เด็กก่อนวัยรุ่น และวัยรุ่น (10 ปีขึ้นไป)

เรียนรู้ที่จะรักษาสัมพันธภาพกับลูกผ่านความท้าทายของวัยแรกรุ่น โรงเรียน มิตรภาพ และความมหัศจรรย์ และเรื่องราวดราม่าทั้งหมดที่มากับการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยรุ่นจนถึงวัยรุ่นของพวกเขา ด้วยเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญและพ่อแม่ที่เคยมีประสบการณ์

เด็กก่อนวัยรุ่น และวัยรุ่น