ละช่วงอายุควรฝึกอะไรบ้าง

ฝึกลูกอย่างไรให้มีความอดทน รู้จักรอคอย ไม่กลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner