X
English
Thai

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
(Last updated on 26th February 2021)

1. ภาพรวม

1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายแนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จำกัด (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบับนี้เรียกว่า “ทิคเคิลด์ มีเดีย” และใช้สรรพนามแทนตัวว่า “เรา”) ทิคเคิลด์ มีเดีย ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการแก่
“ยูสเซอร์” (ผู้ใช้) ทั่วโลก ถือเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลของท่าน นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้สามารถนำไปใช้ครอบคลุมได้ตั้งแต่ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือใด ๆ ที่เราเป็นผู้ให้บริการ บริษัทในเครือที่ถือครองกรรมสิทธิ์ร่วม หรืออยู่ภายใต้การดูแลของ ทิคเคิลด์ มีเดีย (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “บริษัทในเครือ”) ตลอดจนการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ (รวมถึงเพจ
ต่าง ๆ บนโซเชียลมีเดีย) (ทั้งหมดนี้ล้วนถือเป็น “การให้บริการ” ทั้งสิ้น)

1.2 โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านไม่ยินยอมปฏิบัติตามนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเรา

1.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอตามดุลยพินิจที่เราเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะมีผลทันทีเมื่อมีการเข้าถึง หรือเข้าใช้บริการของเรา ณ เวลาใดก็ตาม หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ท่านทำการเข้าถึง/ใช้บริการ หลังจากที่มีการเผยแพร่การแก้ไขก่อนหน้านี้ หากท่านไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบาย
คุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไข โปรดอย่าเข้าใช้บริการของเรา ท่านมีความจำเป็นจะต้องเข้าชมหน้านี้อยู่เป็นระยะ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จะมีการแจ้งเตือนเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซึ่งนโยบายจะมีผลบังคับใช้ทันที ต่อให้ท่านไม่ได้รับการแจ้งเตือนใด ๆ ก็ตาม

2. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม และ วิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว

2.1 หากท่านมีการใช้บริการของเรา เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ ข้อมูลที่เราเก็บ และจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลของเรา ขึ้นอยู่กับขอบเขตการใช้งานเฉพาะและการใช้บริการของแต่ละบุคคล ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ ทิคเคิลด์ มีเดีย ของท่าน
ตารางต่อไปนี้ ชี้แจงถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลประจำตัวประชาชน, หมายเลขติดต่อ และข้อมูลลงทะเบียนที่ใช้ในการสมัครบัญชี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นามแฝง อีเมล รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อุปกรณ์ติดต่อไร้สาย และชื่อบัญชีผู้ใช้ ตลอดจนชื่อที่ใช้แสดง หรือรหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้
ข้อมูลด้านภูมิประชากรศาสตร์ และ ข้อมูลเชิงสถิติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพศสภาพ ความสนใจ ข้อมูลไลฟ์สไตล์ ตลอดจนงานอดิเรก
ข้อมูลทางการเงิน หรือ ข้อมูลการชำระเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ในการจัดส่ง หมายเลขบัตรเครดิต และบัตรเดบิต หมายเลขยืนยันตัวตนและวันหมดอายุ ตลอดจนข้อมูลการชำระเงินและประวัติการซื้อขายกับเรา
เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รูปภาพ วิดีโอ เสียง ข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ ของท่าน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ส่งให้กับ ทิคเคิลด์ มีเดีย ผ่านกระดานสนทนา กระดานข้อความ หรือแอปพลิเคชันมือถือ รีวิวของท่านที่ส่งให้กับผู้ค้า ฟี้ดแบคหรือคำรับรองคุณภาพสินค้า ที่ท่านส่งมอบให้เราเพื่อใช้บริการ
ข้อมูลบริการลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำถาม ข้อความต่าง ๆ ที่ท่านส่งเข้ามาเพื่อติดต่อกับเราโดยตรง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ อีเมล การติดต่อทางโทรศัพท์ การโพสต์ข้อความ ตลอดจนสรุปสาระสำคัญ หรือการอัดเสียงของท่านขณะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
การติดต่อสื่อสารกับผู้ค้าและผู้ให้บริการ (เวนเดอร์ต่าง ๆ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความที่ส่งภายในการใช้บริการ การโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ค้า และคู่ค้าทางการโฆษณา ตลอดจนข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่ถูกส่งเข้ามา เช่น วันที่/เวลาที่มีการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ของเบอร์ที่โทรเข้ามา เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ ระยะเวลาในการโทร และตำแหน่งพิกัดที่สามารถระบุได้ผ่านรหัสประจำของพื้นที่ที่ใช้ในการติดต่อ
การวิจัย แบบสอบถาม หรือข้อมูลเพื่อการชิงโชค รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลแบบสอบถาม ข้อมูลที่ท่านส่งเข้ามาเพื่อเข้าร่วมการชิงโชค
เราเลือกจัดเก็บเพียงข้อมูลเท่าที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม (เช่นข้อมูลติดต่อ) เพื่อติดต่อส่งมอบของรางวัลเท่านั้น
ข้อมูลอุปกรณ์ และ ไอเด็นติไฟเออร์ต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หมายเลขที่อยู่ไอพี (IP address) ชนิดของบราวเซอร์ ภาษาที่ใช้ ระบบปฏิบัติการ ชนิดของแพล็ตฟอร์ม ชนิดของอุปกรณ์ คุณสมบัติซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ตลอดจนหมายเลขประจำเครื่อง ประกาศโฆษณา และตัวระบุหรือไอเด็นติไฟเออร์ต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน
การเชื่อมต่อ และ ข้อมูลการใช้งาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ท่านดาวน์โหลด ชื่อโดเมนต่าง ๆ เพจรองรับต่าง ๆ (landing page) กิจกรรมการค้นหา เนื้อหา หรือประกาศโฆษณาที่ดูหรือคลิ๊ก เวลาและวันที่ในการเข้าชม หน้าที่เข้าชม แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ท่านกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นและไม่เสร็จสิ้น นิยามที่ท่านค้นหา ตลอดจนเนื้อหาต่าง ๆ ที่ท่านอัพโหลดหรือดาวน์โหลด ไม่ว่าท่านจะทำการเปิดอีเมล และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเนื้อหาในอีเมล จำนวนที่เข้าชม บันทึกข้อผิดพลาด และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
ตำแหน่งระบุพิกัด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เมืองที่ท่านอาศัยอยู่ รัฐ (จังหวัด) ประเทศ และรหัสไปรษณีย์ที่เชือมกับหมายเลขที่อยู่ไอพี (IP address) หรือที่ระบุได้จากการตรวจสอบสามเส้าผ่านไวไฟ และ การอนุญาตของท่านตามการตั้งค่าผ่านอุปกรณ์มือถือ ตลอดจนข้อมูลตำแหน่งระบุพิกัด GPS ผ่านอุปกรณ์มือถือ
ข้อมูลโซเชียลมีเดีย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเข้าใช้บริการผ่านการเชื่อมต่อ หรือล็อกอินผ่านบุคคลที่สาม เรามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลที่ท่านระบุไว้ภายในโซเชียลมีเดีย เช่น ชื่อ อีเมล รายชื่อเพื่อน รูปถ่าย เพศ ตำแหน่งที่อยู่ และเมืองที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน ตลอดจนข้อมูลที่ท่านให้กับเราโดยตรงผ่านเพจบนเครือข่ายโซเชียลมีเดีย หรือแพล็ตฟอร์มการจดบันทึกใด ๆ (เช่น Facebook Instagram Snapchat WordPress และ Twitter)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์ การเริ่มตั้งครรภ์ รอบประจำเดือน การตั้งครรภ์ และระดับในการทำกิจกรรมทางเพศ
อื่น ๆ เช่น ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านเลือกที่จะเปิดเผยให้กับ ทิคเคิลด์ มีเดีย เพื่อเข้าใช้บริการของเรา

2.2 ท่านอนุมัติให้เราทำการเก็บข้อมูลข้างต้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้:

 1. ผู้ใช้อื่นที่อาจให้ข้อมูลของท่าน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องในเชิงเหตุการณ์หรือประวัติส่วนตัวของพวกเขา
 2. ตัวแทนจำหน่ายข้อมูลผู้บริโภคต่าง ๆ
 3. ฐานข้อมูลบันทึกสาธารณะต่าง ๆ
 4. การจัดสัมมนา ประชุม และ อีเวนต์ต่าง ๆ
 5. บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง
 6. เครือข่ายโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่ใช้บริการ โดยเลือกเก็บตามการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน
 7. ผู้ประมวลผลการจ่ายเงินที่เป็นบุคคลภายนอกผู้ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแทนเรา ตลอดจนพันธมิตรอิสระทางการค้า
 8. บุคคลที่ภายนอกอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่เป็น ผู้ขาย ผู้ผลิต/ผู้จัดหา
 9. ผู้รับจ้างในการจัดกิจกรรมที่ท่านติดต่อ
 10. แบบสอบถาม หรือ ผู้สนับสนุนของรางวัลชิงโชค
 11. นักวิจัย และ นักวิเคราะห์
 12. ผู้ให้บริการการโฆษณา
 13. ผู้ให้บริการอนาลิติกส์ (Analytics) และ
 14. คุ้กกี้ต่าง ๆ และ เทคโนโลยีการระบุพิกัด

2.3 ตารางต่อไปนี้ อธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดประสงค์ และ และเกณฑ์ทางกฏหมายต่าง ๆ
ที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลของท่านไปใช้

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล

เกณฑ์ทางกฎหมาย

ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
 • การตอบรับคำขอของท่านในเชิงข้อมูล เพื่อการให้ข้อมูล
  ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการให้บริการลูกค้า
  และ ความช่วยเหลือทางเทคนิค
 • การให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางการชำระเงิน และ ข้อมูลการใช้บริการ
  (เช่น แจ้งการเปลี่ยนแปลงในการใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทางการเงิน
  หรือ ข้อมูลการชำระเงิน การซื้อขายผ่านการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ)
 • การติดต่อท่านผ่านทางอีเมล จดหมาย โทรศัพท์ หรือ ข้อความ SMS ที่เกี่ยวข้องกับ ทิคเคิลด์ มีเดีย และ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากบุคคลที่สาม ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ แบบสอบถาม แผนส่งเสริมการขายต่าง ๆ (โปรโมชั่น) กิจกรรมพิเศษ และ หัวข้ออื่น ๆ ที่ท่านอาจสนใจ ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 1. ปฏิบัติตามข้อตกลงของคู่สัญญา
 2. มีความจำเป็นต่อฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อศึกษาข้อมูล วิธีการที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/การบริการของเรา เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจ และนำไปรายงานฝ่ายการตลาดถึงข้อมูลเชิงกลยุทธ์)
ใช้เพื่อการให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
 • การประมวลผล และ การดำเนินธุรกรรมทางการเงิน
 • การอำนวยความสะดวกในการส่งใบเสนอราคาแก่ผู้รับจ้าง
 • การบริการให้ข้อมูลแก่ชุมชุม การตีพิมพ์ข้อมูลของท่าน ตลอดจนใบรับรองใด ๆ ที่ท่านส่งให้กับเรา
 • การให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอนาลิติกส์ทั้งในด้านสุขภาพ การเริ่มตั้งครรภ์​ รอบประจำเดือน และ สถานะการตั้งครรภ์
 • การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ทำการวิจัย และการจัดทำรายงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อใช้บริการของเรา
 • การบริหารจัดการ ผู้เข้าร่วมการประกวด แผนส่งเสริมการขาย ตลอดจนแบบสอบถาม
 • การติดต่อสื่อสารเพื่อตอบสนองความประสงค์ที่ท่านส่งเข้ามาแทนผู้อื่น เช่น คำขอในการเชื่อมต่อประวัติส่วนตัวของท่านกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน ข้อความแนะนำเพื่อน หรือ ผู้ขาย (เวนเดอร์)
 • เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชัน ตลอดจนปัญหาอื่น ๆ ที่ได้รับการรายงาน
 1. ปฏิบัติตามข้อตกลงของคู่สัญญาา
 2. มีความจำเป็นต่อฐานประโยชน์อันชอบทำ (เพื่อศึกษาวิธิการที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเรา เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจของเรา)
ใช้เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าส่วนตัวตามประสบการณ์ของลูกค้า
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
 • การตั้งค่าเฉพาะในการแสดงโฆษณา และเนื้อหาในการใช้บริการตามความสนใจ และกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้
 • การสร้าง และ การเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของผู้ชมที่สามารถนำไปใช้ในการยิงโฆษณาแบบเจาะกลุ่ม และ การตลาด การใช้บริการ ตลอดจนการบริการต่าง ๆ จากบุคคลที่สาม แพล็ตฟอร์ม แอปพลิเคชัน
 • การสร้างประวัติส่วนตัวของผู้ใช้ รวมไปถึงการเพิ่มข้อมูล และการผนวกข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม ที่สามารถนำไปใช้เพื่อการวิเคราะห์อนาลิติกส์ การตลาด และ การโฆษณา
 • การส่งจดหมายข่าว แบบสอบถาม
  ตลอดจนข้อมูลผลิตภัณฑ์ การบริการ และ โปรโมชั่นส่งเสริมการขายของเรา หุ้นส่วน และองค์การต่างๆ ที่เราทำงานร่วมด้วย
 • มีความจำเป็นต่อฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อศึกษาข้อมูล วิธีการที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/การบริการของเรา เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจ และนำไปรายงานฝ่ายการตลาดถึงข้อมูลเชิงกลยุทธ์)
การปกป้องรักษาการบริการ และ ข้อมูลผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
 • การเฝ้าสังเกตการณ์ การป้องกัน ตรวจจับการทุจริต
  ผ่านการยืนยันตัวตนของผู้ใช้
 • การกำจัดสแปม มัลแวร์ หรือ ความเสี่ยงทางด้านปลอดภัยอื่น ๆ
 • การเฝ้าสังเกต บังคับใช้ และปรับปรุงด้านความปลอดภัยในการใช้บริการของเรา
 1. มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อ
  ภาระผูกพันตามกฏหมาย
 2. มีความจำเป็นต่อฐานประโยชน์อันชอบธรรม (ตั้งแต่ การบริหารธุรกิจ บทบัญญัติการจัดหาการบริหารจัดการ ตลอดจนการให้บริการไอที ตลอดจนความปลอดภัยเครือข่าย การป้องกันการฉ้อโกงในรูปแบบใดก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น ทั้งในบริบทของธุรกิจ เการปรับรูปแบบองค์กร หรือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรที่เกิดขึ้น
การตรวจจับการฉ้อโกง ป้องกัน ตลอดจนการปกป้องป้องสิทธิตามกฏหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
 • การปฏิบัติตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กฏหมาย และ มาตรการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราและฐานประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่น
 • การกำหนด การปกป้อง หรือใช้สิทธิตามกฏหมายเมื่อใดก็ตามที่มีความจำเป็นต่อฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา และ ผู้อื่น (เช่น เพื่อบังคับใช้ข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ หรือ เพื่อการคุ้มครองบริการของเรา ตลอดจนผู้ใช้บริการ และ บุคคลอื่น ๆ)
 1. มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อ
  ภาระผูกพันตามกฏหมาย
 2. มีความจำเป็นต่อฐานประโยชน์อันชอบธรรม (ตั้งแต่ การบริหารธุรกิจ บทบัญญัติการจัดหาการบริหารจัดการ ตลอดจนการให้บริการไอที ตลอดจนความปลอดภัยเครือข่าย การป้องกันการฉ้อโกงในรูปแบบใดก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น ทั้งในบริบทของธุรกิจ เการปรับรูปแบบองค์กร หรือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรที่เกิดขึ้น

2.4 ข้อมูลรวม ตามจุดประสงค์ที่ได้กล่าวมาในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เรามีความจำเป็นในรวมข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการของท่านร่วมกับข้อมูลใด ๆ ที่เราได้รับมาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมกับใช้ข้อมูลนั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

2.5 ข้อมูลโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่เราเสนอให้ท่าน

2.6 เราอาจมีความจำเป็นในการนำ ข้อมูลตัวตนของท่าน ข้อมูลติดต่อ การใช้งานเชิงเทคนิค ตลอดจนประวัติส่วนตัว ไปใช้ต่อยอดเพื่อคาดการณ์ถึงสิ่งที่ท่านต้องการ มีความจำเป็น หรือมีความสนใจ การกระทำนี้จะเป็นตัวกำหนดวิธีการให้เราตัดสินใจว่า ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และข้อเสนอใดในการซื้อสินค้าใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน (เราถือว่าการกระทำนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การตลาด) ท่านจะได้รับข้อมูลจากฝ่ายการตลาดของเรา หากมีการติดต่อส่งคำขอเพื่อรับข้อมูล การซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากเรา และหากท่านไม่ได้ปิดกั้นให้มีการส่งข้อมูลดังกล่าว

2.7 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ท่านยินยอมให้เราพิจารณาตามเหตุผลในการนำข้อมูลของท่าน
ไปใช้ด้วยเหตุผลอื่นที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ดั้งเดิม

3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ๆ

ขณะที่ท่านใช้บริการ ท่านอาจมีการให้ข้อมูลของบุคคลอื่นกับเรา (เช่น การอัพโหลดรูปสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน)​ หากท่านทำการส่งข้อมูลของบุคคลอื่น ๆ ให้กับเราแล้ว ถือว่าท่านได้รับคำยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ และอนุญาตให้เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล นำไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลในวิธีและจุดประสงค์เดียวกันกับที่เราปฏิบัติกับข้อมูลของตัวท่าน)

4. คุกกี้ และ การวิเคราะห์ทางออนไลน์(อนาลิติกส์) อื่น ๆ

4.1 เราใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการติดตาม และวิเคราะห์ทางออนไลน์ (เช่น คุกกี้ แฟลชคุกกี้ แท็กพิกเซล และ HTML5) เพื่อเก็บรวบรวม และ วิเคราะห์ข้อมูลของท่านในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา นอกเหนือจากจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เราสามารถสร้างประสบการณ์การเยี่ยมชมที่เหมาะสมกับท่านได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตภายภาคหน้า ผ่านความเข้าใจ การจดจำประวัติการเข้าชม และการตั้งค่าการใช้งานส่วนตัวของท่าน

4.2 เราอาจมีความจำเป็นจะต้องใช้บริการการวิเคราะห์อนาลิติกส์เว็บไซต์จากบุคคลที่สาม เพื่อทำการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบบัญชี การวิจัย หรือ การรายงาน การป้องกันการฉ้อโกง ตลอดจนการให้บริการผู้ใช้ด้วยรูปแบบการใช้งานต่าง ๆ เครื่องมือติดตาม และเครื่องมือวิเคราะห์อนาลิติกส์ดังกล่าวที่เราและผู้ให้บริการของเราใช้ในจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่กล่าวเมื่อข้างต้น มีดังนี้:

 1. “คุกกี้” คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกบรรุเก็บไว้ภายในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของท่านที่ทำหน้าที่บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการของท่าน คุกกี้สามารถทำให้เราจดจำได้ว่าท่านเคยใช้บริการของเรามาก่อนในอดีต โดยทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลการใช้บริการของท่านร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เรามี คุกกี้อาจถูกใช้เพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งานของท่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (เช่น การบันทึกชื่อผู้ใช้งาน) และ/หรือ เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ทั่วไป ตลอดจนข้อมูลทางสถิติ บราวเซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนมากสามารถตรวจจับคุกกี้ และให้โอกาสท่านในการปฏิเสธการใช้งานของพวกมันได้ ทว่า การปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ในบางกรณี อาจจำกัดการใช้งานบางอย่างของท่าน ท่านควรคำนึงว่า การบล็อค การระงับการเข้าถึง หรือการจัดการคุกกี้ใด ๆ หรือคุกกี้ทั้งหมด อาจปิดกั้นการใช้งานบางอย่าง และข้อเสนอแนะในการใช้บริการ
 2. “วัตถุที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง” (LSO) หรือ “แฟลชคุกกี้” อาจถูกเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์หรือ เครื่องมือของท่านที่ใช้ในการเล่นไฟล์เพลง วิดีโอ หรือซอฟต์แวร์อื่น วัตถุที่ใช้ร่วมกันในเครื่องดังกล่าวมีหลักการทำงานคล้ายกับคุกกี้ แต่ท่านไม่สามารถจัดการพวกมันได้ด้วยวิธีเดียวกันกับการจัดการคุ้กกี้ แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอนุญาตบนคอมพิวเตอร์และเครื่องมือของท่านตามการตั้งค่าซอฟต์แวร์
 3. พิกเซลแท็ก” (หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “เคลียร์จิฟ” (Clear Gif) หรือ “เว็บบีคอน”) เป็นรูปเล็ก ๆ ที่ปกติมีขนาดหนึ่งพิกเซล รูปดังกล่าวนี้ สามารถถูกนำไปวางหน้าเว็บหรือถูกส่งผ่านการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราไปหาท่านเพื่อช่วยเราวัดระดับประสิทธิภาพของเนื้อหา เช่น การนับจำนวนของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ การยืนยันว่าท่านเปิดอ่านอีเมลของเรา หรือมีการเห็นหน้าเว็บของเราหน้าใดหน้าหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต
 4. HTML5” (คือภาษาโปรแกรมที่อยู่บนเว็บไซต์ อาทิ เว็บไซต์สำหรับมือถือที่ถูกเขียนขึ้นมาด้วยภาษานี้) สิ่งนี้อาจถูกนำไปใช้ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อปรับปรุงและปรับแต่ง การใช้งาน ตลอดจนการให้บริการท่าน

5. โฆษณาออนไลน์

5.1 ภาพรวมโฆษณาออนไลน์

 1. การบริการอาจมีเทคโนโลยีการโฆษณาที่อนุญาตให้มีการส่งเนื้อหาและประกาศโฆษณาที่สอดคล้องกับความสนใจของท่านรวมอยู่ ตลอดจนเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ท่านเข้าชม และแอปพลิเคชันที่ท่านใช้งาน ประกาศโฆษณาเหล่านี้จะปรากฏขึ้นโดยยึดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น เนื้อหาของเพจที่ท่านเยี่ยมชม ประวัติการค้นหาของท่าน ข้อมูลด้านภูมิประชากรศาสตร์ ตลอดจนเนื้อหาที่สร้างขึ้นเองโดยผู้ใช้ และข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน ประกาศโฆษณาเหล่านี้จะปรากฏโดยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานปัจจุบัน ตามวาระเวลา เว็บไซต์และบริการออนไลน์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน
 2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ จากบุคคลที่สามที่สามารถเข้าถึงได้ หรือถูกแสดงบนประกาศโฆษณาขณะที่มีการใช้บริการ อาจทิ้งข้อมูลคุกกี้และเทคโนโลยีติดตามต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ตลอดจนเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลที่ระบุเมื่อข้างต้น เราได้ทำการอนุญาตให้บุคคลที่สาม (เช่น เครือข่าย และเซิฟเวอร์ของประกาศโฆษณาอย่าง Google และอื่น ๆ ) แสดงประกาศโฆษณาบนการใช้บริการเว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนแอปพลิเคชันอื่น ๆ และ อนุญาตให้มีการเข้าถึงตัวข้อมูลคุกกี้ หรือเทคโนโลยีติดตามบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงการบริการ เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องส่งข้อมูลของลูกค้า (เช่น อีเมลแอดเดรส) ให้กับผู้ให้บริการที่มีความ “เหมาะสม” กับข้อมูลดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อปกป้องข้อมูลไม่ให้มีการรั่วไหลต่อคุกกี้ (หรือไอเด็นติฟายเออร์โฆษณาในมือถือต่าง ๆ ) ตลอดจนไอดีจำกัดสิทธิ์อื่น ๆ เพื่อส่งประกาศโฆษณาที่สอดคล้องกับความสนใจของท่านเมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันมือถืออื่น ๆ
 3. ทั้งเราและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ไม่สามารถทำการเข้าถึง หรือควบคุมการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีติดตามใด ๆ ที่ถูกฝังไว้ภายในเครื่องมือที่ท่านใช้เพื่อรับการบริการจากบุคคลที่สามใด ๆ ก็ตามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของเรา หากท่านสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาบนบราวเซอร์ที่สอดคล้องกับความสนใจ และ วิธีการควบคุมข้อมูลคุกกี้แบบพื้นฐานที่ถูกระบุไว้ภายในระบบคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อส่งโฆษณาที่สอดคล้อง โปรดเยี่ยมชมได้ที่หน้าเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย สมาชิกผู้บริโภคจากกลุ่มผู้โฆษณาทางเครือข่าย หรือจากหน้าเพจ กลุ่มพันธมิตรทางโฆษณาแบบดิจิทัล หรือ Your Online Choices เพื่อเลือกที่จะไม่รับประกาศโฆษณาที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายจากบริษัทต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในโครงการ การยกเลิกการใช้งานอนาลิติกส์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของในการแสดงโฆษณาหรือปรับแต่งหน้าจอแสดงโฆษณาของ Google โปรดเยี่ยมชมได้ที่หน้าเว็บไซต์ การตั้งค่า การตั้งค่าของ Google Ads เราไม่มีส่วนร่วมในการควบคุมลิ้งค์หน้าเว็บไซต์เหล่านี้ หรือบริษัทใดก็ตามที่เข้าร่วมโครงการ เราจะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อการตัดสินใจใด ๆ ของท่านในการเลือกใช้กลไกเหล่านี้ ตลอดจน ความพร้อมในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงความแม่นยำ
 4. โปรดคำนึงว่า แม้ท่านจะเลือกไม่รับโฆษณาตามที่ระบุข้างต้นแล้ว ท่านจะยังคงเห็นโฆษณาอยู่เมื่อมีการใช้บริการของเรา แต่จะไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ เนื่องจากโฆษณาเหล่านั้น ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมในการใช้งานทางออนไลน์ของท่านมาเป็นเวลาระยะหนึ่ง

5.2 โฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ

 1. เมื่อมีการใช้งานแอปพลิเคชันใด ๆ ของ ทิคเคิลด์ มีเดีย ท่านอาจได้รับโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายจากภายในแอปพลิเคชัน เราอาจทำการใช้บริการของบุคคลที่สามในการส่งโฆษณา หรือส่งข้อมูลวิเคราะห์อนาลิติกส์ของแอปพลิเคชันมือถือต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการแต่ละระบบ ตั้งแต่ iOS สำหรับโทรศัพท์มือถือของ Apple ระบบปฏิบัติการ Android ของอุปกรณ์แอนดรอยด์ ตลอดจนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ของไมโครซอฟต์ ได้ให้คำแนะนำในการป้องกันการส่งโฆษณามาหาท่าน เราไม่มีส่วนร่วมในการควบคุมวิธีการที่ผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์มเปิดโอกาสให้ท่านปรับแต่งการตั้งค่าในการรับโฆษณาที่สอดคล้องกับความสนใจ ดังนั้น ท่านควรติดต่อผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์มเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมในการยกเลิกการส่งโฆษณามุ่งเน้นเป้าหมายที่สอดคล้องกับความสนใจของท่านภายในแอปพลิเคชัน
 2. ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลวัตถุที่รองรับและ/หรือการตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับแต่ละระบบฏิบัติการเพื่อยกเลิกการมองเห็นโฆษณาภายในแอปพลิเคชันได้

5.3 ประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับฟีเจอร์ “ดูน็อตแทร็ก” (Do Not Track)

ดูน็อตแทร็ก (“DNT”) เป็นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ด้วยตนเองผ่านการใช้งานบนเว็บบราวเซอร์ต่าง ๆ เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอทางเลือกต่าง ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน ถึงข้อมูลที่เราทำการเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อการโฆษณาทางออนไลน์และจุดประสงค์ทาง
อนาลิติกส์ จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นสาเหตุว่า ทำไมเราจึงต้องรายงานท่านให้ทราบถึงกลไกเครื่องมือและวิธีการยกเลิกโฆษณาต่าง ๆ มากมายเมื่อข้างต้น อย่างไรก็ตาม เรายังไม่สามารถตรวจจับ หรือ ตอบสนองต่อสัญญาณของฟีเจอร์ DNT ที่เกิดขึ้นจากบราวเซอร์ โปรดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Do Not Track.

6. วิธีการที่เราแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลของท่าน

6.1 การเข้าใช้บริการของเรา และ/หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เป็นการยินยอมทำตามข้อตกลง ที่เราได้ทำการระบุเอาไว้ทั้งหมด ณ ที่นี้: บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จะแบ่งปันข้อมูลของท่าน ที่เราทำการเก็บรวบรวมตามข้อตกลงที่กล่าวไปข้างต้น เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจต่าง ๆ ตารางต่อไปนี้ ทำหน้าที่อธิบายหมวดหมู่ของบุคคลที่สามที่เรามีความจำเป็นจะต้องแบ่งปันข้อมูลให้ และ สาเหตุในการแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่สาม (บุคคลภายนอก) ที่เราทำการแบ่งปันข้อมูล และ เหตุผลในการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว
บริษัทในเครือของเรา เราอาจทำการแบ่งปันข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านให้กับบริษัทอื่น ๆ ในเครือของ ทิคเคิลด์ มีเดีย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ และการบริการให้กับท่าน เพื่อรักษาระดับความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และการเสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
ผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่ให้บริการแทนในนามของเรา เราอาจทำการแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับผู้ให้บริการอื่น ๆ
ไม่ว่าจะเป็น การวางบิล การดำเนินธุรกรรมการจ่ายเงิน การขาย การตลาด การโฆษณา การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การวิจัย การสนับสนุนทางเทคนิค การขนส่ง การชำระเงิน การเก็บบันทึกข้อมูล ความปลอดภัย การป้องกันการทุจริต ตลอดจนผู้ให้บริการทางด้านกฏหมาย
บุคคล บริการ ตลอดจนผู้รับจ้าง อื่น ๆ ตามคำขอของท่าน เราจะทำการแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับบุคคล
และ บริการต่าง ๆ ตามคำขอของท่าน ตัวอย่างเช่น หากท่านส่งคำขอเพื่อทำการติดต่อกับผู้ขาย(เวนเดอร์) ผ่านการบริการของเรา เรามีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งปันข้อมูล รวมถึงเนื้อหาข้อความของท่าน เพื่อให้ผู้ขายสามารถติดต่อท่านได้ ตามที่ระบุไว้ภายในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ขาย และ ข้อตกลงทางกฏหมาย
บุคคลภายนอกที่เป็นหุ้นส่วนเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด เรามีความจำเป็นในการแบ่งปันข้อมูลของท่านกับหุ้นส่วนที่มีกิจการในลักษณะที่ท่านอาจมีความสนใจ เช่น หากท่านมีการเข้าร่วมการลงทะเบียน หรือทำการลงทะเบียนใด ๆ เพื่อใช้บริการจากเรา เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งปันข้อมูลร่วมกับบริษัทในเครือและบุคคลภายนอก อื่น ๆ (องค์กรต่าง ๆ ที่มีสิ่งที่ท่านอาจสนใจ ผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนบุคคลภายนอกอื่น ๆ) เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด และ อื่น ๆ
หุ้นส่วนบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือการบริการร่วมกับแบรนด์อื่น ๆ ในบางกรณี เราอาจมีความจำเป็นจะต้องแบ่งปันข้อมูลร่วมกับหุ้นส่วนบุคคลภายนอกอื่นๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ หรือ การบริการอื่น ๆ ตลอดจนการประกวด หรือกิจกรรมร่วมกับแบรนด์ต่าง ๆ เช่น หากท่านเลือกมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ร่วม หรือ บริการร่วมใด ๆ ผ่านการใช้ข้อมูลบัญชีส่วนตัวของท่าน เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งปันข้อมูลบัญชีของท่านให้กับบุคคลภายนอกตามความจำเป็น เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ที่ท่านขอ ตลอดจนข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการส่งของรางวัลให้กับท่าน
บุคคลภายนอกอื่น ๆ เพื่อจุดประสงค์ทางกฏหมาย เมื่อเข้าใช้บริการของเรา ท่านได้ทำการรับทราบและยินยอม
ให้เรามีการเข้าถึง เก็บรักษา และ เปิดเผยข้อมูลของท่านที่เราทำการเก็บรวบรวม ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้มีการกระทำตามกฏหมายก็ดี หรือกระทำโดยสุจริตก็ดี การเข้าถึง การเก็บรักษาข้อมูลตลอดจน การเปิดเผยข้อมูล ล้วนมีเหตุและความจำเป็นอย่างมาก: (a) เป็นการปฏิบัติตามกระบวนการทางกฏหมาย หรือการตรวจสอบภายใน (เช่น ตามหมายศาล หรือคำสั่งศาล); (b) เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงในการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว สัญญาต่าง ๆ ที่มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกับท่าน ตลอดจนการสืบสวนหรือการตรวจสอบการละเมิดข้อตกลง (c) ใช้เพื่อตอบสนองต่อคำร้องใด ๆ ที่กล่าวว่ามีการละเมิดของเนื้อหาตามสิทธิของบุคคลภายนอก และ/หรือ (d) การคุ้มครองสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ ทิคเคิลด์ มีเดีย ตัวแทนอื่น ๆ และ บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้ใช้ และ/หรือ สาธารณะชน จุดประสงค์นี้ได้รวมถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ ตลอดจนการป้องกันการทุจริตฉ้อโกง หรือจุดประสงค์ที่คล้ายกัน
บุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ทำธุรกรรมทางธุรกิจ เราอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผย หรือ ส่งต่อข้อมูลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของบริษัทให้กับผู้เข้ารวมกิจการ การลงทุน การเข้าซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การรวมบริษัท การถูกฟ้องล้มละลาย การชำระเงิน ตลอดจนยอดการขาย ยอดการขายส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของทรัพย์สินที่เรามี
บุคคลภายนอกที่เป็นผู้โฆษณาออนไลน์และเครือข่ายโฆษณาต่าง ๆ จากเนื้อหาที่ได้กล่าวไปในส่วนของ “โฆษณาออนไลน์” ข้างต้น การให้บริการอาจรวมถึงเทคโนโลยีโฆษณาต่าง ๆ ของบุคคลภายนอกที่อนุญาตให้
มีการส่งข้อมูล หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องบนการให้บริการ เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ท่านเข้าชม ตลอดจนการใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ เทคโนโลยีเหล่านี้จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนหนึ่งจากการใช้บริการของท่านเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งโฆษณาดังกล่าว
ผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ และ สาธารณะ หากท่านมีการส่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้สร้างเอง เราจะทำการแบ่งปัน
เนื้อหาเหล่านั้นให้กับชุมชนของผู้ใช้ เนื้อหาอาจเปิดให้มีการเข้าถึงบนเว็บไซต์ หรือปรากฏอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของการใช้งานแอปพลิเคชัน ยิ่งไปกว่านั้น เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยชื่อของท่านในกิจกรรมของชุมชน อาทิ กิจกรรมแจกของ หรือกระดานผู้นำที่สามารถติดตามการสนับสนุนของท่านที่มีให้แก่ชุมชม

6.2 คำรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ/คำสำคัญ ในบางบริการของเรา หากเราได้รับคำยินยอมจากท่านแล้ว เราอาจทำการโพสต์คำสำคัญ
หรือ คำรับรองคุณภาพสินค้าของท่านที่อาจประกอบไปด้วยข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ ชนิดของเหตุการณ์ เมือง รัฐ(จังหวัด) คำพูด และคำรับรองคุณภาพสินค้าของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อส่งคำขอให้มีการถอดข้อความของท่านลงจากระบบ ผ่านการติดต่อหน่วยงาน “ข้อมูลติดต่อของทิคเคิลด์ มีเดีย” ตามที่ระบุไว้ภายในเนื้อหาด้านล่าง

7. ประกาศเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา

7.1 หลายฟีเจอร์ในบริการของเรา เปิดโอกาสให้ท่านแบ่งปันความคิดเห็น ทั้งที่เป็นสาธารณะและเป็นส่วนตัวร่วมกับผู้ใช้อื่น ๆ ผ่านเว็บบอร์ดสาธารณะ ห้องสนทนาต่าง ๆ บล็อก ข้อความส่วนตัว ตลอดจนรีวิวฟีเจอร์การใช้งาน และ กระดานข้อความ

7.2 ท่านควรพึงระลึกว่า ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ท่านให้เรา หรือโพสต์บนระบบ อาจถูกอ่าน เก็บบันทึก หรือถูกใช้ โดยผู้ใช้อื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ เราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการควบคุมเนื้อหาของข้อความเหล่านั้น ที่ถูกส่งผ่านการใช้บริการของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว

7.3 หากเป็นไปได้ เราสนับสนุนให้ท่านมีความระมัดระวังในข้อมูลที่ท่านส่งอยู่เสมอ (เช่น การเลือกชื่อผู้ใช้โดยไม่เปิดเผยตัวตน) อย่างไรก็ตาม ในการให้บริการของเราบางส่วน เราแนะนำให้ท่านใช้ชื่อจริงของท่านในการเข้าร่วมชุมชน หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น โปรดระมัดระวังในการโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว จะถูกเปิดเผยให้กับผู้ใช้อื่น ๆ บนเว็บไซต์ และมีแนวโน้มจะถูกเปิดให้เป็นข้อมูลสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้

7.4 เมื่อไรก็ตามที่มีการโพสต์บนการให้บริการของเรา โซเขียลมีเดีย ตลอดจนแพล็ตฟอร์มบุคคลที่สามใด ๆ ที่เราควบคุม ท่านรับรู้และยินยอมว่าการถอดถอนข้อมูลทั้งหมดที่ท่านโพสต์ในระบบ อาจไม่สามารถเป็นไปได้ เช่น อาจมีผู้ทำการบันทึกหน้าจอที่มีข้อมูลของท่าน หรืออาจถูกเก็บบันทึกภายในแคชผ่านบริการการเก็บรักษาข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบถาวร อะไรก็ตามที่ท่านโพสต์มีแนวโน้มที่ผู้อื่นจะสามารถเข้าถึงได้เป็นสาธารณะ

7.5 นอกเหนือจากนั้น ท่านอาจมีความจำที่จะต้องลงทะเบียนร่วมกับแอปพลิเคชันจากบุคคลภายนอก เพื่อทำการโพสต์ความคิดเห็น

8. การส่งกลับข้อมูลรวมจากฐานข้อมูล และการลบข้อมูลตัวตน

8.1 เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องส่งกลับข้อมูลรวมที่ได้รับการนำไปรวมในฐานข้อมูล และ/หรือ ทำการลบข้อมูลตัวตนใด ๆ บนฐานข้อมูลที่เราทำการเก็บรวบรวมผ่านการให้บริการ ท่านอาจไม่สามารถทำการระบุอัตลักษณ์ของบุคคลกลับจากข้อมูลเหล่านี้ได้ (“ข้อมูลรวม/ข้อมูลตัวตนที่ถูกลบ”).

8.2 เราอาจใช้ข้อมูลรวม/ข้อมูลที่ได้รับการลบข้อมูลตัวตน เพื่อจุดประสงค์ใดก็ได้ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การวิจัย จุดประสงค์ทางการตลาด เราอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว ให้กับบุคคลที่สาม รวมถึงผู้โฆษณา หุ้นส่วนในการส่งเสริมการขาย ตลอดจนสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของเรา

9. การตัดสินใจ และสิทธิของท่าน

9.1 ท่านมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในข้อมูลส่วนตัวของท่านตามทีได้ระบุไว้ภายในเนื้อหาส่วนนี้นี้ ตลอดจนสิทธิ์ใด ๆ ที่ได้ระบุไว้ที่ใดก็ตามภายในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

9.2 การสื่อสารทางการตลาด ท่านอาจแจ้งให้เราทราบเพื่อไม่ให้มีการติดต่อใด ๆ ผ่านข้อมูลติดต่อของท่าน ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางอีเมล ไปรษณีย์​ ตลอดจนเบอร์โทรศัพท์ เพื่อส่งข้อมูลของผลิตภัณฑ์ บริการ โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมพิเศษที่อาจสอดคล้องกับความสนใจของท่าน ผ่านข้อมูลช่องทางการติดต่อขอเราที่ระบุไว้ด้านล่าง สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการโฆษณาเชิงพาณิชย์ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในส่วนท้ายของ
อีเมลขดังกล่าวได้ โปรดจำไว้ว่า นอกเหนือจากคำขอของท่าน เรายังคงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้หรือแบ่งปันข้อมูลบางส่วนตามที่ได้รับอนุญาตตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือตามที่กฏหมายกำหนด ตัวอย่างเช่น ท่านไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลที่แจ้งระบบการทำงาน เนื่องจากอีเมลดังกล่าวแสดงถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมร่วมกันระหว่างท่านกับเรา

9.3 สิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค ขึ้นอยู่กับการดำเนินการตามกฏหมายในท้องถื่นของท่าน ท่านมีสิทธิตัดสินใจโดยชอบธรรมต่อข้อมูลของท่าน ตัวอย่างเช่น ภายใต้กฏหมายท้องถิ่นของท่านท่านสามารถส่งคำขอเหล่านี้ให้กับเรา:

 1. การขอช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของท่านที่อยู่ในการครอบครองของเรา;
 2. การขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล;
 3. ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด);
 4. สิทธิขอให้ระงับการใช้งาน; และ หรือ
 5. การถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปให้ผู้บริการอื่น

9.4 เราจะทำการพิจารณาทุกคำขอ และจะติดต่อท่านกลับไปภายในระยะเวลา 3 เดือน หากมีการใช้ระยะเวลานานกว่านั้น อาจเป็นเพราะ เรามีความจำเป็นบางประการ คำขอของท่านมีความซับซ้อนสูง หรือมีความจำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการดำเนินการ โปรดจำไว้ว่า ข้อมูลบางประการอาจได้รับการยกเว้นจากคำขอดังกล่าวในบางสถานการณ์ เรายังคงมีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลต่อไป เนื่องจากมีความจำเป็นต่อฐานประโยชน์อันชอบธรรม หรือทำเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฏหมาย เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงความเห็นของเรา หากคำขอของท่านเข้าข่ายในกรณีนี้ หรือหากสิทธิตามกฏหมายของท่านไม่ครอบคลุมในท้องถิ่น ประเทศ รัฐ ตลอดจนที่อยู่อาศัยของท่าน เราอาจทำการขอข้อมูลของท่าน ดังนี้:

 1. ข้อมูลจำเป็นที่ใช้ในการยืนยันตัวตนก่อนมีการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อคำขอของท่าน ตามที่กฏหมายกำหนด หรือ อนุญาตให้ทำ และ/หรือ
 2. จ่ายค่าบริการตามความเหมาะสมในการดำเนินการตามคำขอของท่าน

9.5 โปรดจำไว้ว่า หากข้อมูลของท่านออกไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะผ่านการตีพิมพ์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างเอง หรือเปิดให้มีการเข้าถึงเป็นสาธารณะ เราจะไม่สามารถทำการลบข้อมูล หรือย้อนกลับกระบวนการเปิดเผยข้อมูลได้

10. ลิ้งค์ และ ฟีเจอร์ต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก

10.1 การบริการของเรา อาจรวมถึงลิ้งค์ต่าง ๆ ตลอดจน แบนเนอร์ วิดเจ็ต หรือโฆษณา (เช่น ปุ่ม “แบ่งปัน!” หรือ ปุ่ม “ถูกใจ”) ที่นำไปสู่เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่น ๆ ที่อยู่นอกข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีความร่วมมือกับผลิตภัณธ์ของเรา)

10.2 ในบางบริการของเรา ท่านสามารถทำการลงทะเบียน หรือทำการซื้อขายได้โดยตรงจากบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ค้าปลีก เราจะไม่รับผิดชอบการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว หรือ เนื้อหาของเว็บไซต์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งที่บริการของเราให้การเชื่อมต่อร่วม หรือที่มีการเชื่อมต่อร่วมเข้ากับบริการของเรา นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น จะเป็นตัวกำหนดการรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการใช้ข้อมูลของท่าน เราสนับสนุนให้ท่านอ่านแต่ละนโยบายให้ละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวิธีการที่บุคคลภายนอกใช้งานข้อมูลของท่าน

11. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชน

11.1 บริการต่าง ๆ ของเราเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป และไม่เหมาะสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี

11.2 หากเราทราบว่ามีการทำการเก็บรวบรวม “ข้อมูลส่วนตัว” (ตามนิยามที่ระบุไว้ในกฏหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของประเทศสิงคโปร์) จากเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะทำการรับผิดชอบด้วยการลบข้อมูลดังกล่าวให้เร็วที่สุดที่สามารถเป็นไปได้

11.3 เราจะไม่ทำการประมวลผลข้อมูลใด ๆ หากทราบว่าผู้ใช้คนใดเป็นประชากรของประเทศในกลุ่ม สหภาพยุโรป ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครอง หากมีการกระทำเช่นนั้นเกิดขึ้น เราจะทำการรับผิดชอบด้วยการลบข้อมูลดังกล่าวให้เร็วที่สุดที่สามารถเป็นไปได้

12. การส่งต่อข้อมูลระหว่างประเทศ

12.1 โปรดพึงระลึกไว้ว่า การให้บริการของเราจำจะต้องมีการส่งออกข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังประเทศสิงคโปร์ ยิ่งไปกว่านั้น ทิคเคิลด์ มีเดีย อาจมีความจำเป็นในการจ้างผู้ประมวลผลข้อมูล หรือแบ่งปันข้อมูลของท่าน ร่วมกับสมาชิกบริษัทในเครือ ผู้บริการอื่น ๆ ตลอดจนหุ้นส่วนคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ ของ ที่ ทิคเคิลด์ มีเดีย ที่เราไว้วางใจ และอาจอยู่ในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือ ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ตามข้อกำหนดทางกฏหมาย บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจมีการเข้าร่วม เข้ามาอยู่ท่ามกลาง หรือเตรียมการให้บริการแก่ท่าน ตลอดจนการประมวลผล และ/หรือ บริการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ การที่ท่านส่งข้อมูลใด ๆ ให้กับเรา ถือว่าท่านได้รับรู้และยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล ดังกล่าว ,หรือการใช้งาน

12.2 หากท่านเป็นประชากรของประเทศที่เป็นสมาชิกในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) โปรดจำไว้ว่าเราอาจให้ข้อมูลใด ๆ ของท่านให้กับสมาชิกในกลุ่มที่ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มประเทศ EEA ตลอดจนบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ โปรดติดต่อเราได้จากรายละเอียดที่ระบุไว้ใน “ข้อมูลติดต่อของ ทิคเคิลด์ มีเดีย” ด้านล่าง

13. วิธีการที่เราใช้เพื่อปกป้องข้อมูล

13.1 เราใช้วิธีการที่หลากหลายในการปกป้องข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นทั้งเชิงกายภาพ ทางเทคนิค การบริหารจัดการ หรือความปลอดภัยขององค์กร เพื่อปกป้องข้อมูลของท่านต่อความเสี่ยง การทำลายโดยมิชอบ หรือความเสี่ยงต่อการสูญหาย การแก้ไข ตลอดจนการเผยแพร่ หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เรายังไม่มีหลักในการปฏิบัติต่อการปกป้องข้อมูลที่มีการส่งผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือคลังเก็บข้อมูลทางกายภาพ ที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ จากสาเหตุดังกล่าว ท่านรับรู้และยินยอมว่า เราไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกส่ง ทั้งที่ถูกส่งผ่าน หรือส่งบนการให้บริการของเรา ตลอดจนการส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การส่งดังกล่าว ถือเป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของผู้ใช้

13.2 เมื่อท่านทำการลงทะเบียน ท่านมีความจำเป็นจะต้องสร้าง ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน หากท่านสร้างบัญชีกับเรา ท่านมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับ รหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่าน ตลอดจนกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน เราไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวในการรักษาความลับที่เกี่ยวกับรหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่าน

13.3 หากท่านมีการใช้งานฟีเจอร์โทรออก หรือ ส่งข้อความ เพื่อติดต่อกับผู้ค้า/ผู้รับจ้าง(เวนเดอร์) หรือบุคคลอื่น ๆ ผ่านบริการของเรา โปรดระลึกไว้ว่า เพื่อจุดประสงค์ในความปลอดภัยของท่าน ผู้ใช้ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่าน หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวใด ๆ ผ่านช่องทางสื่อสารเหล่านี้

14. การเก็บรักษาข้อมูลของท่าน

14.1 เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในจุดประสงค์ต่าง ๆ และดำเนินการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ด้วยตนเอง ระยะเวลาที่เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่เราทำการเก็บรวบรวม ตลอดจนการใช้งานข้อมูล และ/หรือ ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฏหมาย

15. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

15.1 เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคต เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฏหมาย การเก็บรวบรวมข้อมูล และฟีเจอร์การใช้งานบริการ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเรา เราจะเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขผ่านบริการของเรา ดังนั้นท่านควรตรวจสอบนโยบายฉบับนี้เป็นระยะ ท่านสามารถทราบการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของนโยบายฉบับนี้ ผ่านการตรวจสอบ “วันที่มีผลบังคับใช้” ที่ระบุไว้ข้างต้นของเอกสารฉบับนี้

15.2 หากนโยบายมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใด ๆ เราจะส่งการแจ้งเตือนที่เหมาะสมให้กับท่าน หากท่านยังคงใช้บริการของเราต่อ ถือว่าท่านได้ทำการยืนยันว่ามีการอ่าน และเข้าใจนโยบายฉบับล่าสุดแล้ว ต่อให้เราไม่มีการแจ้งเตือนใด ๆ การใช้บริการของท่านหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน

16. ช่องทางการติดต่อ DPO

16.1 หากท่านมีคำถาม หรือ ความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เราคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่:

ชื่อ: นาย อัลวิน เดอ ครูซ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล์แ: [email protected]
ที่อยู่: 71 Ayer Rajah Crescent, #01-04/05, Singapore 139951
หมายเลขโทรศัพท์: 6344 2865

16.2 เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คลิ๊กที่นี่

Tickled Media Privacy Policy
(Last updated on 26th February 2021)

1. Overview

1.1 This Privacy Policy describes the data protection practices of Tickled Media Pte. Ltd. (“Tickled Media“, “we”, “us” or “our”. Tickled Media provides services to users globally and is the data controller of your information. This Privacy Policy applies to all websites and mobile applications owned and operated by us or our affiliates under common ownership or control of Tickled Media that link to this Privacy Policy (“Affiliates”), and related online and offline services thereto (including our social media pages) (collectively, the “Services”).

1.2 PLEASE READ THIS PRIVACY POLICY CAREFULLY TO UNDERSTAND HOW WE HANDLE YOUR INFORMATION. IF YOU DO NOT AGREE TO THIS PRIVACY POLICY, PLEASE DO NOT USE THE SERVICES.

1.3 We reserve the right to change this Privacy Policy from time to time at our discretion, and such changes will become applicable to you if you continue to access and use our Services at any time after such changes are posted. Any changes will become effective if you access and use the Services at any time after such changes are published on this page. If you do not agree to the amended Privacy Policy, please cease using the Services. You are required to visit this page periodically to be sure you are aware of the most recent terms of this agreement. We may at our discretion notify you of changes, but even if we do not notify you, the changes will be effective regardless.

2. THE INFORMATION WE COLLECT AND THE WAYS WE USE IT

2.1 We obtain information about you through the means discussed below when you use our Services. The information we collect and the purposes for which we use it will depend to some extent to the specific Services you use and how you interact with Tickled Media. The following table describes the categories of information about you that we collect:

Categories of Information Collected
Identity, contact and account registration information, including but not limited to name, alias, email address, postal address, phone number, wireless device address, account username or screen name and password
Demographic and statistical information, including but not limited to gender, interests, lifestyle information, and hobbies
Financial and transactional information, including but not limited to shipping address, credit or debit card number, verification number, and expiration date, and information about your transactions and purchases with us
User-generated content, including but not limited to photos, videos, audio, information about your events, any information you submit in Tickled Media forums or message boards or mobile application, reviews you leave for vendors, and feedback or testimonials you provide about our Services
Customer service information, including but not limited to questions and other messages you address to us directly through online forms, by email, over the phone, or by post; and summaries or voice recordings of your interactions with customer care
Communications with event vendors and partners, including but not limited to in-Services messages and calls to vendors and advertising partners, and information surrounding those messages such as the date/time of the communication, the originating number, the recipient number, the duration of a call, and your location as determined by your area code
Research, survey, or sweepstakes information, including but not limited to if you participate in a survey or contest, we collect information needed for you to participate (such as contact information), and to fulfill your prize
Device information and identifiers, including but not limited to IP address; browser type and language; operating system; platform type; device type; software and hardware attributes; and unique device, advertising, and app identifiers
Connection and usage data, including but not limited to information about files you download, domain names, landing pages, browsing activity, content or ads viewed and clicked, dates and times of access, pages viewed, forms you complete or partially complete, search terms, uploads or downloads, whether you open an email and your interaction with email content, access times, error logs, and other similar information
Geolocation, including but not limited to city, state, country, and ZIP code associated with your IP address or derived through Wi-Fi triangulation; and, with your permission in accordance with your mobile device settings, and precise geolocation information from GPS-based functionality on your mobile devices
Social media information, including but not limited to if you access the Services through a third-party connection or log-in, we may have access to information you provide to that social network such as your name, email address, friend list, photo, gender, location, and current city; and information you provide to us directly through our pages on social networking and blogging platforms (e.g., Facebook, Instagram, Snapchat, WordPress, and Twitter)
Sensitive information such as the data on your Health, Medical, Conception, Menstruation cycle, Pregnancy, and levels of sexual activity.
Other information, e.g., any other information you choose to directly provide to Tickled Media in connection with your use of the Services

2.2 You authorise us to collect the above information from you directly or indirectly, or through the following sources:

 1. Other users who provide information about you in connection with their event or profile;
 2. Consumer data resellers;
 3. Public records databases;
 4. Conferences and other events;
 5. Our Affiliates;
 6. Social media networks, in accordance with your privacy preferences on such services;
 7. Third-party payment processors who collect information on our behalf and who also have an independent relationship with you;
 8. Third party suppliers and sellers;
 9. The event vendors with which you communicate;
 10. Survey or sweepstakes partners;
 11. Researchers and analysts;
 12. Advertising providers;
 13. Analytics providers; and
 14. Cookies and tracking technologies.

2.3 The following chart provides additional information about the purposes and legal bases for collecting and using your information.

Purposes of Use

Lawful basis

Communicate with you, including but not limited to:
 • Responding to your requests for information and provide you with more effective and efficient customer service and technical support
 • Providing you with transactional updates and information about the Services (e.g., inform you about updates to our Services, information about your account, or information about ecommerce transactions that you conduct on the Services)
 • In accordance with applicable legal requirements, contacting you by email, postal mail, phone, or SMS regarding Tickled Media and third-party products, services, surveys, promotions, special events and other subjects that we think may be of interest to you
 1. Performance of a contract with you
 2. Necessary for our legitimate interests (to study how customers use our products/services, to develop them, to grow our business and to inform our marketing strategy)
Provide the Services, including but not limited to:
 • Processing and fulfilling your transactions
 • Assisting you in submitting or requesting a vender quote
 • Providing community features and posting your content, including any testimonials you provide
 • Providing you with analytic tools on your health, conception, menstruation cycle and pregnancy status
 • Engaging in analysis, research, and reports to better understand how you use the Services, so we can improve them
 • Administering entries into contests, promotions, or surveys
 • Sending communications that you have requested on your behalf, such as if you request to connect your profile with a family member or friend or send a tell-a-friend or vendor message
 • Understanding and resolving app crashes and other issues being reported
 1. Performance of a contract with you
 2. Necessary for our legitimate interests (to study how customers use our products/services, to develop them and grow our business)
Personalise your experience, including but not limited to:
 • Customising the advertising and content on the Services based on your activities and interests
 • Creating and updating audience segments that can be used for targeted advertising and marketing on the Services, third party services and platforms, and mobile apps
 • Creating profiles about you, including adding and combining information we obtain from third parties, which may be used for analytics, marketing, and advertising
 • Sending you personalised newsletters, surveys, and information about products, services and promotions offered by us, our partners, and other organisations with which we work
 • Necessary for our legitimate interests (to study how customers use our products/services, to develop them, to grow our business and to inform our marketing strategy)
Secure our Services and users, including but not limited to:
 • Monitoring, preventing, and detecting fraud, such as through verifying your identity
 • Combatting spam or other malware or security risks
 • Monitoring, enforcing, and improving the security of our Services
 1. Necessary to comply with a legal obligation
 2. Necessary for our legitimate interests (for running our business, provision of administration and IT services, network security, to prevent fraud and in the context of a business reorganisation or group restructuring exercise
Fraud detection and prevention, defending our legal rights and compliance with the law, including but not limited to:
 • Complying with any applicable procedures, laws, and regulations where it is necessary for our legitimate interests or the legitimate interests of others
 • Establishing, exercising, or defending our legal rights where it is necessary for our legitimate interests or the legitimate interests of others (e.g., to enforce compliance withour Terms of Use, Privacy Policies, or to protect our Services, users, or others)
 1. Necessary to comply with a legal obligation
 2. Necessary for our legitimate interests (for running our business, provision of administration and IT services, network security, to prevent fraud and in the context of a business reorganisation or group restructuring exercise

2.4 Combined Information. For the purposes discussed in this Privacy Policy, we may combine the information that we collect through the Services with information that we receive from other sources, both online and offline, and use such combined information in accordance with this Privacy Policy.

2.5 Promotional offers from us. We may use your Identity, Contact, technical, usage and profile data to form a view on what we think you may want or need, or what may be of interest to you. This is how we decide which products, services and offers may be relevant for you (we call this marketing). You will receive marketing communications from us if you have requested information from us or purchased goods or services from us and you have not opted out of receiving that marketing.

2.6 Change of purpose. You further agree that we may also reasonably consider that we need to use your data for another reason and the reason is compatible with the original purpose.

3. INFORMATION ON OTHER INDIVIDUALS

In the course of you using our Services, you might provide information on other individuals to us. For instance, you might upload a photo of your family members to our Services. Where you provide us any information on other individuals, you warrant to us that you have obtained their consent to our collection, use and disclosure of their information as set out in this Privacy Policy (we will collect, use and disclose their data in the same way and for the same purposes as we collect, use and disclose your own information).

4.COOKIES AND ONLINE ANALYTICS

4.1 We use a variety of online tracking and analytics tools (e.g., cookies, flash cookies, pixel tags, and HTML5) to collect and analyse information as you use the Services. In addition to the purposes of collection described above, these technologies allow us to offer you a more tailored experience in the future, by understanding and remembering your particular browsing and usage preferences.

4.2 We may also use third-party web analytics services on our Services to collect and analyse information collected through these technologies to assist us in auditing, research, or reporting; fraud prevention; and providing certain features to you. The types of tracking and analytics tools we and our service providers use for these purposes are:

 1. “Cookies” are small data files stored on your computer or device to collect information about your use of the Services. Cookies may enable us to recognise you as the same user who used our Services in the past, and relate your use of the Services to other information we have about you. Cookies may also be used to enhance your experience on the Services (for example, by storing your username) and/or to collect general usage and aggregated statistical information. Most browsers can be set to detect cookies and give you an opportunity to reject them, but refusing cookies may, in some cases, limit your use of our Services or features. Please note that by blocking, disabling, or managing any or all cookies, you may not have access to certain features or offerings of the Services.
 2. “Local shared objects,” or “flash cookies,” may be stored on your computer or device using a media player or other software. Local shared objects operate much like cookies, but cannot be managed in the same way. Depending on how local shared objects are enabled on your computer or device, you may be able to manage them using software settings.
 3. Pixel tag” (also known as a “clear GIF” or “web beacon”), which is a tiny image – typically just one-pixel – that can be placed on a web page or in our electronic communications to you in order to help us measure the effectiveness of our content by, for example, counting the number of individuals who visit us online or verifying whether you’ve opened one of our emails or seen one of our web pages.
 4. HTML5” (the language some websites, such as mobile websites are coded in) may be used to store information on your computer or device about your usage of the Services so that we may improve and customise them for you

5. ONLINE ADVERTISING

5.1 Online Advertising Overview

 1. The Services may integrate third-party advertising technologies that allow for the delivery of relevant content and advertising on the Services, as well as on other websites you visit and other applications you use. The ads may be based on various factors such as the content of the page you are visiting, your searches, demographic data, user-generated content, and other information we collect from you. These ads may be based on your current activity or your activity over time and across other websites and online services and may be tailored to your interests.
 2. Third parties, whose products or services are accessible or advertised via the Services, may also place cookies or other tracking technologies on your computer, mobile phone, or other device to collect information about you as discussed above. We also allow other third parties (e.g., ad networks and ad servers such as Google and others) to serve tailored ads to you on the Services, other sites, and in other applications, and to access their own cookies or other tracking technologies on your computer, mobile phone, or other device you use to access the Services. We sometimes provide our customer information (such as email addresses) to service providers, who may “match” this information in de-identified form to cookies (or mobile ad identifiers) and other proprietary IDs, in order to provide you with more relevant ads when you visit other websites and mobile applications.
 3. We neither have access to, nor does this Privacy Policy govern, the use of cookies or other tracking technologies that may be placed on your device you use to access the Services by such non-affiliated third parties. If you are interested in more information about tailored browser advertising and how you can generally control cookies from being put on your computer to deliver tailored advertising, you may visit the Network Advertising Initiative’s Consumer Opt-Out link, the Digital Advertising Alliance’s Consumer Opt-Out link, or Your Online Choices to opt-out of receiving tailored advertising from companies that participate in those programs. To opt out of Google Analytics for display advertising or customise Google display network ads, visit the Google Ads Settings page. We do not control these opt-out links or whether any particular company chooses to participate in these opt-out programs. We are not responsible for any choices you make using these mechanisms or the continued availability or accuracy of these mechanisms.
 4. Please note that if you exercise the opt out choices above, you will still see advertising when you use the Services, but it will not be tailored to you based on your online behavior over time.

5.2 Mobile Advertising

 1. When using mobile applications from Tickled Media or others, you may also receive tailored in-application advertisements. We may use third-party service providers to deliver advertisements on mobile applications or for mobile application analytics. Each operating system, iOS for Apple phones, Android for Android devices, and Windows for Microsoft devices provides its own instructions on how to prevent the delivery of tailored in-application advertisements. We do not control how the applicable platform operator allows you to control receiving personalised in-application advertisements; thus, you should contact the platform provider for further details on opting out of tailored in-application advertisements.
 2. You may review the support materials and/or the device settings for the respective operating systems to opt-out of tailored in-app advertisements.

5.3 Notice Concerning Do Not Track

Do Not Track (“DNT”) is a privacy preference that users can set in certain web browsers. We are committed to providing you with meaningful choices about the information collected on our website for online advertising and analytics purposes, and that is why we directed you to the variety of opt-out mechanisms listed above. However, we do not currently recognise or respond to browser-initiated DNT signals. Learn more about Do Not Track.

6. HOW WE SHARE AND DISCLOSE YOUR INFORMATION

6.1 By using our services and/or downloading our APP, you hereby accept as follows: Tickled Media will share the information collected from and about you as discussed above for various business purposes. The chart below explains the categories of third parties with which we may share your information, and the reasons why we may share your information with them.

Third Parties with which we share information and why
Our Affiliates. We may share information we collect within the Tickled Media family of companies to deliver products and services to you, ensure a consistent level of service across our products and Services, and enhance our products, services, and your customer experience.
Service Providers that Perform Services on our Behalf. We may share information with service providers, including billing and payment processing, sales, marketing, advertising, data analysis and insight, research, technical support and customer service, shipping and fulfilment, data storage, security, fraud prevention, and legal services providers.
Other Individuals, Services, and Vendors at Your Request. We will share your information with other individuals and services at your request. For example, if you communicate with a vendor you connect with through the Services, we may share information, as well as the contents of your message, so that the vendor may contact you pursuant to such vendor’s privacy policy and applicable legal agreements.
Third Party Partners for Marketing Purposes. We may share your information with partners whose offerings we think may interest you. For example, if you participate in a registry programme, or register for certain of our Services, we may share information with our Affiliates and other third parties (organisations that have offerings we think may interest you, retailers, other programme participants, or other third-parties) for their marketing and other purposes
Third Party Partners to Provide Co-Branded Products and Services. In some cases, we may share information with third-party partners to provide co-branded products or services, including contests and joint activities. For example, if you choose to interact with such co-branded products or services using your account information with us, we may share your account information with third parties as required to provide the co-branded product or service that you request, including any information required for contest prize fulfilment.
Third Parties for Legal Purposes. By using the Services, you acknowledge and agree that we may access, retain, and disclose the information we collect and maintain about you if required to do so by law or in a good faith belief that such access, retention or disclosure is reasonably necessary to: (a) comply with legal process or a regulatory investigation (e.g. a subpoena or court order); (b) enforce our Terms of Use, this Privacy Policy, or other contracts with you, including investigation of potential violations thereof; (c) respond to claims that any content violates the rights of third parties; and/or (d) protect the rights, property or personal safety of Tickled Media, its agents and Affiliates, its users and/or the public. This includes exchanging information with other companies and organisations for fraud protection, and spam/malware prevention, and similar purposes.
Third Parties in a Business Transaction. We may disclose or transfer information in connection with a corporate transaction, including for example a merger, investment, acquisition, reorganisation, consolidation, bankruptcy, liquidation, or sale of some or all of our assets.
Third-Party Online Advertisers and Ad Networks. As discussed in the “Online Advertising” Section above, the Services may integrate third-party advertising technologies that allow for the delivery of relevant content and advertising on the Services, as well as on other websites you visit and other applications you use, and these technologies will collect certain information from your use of the Services to assist in delivering such ads.
Other users of our Services and the public. Where you submit to us any user generated content, we will share such content with the community of users. The content might also be publicly available on the website or to any section of the public using the mobile application. Further, we may also disclose your name in community activities such as giveaways and leader boards that track your contributions towards the community.

6.2 Testimonials/Notable Quotes. On some of our Services, and with your consent, we post notable quotes or testimonials which may contain information such as your name, event type, city, state, and quote or testimonial. Requests for removal of a user testimonial can be done by contacting us as detailed in the “Tickled Media Contact Information” section below.

7. NOTICE ABOUT THE USE OF OUR SERVICES

7.1 Certain features of our Services make it possible for you to share comments publicly and privately with other users, such as through our public forums, chat rooms, blogs, personal messages, review features, and message boards.

7.2 You should be aware that any information you provide or post in these ways may be read, collected, and used by others who access them. While we do not have an obligation to monitor the content of messages sent using our Services, we reserve the right to, in our discretion.

7.3 Where possible, we encourage you to be cautious about the information you submit (e.g., choose a username that does not disclose your personal identity). However, for some of our Services, we encourage the use of your real name for you to participate in the community. In such a case, please be extremely cautious in posting information about yourself – all such information will be disclosed to fellow users on the web, and will most likely become publicly available information.

7.4 Whenever you post something in our Services, social media and any other third party platforms we control, you agree to and acknowledge that it may be impossible to remove all instances of the posted information, for example, if someone has taken a screenshot of your posting or the information is cached by an internet archival service. Anything you post will most likely become publicly available information.

7.5 Further, you may be required to register with a third-party application to post a comment.

8. AGGREGATE AND DE-IDENTIFIED INFORMATION

8.1 We may aggregate and/or de-identify any information collected through the Services such that you may not be reasonably re-identified from such information(“Aggregate/De-Identified Information”).

8.2 We may use Aggregate/De-Identified Information for any purpose, including without limitation for research and marketing purposes, and may also share such data with any third parties, including advertisers, promotional partners, and sponsors, in our discretion.

9. YOUR CHOICES AND RIGHTS

9.1 You have certain rights with respect to your information as further described in this Section, in addition to any rights discussed elsewhere in this Privacy Policy.

9.2 Marketing Communications. You may instruct us not to use your information to contact you by email, postal mail, or phone regarding products, services, promotions and special events that might appeal to your interests by contacting us using the information below. In commercial email messages, you can also opt out by following the instructions located at the bottom of such emails. Please note that, regardless of your request, we may still use and share certain information as permitted by this Privacy Policy or as required by applicable law. For example, you may not opt out of certain operational emails, such as those reflecting our relationship or transactions with you.

9.3 Consumer Privacy Rights. Depending on the laws of your local jurisdiction, you may have certain rights and choices with respect to your information. For example, under local laws, you may be able to ask us to:

 1. Provide access to certain information we hold about you;
 2. Update or correct your information;
 3. Delete your personal information (whether in part, or in its entirety);
 4. Restrict the use of your information; and/or
 5. Port your information over to another provider.

9.4 We will consider all legitimate requests and try to provide our response within three months. It may take longer if the request is particularly complex or requires much efforts on our part. Please note, however, that certain information may be exempt from such requests in some circumstances, which may include if we need to keep processing your information for our legitimate interests or to comply with a legal obligation. We will let you know where we are of the view that this is the case or if certain rights don’t apply in your country or state of residence. We may request you to:

 1. Provide us with information necessary to verify your identity before responding to your request as required or permitted by applicable law; and/or
 2. Pay a reasonable fee to cover our costs of complying with your request.

9.5 Do note that if information is in the public domain due to our publication of your user generated content or publicly available profile, it might be impossible for us to delete the information or reverse the disclosure of the information.

10. THIRD PARTY LINKS AND FEATURES

10.1 The Services may contain links, banners, widgets or advertisements (e.g., a “Share It!” or “Like” button) that lead to other websites, apps, or services not subject to this Privacy Policy (including other sites that may be co-branded with our brands).

10.2 On some of our Services, you may also be able to register with or purchase directly from third-party retailers. We are not responsible for the privacy practices or the content of any other websites to which the Services link or which link to our Services. The privacy policies of these other sites will govern the collection and use of your information thereon, and we encourage you to read each such policy to learn about how your information may be treated by others.

11. CHILDREN’S PRIVACY

11.1 The Services are intended for general audiences and not for minors under the age of 18.

11.2 If we become aware that we have collected “personal data” (as defined by Singapore’s Personal Data Protection Act) from children under the age of 13 without legally-valid parental consent, we will take reasonable steps to delete it as soon as possible.

11.3 We do not knowingly process data of EU residents under the age of 16 without parental consent. If we become aware that we have collected data from an EU resident under the age of 16 without parental consent, we will take reasonable steps to delete it as soon as possible.

12. INTERNATIONAL TRANSFERS

12.1 Please note that in providing services to you, your information will be transferred to Singapore. Moreover, Tickled Media may subcontract the processing of your data to, or otherwise share your data with other members within the Tickled Media group, trusted service providers, and trusted business partners located in countries other than Singapore and/or your country of residence, in accordance with applicable law. Such third parties may be engaged in, among other things, the provision of Services to you, the processing of transactions and/or the provision of support services. By providing us with your information, you acknowledge any such transfer, storage or use.

12.2 If you live in the EEA, please note that we may provide any information about you to any non-EEA members of our group or third-party information processors. For more information about these transfers, please contact us as detailed in the “Tickled Media Contact Information” section below.

13. HOW WE PROTECT YOUR INFORMATION

13.1 We take a variety of physical, technical, administrative, and organisational security measures to protect your information against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access. However, no method of transmission over the Internet, and no means of electronic or physical storage, is absolutely secure. As such, you acknowledge and accept that we cannot guarantee the security of your information transmitted to, through, or on our Services or via the Internet and that any such transmission is at your own risk.

13.2 When you sign up for an account, you may be required to establish a username and password. If you create an account with us, you are responsible for maintaining the confidentiality of your account password and for any activity that occurs under your account. We are not responsible for any loss or damage arising from your failure to maintain the confidentiality of your password.

13.3 If you use messaging or call features that allow you to interact with events vendors and others directly through our Services, please note that for security purposes, you should not include any passwords, social security numbers, payment card information, or other sensitive information in such communications.

14. RETENTION OF YOUR INFORMATION

14.1 We store and maintain your information for the purposes for which it is processed by us. The length of time for which we retain information depends on the purposes for which we collected and use it and/or as required to comply with applicable laws.

15. CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY

15.1 We reserve the right to amend this Privacy Policy to reflect changes in the law, our data collection and use practices, the features of our Services, or advances in technology. We will make the revised Privacy Policy accessible through the Services, so you should review the Policy periodically. You can know if the Privacy Policy has changed since the last time you reviewed it by checking the “Effective Date” included at the beginning of the document.

15.2 If we make a material change to the Policy, we will strike to provide you with the appropriate notice. By continuing to use the Services, you are confirming that you have read and understood the latest version of this Privacy Policy. Even if we fail to provide such a notice, your continued use of our Services after such changes will constitute your agreement to the changes.

16. DPO CONTACT INFORMATION

16.1 If you have any questions or comments regarding our privacy practices, you can contact our Data Protection Officer at:

Name: Mr Alvin De Cruz, Chief Data Protection Officer
Email: [email protected]
Address: 71 Ayer Rajah Crescent, #01-04/05, Singapore 139951
Telephone Number: 6344 2865

16.2 To know more about our Data Protection policy click here