พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี

พัฒนาการลูกวัย 5 ขวบ 9 เดือน มีพัฒนาการอย่างไรบ้าง เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 9 เดือน

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 9 เดือน มีพัฒนาการอย่างไร ลูกในวัย 5 ปี 9 เดือน เติบโตแค่ไหน

 

พัฒนาการเด็ก 5 ปี 9 เดือน

พ่อแม่ที่เลี้่ยงลูกน้อยตั้งแต่วัยแบเบาะจะจินตนาการไม่ออกเลยว่า ทารกตัวเล็ก ๆ ในวันนั้น จะเติบโตและยืนด้วยขาของตัวเองได้อย่างวันนี้ จากวันที่พูดคำไม่เป็นภาษา แต่ตอนนี้พูดออกมาได้ชัดเจนแล้ว ลูกโตขึ้น มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว

แม้ว่าพ่อแม่จะอ่านหนังสือมามากแค่ไหน แต่ก็ไม่มีวันที่จะรู้ทุกเรื่องของลูกวัยนี้ อาจจะไม่เข้าใจว่า ทำไมลูกทำนั่นยังไม่ได้ เปรียบเทียบลูกตัวเองกับเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน ทั้งที่เด็กแต่ละคนนั้นมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน

หากพัฒนาการของลูกยังไม่สามารถทำบางอย่างได้ ก็อย่าเพิ่งกังวลมากเกินไป สิ่งที่ควรจะทำคือเฝ้าดูพัฒนาการของลูก ส่งเสริมและกระตุ้นอย่างเหมาะสมตามวัย และดูแลลูกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกเติบโตอย่างแข็งแรง

 

พัฒนาการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ของเด็กวัย 5 ขวบ 9 เดือน

สำหรับลูกวัย 5 ขวบ 9 เดือน กิจกรรมกลางแจ้ง หรือการเล่นที่ต้องใช้แรงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จึงควรฝึกให้ลูกออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวอยู่เสมอ การให้ลูกออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ยังช่วยให้ลูกติดนิสัยการออกกำลัง เติบโตไปจะได้สุขภาพแข็งแรง

พัฒนาการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของเด็กวัยนี้ จะทำสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง ลูกสามารถกระโดดเชือก เดินลงบันไดสบาย ๆ ลูกสามารถกระโดดข้ามได้แล้ว และเล่นกีฬาที่หลากหลาย ที่สำคัญ เด็กในวัยนี้ควรจะนอนหลับ 8-10 ชั่วโมงทุกคืน จึงจะถือว่าพักผ่อนอย่างเต็มที่

 

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 9 เดือนที่ทำได้

 • ลูกสามารถกระโดดเชือกได้แม้จะไม่ติดต่อกัน หรือกระโดดเชือกได้ไม่กี่ครั้ง
 •  ลูกสามารถขว้างและรับบอลได้สบายขึ้น
 •  ลูกสามารถเล่นกีฬาได้ และเข้าใจกติกาของกีฬา
 • ลูกสามารถขี่จักรยาน 2 ล้อได้
 •  ลูกสามารถผูกเชือกรองเท้าและแก้เชือกรองเท้าได้

เคล็ดลับสำหรับเด็ก 5 ขวบ 9 เดือน

 • พ่อแม่ควรเล่นกีฬากับลูก เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูก ทั้งยังเป็นการฝึกฝนร่างกายลูกให้แข็งแรงและคล่องแคล่ว
 •  ลูกในวัยนี้กำลังพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ควรให้ลูกฝึกเขียนและวาดรูป เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
 •  เด็ก 5 ขวบ 9 เดือนมักจะไม่อยู่นิ่ง เพราะวัยนี้มีพลังงานสูง มีความกระตือรือร้นที่จะทำโน่นทำนี่ด้วยตัวเอง ดังนั้น ควรปล่อยให้ลูกเล่นนอกบ้านเยอะ ๆ ทำกิจกรรมกลางแจ้งบ่อย ๆ ลูกจะได้ปลดปล่อยพลังงาน

เมื่อไหร่ที่ต้องพาลูกวัย 5 ขวบ 9 เดือน ไปพบกุมารแพทย์

 • ถ้าลูกนอนไม่ค่อยหลับ พักผ่อนไม่เพียงพอ มีสมาธิสั้น หรือมีพลังงานอย่างล้นเหลือจนไม่สามารถนิ่งเฉยได้เลย
 •  หากลูกไม่สามารถถือหรือกำวัตถุขนาดเล็กได้ และหากไม่สามารถใช้ปากกาหรือจับดินสอได้ ก็ควรปรึกษาแพทย์
 • การเคลื่อนไหวของแขนและขาไม่สัมพันธ์กัน

 

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 9 เดือน, พัฒนาการเด็ก 5 ปี 9 เดือน, พัฒนาการเด็ก, พัฒนาการ

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 9 เดือนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

พัฒนาการทางความคิด สติปัญญา และการเรียนรู้ ของเด็กวัย 5 ขวบ 9 เดือน

ลูกในวัย 5 ขวบ 9 เดือน จะสามารถสนทนากับผู้อื่นได้ หรือพูดคุยกับเด็กวัยเดียวกันได้ดี สำหรับการนับเลข เด็ก ๆ จะสามารถนับ 1-50 ได้แล้ว เมื่อพ่อแม่พูดคุยด้วย ลูกก็จะเข้าใจคำศัพท์ต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งยังชอบที่จะเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ชอบเล่นเกมทายปริศนา แก้ปัญหาง่าย ๆ ได้ และชอบที่จะหัวเราะไปกับเรื่องตลกขบขัน

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 9 เดือนที่ทำได้

 • บวกเลข หรือนับจำนวนง่าย ๆ เช่น หนึ่งบวกหนึ่ง หรือหนึ่งบวกสอง
 •  อ่านคำง่าย ๆ จากหนังสือได้ หรืออ่านประโยคสั้น ๆ จากหนังสือได้แล้ว
 •  เข้าใจเรื่องของเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต
 • พูด อธิบาย หรือต่อรอง ให้ได้สิ่งที่ลูกต้องการ
 •  นับถอยหลังจาก 10-1 ได้แล้ว
 •  เข้าใจขั้นตอนที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น เช่น คำสั่ง 3 ขั้นตอน
 •  จดจำและพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้เป็นอย่างดี

เคล็ดลับสำหรับเด็ก 5 ขวบ 9 เดือน

 • ของเล่นที่เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม, ศิลปะ และคณิตศาสตร์ จะช่วยเรื่องพัฒนาการทางความคิด สติปัญญา และการเรียนรู้
 •  ช่วงวัย 5 ขวบ 9 เดือน เป็นช่วงเวลาที่ดี ที่จะปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ทั้งการอ่านหนังสือหรืออ่านวรรณกรรม
 •  สอดแทรกบทเรียนต่าง ๆ จากกิจวัตรประจำวัน ให้ลูกได้ฝึกความคิดและเรียนรู้สิ่งใกล้ตัว เช่น ตอนที่ไปซื้อของในห้างหรือตลาด ให้ลูกลองนับจำนวนของที่คุณซื้อ ให้ลูกอ่านป้ายต่าง ๆ หรืออ่านฉลากสินค้า
 •  ให้ลูกได้ฝึกความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ด้วยการถามคำถามปลายเปิด ให้ลูกได้ตอบคำถาม แสดงความคิด ไม่ใช่แค่ตอบ “ใช่” หรือ “ไม่” ซึ่งสามารถถามได้หลังจากที่อ่านหนังสือไปด้วยกัน หรือแม้แต่การตอบคำถามลูกด้วยการตั้งคำถามกลับไป
 •  พาลูกไปที่ห้องสมุดสาธารณะ สอนให้ลูกหาหนังสือที่ลูกอยากอ่าน หรือหาหัวข้อที่ลูกสนใจใคร่รู้ จะได้หาหนังสือที่ช่วยให้ลูกได้รู้มากขึ้น

เมื่อไหร่ที่ต้องพาลูกวัย 5 ขวบ 9 เดือน ไปพบกุมารแพทย์

 • หากว่าลูกไม่แสดงความกระหายใคร่รู้ในเรื่องต่าง ๆ หรือมีพฤติกรรมที่เนือยนิ่ง
 •  การนับเลขของลูกมีปัญหา ไม่สามารถนับเลข 1-20 ได้
 •  ถ้าลูกไม่สามารถอ่านประโยคง่าย ๆ ได้ หรือต้องใช้เวลากว่าจะอ่านได้

 

พัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ของเด็กวัย 5 ขวบ 9 เดือน

เมื่อลูกอยู่ในวัย 5 ขวบ 9 เดือน ลูกจะสร้างเพื่อนใหม่ได้ง่ายขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ง่ายด้วย และยังชอบพูดคุยโต้ตอบกับคนที่ไม่รู้จัก ในวัยนี้ ลูกจะไม่มีปัญหาในการแย่งของ หรือหวงของเล่นแล้ว ทั้งยังชอบผลัดกันเล่นของเล่นกับเพื่อน ๆ

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 9 เดือนที่ทำได้

 • การร้องอาละวาดไม่มีอีกแล้ว หรือร้องอาละวาดแค่นาน ๆ ครั้ง
 •  ลูกจะพูดความรู้สึกของตัวเองได้เก่งขึ้น
 •  เรียนรู้ที่จะขออนุญาตในการทำสิ่งต่าง ๆ หรือรับฟังเหตุผลจากพ่อแม่มากขึ้น
 •  มีความรู้สึกเขินอายในบางครั้ง เช่น ตอนร้องเพลงต่อหน้าคนอื่น
 •  ชอบเล่นหรืออยู่คนเดียวในบางครั้ง

เคล็ดลับสำหรับเด็ก 5 ขวบ 9 เดือน

 • สนับสนุนให้ลูกมีส่วนร่วมในทีมกีฬา เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 •  เมื่อลูกรู้สึกเศร้า โกรธ หรือหงุดหงิด ควรสอบถามความรู้สึกของลูก อธิบายให้ลูกเข้าใจว่าความรู้สึกนี้คืออะไร ให้ความสำคัญกับลูก อย่านิ่งเฉยหรือปล่อยผ่าน แม้ว่ามันจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย
 •  สอนลูกเรื่องมารยาทที่เหมาะสม สอนเรื่องความเคารพต่อผู้อื่น
 •  สอนเรื่องการเข้าสังคม ฝึกทักษะการเข้าสังคม ด้วยการให้ลูกได้เจอเพื่อนช่วงวัยใกล้เคียงกัน แต่ถ้าตอนนั้นลูกอยากอยู่คนเดียว ก็ไม่ควรบังคับ

เมื่อไหร่ที่ต้องพาลูกวัย 5 ขวบ 9 เดือน ไปพบกุมารแพทย์

 • หากลูกไม่สามารถเล่นกับเด็กอื่น ๆ ได้ หรือมีปัญหาในการเข้าสังคม
 •  ถ้าลูกยังมีปัญหาด้านอารมณ์ ยังคงร้องอาละวาด ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้
 •  ชอบอยู่คนเดียว เล่นของเล่นลำพัง หลีกเลี่ยงที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

พัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ของเด็กวัย 5 ขวบ 9 เดือน

วัย 5 ขวบ 9 เดือน ลูกจะพูดได้ชัด มีคำศัพท์ในหัวมากขึ้น บางครั้งก็ชอบแทรกเวลาที่ผู้ใหญ่พูดคุยกันอยู่ เด็กวัยนี้จะเรียนรู้คำศัพท์ได้มากถึงวันละ 5-10 คำ จึงเป็นช่วงวัยที่เหมาะจะให้ลูกเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 9 เดือนที่ทำได้

 • ใช้สรรพนามอย่างถูกต้อง ฉัน เขา เธอและเรา
 • รู้จักสอบถามเพื่อขอข้อมูล
 • เริ่มให้คำมั่นสัญญา
 • เล่าใหม่หรือรื้อฟื้น เรื่องราวง่าย ๆ มาเล่าได้แล้ว
 • รู้จักตัวอักษร ตัวหนังสือ มากขึ้นแล้ว
 • เรียนรู้ว่า การอ่านหนังสือเริ่มจากซ้ายไปขวา อ่านจากด้านบนลงล่าง
 • พยายามที่จะสะกดคำเมื่อเขียนหนังสือ

เคล็ดลับสำหรับเด็ก 5 ขวบ 9 เดือน

 • ลูกจะเรียนรู้คำศัพท์จากสิ่งที่ผู้ใหญ่พูด จึงต้องระวังคำหยาบคาย พูดจาให้สุภาพต่อหน้าเด็กเสมอ และต้องใช้น้ำเสียงที่อ่อนโยนเมื่อพูดคุย
 •  หนังสือคือของขวัญที่ดีสำหรับเด็ก เพราะการอ่านทำให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ การอ่านช่วยเสริมสร้างทักษะด้านภาษา พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ใหม่ ๆ
 •  เพิ่มคลังคำศัพท์ให้กับลูก ด้วยการสอนคำศัพท์ใหม่ ๆ ทุกวัน และกระตุ้นให้ลูกใช้คำศัพท์ใหม่ในการพูดคุย

เมื่อไหร่ที่ต้องพาลูกวัย 5 ขวบ 9 เดือน ไปพบกุมารแพทย์

 • ถ้าลูกพูดตะกุกตะกัก พูดติดอ่าง หรือพูดไม่ชัดเจน
 •  หากลูกต้องใช้เวลานานในการจดจำคำศัพท์ใหม่ ๆ
 •  ลูกในวัยนี้ควรจะสร้างประโยคได้แล้ว ถ้ายังพูดไม่เป็นประโยค หรือเรียบเรียงประโยคไม่ถูกต้อง ให้ปรึกษาแพทย์

 

สุขภาพและสารอาหาร

ลูกในวัย 5 ปี 9 เดือน เริ่มเลือกกิน ชอบกินจุกจิกบ้าง อะไรที่ชอบก็จะกิน อะไรไม่ชอบก็จะไม่ยอมกิน แต่ก็พร้อมที่จะลองรสชาติใหม่ ๆ พ่อแม่ควรให้ลูกกินอาหารที่หลากหลาย ให้ได้ชิมอาหารต่าง ๆ เพื่อให้ลูกได้รับรู้รสชาติใหม่ ๆ

เรื่องสำคัญคือสารอาหารที่ลูกควรได้รับ ดังนั้น พ่อแม่ต้องคัดสรรอาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ให้ลูกเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง และมีสารอาหารสำคัญช่วยบำรุงสมอง

 

สารอาหาร ปริมาณ ไอเดียมื้ออาหาร
แคลอรี่ 1,200-2,000 กิโลแคลอรี่ ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโต และกิจกรรมที่ลูกทำ แซนวิชทูน่าใส่ชีส, ซีเรียลใส่นม, ซุปไก่
โปรตีน 0.5 ถ้วย ไก่ย่าง ปลานึ่ง หมูต้ม หรือไข่ต้ม
ผลไม้ 1-1.5 ถ้วย มื้อที่กินซีเรียลหรือมูสลี่ สามารถใส่ผลไม้หั่นชิ้นพอดีคำใส่ลงไปด้วยได้ หรือใส่ผลไม้หลากชนิดลงในโยเกิร์ต
ผัก 1.5-2.5 ถ้วย เลือกผักที่มีไฟเบอร์และธาตุเหล็กสูง เช่น ผักโขม แครอท และบีทรูท

ในแต่ละวันควรให้ลูกกินผัก 2-3 ชนิด

ข้าวและธัญพืช 3/4 ถ้วยตวง ข้าว ขนมปังโฮลวีต หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว
ผลิตภัณฑ์จากนม 2.5 ถ้วย นมสด 1 แก้ว หรือเลือกโยเกิร์ต

 • เด็กควรได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ให้ลูกลิ้มรสชาติใหม่ ๆ ทั้งผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ แป้ง เพื่อให้ลูกได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน
 • พ่อแม่ควรพาลูกไปหาหมอฟันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เล็กจนโต และควรแปรงฟันให้ลูกน้อยตั้งแต่ยังเล็ก พร้อมกับสอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
 • หลีกเลี่ยงการให้ลูกดื่มน้ำอัดลม หรือน้ำหวาน ควรให้ลูกดื่มน้ำผลไม้ที่มีเนื้อผลไม้ด้วยจะดีกับสุขภาพของลูกมากกว่า
 • เลือกของว่างที่มีประโยชน์กับสุขภาพของเด็ก เช่น ผลไม้และถั่ว
 • นอกจากอาหารแล้ว น้ำดื่มก็จำเป็นต้องร่างกายลูก ควรให้ลูกดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะวันที่อากาศร้อน

 

วัคซีนและอาการป่วยของเด็ก 5 ขวบ 9 เดือน

ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของลูกยังคงพัฒนา ทำให้ลูกอาจเป็นหวัดได้ง่าย แต่พ่อแม่ก็สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของลูกได้ด้วย ผัก ผลไม้ แล้วอย่าลืมให้ลูกดื่มน้ำด้วย

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 9 เดือนของแต่ละคนแตกต่างกันไป พ่อแม่ไม่อาจคาดหวังให้ลูกเป็นเหมือนตัวเอง หรือเหมือนกับเด็กคนอื่น ๆ ได้ และพ่อแม่ก็ต้องสังเกตให้ดี หากรู้สึกว่าลูกมีพัฒนาการช้า หรือมีอาการเจ็บป่วย ให้รีบปรึกษาแพทย์

 

 

ที่มา: sg.theasianparent

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 7 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก แต่ละช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี [ออนไลน์] เช็กเลย!

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner