X
English
Thai

ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการของ ทิคเคิลด์ มีเดีย

วันที่มีผลบังคับใช้: ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ theAsianparent!

1. บทนำ

1.1 บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จำกัด (ต่อไปในเอกสารฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย” หรือ บริษัทฯ” และแทนตัวเองด้วยสรรพนามว่า “เรา“) เราเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน theAsianparent (หรือเรียกว่า “แอป“) ตลอดจนเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เราเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ และ/หรือ มีการเชื่อมต่อกับ www.theasianparent.com (เรียกว่า “เว็บไซต์” หรือเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์ต่าง ๆ“) ทั้งหมดที่กล่าวมา อยู่ภายใต้ข้อกำหนด ในการให้บริการฉบับนี้ (เรียกว่า “ข้อกำหนด“)

1.2 โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียด เนื่องจากข้อกำหนดฉบับนี้ มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ สิทธิ์ทางกฎหมาย วิธีการเยียวยา ตลอดจนภาระผูกพันตามกฎหมายของคุณ นอกจากนี้ ข้อกำหนดฉบับนี้ ยังได้อธิบายถึงข้อตกลงระหว่างเรากับ ผู้ใช้แอปพลิแคชัน theAsianparent หรือเว็บไซต์ (ต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “ คุณ”) และ ทิคเคิลด์ มีเดีย เกี่ยวกับการใช้งาน แอปพลิเคชัน theAsianparent ที่เราเป็นผู้ให้บริการผ่านสมาร์ตโฟน เว็บไซต์ของ theAsianparent หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ในบริการของเรา (ทั้งแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของ theAsianparent)
(หรือเรียกรวมกันว่า “ บริการ”) การสร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา การเข้าถึง หรือการใช้งานแอป และเว็บไซต์ ถือเป็นการยืนยันว่า คุณได้อ่าน และเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้ และยินยอมที่จะปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ถูกระบุรวมไว้ในฉบับนี้ผ่านการอ้างอิง

1.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเรา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันที หากคุณยังคงเข้าถึง และใช้บริการของ theAsianparent หลังจากที่มีการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันที หากมีการเข้าถึง และใช้บริการหลังจากที่เราได้เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงในหน้านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไข โปรดยุติการใช้บริการของเรา คุณมีความจำเป็นจะต้องเข้าชมหน้านี้อยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของข้อตกลงฉบับนี้ เราอาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของเรา ต่อให้ไม่มีการแจ้งเตือนจากเรา การเปลี่ยนแปลงจะยังคงมีผลบังคับใช้ตามเดิม

1.4 หากคุณไม่ยินยอมทำตามข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการใด ๆ ของ theAsianparent และหากคุณไม่ต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆที่เกิด ขึ้นในข้อกำหนดฉบับนี้ โปรดหยุดการใช้บริการ theAsianparent และยุติบัญชีของคุณ

 

2. การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับคำแนะนำทางการแพทย์

2.1 โปรดทราบว่าเรา บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ไม่ได้เป็นผู้ให้คำแนะนำทางการแพทย์

2.2 บริการ theAsianparent ของเรา ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์
หรือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ แต่ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นแพล็ตฟอร์ม และช่องทางของชุมชนที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ การเลี้ยงดู การตั้งครรภ์ พัฒนาการของทารกสำหรับพ่อแม่ และสตรีมีครรภ์ ข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปประกอบ คำแนะนำ ข้อแนะนำ ตลอดจนข้อมูลใด ๆ จากบุคคลภายนอกที่ปรากฏในบริการของเรา หรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับผ่านการเชื่อมต่อเพื่อใช้บริการของคุณ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา“) ถือเป็นข้อมูลทั่วไปตามธรรมชาติ และมีเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลแต่เพียงเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การวินิจฉัย หรือวิธีการรักษาแต่อย่างใด

2.3 ต่อให้เรามีความเชื่อมั่น และส่งเสริมให้มีการลดจำนวนสาเหตุของทารกที่เสียชีวิตในครรภ์ก่อนเวลาอันควร  ถึงกระนั้น เราก็ไม่มีความเชี่ยวชาญพิเศษใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์หรือในด้านอื่น ๆ เราไม่ขอกล่าวอ้างสรรพคุณ หรือรับประกันผลลัพธ์ใด ๆ เกี่ยวกับความสามารถในการให้บริการของเราต่อการลดความเสี่ยงในการคลอดบุตรของท่านที่ล้มเหลว

2.4 การจัดทำเนื้อหาต่าง ๆ ไม่ถือเป็นการกล่าวอ้าง การนำเสนอ การให้คำแนะนำจากผู้มืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่ง คุณควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือผู้ให้คำแนะนำที่เป็นมืออาชีพอยู่เสมอ เพื่อรับคำแนะนำ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในการให้บริการของเรา ก่อนทำการดำเนินการใด ๆ 

2.5 การตัดสินใจในการพึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับจากการใช้บริการของคุณ ถือว่าเป็นดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียว คุณมีความจำเป็นจะต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจที่เหมาะสม

2.6 การพัฒนาต่าง ๆ ของวิจัยทางการแพทย์ อาจส่งผลกระทบ หรือทำให้หัวข้อเรื่องสุขภาพ การออกกำลังกาย ยา และโภชนาการ ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับการถกเถียงบนบริการของเราเป็นโมฆะได้
และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่า เนื้อหาที่อยู่ในการบริการ จะรวมถึงการค้นพบ หรือการพัฒนาของวิจัยทางการแพทย์ล่าสุดเสมอไป

2.7 เนื้อหาที่มีอยู่ในบริการของเรา อาจไม่ถูกต้อง ล้าสมัย หรือพบว่าไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ตลอดจนการวิจัย เนื้อหาที่อยู่ในบริการของเรา อาจรวมถึงความคิดเห็นจากบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์อย่างแท้จริง เราไม่สามารถตรวจสอบความคิดเห็นทุก ๆ รายการได้

2.8 ข้อจำกัดสำคัญของแหล่งข้อมูลอย่าง “theAsianparent” คือ การที่เราไม่สามารถคำนึงถึง บริบท สถานการณ์ ความรู้เฉพาะที่แพทย์ของคุณมีเกี่ยวกับตัวคุณ ทารก และสุขภาพทารกของคุณ

2.9 บริการของเราไม่สามารถให้สัญญาได้ว่า จะสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ของคุณ ข้อมูลที่เราให้ หรือการคาดการณ์ใด ๆ ของเรา อาจมีความผิดพลาดได้ ถือเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความสามารถของเราในการให้การดูแลที่เป็นมาตรฐาน ความถูกต้องของข้อมูล หรือการคาดการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสามารถให้กับคุณได้

2.10 ในขณะที่เราหวังว่า คุณจะพบว่าบริการของเรามีประโยชน์ โปรดขอคำแนะนำจากแพทย์ หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่น ๆ อยู่เสมอ หากคุณมีข้อกังวล หรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพของคุณ รวมถึงเนื้อหาที่ปรากฏในการบริการของเราก่อนดำเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของคุณและครอบครัว ตลอดจนทารกในครรภ์
โปรดอย่าเพิกเฉยต่อคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ หรือมีความล่าช้าในการ
ขอคำแนะนำดังกล่าว เพียงเพราะคุณอ่านข้อมูลบางอย่างผ่านบริการของเราแต่เพียงเท่านั้น

2.11 เราอาจมีการให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร โภชนาการ และยารักษาโรค แต่ถึงกระนั้น เราขอย้ำให้
ผู้ใช้ทุกท่าน ควรขอคำแนะนำจากแพทย์ หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนมีการดำเนินการ การงดเว้นตามข้อมูลที่เราได้ให้ไว้ เราขอย้ำอีกครั้งว่า ความถูกต้องของข้อมูลทั่วไปที่เราให้คุณ อาจมีความผิดพลาดได้

2.12 หากคุณคิดว่าตนเองกำลังประสบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดติดต่อสายด่วนฉุกเฉินทางการแพทย์ในท้องถิ่นของคุณเพื่อเรียกรถพยาบาล หรือไปแผนกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดทันที
อย่าได้ลังเลที่จะไปพบแพทย์

 

3. คุณสมบัติในการใช้บริการของเรา

3.1 ผู้ใช้บริการต้องมีคุณสมบัติในการใช้บริการของเรา ผู้ใช้บริการต้องมีอายุอย่างน้อย (18) ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น (หรือ 20 ปีบริบูรณ์สำหรับประเทศที่อายุบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายเท่ากับ 20 ปี) ห้ามมิให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า (18) (หรือ 20 ปีบริบูรณ์สำหรับประเทศที่อายุบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายเท่ากับ 20 ปี) ลงทะเบียนใช้งาน หรือเข้าถึงบริการใด ๆ เป็นอันขาดและถือเป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ คุณสมบัติของใช้บริการ คือ:

(a) ผู้ใช้บริการต้องมีอายุอย่างน้อย (18) ปีบริบูรณ์ (หรือ 20 ปีบริบูรณ์สำหรับประเทศที่อายุบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายเท่ากับ 20 ปี);

(b) ผู้ใช้บริการต้องมีอายุบรรลุนิติภาวะในการทำสัญญา และต้องยินยอมที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายที่ระบุในข้อกำหนดเหล่านี้ (หากคุณอายุน้อยกว่าและยังไม่บรรลุนิติภาวะในการทำสัญญาผูกพันพ่อแม่ / ผู้ปกครองของคุณ) ต้องยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ); และ

(c) คุณต้องเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ภายในประเทศสิงคโปร์ หรือประเทศอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์ในการใช้บริการ

3.2 หากคุณไม่ตรงตามคุณสมบัติใด ๆ และเกณฑ์ทั้งหมดนี้ โปรดลบแอปพลิเคชันของ theAsianparent ออกจากระบบของคุณ และอย่าใช้บริการของเรา

3.3 การพิจารณาใด ๆ ทั้งในเรื่องของการตั้งครรภ์ สุขภาพสตรี หรือความสัมพันธ์ทางเพศ ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในขณะที่บริการ theAsianparent ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือคุณในเรื่องเหล่านี้ เราไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวประเมินที่มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจแทนคุณได้ว่าวิธีการใดเหมาะสมกับคุณ เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณปฏิบัติหรือดำเนินการใด ๆ ด้วยความเคร่งครัด เราแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยคุณคิด และพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ ก่อนดำเนินการใด ๆ ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นการกระทำที่เปลี่ยนชีวิต

3.4 เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียน หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณตามดุลยพินิจ
ของเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หรือไม่มีเหตุผลใด ๆ ก็ตาม และจะไม่ให้เหตุผลใด ๆ กับคุณ
คุณได้รับทราบเป็นการเฉพาะเจาะจงโดยไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ
ที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่า เรามีสิทธิ์ที่จะยุติ หรือระงับบัญชีของคุณในกรณีที่เราเห็นสมควรตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ว่าคุณได้ละเมิด (หรือมีแนวโน้มที่จะละเมิด) นโยบายของบริการ ตลอดจนกิจกรรมใด ๆ ที่ส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของผู้ใช้รายอื่น

 

4. การอนุญาตแบบจำกัดเพื่อการใช้งานแอปพลิเคชัน และบริการ

4.1 ภายใต้การยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ของคุณ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ขอมอบสิทธิ์การใช้งาน
ที่ไม่สามารถถ่ายโอน และมีการเพิกถอนสิทธิ์ได้ เป็นสิทธิ์การใช้งานโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว
ในการใช้งานแอปพลิเคชันใด ๆ และแอปทั้งหมดของ theAsianparent บริการต่าง ๆ ตลอดจนซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงสิทธิ์ในการแสดงผลลัพธ์ของบริการดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์

4.2 คุณยอมรับข้อตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เพื่อการคัดลอก หรือแจกจ่ายเนื้อหาของการให้บริการของเรา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงภายในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

4.3 คุณยอมรับข้อตกลงที่จะไม่ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง แปลภาษา เผยแพร่ แสดงภาพ ทำการสื่อสาร ส่งต่อ ตลอดจนการบรอดแคสต์ (ออกอากาศ) จัดทำพ็อดแคสต์ เว็บแคสต์ แจกจ่าย จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือหาประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรืออื่น ๆ จากข้อมูลของส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือการเข้าถึงใด ๆ

(a) การบริการใด ๆ และ

(b) เนื้อหาใด ๆ ของบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตในขอบเขตที่จำกัด โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา หรือเว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

4.4 คุณยินยอมที่จะไม่ทำการ ผลิตซ้ำ แสดงภาพ หรือให้ช่องทางการเข้าถึงบริการ ตลอดจนเนื้อหาของบริการบนเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ เช่น ผ่านการเฟรมมิ่ง (Framing) การคัดลอกหน้าจอ (Mirroring) การสร้างลิงก์เชื่อมโยง (Link) การคัดลอกข้อมูลเว็บ (Spidering) การสกัด หรือดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ (Scraping) หรือวิธีการทางเทคโนโลยีใด ๆ ที่เราไม่ได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

4.5 เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อสงสัย เนื้อหาของการบริการของเราประกอบด้วย:

(a) เนื้อหาต่าง ๆ ข้อมูล ข่าวสาร โฆษณา รายชื่อ ข้อมูลดาต้า อินพุต (ข้อมูลที่ได้รับการป้อนเข้าสู่ระบบ) ข้อความตัวอักษร เพลงต่าง ๆ ไฟล์เสียง วิดีโอ รูปภาพต่าง ๆ กราฟิก ซอฟต์แวร์ บล็อก เว็บแคสต์ พ็อดแคสต์ การออกอากาศต่าง ๆ ข้อความซอฟต์แวร์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคิด และ

(b) เนื้อหาที่ถูกโพสต์โดยผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ

4.6 คุณยินยอมว่า คุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง ดู หรือแก้ไข ซอร์สโค้ด (รหัสต้นทาง หรือ Source Code) ตลอดจน อ็อบเจ็กต์โค้ด (Object Code) ใด ๆ ของ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย หรือเจ้าของเทคโนโลยี/ทรัพย์สินทางปัญญา

 

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 บริการของเราอาจมีทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของเราที่อาจรวมถึง เนื้อหา การออกแบบ กราฟิกการรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการทำ Magnetic Translation การแปลงสัญญาณดิจิทัล และอื่น ๆ ที่ก่อรวมกันเป็นองค์ประกอบของบริการ ได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ไม่ว่าจะเป็นของ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย เอง  หรือบริษัทในเครือก็ตาม

5.2 การใช้บริการไม่ได้ทำให้คุณมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในตัว เนื้อหา เอกสาร หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณเข้าถึง โดยเฉพาะ:

(a) การโพสต์ข้อมูล หรือเนื้อหาของข้อมูลบนบริการของเรา ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ใด ๆ ในตัวข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว คุณไม่สามารถทำการ คัดลอก แจกจ่าย หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาจากบริการของเรา เว้นแต่จะมีการอนุญาตให้คุณอย่างชัดเจนภายในข้อกำหนดฉบับนี้ และ

(b) เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางการค้า (โลโก้) และเครื่องหมายของบริการต่าง ๆ (ต่อไปในข้อกำหนดนี้ เรียกว่า “เครื่องหมาย“) ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย หรือบุคคลที่สาม (บุคคลภายนอกอื่น ๆ) และสิทธิ์ทั้งหมดในเครื่องหมายเหล่านั้น ได้รับการสงวนไว้อย่างชัดแจ้งโดย ทิคเคิลด์ มีเดีย หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย หรือบุคคลที่สามดังกล่าว

 

6. ความคิดเห็น คำแนะนำ ฟีดแบ็ก ความคิด โพสต์ต่าง ๆ บนกระดานข้อความ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับการส่งเข้ามา

6.1 บริการของเราอาจอนุญาตให้คุณแบ่งปันการอัปเดตสถานะ ตลอดจนให้ความคิดที่เป็นลายลักษณ์อักษร การส่งแชทข้อความ หรือเข้าร่วมในฟีดข่าว อัปเดตสถานะ บล็อก กระดานข้อความ กระดานสนทนาทางออนไลน์/มือถือ ส่งบทความ ภาพถ่าย รูปภาพ เสียง ความคิดเห็น หรือเอกสารอื่น ๆ
ที่มีผลตามที่กำหนดในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (ต่อไปเรียกว่า “ ข้อมูลที่ส่งเข้ามา”)

6.2 คุณรับประกันและแสดงตนว่า คุณมีสิทธิและอำนาจในการส่งเนื้อหาของคุณเอง และการส่งข้อมูลดังกล่าว ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิของบุคคลภายนอกใด ๆ

6.3 คุณได้รับอนุญาตจากเรา บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ให้ใช้งานโดยไม่จำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียว สามารถใช้ได้ทั่วโลก ไม่มีค่าใช้สิทธิ เพิกถอนไม่ได้ ไม่มีสิทธิ์ในการเป็นผู้โฮสต์ ส่งต่อ มอบสิทธิ์ย่อย แจกจ่ายหรือใช้งาน (ซึ่งจะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการคัดลอก ทำซ้ำ และ / หรือเผยแพร่) ข้อมูลที่ส่งเข้ามา ในลักษณะใดก็ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร ถ้าหาก บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย มีความจำเป็นใด ๆ คุณจะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจว่าสิทธิ์ดังกล่าวเป็นของเรา

6.4 คุณยินยอมว่า นอกเหนือจากที่ห้ามมิให้กระทำตามกฎหมาย และอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของเรา ทิคเคิลด์ มีเดีย อาจมีความจำเป็นในการใช้ข้อมูล ขาย หาประโยชน์ และเปิดเผยเนื้อหาดังกล่าวในลักษณะใด ๆ ก็ตาม โดยไม่มีข้อจำกัด และค่าตอบแทนให้กับคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้เนื้อหาดังกล่าวในหลาย ๆ วิธี รวมถึงแสดงเนื้อหาเหล่านั้นบนอินเทอร์เน็ต จัดรูปแบบใหม่ ทำการผนวกรวมเข้ากับผลงานอื่น ๆ สร้างผลงานต่อยอดจากข้อมูลเดิม ส่งเสริม แจกจ่าย ตลอดจนการอนุญาตให้ผู้อื่นกระทำในวิธีเดียวกันผ่านการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มสื่อของคุณ

6.5 เพื่อเป็นการเน้นย้ำโดยเฉพาะ คุณควรพึงระลึกไว้ว่า เราจะทำให้เนื้อหาทั้งหมดในบริการของเรา (รวมถึงข้อมูลที่คุณส่งเข้ามา) สามารถถูกค้นหาได้บนอินเทอร์เน็ตและ / หรือพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้รายอื่น ๆ ตลอดจนสาธารณชน ดังนั้น คุณควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านการใช้บริการ

 

7. บริการพรีเมียม

7.1 บริษัทฯ อาจให้บริการเพิ่มเติม (ต่อไปในข้อกำหนดเรียกว่า “ บริการพรีเมียม”) ซึ่งอาจรวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล คุณได้รับทราบว่า ทิคเคิลด์ มีเดีย อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการระดับพรีเมียมใด ๆ โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จะแจ้งให้ทราบถึงค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนเข้าใช้บริการครั้งแรก ภายใต้ข้อกำหนดฯ ข้างต้น คุณยินยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ้น หากข้อตกลงในการซื้อ
บริการแบบพรีเมียมของคุณ รวมถึงคุณสมบัติของ “การต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ” คุณได้ยอมรับในข้อตกลงว่า คุณสามารถทำการยุติการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติดังกล่าว ตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านล่างในหัวข้อ  “เงื่อนไขการชำระเงิน” หรือตามที่ระบุไว้โดยเฉพาะภายในแอปพลิเคชัน หรือหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีที่คุณทำการซื้อเพื่อต่ออายุสมาชิกสำหรับบริการพรีเมียม ที่ครอบคลุมเวลาเกินกว่าวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทินปัจจุบัน หาก บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย หยุดให้บริการพรีเมียมก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาที่คุณสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อรับข้อมูล คุณสามารถทำการขอเงินคืนผ่าน Apple App store หรือผ่าน Google Play ได้ อย่างไรก็ตาม คุณได้รับทราบและยินยอมในข้อตกลงแล้วว่า คุณไม่สามารถเรียกเงินคืนได้แต่อย่างใด ในกรณีที่บริการระดับพรีเมียมไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเทคนิค เหตุผลอื่น ๆ ตลอดจนการที่ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ทำการเปลี่ยนแปลงการให้บริการแบบพรีเมียมที่คุณซื้อ ทำการยุติคุณลักษณะ หรือฟังก์ชันการทำงานใด ๆ ของบริการ ตลอดจนการเริ่มเสนอบริการดังกล่าวแก่ผู้ใช้รายอื่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือทำการแก้ไขอื่นใด ถือว่า คุณเข้าใจในข้อตกลงว่า คุณอาจจะไม่ได้รับเงินคืนเป็นจำนวนใด ๆ เว้นแต่จะได้รับการงดเว้นเป็นกรณี และการคืนเงินสามารถทำได้ผ่านระบบของ Apple หรือ Google ที่คุณใช้ชำระเงินเพื่อสมัครเป็นสมาชิกบริการแบบพรีเมียม แต่เพียงเท่านั้น นอกเหนือจากที่กล่าวมา ในกรณีที่บัญชีของคุณถูกยกเลิก หรือถูกระงับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เช่น มีการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้อย่างมีนัยยะสำคัญ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ) การชำระเงินสมัครเป็นสมาชิกที่เรายังไม่ได้รับ จะถูกริบเป็นค่าสินไหมทดแทน เว้นแต่บริษัทฯ จะตัดสินให้มีการคืนเงินตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

7.2 นอกเหนือจากใบอนุญาตแบบจำกัด ส่วนบุคคล เพิกถอนไม่ได้ ถ่ายโอนไม่ได้ และไม่อนุญาตให้ใช้ช่วง เพื่อเข้าใช้บริการพรีเมียมใด ๆ ที่คุณซื้อ คุณไม่มีสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ใน / ต่อ บริการดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนการให้บริการ ข้อมูลแอตทริบิวต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือถูกจัดเก็บไว้ในภายในบริการของเรา สิทธิ์ในการใช้งานระดับพรีเมียมของคุณ จะไม่สามารถถ่ายโอนจากตัวคุณ เช่นเดียวกับเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในบริการนี้ คุณไม่สามารถนำไป จำหน่ายต่อ เปลี่ยนรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ออกใบอนุญาตย่อย หรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกอื่น ๆ ใช้สิทธิ์ต่อ

7.3 บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการ (รวมถึงบริการระดับพรีเมียม)
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในการให้บริการ (รวมถึงบริการพรีเมียม) ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด และเวลาใดก็ตาม โดยมีการแจ้งเตือนให้ทราบก็ดี ไม่มีการแจ้งก็ดี บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดใด ๆ เว้นแต่จะอยู่ในขอบเขตของการยุติสัญญาการให้บริการระดับพรีเมียมดังกล่าว

 

8. เงื่อนไขการชำระเงิน

8.1 ข้อกำหนดต่าง ๆ ของข้อตกลงในการชำระค่าบริการพรีเมียมใด ๆ จะถูกอธิบายในหน้าของการชำระเงินบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันมือถือของเรา ที่คุณสามารถยืนยันรายละเอียดของข้อตกลงได้ การซื้อบางรายการจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ ข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ เกี่ยวกับการซื้อ รวมถึงการต่ออายุโดยอัตโนมัติ จะได้รับการอธิบายไว้ด้านล่าง หรือระบุไว้ภายในข้อกำหนดฉบับนี้

8.2 คุณจะต้องชำระค่าบริการพรีเมียมผ่านระบบของ Apple หรือ Google ผ่านแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องมีการยืนยันการสั่งซื้อ คุณยินยอมจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจากการ
สมัครเป็นสมาชิกบนแอปพลิเคชันของ theAsianparent ผ่านการใช้ระบบเหล่านี้

8.3 การต่ออายุอัตโนมัติ / ระยะเวลาในการทดลองใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นอกจากจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจน เมื่อใดที่คุณทำการซื้อเพื่อสมัครเข้าใช้บริการแบบพรีเมียม
สถานะการเป็นสมาชิกแบบพรีเมียมจะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าผู้ใช้จะทำการยกเลิกด้วยตนเอง หลังผ่านระยะแรกของการสมัครเป็นสมาชิกแบบพรีเมียม และอีกครั้งหนึ่งของช่วงระยะเวลาการต่ออายุสมาชิกใด ๆ สถานะของการเป็นสมาชิกของคุณ จะได้รับการต่ออายุเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่เท่ากัน (ต่อไปเรียกว่า“ การต่ออายุอัตโนมัติ”) บัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามราคาที่ได้มีการตกลงไว้เมื่อมีการสมัครสมาชิกในช่วง 24 ชั่วโมง ก่อนระยะเวลาการเป็นสมาชิกปัจจุบันของคุณจะหมดอายุ เว้นแต่คุณจะปิดการต่ออายุอัตโนมัติอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกปัจจุบัน หากไม่ต้องการให้บัญชีของคุณต่ออายุโดยอัตโนมัติ ต้องการเปลี่ยนแปลง หรือยุติการเป็นสมาชิก โปรดล็อกอินเข้าสู่ระบบ ไปที่การตั้งค่าของ Apple ID / หรือการตั้งค่า Google ของคุณ เพื่อแก้ไขการตั้งค่าที่เหมาะสม เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะการต่ออายุสมาชิกของคุณ หากคุณยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณจะยังสามารถใช้งานในสถานะสมาชิกได้ จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกปัจจุบัน หลังจากนั้นการสมัครของคุณถึงจะไม่ได้รับการต่ออายุ อย่างไรก็ตาม คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจากส่วนใดส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมที่ได้ทำการชำระไปเพื่อการสมัครสมาชิกสำหรับระยะเวลาก่อนหน้านี้ถึงปัจจุบัน
เราไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายใด ๆ ที่จะต้องแจ้งให้คุณทราบถึงวันที่สิ้นสุดช่วงทดลองใช้งานฟรี (ซึ่งหลังจากนั้นคุณจะกลายเป็นสมาชิกแบบที่ต้องชำระเงิน) ทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ ในการตรวจสอบระยะเวลาการขอสมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดจนสิ้นสุดระยะเวลาของการเป็นสมาชิก

8.4 การสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ถือเป็นการแสดงว่า คุณอนุญาตให้ระบบ Apple หรือ Google เรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณตามเวลาดังกล่าว และจะมีการเรียกเก็บอีกครั้งเมื่อมีการเริ่มสมัครสมาชิกใด ๆ ในครั้งต่อไป รวมถึงการขายใด ๆ หรือภาษีที่คล้ายกัน ทั้งหมดนี้อาจถูกเรียกเก็บจากการการสมัครเป็นสมาชิกของคุณ ขณะที่มีการต่ออายุสมาชิกเกิดขึ้น หากคุณไม่ทำการชำระเงินตามกำหนด คุณยินยอมให้ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ยุติ หรือระงับสถานะสมาชิกของคุณ และขอให้ Apple หรือ Google พยายามเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณตามความเหมาะสม จนกว่าจะได้รับการชำระเงิน (เมื่อทำการชำระเงิน บัญชีของคุณจะถูกเปิดใช้งาน และเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่ออายุอัตโนมัติ ระยะเวลาในการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข้อมูลช่วงใหม่จะเริ่มต้นขึ้น นับตั้งแต่วันที่ได้รับการชำระเงิน) คุณสามารถชำระค่าบริการล่วงหน้า ชำระยอดที่เกินกำหนด ชำระต่อการใช้งาน หรือตามที่ได้มีการอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อคุณเริ่มสมัครเป็นสมาชิกของบริการเป็นครั้งแรก

8.5 โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย การทดลองใช้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ที่ให้การเข้าถึงบริการในระดับสมาชิก ต้องถูกใช้ภายในเวลาที่กำหนดของระยะเวลาทดลอง คุณต้องยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกของคุณ ก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาทดลองเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของการสมัครเป็นสมาชิก ในกรณีที่คุณซื้อบริการระดับพรีเมียมก่อนที่สิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรี หรือช่วงโปรโมชั่นใด ๆ ระยะเวลาทดลองใช้ฟรี หรือช่วงโปรโมชั่นของคุณจะถือว่าเป็นโมฆะ

 

9.ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

9.1 เราตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากลักษณะตามธรรมชาติของข้อมูลนั้น ๆ

9.2 คุณควรทราบว่า บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย อาจทำการรวบรวม และตรวจสอบข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ และบริการอาจมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารเพื่อขอข้อมูลจาก บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย เกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้บริการ แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือบริการบนมือถือก็ตาม บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ถือ เป็นเจ้าของข้อมูลที่ทำการจัดเก็บรวบรวมดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

9.3 เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม การยอมรับในข้อกำหนดฉบับนี้ ถือว่าคุณยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ประหนึ่งว่ามีการระบุนโยบายดังกล่าวซ้ำภายในเอกสารฉบับนี้อย่างครบถ้วน หากไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้สิทธิ์และทางเลือกของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนั้น โปรดอย่าเข้าใช้บริการ

9.4 บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย มีการใช้การมาตรการมากมายในการป้องกันทั้งทางเทคนิค ทางองค์กร และทางกายภาพ ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม แม้ว่าเราจะพยายามด้วยความสุจริตในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย แต่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยยังคงมีอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในข้อมูลของคุณได้

 

10. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อื่น ๆ

10.1 คุณอาจรับทราบข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นผ่านทาง แอปพลิเคชัน theAsianparent หรือบริการอื่น ๆ ของเรา นอกจากนี้ คุณอาจพบเจอกับผู้ใช้อื่น ๆ และเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลโดยตรง

10.2 คุณยินยอมที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นที่คุณอาจได้รับจากการใช้บริการของเรา หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นต่อบุคคลภายนอก ตลอดจนการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ (รวมถึง และโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อื่น ๆ คุณยินยอมที่จะใช้ข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นในการเชื่อมต่อกับบริการของเราเท่านั้น อย่างไรก็ตามที่กล่าวมาแล้วจากที่มีการอธิบายไว้ข้างต้น เราอาจเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนหรือเนื้อหาทั้งหมดในบริการของเราให้พร้อมใช้งานทั้งสำหรับตัวผู้ใช้และบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ใช้ทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือของเรา

 

11. กฏเกณฑ์ในการใช้งาน

11.1 คุณยินยอมในข้อตกลงว่า การใช้งานตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ของคุณบนบริการ theAsianparent (รวมถึงการส่งถ่ายโอนข้อมูลใด ๆ กระดานข้อความ แช็ต คุณลักษณะการใช้งานสื่อสารอื่น ๆ ) จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และจะไม่:

(a) รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งเข้ามา เช่น:

i. ความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนา เชื้อชาติ ชาติกำเนิด เพศ รสนิยมทางเพศ ตลอดจนความทุพพลภาพทางกาย

ii. เนื้อหาที่เป็นการโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือการหาเสียงทางการเมือง

iii. การโกหกที่กระทำโดยเจตนา; และ / หรือ

iv. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยมีเจตนาล่วงละเมิด ปลุกปั่นให้เกิดความวิตกกังวล หรือก่อให้เกิดความกลัวต่อความรุนแรง (ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้เกิดการใช้ความรุนแรง) ทั้งนี้รวมถึงการ “Doxxing” (การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์เพื่อให้เกิดการคุกคาม) อีกด้วย 

(b) คำหยาบคาย เนื้อหาใด ๆ หรือภาษาที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร ภาพลามก เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ ที่ไม่เหมาะสม

(c) การส่งเสริมความรุนแรง การใช้ยาที่ผิดกฎหมาย การใช้สารเสพติด ตลอดจนการอธิบายการกระทำรุนแรง การใช้ยาผิดกฎหมาย หรือใช้สารผิดกฎหมายอื่น ๆ ในทางที่ผิด

(d) การละเมิดสัญญา การละเมิดส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนสิทธิ์อื่น ๆ ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การส่งเสริมการก่อให้เกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

(e) การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ตลอดจนกฎหมายใด ๆ ที่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายท้องถิ่น ของรัฐ รัฐบาลกลาง หรือกฎหมายระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ หรือกฎในการปฏิบัติที่ถูกโพสต์เกี่ยวกับคุณลักษณะการใช้งานใด ๆ ของบริการ

(f) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลอื่น ตลอดจนข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลใด ๆ ที่อาจใช้ในการติดตาม ติดต่อ หรือปลอมตัวเป็นบุคคลนั้น ๆ

(g) การพยายามแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น

(h) การใช้บัญชีของสมาชิกรายอื่น ณ เวลาใดก็ตาม ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม

(i) สร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยกลไกอัตโนมัติ กระทำการที่เป็นเท็จ ตลอดจนการทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดถึงต้นกำเนิดของข้อมูลผ่านการสื่อสารของคุณ

(j) ทำการหลอกลวง ฉ้อโกง หรือก่อให้เกิดเข้าใจผิดกับ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย หรือผู้ใช้อื่น ๆ โดยเฉพาะ การพยายามล้วงความลับข้อมูลบัญชีที่มีความละเอียดอ่อน เช่น รหัสผ่าน

(k)ใช้บริการสนับสนุนของ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือส่งรายงานเท็จเกี่ยวกับการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ

(l) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพาณิชย์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การพยายามระดมเงินให้บุคคลใด ๆ การโฆษณา การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ หรือแผนการตลาดแบบธุรกิจเครือข่าย โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย

(m) สร้างหรือส่งการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่พึงประสงค์เช่น “สแปม” ไปยังผู้ใช้รายอื่น หรือสมาชิกของบริการ ตลอดจนการแทรกแซงการใช้บริการของผู้ใช้หรือสมาชิกรายอื่น

(n) ทำการหมิ่นประมาท เยาะเย้ย กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น ทำให้เสื่อมเสีย หรือเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงกับความเห็นของ ทิคเคิลด์ มีเดีย และ บริษัทฯ  และ / หรือบริการ ตลอดจนผู้ใช้รายอื่น ๆ

(o) การเผยแพร่ ส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม (หนอนคอมพิวเตอร์) ม้าโทรจัน RATs ตัวบันทึกแป้นพิมพ์ ระเบิดเวลา สปายแวร์ แอดแวร์ แคนเซิลบอต ตลอดจนกลไกทำงานต่าง ๆ ที่มีเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลแฝง (ต่อไปนี้เรียกว่า “PCM”) รหัสที่อาจรุกรานหรือเป็นอันตราย การอัปโหลดหรือโอนถ่ายข้อมูล (หรือการพยายามอัปโหลด หรือการพยายามถ่ายโอน) เนื้อหาใด ๆ ที่ทำหน้าที่ หรือมีกลไกรวบรวมข้อมูลทั้งแบบชัดเจนหรือแอบแฝง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การแลกเปลี่ยนกราฟิกที่ชัดเจน (ต่อไปนี้เรียกว่า “gifs”) ที่มีขนาด 1×1 พิกเซล เว็บบั๊ก คุกกี้ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ

(p) คัดลอกหรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ของบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ HTML, JavaScript หรือโค้ดอื่น ๆ

(q) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกไฟล์ ประกอบรวม แก้ไข หรือพยายามค้นหาตัวซอฟต์แวร์ใด ๆ
(ซอร์สโค้ดหรือออบเจ็กต์โค้ด) ที่บริการของเราสร้างขึ้นเพื่อสร้างเว็บเพจ ตลอดจนซอฟต์แวร์ใด ๆ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านการใช้บริการ

(r) ใช้งาน เปิดใช้ ทำการพัฒนา หรือแจกจ่ายระบบอัตโนมัติใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สไปเดอร์ โรบ็อต (หรือ “บอต“) อุปกรณ์ช่วยโกง ตัวดึงข้อมูล โปรแกรมการอ่านออฟไลน์ที่เข้าถึงบริการ ใช้งาน หรือเปิดสคริปต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนซอฟต์แวร์อื่น ๆ

(s) ทำการแฮก (เจาะเข้าระบบ) แทรกแซง ขัดขวาง ระงับการใช้งาน เพิ่มภาระให้เกินขีดจำกัด หรือทำให้การทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ที่ให้บริการ หรือเซิร์ฟเวอร์ลดลง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การโจมตีตัวบริการ การโจมตีผ่านการปลอมแปลงIP ทำการเจาะระบบ การสอดแนม การโจมตีเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล วิศวกรรมย้อนกลับ หรือการเขียนโปรแกรมใหม่

(t) ปกปิด หรือทำการบดบังประกาศแจ้งเตือนใด ๆ แบนเนอร์ โฆษณา หรือตราสินค้าอื่น ๆ บนบริการ

(u) ทำการแทรกแซง หลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของบริการ หรือการทำงานใด ๆ ก็ตาม ที่จำกัดหรือบังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้งานหรือการเข้าถึงการให้บริการ

(v) แอบอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือ มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ตลอดจนการมีเจตนาให้คำแนะนำทางการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ และ / หรือ

(w) การมีส่วนร่วมในแผนการใด ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนรางวัลใดที่คุณอาจได้รับจากเรา โดยที่เราไมมีเจตนาให้ (เช่น การสร้าง การใช้งานหลายบัญชี เป็นต้น)

11.2 นอกจากนี้ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎของชุมชนที่คุณสามารถเข้าไปดูได้ที่นี่: https://community.theasianparent.com/community-guideline/web-view

 

12. การรับรางวัล

12.1 เราอาจออกคะแนนสะสมดิจิทัล (ต่อไปนี้เรียกว่า“ คะแนน”) ให้คุณ เพื่อตอบแทนคุณสำหรับการมีส่วนร่วมในบริการของเราอย่างต่อเนื่อง

12.2 คะแนนเหล่านี้ไม่สามารถคิดเป็นเงินสด หรือมีมูลค่าเป็นตัวเงิน คะแนนดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะไม่มีการซื้อขายคะแนน ขายต่อ หรือโอนถ่ายคะแนนโดยผู้ใช้ หรือทำการส่งคะแนนให้กับผู้ใช้อื่นด้วยมูลค่าที่เป็นตัวเงินหรืออื่น ๆ

12.3 คะแนนเหล่านี้สามารถนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและ / หรือบริการที่เราให้ หรือผู้ค้าบุคคลภายนอกที่ระบุโดยเรากำหนดไว้เท่านั้น

12.4 จำนวนคะแนน และความพร้อมใช้งานของคะแนนที่เราออกให้กับคุณเมื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมบนแพลตฟอร์มของ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จะถูกกำหนดโดยบริษัทฯ และมีจำนวนที่แตกต่างกันออกไปตามดุลยพินิจของ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย แต่เพียงผู้เดียว

12.5 คุณสามารถตรวจสอบยอดคะแนนคงเหลือ และประวัติการแลกคะแนนของคุณได้ในบัญชีผู้ใช้ของ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย คะแนนของคุณ และประวัติการแลกรของรางวัลเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ของคุณ และจะถูกใช้เป็นหลักฐานแน่ชัดตามที่ระบุไว้ เว้นแต่

(a) จะมีเหตุอันควรที่ทำให้เชื่อได้ว่า อาจเกิดข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ หรือความผิดปกติที่คล้ายคลึงกัน และ / หรือ

(b) เราได้แจ้งให้คุณทราบถึงข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ หรือความผิดปกติที่คล้ายกัน

12.6 เราเป็นผู้กำหนดจำนวนคะแนนที่จำเป็นสำหรับการแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นของรางวัล จำนวนคะแนนนี้อาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามที่ได้ประกาศหรือแจ้งโดย บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

12.7 คะแนนใด ๆ ที่เราออกให้กับผู้ใช้ จะต้องแลกเป็นรางวัลเฉพาะในช่วงเวลาที่ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย กำหนดเท่านั้น เนื่องจากขึ้นอยู่กับความพร้อมของรางวัลดังกล่าว ช่วงเวลาที่ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนคะแนนเพื่อรับรางวัลอาจมีการระบุ หรือได้รับการแก้ไขโดย บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ได้ตลอดเวลา

12.8 เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา ในการยกเลิกหรือทำให้คะแนนใด ๆ ที่ออกให้กับผู้ใช้เป็นโมฆะ หรือปฏิเสธการแลกรางวัลกับผู้ใช้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คะแนนต่าง ๆ ไม่ได้แสดงถึง
ภาระผูกพันทางกฎหมายใด ๆ จากเราที่มีต่อคุณ เราไม่มีข้อผูกมัดตามกฎหมายใดที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์จากคะแนนนั้น ๆ

12.9 คะแนนทั้งหมดจะสิ้นสุดอายุเมื่อสิ้นสุดข้อตกลงของเราหรือบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

12.10 เราไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะให้รางวัลหรือโอกาสใด ๆ แก่คุณในการแลกคะแนน

12.11 เมื่อมีการแลกคะแนนเกิดขึ้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจมีผลบังคับใช้ในการแลกรับของรางวัล

12.12 เมื่อมีการแลกคะแนนกับผู้ค้าบุคคลภายนอก

(a) เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดหาสินค้า (หรือการไม่จัดหาให้) และ / หรือบริการของผู้ค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และ

(b) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ถูกระบุโดยผู้ขายบุคคลภายนอกอาจมีผลบังคับใช้

13. การประกวด การแจกของรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการขาย ต่าง ๆ

13.1 อาจมีหลายครั้งหลายโอกาสที่คุณสามารถเข้าร่วมการประกวด กิจกรรมแจกของรางวัล กิจกรรมชิงโชค หรือโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่คล้ายกันได้ โดยมีเราเป็นผู้สนับสนุน การเข้าร่วมกิจกรรม จำเป็นจะต้องมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเรา ตลอดจนบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน การแจกของรางวัล การชิงโชค หรือการส่งเสริมการขาย คุณควรตรวจสอบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลของคุณสามารถถูกนำไปใช้ และแบ่งปันกับผู้ใช้อื่น ๆ อย่างไร

13.2 บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย อาจประกาศกฎที่เกี่ยวข้องกับโอกาสต่าง ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แต่ไม่ว่าจะมีการประกาศกฎใด ๆ ก็ตาม กิจกรรมทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดย “ข้อกำหนดและเงื่อนไข: การประกวดและการแจกของรางวัล” ของ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ตามที่ระบุไว้ในหน้า https://sg.theasianparent.com/contests-terms-and-conditions (“นโยบายการประกวด”)
กฎใด ๆ ที่ได้รับการประกาศในช่วงเวลาของการประกวด จะถือว่าเป็นกฎเพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายในการประกวด นอกจากนี้ เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลหรือรางวัลใด ๆ คุณอาจมีความจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทำการลงนาม หรืออนุญาตให้เราใช้ข้อมูลบางประการของคุณเป็นเนื้อหาสำหรับการตลาด

13.3 หากบุคคลภายนอกเป็นผู้จัดการประกวดแข่งขัน การเข้าร่วมของคุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติม และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก เราจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกดังกล่าว คุณควรตรวจสอบนโยบายการแข่งขัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอกเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจว่า ตนควรเข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านบริการนี้หรือไม่

 

14. ข้อจำกัดการรับประกันและความรับผิดเกี่ยวกับบริการ

14.1 นอกเหนือจากจะมีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งภายในข้อตกลงฉบับนี้  บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย และบริษัทในเครือ จะไม่ให้คำมั่นสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการ เราขอปฏิเสธการรับประกันและความรับผิดทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทิคเคิลด์ มีเดีย บริการให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และ“ ตามที่มีอยู่” ทางบริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายในเรื่องของ ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน ความปลอดภัยของบริการ ตลอดจนความสามารถในการคาดเดารอบเดือนของผู้ใช้ และการส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน นอกเหนือจากนั้น เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ตามทีได้อธิบายไว้ในนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนของเรา

14.2 บริการและเว็บไซต์ (รวมถึงแอปพลิเคชันมือถือใด ๆ ) ที่เราเป็นผู้ให้บริการ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ให้บริการ “ตามสภาพที่เป็น” และ “ตามสภาพที่มีอยู่”  ในฐานะที่ บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ให้การอนุญาต และบริษัทในเครืออื่น ๆ ว่าจะไม่แสดงตนเป็นผู้รับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการ ของแอปพลิเคชัน theAsianparent เว็บไซต์ ข้อมูล เนื้อหา หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่รวมอยู่ในแอป ตลอดจนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายจะอนุญาตให้บังคับใช้ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ผู้ให้อนุญาตอื่น ๆ และบริษัทในเครือ ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยปริยายเฉพาะการรับประกันของถึงความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่าง ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย เจ้าของเทคโนโลยีผู้ให้อนุญาตอื่น ๆ และบริษัทในเครือ ขอไม่รับประกันความแม่นยำ และความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์ ตลอดจนรายการอื่น ๆ ที่มีอยู่ภายใน หรือมีพร้อมให้ใช้บนบริการแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของ the Asianparent เขตอำนาจที่เกี่ยวข้องบางประการ อาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยปริยาย ข้อยกเว้นที่ระบุข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ คุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันออกไปตามขอบเขตอำนาจที่ศาลและกฎหมายควบคุมถึง

14.3 ความไม่พร้อมใช้งานที่สามารถเกิดขึ้นได้ บริการของเราอาจไม่สามารถใช้งานได้ในเป็นบางเวลา เพราะอาจมีการบำรุงรักษาหรือเหตุผลอื่น ๆ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ขอปฏิเสธความรับผิดต่อความล้มเหลวใด ๆ ของแอป theAsianparent เว็บไซต์ หรือบริการ ความล้มเหลวดังกล่าว อาจเป็นผลมาจากสาเหตุใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล เช่น ความล้มเหลวทางเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการสื่อสารหรือการเสื่อมถอยของอุปกรณ์ คุณยอมรับในข้อตกลงว่า ทิคเคิลด์ มีเดีย จะไม่รับผิดต่อการสูญหายของข้อมูลใด ๆ การแก้ไข ตลอดจนการระงับ หรือการยกเลิกการให้บริการใด ๆ

14.4 บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย สามารถมีสิทธิ์เด็ดขาดทุกเวลา ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ยุติ ถอน หรือระงับการดำเนินการทั้งหมด ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือคุณลักษณะของการให้บริการโดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

14.5 บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จะไม่รับผิดชอบต่อไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ ความผิดปกติทางเทคนิค หรือปัญหาอื่น ๆ ของเครือข่ายโทรศัพท์หรือการให้บริการ ระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ซอฟต์แวร์ อีเมล แอปพลิเคชันที่ขัดข้องอันเกิดจากปัญหาทางเทคนิค ความหนาแน่นติดขัดทางการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่รวมไว้ภายในข้อกำหนดเหล่านี้ ตลอดจนการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทั้งตัวคุณเอง หรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลใดก็ตาม โทรศัพท์มือถือ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลพวงมาจากการใช้ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน theAsianparent การใช้งาน เว็บไซต์และ / หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ

14.6 ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหาย ใด ๆ ตลอดจนการสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชัน theAsianparent เว็บไซต์ของ theAsianparent ของเรา บริการ เนื้อหาใด ๆ หรือ แอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาที่ถูกโพสต์บนบริการหรือ ถูกโพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์หรือบริการของ theAsianparent ตลอดจนเว็บไซต์ บริการ ได้รับการส่งต่อมาจากผู้ใช้อื่น ๆ หรือ ปฏิสัมพันธ์ร่วมใด ๆ ระหว่างผู้ใช้และบริการของเรา ไม่ว่าจะผ่านการออนไลน์หรือออฟไลน์

14.7 บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมหรือรับรองเนื้อหา ข้อความ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้ใช้บริการ รวมถึงการส่งข้อมูลใด ๆ แช็ต หรือการใช้งานกระดานสนทนา โฆษณา หรือเว็บไซต์ภายนอกที่อาจมีถูกเชื่อมโยงถึง หรือถูกเชื่อมโยงจากผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย หรือกระดานสนทนา ดังนั้น บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จึงขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

14.8 บริการอาจมีข้อมูล การส่งโฆษณา และการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลการตลาดจากพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้โฆษณาและผู้สนับสนุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเนื้อหาที่ส่งรวมมานั้นถูกต้อง และเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่มีความรับผิดชอบต่อ:

(a) ความกระทำผิดกฎหมาย หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ความไม่ถูกต้อง หรือปัญหาในเนื้อหาของผู้ทำการโฆษณา ตลอดจนเนื้อหาของผู้สนับสนุน และ

(b) ความรับผิด และความรับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ถูกนำเสนอโดยบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ทำการโฆษณาบนบริการ

 

15.ข้อจำกัดความรับผิดของเรา

15.1 คุณยินยอมว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้วิจารณญาณของคุณต่อทุกคำกล่าว ข้อเสนอ ข้อมูลความคิดเห็น ตลอดจนเนื้อหา เนื้อหาของผู้ใช้อื่น ทั้งผลิตภัณฑ์จากบุคคลภายนอก จากเรา จากผู้ใช้รายอื่น และจากผู้โฆษณาและบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในบริการของเรา

15.2 การใช้บริการ และเนื้อหาของบริการถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย และพันธมิตรทางธุรกิจไม่มีส่วนรับผิดใด ๆ ต่อการใช้งานของคุณ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของเนื้อหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่คุณใช้หรือพบในการให้บริการของเรา

15.3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ คุณกำลังยอมรับว่า บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย (ตลอดจนเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนคนใดคนหนึ่งของบริษัท ) ไม่มีความรับผิดตามทฤษฎีของกฎหมายในการชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางอ้อม ทางกรณีพิเศษ โดยบังเอิญ การลงโทษ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัด การสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญหายของข้อมูล ความล้มเหลวในการตั้งครรภ์หรือการคลอด ความล้มเหลวในการทำนายรอบเดือนของคุณ เนื้อหาของข้อมูลหรือคำแนะนำใด ๆ ที่พบในบริการของเรา หรือปัญหาด้านใด ๆ ของความสัมพันธ์ของคู่ครอง หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับการละเมิดสัญญา การละเมิดการรับประกันการละเมิดสิทธิ์ ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ หรืออื่น ๆ

15.4 ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดจากการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการเสียชีวิต

15.5 บริการของเราจะไม่ให้บริการโดยไม่มีข้อจำกัด และคำปฏิเสธความรับผิดชอบในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เนื่องจากบริการส่วนใหญ่ของเราให้บริการโดย ดำเนินอยู่บนฐานของบริการที่ “ไม่มีค่าใช้จ่าย” หรือในราคาที่เป็นปัจจัยในข้อจำกัดและคำจำกัดความรับผิดชอบภายในข้อกำหนดฉบับนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อจำกัดเหล่านี้ได้ โปรดอย่าใช้บริการของเรา

15.6 ไม่มีข้อเสนอแนะและข้อมูลที่คุณได้รับจากเรา หรือผ่านทางบริการ ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการใช้บริการ ที่ถือเป็นการรับรอง รับประกัน หรือข้อผูกพันของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ 

15.7 กฎหมายบางฉบับไม่อนุญาตให้มีการยกเว้น หรือจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยบังเอิญก็ดี หรือเป็นผลสืบเนื่องก็ดี ดังนั้น ข้อจำกัดและข้อยกเว้นบางประการข้างต้น อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ ไม่ว่าจะเกิดกรณีที่เป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ หากพบว่า บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย มีส่วนรับผิดต่อคุณ คุณยินยอมว่าความรับผิดโดยรวมสำหรับสาเหตุใดก็ดี หรือกระทำการในรูปแบบใดก็ดี จะถูกจำกัดตามยอดใด ๆ ที่คุณมีการจ่ายให้กับแอปพลิเคชันของ ทิคเคิลด์ มีเดีย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแอป theAsianparent การใช้งานเว็บไซต์ และ / หรือการบริการ หรือเป็นจำนวนเงิน (100) ดอลลาร์สิงคโปร์ หากมากกว่านั้น

15.8 นอกจากนี้ คุณได้ยินยอมและรับทราบอย่างเป็นเจาะจงว่า บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ไม่มีความรับผิดต่อเนื้อหาที่ถูกส่งโดยผู้ใช้รายอื่น ๆ ตลอดจนการกระทำที่เป็นการหมิ่นประมาท การโจมตีบุคคล หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายจากบุคคลภายนอก การดูแล หรือ จัดการเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่เราอาจทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ ไม่ได้ทำให้ข้อจำกัดความรับผิดชอบในส่วนนี้ของเราเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

 

16. การปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณ

16.1 คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลอื่นใดที่สามารถเข้าถึงรหัสผ่าน หรือบัญชีของคุณ

 

17.ข้อตกลงสมบูรณ์ระหว่างคุณและเรา

17.1 นอกจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ที่เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันของ theAsianparent ตลอดจนเว็บไซต์ และ / หรือบริการ

17.2 การใช้บริการของคุณยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้:

(a) นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว: https://community.theasianparent.com/privacy?lng=en;

(b) เกณฑ์ของชุมชน: https://community.theasianparent.com/community-guideline/web-view;

(c) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่เราหรือบุคคลภายนอก อาจมีการระบุถึง

 

18. วิธีการที่เราจัดการกับข้อพิพาทและกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ข้อกำหนดฯ

18.1 หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างคุณและ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย เป้าหมายของเราคือการจัดการหาวิธีการที่คุ้มค่าในการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาของคุณกับเราโดยตรง คุณสามารถติดต่อเราเพื่อทำการร้องเรียน หรือแจ้งข้อพิพาทใด ๆ ในส่วนของ “ติดต่อเรา” ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์
ทาง บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จะพยายามร่วมกันแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ทันที ไม่ว่าจะทั้งที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้โดยสุจริต ผ่านการเจรจาบนสัมพันธ์อันดีที่เริ่มจากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

18.2 วิธีระงับข้อพิพาท ในกรณีที่บริษัทฯ และคุณ ผู้เป็นคู่สัญญา ไม่สามารถตกลงกันเพื่อระงับข้อพิพาทได้ ข้อพิพาทจะได้รับการอ้างถึง และได้รับการวินิจฉัยชี้ขาดในท้ายที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการ จากศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ ตามข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของสิงคโปร์ฯ ในขณะที่มีผลบังคับใช้ ข้อบังคับดังกล่าว จะถือว่าได้รับการผนวกรวมเข้าด้วยกันแล้ว โดยการอ้างอิงในส่วนนี้ การดำเนินกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ จะต้องกระทำที่ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีองค์ประกอบของศาลอันประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการ (3) คน โดยอนุญาโตตุลาการจะใช้ภาษาอังกฤษในการพิจารณา

18.3 กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์
โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันแห่งกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของหลักฐานของสิงคโปร์ (บทที่ 97) และ กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 88)

 

19. การชดใช้ค่าเสียหาย

19.1 คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และจ่ายสินไหมทดแทนให้กับ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย (ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้อำนวยการ หรือบริษัทในเครือของ ทิคเคิลด์ มีเดีย ซึ่งแต่ละคนล้วนถือเป็น “บุคคลของบริษัท” ทั้งสิ้น) (รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าจ้างทนายความตามเหตุสมควร) ที่เกิดจากการฟ้องร้อง หรือเรียกร้องใด ๆ ของคุณ จากบุคคลภายนอก หรือตลอดจนหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องใด ๆ อันเกิดจาก

(a) การเข้าถึงหรือใช้บริการของคุณ

(b) คุณเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงเหล่านี้

(c) การละเมิดข้อตกลงโดยคุณ หรือบุคคลภายนอกที่ใช้บัญชีของคุณ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ

(d) เนื้อหาใด ๆ ที่ถูกโพสต์ผ่านบริการโดยคุณ (รวมถึงคำกล่าวใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาท การบุกรุกความเป็นส่วนตัว หรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น ๆ )

(e) การกระทำความผิดใด ๆ ต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่คุณทำ; และ

(f) ความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ต่อ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ที่เกิดขึ้นจากคุณ

19.2 ภาระผูกพันตามกฎหมายของคุณภายใต้การชดใช้ที่กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถหักล้างกับข้อเรียกร้องอื่น ๆ ที่คุณอาจมีต่อ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย หรือบุคคลใด ๆ ของ บริษัทได้

19.3 ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายโอนข้อมูล หรือเผยแพร่โดยการใช้งาน หรือ ทีมีความเกี่ยวข้องกับบริการ

19.4 คุณยอมรับว่าข้อกำหนดในการใช้งานส่วนนี้จะยังคงอยู่ต่อไปหลังจากทำการยุติบัญชีใด ๆ และการใช้บริการของคุณ

19.5 คุณจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ในการป้องกันข้อกล่าวหาใด ๆ หรือการดำเนินการทางกฎหมายของบุคคลภายนอก บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุม และป้องกันกรณีใด ๆ ที่ควรได้รับความคุ้มครองแต่เพียงผู้เดียว

20. ข้อกำหนดและการยุติการให้บริการ

20.1 เว้นแต่จะได้รับการยุติข้อตกลงโดย บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ข้อกำหนดเหล่านี้ จะยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์ในขณะที่คุณมีการใช้บริการใด ๆ ของเรา

20.2 ภายใต้วรรคย่อยสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้ คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงที่ปรากฏอยู่บนข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการลบแอปพลิเคชัน Asianparent ออกจากคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์มือถือใดก็ตาม ที่คุณได้ทำการติดตั้งองค์ประกอบใด ๆ ของบริการ และหยุดการใช้บริการของเรา

20.3 บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย อาจยุติข้อกำหนดเหล่านี้กับคุณเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีสาเหตุ และ / หรือ หากคุณทำการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว สิทธิพิเศษที่เรามอบให้กับคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ จะสิ้นสุดลงทันทีอัตโนมัติ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบใด ๆ จาก บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย เนื่องจากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง ตลอดจนข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมด การยุติข้อกำหนดเหล่านี้ จะถือเป็นระยะเวลาที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงนับต่อจากนี้ ในขณะ ที่ข้อกำหนดเหล่านี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณมีความจำเป็นจะต้องทำลาย และลบออกจากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง สื่อบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ตลอดจนสำเนาทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนสถานที่ทำการของคุณ เพื่อยืนยันสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

20.4 หากคุณหรือ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ทำการยุติข้อตกลงที่แสดงอยู่ภายในข้อกำหนดเหล่านี้ หรือหาก บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ระงับการเข้าถึงบริการของคุณ คุณยินยอมให้ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ไม่มีความรับผิด หรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จะไม่ทำการคืนเงินเป็นจำนวนใด ๆ ที่คุณเคยทำการชำระไปแล้วในขอบเขตสูงสุดตามที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้

20.5 ภาระหน้าที่ของคุณทั้งในส่วนของการชดใช้ค่าเสียหาย การระงับข้อพิพาท การจำกัดความรับผิด และข้อกำหนดอื่น ๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คงอยู่ตามธรรมชาติ แม้ข้อตกลง หรือข้อกำหนดเหล่านี้จะสิ้นอายุ หรือได้รับการยุติใด ๆ  ภาระผูกพันตามกฎหมายจะยังคงอยู่

20.6 การยุติข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันตามกฎหมายของคุณในการชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนของค่าบริการใด ๆ ที่สามารถชำระได้ หากค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่ได้รับการชำระ

 

21. การเข้าถึงจากประเทศอื่น ๆ นอกประเทศสิงคโปร์

21.1 บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ และควบคุมบริการจากสำนักงานในสิงคโปร์ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ไม่ใช่ตัวแทนที่แสดงให้เห็นว่า บริการมีความเหมาะสม หรือมีจัดไว้สำหรับผู้ใช้ในประเทศอื่น ๆ

21.2 ข้อมูลที่ให้ไว้ในบริการของเราไม่ได้มีไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการแจกจ่าย หรือถูกใช้โดยบุคคล ตลอดจนหน่วยงานใด ๆ ภายในขอบเขตอำนาจศาล หรือประเทศใด ๆ ก็ตามที่การแจกจ่าย หรือใช้งานดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือบังคับให้ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียนใด ๆ ภายในเขตอำนาจศาล หรือประเทศดังกล่าว

21.3 บุคคลเหล่านั้นที่เลือกเข้าถึงบริการจากสถานที่อื่น ได้ดำเนินการดังกล่าวด้วยความคิดของตนเองและพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น หากขอบเขตตามกฎหมายท้องถิ่นสามารถบังคับใช้ได้

 

22. สิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก (Apple Inc)

22.1 หากคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Apple, Inc. (ต่อไปนี้เรียกว่า “ Apple”) App Store หรือหากคุณกำลังใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ iOS แสดงว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับประกาศต่อไปนี้เกี่ยวกับ Apple ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย เท่านั้น ไม่ถือเป็นข้อตกลงกับ Apple และ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อบริการ และเนื้อหาดังกล่าว Apple ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายใด ๆ ในการจัดหาบริการบำรุงรักษา และการสนับสนุนใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริการนี้ ในกรณีที่บริการไม่เป็นไปตามการรับประกันใด ๆ คุณสามารถแจ้ง Apple และ Apple จะทำการคืนเงินในราคาเดียวกับที่ท่านทำการซื้อแอปพลิเคชัน ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Apple ไม่มีข้อผูกมัดในการรับประกันอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้

22.2 Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ จากคุณ หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริการ สิ่งที่อยู่ในการครอบครองของคุณ และ / หรือ การใช้บริการของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (1) การเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์; (2) การอ้างสิทธิ์ใด ๆ ในการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (3) การเรียกร้องที่เกิดขึ้นภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภคตลอดจนกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ Apple จะไม่รับผิดชอบในการสอบสวนป้องกัน การปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง การระงับข้อพิพาท การอ้างสิทธิ์ของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่อ้างสิทธิ์ในการใช้บริการและ / หรือ สิ่งที่คุณครอบครอง ตลอดจนการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณ ว่าได้ทำการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก

22.3 คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการใช้บริการเกิดขึ้น Apple และบริษัทในเครือของ Apple ถือเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้รับประโยชน์ของข้อตกลงนี้ และเมื่อคุณยอมรับข้อตกลงนี้ Apple จะมีสิทธิ์ (และถือว่าได้ทำการยอมรับสิทธิ์นั้น) ในการบังคับใช้ข้อตกลงนี้กับคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์บุคคลภายนอกของข้อตกลงฉบับนี้ คุณรับรองและรับประกัน ณ ที่นี้ว่า (1) คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การสั่งห้ามของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือที่ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดให้เป็นประเทศที่ “สนับสนุนผู้ก่อการร้าย” และ (2) คุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือถูกจำกัดโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา

 

23. ระบบต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก

23.1 มีความเป็นไปได้ที่คุณอาจจะเข้าถึงบางส่วนของบริการ ผ่านการเข้าถึงและ / หรือลงชื่อเข้าใช้ในระบบของบุคคลภายนอกเช่น Facebook หรือ Google การใช้หรือการเข้าถึงในส่วนดังกล่าวของบริการและข้อมูลใด ๆ คำแนะนำ ตลอดจนการสื่อสารทางใดก็ตาม (ต่อไปเรียกว่า“ การสื่อสาร”) ที่อ้างอิงถึงบัญชีของคุณกับระบบของบุคคลภายนอกดังกล่าว (ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีการเข้าถึง ใช้งานหรือการสื่อสารหรือไม่ก็ตาม) ทั้งหมดจะถือว่า:

(a) คุณทำการใช้งานหรือทำการเข้าถึงบริการ และ / หรือ

(b) คุณได้ทำการสื่อสารโดยส่งจากตัวของคุณโดยชอบธรรม

23.2 คุณมีภาระผูกพันตามกฎหมายจากการเข้าถึง การใช้งาน และ / หรือการสื่อสารใด ๆ ที่สามารถอ้างอิงถึงบัญชีของคุณ กับระบบของบุคคลภายนอก คุณได้ทำการยินยอมว่า บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ (แต่ไม่บังคับ) ในการดำเนินการ พึ่งพา และ / หรือผูกมัดคุณให้มีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ราวกับว่าคุณได้ดำเนินการ หรือส่งต่อสิ่งเดียวกันนี้ด้วยตนเอง

23.3 ในกรณีที่คุณเข้าถึงและใช้ระบบ (รวมถึงระบบการส่งข้อความ) แอปพลิเคชัน บริการ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรมของบุคคลภายนอกใด ๆ ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม จะไม่มีการตีความว่า บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ถือเป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมใด ๆ (หากมี) กับคุณ และบุคคลภายนอกดังกล่าว หรือที่ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ให้การรับรอง สนับสนุน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน ตลอดจนโปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือบริการ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จะไม่รับผิดชอบทางใดก็ตามสำหรับการเข้าถึงและการใช้งานระบบของบุคคลภายนอก (รวมถึงระบบการส่งข้อความ) หรือสำหรับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้รับและ / หรือ ซื้อจากหรือบริการที่จัดหาโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวที่ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณหรือ ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

23.4 คุณได้รับทราบและยินยอมว่าคุณมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว สำหรับการเข้าถึงหรือใช้งานระบบของบุคคลภายนอก (รวมถึงระบบการส่งข้อความของบุคคลภายนอก) แอปพลิเคชัน บริการ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันหรือการบริการ หากคุณทำการเข้าถึงหรือใช้งานระบบของบุคคลภายนอก (รวมถึงระบบการส่งข้อความของบุคคลภายนอก) หรือแอปพลิเคชันบริการ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือโปรแกรมของบุคคลภายนอกใด ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือบริการ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเข้าถึงหรือการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน บริการ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรมต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก และรับผิดชอบต่อการลงทะเบียน และการเลือกชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่จำเป็นในการเชื่อมต่อดังกล่าว

23.5 จากที่ได้กล่าวมา คุณไม่มีสิทธิ์ หรือสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ และถือว่าคุณได้ทำการสละสิทธิ์ที่คุณอาจมี (หรืออาจมี) ต่อ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบัญชีของคุณ และ / หรือการใช้ระบบของบุคคลภายนอกดังกล่าว (รวมถึงระบบการส่งข้อความของบุคคลภายนอกใด ๆ) แอปพลิเคชัน บริการ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันหรือการบริการ

23.6 คุณอนุญาตให้ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย และเจ้าหน้าที่ เข้าถึงระบบของบุคคลภายนอก (รวมถึงระบบการส่งข้อความของบุคคลภายนอก) แอปพลิเคชัน บริการ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่คุณใช้ในการกักเก็บเนื้อหา หรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณทำการขอเพื่อดำเนินการ หรือเข้าถึงฟังก์ชันตามคำขอ คุณได้ทำการแต่งตั้ง บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย และตัวแทน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ทุกครั้งที่คุณส่งชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงหรือใช้งานระบบแอปพลิเคชัน บริการ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือโปรแกรมของบุคคลภายนอกดังกล่าว จะถือว่าคุณได้รับอนุญาตให้ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย และเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำขอของคุณ และใช้ข้อมูลที่คุณส่งมา

 

24. ข้อมูลเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

24.1 ข้อจำกัดต่าง ๆ ตามรัฐบัญญัติ คุณและ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ต่างยินยอมว่าไม่ว่าจะ รัฐบัญญัติ หรือกฎหมายใด ๆ ที่อยู่ในทางตรงกันข้าม ข้อเรียกร้องใด ๆ หรือสาเหตุในการดำเนินการใด ๆ อันเกิดขึ้นจาก / หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริการของเรา ตลอดจนข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องมีการจัดทำเอกสารภายในเวลาหนึ่ง (1) ปี หลังจากที่มีการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว มีการกระทำเกิดขึ้น หรือถูกปิดกั้นจากบทบัญญัติใดตลอดกาล

24.2 ไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับการระบุไว้ในเนื้อหาของการชดใช้ค่าเสียหายของคุณต่อคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย บุคคล หรือหน่วยงานที่ไม่ได้คู่สัญญาของข้อตกลงนี้ จะไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ข้อกำหนดเหล่านี้จัดทำขึ้นข้อตกลงระหว่างคุณและ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ไม่มีผู้ใช้คนใดที่มีสิทธิ์ใด ๆ ในการบังคับให้ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย บังคับให้มีการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่มีต่อทั้งตัวคุณเอง หรือผู้ใช้รายอื่น

24.3 การสิ้นสุดข้อตกลง หากพบว่าบทบัญญัติใดบัญญัติหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ ได้รับการตัดสินจากศาลใด ๆ ที่มีอำนาจตามขอบเขตของกฎหมายตัดสินว่าไม่ถูกต้อง ความผิดพลาดของบทบัญญัติดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุไว้ภายในข้อกำหนดฉบับนี้ และจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

24.4 ข้อจำกัดของการสละสิทธิ์ ไม่มีการสละสิทธิ์ใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ ที่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในช่วงต่อไป หรือการสละสิทธิ์ที่ยังคงดำเนินอยู่ของเงื่อนไข หรือข้อกำหนดดังกล่าว ตลอดจนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใด

24.5 การปฏิเสธความรับผิดของอนุสัญญาว่าด้วยสัญญาการค้าระหว่างประเทศ คู่สัญญาทั้งสองปฏิเสธการใช้อนุสัญญาว่าด้วยสัญญาการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง

24.6 ไม่ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือการสละสิทธิ์ ไม่ว่าจะแนวทางในการปฏิบัติระหว่างคู่สัญญาก็ดี หรือแนวปฏิบัติทางการค้าก็ดี ทั้งหมดจะไม่กระทำการแก้ไขข้อกำหนดที่ระบุไว้เหล่านี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันเกิดจากการละเมิด หรือการไม่กระทำการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดนี้ที่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการละเมิด หรือการไม่กระทำการใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ หรือเกิดขึ้นตามมาภายหลัง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ในการใช้ หรือบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่มอบให้ขณะที่มีการกำหนดข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ หรือ มีไว้เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ดังกล่าว หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อขัดขวางการใช้สิทธิ หรือบังคับให้ใช้สิทธิดังกล่าวในครั้งต่อ ๆ ไปหรือในเวลาใดก็ตาม

24.7 การมอบหมายหน้าที่จากคุณ คุณไม่สามารถมอบหมายหน้าที่ข้อกำหนดเหล่านี้ให้เรา โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

24.8 การมอบหมายหน้าที่จากเรา บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย อาจมอบหมายข้อกำหนดเหล่านี้ ให้คุณปฏิบัติตามโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคุณ

24.9 การจัดเตรียมเอกสารเมื่อมีการร้องขอ เมื่อมีคำขอจากเรา บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จำกัด คุณมีความจำเป็นจะต้องส่งเอกสารการยืนยัน ทำการพิสูจน์ หรือทำการเผยแพร่ข้อมูลส่วนหนึ่งตามสมควรเพื่อยืนยันว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

24.10 ปราศจากการสร้างเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ คุณยินยอมในข้อตกลงว่า ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถูกตีความทางกฎหมายที่ไม่พึงประสงค์เพื่อให้เป็นปฏิปักษ์ต่อ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย โดยอาศัยคุณธรรมจากการร่างข้อกำหนดเหล่านี้

24.11 การสละสิทธิ์เรียกร้องจากการไม่ลงนาม คุณได้ทำการสละสิทธิ์การเรียกร้องทั้งหมด และการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณมี โดยยึดจากแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของข้อกำหนดเหล่านี้ และการไม่ลงนามของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้

24.12 เหตุสุดวิสัย ไม่มีฝ่ายใดที่จะต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติภาระหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ หากความล้มเหลวดังกล่าวเกิดจาก“ เหตุสุดวิสัย” จากเงื่อนไขที่กล่าวมา เมื่อใดก็ตามที่สามารถเป็นไปได้ ฝ่ายคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบจะกลับมาดำเนินหน้าที่ตามภาระผูกพันทางกฎหมายทันทีที่เหตุสุดวิสัยดังกล่าวหยุดหรือทุเลาลง “เหตุสุดวิสัย” คือเหตุการณ์ที่เป็นสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของคู่สัญญา ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปในประเทศ หรือเขตแดนนั้น ๆ จึงส่งผลให้คู่สัญญา ไม่สามารถสังเกต หรือดำเนินการได้ทันท่วงทีในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการทางอุตสาหกรรม ข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้แรงงาน ความไม่สงบทางแพ่ง สงครามหรือภัยสงคราม การก่ออาชญากรรมหรือการก่อการร้าย การดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของรัฐบาล การสื่อสารโทรคมนาคม หรือความขัดข้องด้านสาธารณูปโภค ไฟดับ อัคคีภัย  การระเบิด ภัยธรรมชาติที่ส่งผลทางกายภาพต่าง ๆ โรคระบาดใหญ่ การกักกันโรคระบาดข้อ ความล้มเหลวของระบบขนส่งสาธารณะทั่วไป

24.13 ไม่มีหุ้นส่วน ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ที่สามารถก่อให้เกิด หรือถือเป็นหน่วยงานใด ๆ การร่วมหุ้น หรือการร่วมทุนระหว่างคุณกับ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีอำนาจในการผูกมัดอีกฝ่ายในทางใดก็ทางหนึ่ง

24.14 จุดประสงค์ในการเน้นหัวข้อเรื่อง ส่วนหัวข้อที่เน้นเป็นตัวหนาในเอกสารฉบับนี้ มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่มีการนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายใด ๆ

 

25. นโยบายการแจ้งลบเอาออก

25.1 หากคุณเชื่อว่า งานของคุณถูกนำไปใช้ หรือคัดลอกในลักษณะที่เป็นการละเมิด และการละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นในบริการของเรา โปรดแจ้ง บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์บทที่ 63 ของสิงคโปร์ (“รัฐบัญญัติ”) รัฐบัญญัตินี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการเครือข่ายเช่น บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย:

(a) การแจ้งลบและการแจ้งโต้ตอบ

i. การแจ้งเตือนการละเมิดทั้งหมด สามารถถูกส่งไปยัง บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จำกัด โดยสามารถระบุได้ดังนี้:

เลขานุการบริษัท

71Ayer Rajah Crescent, # 01-04 / 05,

ประเทศสิงคโปร์ 139951

อีเมลติดต่อ: [email protected]

ii. ในกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว หรือตัวแทนของบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น (ต่อไปในข้อกำหนดฯ นี้เรียกว่า “ ผู้ร้องเรียน”) ส่งเอกสารแจ้งให้กับ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย (ผ่านตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย) ตามรูปแบบที่กำหนดตามรัฐบัญญัติ (เรียกว่า “การแจ้งลบ ”) บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จะทำการดำเนินการตามสมควร เพื่อลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาตามที่กำหนดในรัฐบัญญัติ

iii. หลังจากมีการลบ หรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย  จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เห็นสมควร เพื่อแจ้งเตือนให้บุคคลที่ทำการจัดหาเนื้อหาดังกล่าว (เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) ตามรัฐบัญญัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทราบว่ามีการลบ

iv. ในกรณีที่ผู้ให้บริการส่งเอกสารให้กับ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย (ผ่านตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของ บริษัทฯ) การแจ้งโต้ตอบที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ตามรัฐบัญญัติ (“ การแจ้งโต้ตอบ”) จะถูกส่งภายในหกสัปดาห์ นับจากวันที่ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย แจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงการลบ หรือการปิดการเข้าถึง บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จะดำเนินการตามสมควรเพื่อเรียกคืนเนื้อหาดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและในทางปฏิบัติ เว้นแต่จะมีการดำเนินการทางศาล เพื่อป้องกันการเรียกคืนข้อมูลดังกล่าว และ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย ได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่กำหนดโดยรัฐบัญญัติ

(b) รูปแบบการแจ้งตามที่บัญญัติไว้ภายใต้รัฐบัญญัติและความผิดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งลบ:

i. โปรดมั่นใจว่าการแจ้งลบและการแจ้งโต้ตอบต่าง ๆ ที่คุณแจ้งให้กับทาง บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย เป็นไปตามแบบฟอร์มที่บัญญัติไว้ตามรัฐบัญญัติ ทาง บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จะไม่ดำเนินการตามคำบอกกล่าวใด ๆ เว้นแต่การแจ้งนั้น จะเป็นการแจ้งที่ถูกต้องตามรูปแบบที่ได้กำหนดไว้ในรัฐบัญญัติ และ

ii. โปรดทราบไว้ว่า กฎข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ (ผู้ให้บริการเครือข่าย) มีการกำหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในการแจ้งลบ และยื่นเรื่องโต้ตอบให้กับทางผู้บริการเครือข่าย

26. ข้อมูลติดต่อ

26.1 หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ คุณควรติดต่อเราได้ที่: [email protected]

 

Tickled Media’s General Terms of Service

Effective date: 21st January 2021

Welcome to theAsianparent!

1. Introduction

1.1 Tickled Media Pte. Ltd. (“Tickled Media“, “we“, “us” or “our“) provides theAsianparent app (the “App“) and the websites owned and/or operated by us which are linked to www.theasianparent.com (individually, “Website” or collectively, “Websites“) to you subject to these terms of service (“Terms“).

1.2 Please read these Terms carefully as they contain important information about your legal rights, remedies and obligations. They also describe a contractual agreement between you, the user of theAsianparent App or Website (“you”, “your”), and Tickled Media, regarding your use of theAsianparent App offered by us through smartphones, theAsianparent Websites, or any other element of our service (together with theAsianparent App or Websites) (collectively referred to as the “Services”). By creating a user account with us or otherwise accessing and using the App and Websites, you confirm that you have read and understood these Terms and agree to be bound by them and all terms and conditions incorporated by reference.

1.3 We reserve the right to change these Terms from time to time at our discretion, and such changes will become applicable to you if you continue to access and use theAsianparent Services at any time after such changes are posted. Any changes will become effective if you access and use the Services at any time after such changes are published on this page. If you do not agree to the amended Terms, please cease using the Services. You are required to visit this page periodically to be sure you are aware of the most recent terms of this agreement. We may at our discretion notify you of changes, but even if we do not notify you, the changes will be effective regardless.

1.4 If you do not agree to these Terms, do not use any of the theAsianparent Services, and if you do not wish to agree to any changes to these Terms, please cease using theAsianparent Services and terminate your account.

 

2. Medical Advice Disclaimer

2.1 YOU SHOULD BE AWARE THAT TICKLED MEDIA IS NOT A PROVIDER OF MEDICAL ADVICE.

2.2 THEASIANPARENT SERVICES ARE NOT DESIGNED TO PROVIDE MEDICAL OR SPECIALIST ADVICE. RATHER, THE SERVICES ARE DESIGNED TO CREATE A PORTAL, COMMUNITY AND PLATFORM FOR SUPPORT AND EXCHANGE OF INFORMATION ABOUT PARENTING, PREGNANCY AND BABY DEVELOPMENT FOR PARENTS AND PREGNANT WOMEN. THE CONTENTS OF THE SERVICES, SUCH AS TEXT, GRAPHICS, IMAGES, ADVICE, RECOMMENDATIONS, ANY INFORMATION PROVIDED BY ANY THIRD PARTY ON OUR SERVICES OR ANY OTHER INFORMATION WHICH YOU MAY OBTAIN IN CONNECTION WITH YOUR USE OF THE SERVICES (COLLECTIVELY REFERRED TO AS “CONTENT“) ARE GENERAL IN NATURE AND FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. THEY ARE NOT INTENDED TO BE A SUBSTITUTE FOR PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE, DIAGNOSIS OR TREATMENT.

2.3 EVEN THOUGH WE BELIEVE IN AND PROMOTE THE CAUSE OF REDUCING THE NUMBER OF STILLBORN CHILDREN, WE DO NOT HAVE ANY SPECIAL EXPERTISE IN THIS AREA, WHETHER MEDICAL OR OTHERWISE. WE DO NOT CLAIM OR GUARANTEE ANY RESULTS IN THE CAPABILITY OF OUR SERVICES TO REDUCE THE RISK OF A STILLBORN DELIVERY FOR YOU.

2.4 The provision of the Contents do not purport, and shall not in any way be deemed, to constitute an offer or provision of any professional or expert advice. You should at all times consult a doctor, qualified expert or professional adviser to obtain advice and independent verification of the information and data contained herein before acting on it.

2.5 Your decision to rely on any information you obtain in connection with your use of the Services is at your sole discretion and risk. You are required to exercise sound judgment.

2.6 Developments in medical research may impact or invalidate the health, fitness, medicinal, and nutritional topics and information discussed on the Services, and no assurance can be given that the Content contained in the Services will always include the most recent findings or developments.

2.7 The Content contained in the Services may very well be inaccurate, outdated or found to have no basis in fact or research. The Content contained in the Services may also contain opinions from parties without actual medical knowledge. We are unable to verify each and every opinion.

2.8 A major limitation of informational resources like “theAsianparent” is the inability to take into account the unique context, circumstances and particular knowledge your physician has about you, your baby and your baby’s health.

2.9 The Services do not promise that it can provide you accurate information on your pregnancy and foetus or your baby. The information provided, or any predictions that we make, may very well be wrong. It is outside of our ability to give you the same standard of care, or accuracy of information or predictions which a qualified medical professional may be able to give you.

2.10 While we hope that you find the Services useful, always seek the advice of your physician or other qualified health care provider if you have any concerns or questions about your health or the Content on the Services, and before you take any action which may affect your health or safety or the health or safety of your family or foetus. Do not disregard professional medical advice or delay in seeking it merely because you read something on the Services.

2.11 Although we may provide general information on food, nutrition and medicine, we stress that you should always seek the advice of your physician or other qualified health care provider before acting, or omitting to act, on the information on that we provide. Again, the accuracy of the general information that we provide may very well be wrong.

2.12 If you think that you may have a medical emergency, call your local medical emergency hotline for an ambulance, or go to the nearest emergency department immediately. Do not hesitate to seek medical attention.

 

3. Eligibility to use our Services

3.1 You must be eligible to use our services. The Services are intended solely for users who are eighteen (18) years of age or older (or 20 years for users in countries where the legal age is 20 years old), and any registration, use, or access to the Services by anyone under eighteen (18) (or 20 years for users in countries where the legal age is 20 years old) is strictly prohibited and in violation of this Agreement. To be eligible to use the Services:

(a) You must be at least 18 years old (or 20 years for users in countries where the legal age is 20 years old);

(b) You must be of legal age to form a binding contract and must agree to be bound by these Terms (or if you are younger and not of legal age to form a binding contract, your parent/guardian) must agree to be bound by these Terms); and

(c) You must be a resident of Singapore or another eligible country.

3.2 If you do not meet any and all of these criteria, please delete theAsianparent App from your systems and do NOT use the Services.

3.3 Any consideration of pregnancy, woman’s health or sexual relationships is very significant. While theAsianparent Services are offered to help you down this journey, they are not a substitute for mature evaluation of what is right for you. We strongly recommend that you not take any actions lightly. We recommend that you consult with medical professionals who will help you think about the many aspects of such considerations before you take any action which may, to say the least, be life altering.

3.4 We reserve the right to refuse registration of, or cancel your user account in our discretion for any reason, or for no reason, and without providing any reason to you. Without limiting the generality of the foregoing, you specifically acknowledge that we have the right to terminate or limit your account in the event that we determine, in our sole discretion that you have violated (or are likely to violate) the policies of the Services, including any activities that adversely affect the experience of other users.

 

4. Limited License to use the App and Services

4.1 Subject to your acceptance of these Terms, Tickled Media grants to you a non-exclusive, non-transferable, revocable limited license to use any or all of theAsianparent App, the Services and related software and to display the results of such Services for your personal non-commercial use.

4.2 You agree not to use the Services for any other purpose, or to copy or distribute the Content of the Services except as specifically allowed in these Terms.

4.3 You agree not to reproduce, modify, adapt, translate, publish, display, communicate, transmit, broadcast, podcast, webcast, distribute, sell, trade or exploit for any commercial or other purposes, any portion of, or any access to:

(a) Any Service; and

(b) Any Contents of the Services except, to the extent permitted, with our prior written consent or unless expressly permitted in these Terms.

4.4 You agree not to reproduce, display or otherwise provide access to the Services, the contents of the Services, on another website or server, for example through framing, mirroring, linking, spidering, scraping or any other technological means, without our prior written permission.

4.5 For the avoidance of doubt, the Content of the Services includes:

(a) Materials, information, news, advertisements, listings, data, input, text, songs, audio, video, pictures, graphics, software, blogs, webcasts, podcasts, broadcasts, messages, software, comments, suggestions, ideas; and

(b) Contents posted by other users of the Services.

4.6 You also agree that you have no right to access, view or alter any source code or object code of Tickled Media or its licensors.

 

5. Intellectual Property

5.1 The Services may contain intellectual property belonging to us, which may include content, design, graphics, compilation, magnetic translation, digital conversion and other matters making up the Services are protected under applicable copyrights, trademarks and other proprietary rights (including but not limited to intellectual property rights), whether owned by Tickled Media or one of its affiliates.

5.2 Use of the Services does not give you ownership of any intellectual property rights in any of the Content, documents or other materials you access. In particular:

(a) Our posting of information or materials on the Services does not constitute a waiver of any right in such information and materials. You may not copy, redistribute or publish any part of the Services unless we expressly permit you to in these Terms; and

(b)The trademarks, logos and service marks (“Marks“) displayed on this Site are the property of Tickled Media or other third parties, and all rights to the Marks are expressly reserved by Tickled Media or relevant third parties. You are not permitted to use any Marks without the prior written consent of Tickled Media or such third party.

 

6. Comments, Feedback, Suggestions, Ideas, Forum Posts, and other Submissions

6.1 The Services may allow you to share status updates, provide your written thoughts, chat or participate in news feeds, status updates, blogs, message boards, online/mobile forums, submit written articles, photos, pictures, audio, feedback or other documents that may attract intellectual property rights (“Submissions”).

6.2 You warrant and represent that you have the right and authority to your Submissions and that your Submissions do not infringe the intellectual property rights or any other rights of any third party.

6.3 You hereby grant to Tickled Media a non-exclusive, world-wide, royalty-free, irrevocable licence and right to host, transmit, distribute, sub-license or use (which will include without limitation, the right to copy, reproduce and/or publish) the Submissions in any manner that Tickled Media deems fit. If required by Tickled Media, you shall take all steps necessary to ensure that the said rights are vested in Tickled Media.

6.4 You agree that except as prohibited by law and subject to our Privacy Policy, Tickled Media may use, sell, exploit and disclose such materials in any manner, without restriction and without compensation to you. For example, we may use such materials in a number of different ways, including displaying it on the internet, reformatting it, incorporating it into other works, creating derivative works from it, promoting it, distributing it, and allowing others to do the same in connection with their own websites and media platforms.

6.5 More specifically, you should be aware that we will make all content on our Services (including your Submissions) searchable on the internet and/or available both to other users and to the public at large. You should be very careful, therefore, what, if any, personal details you disclose through the Service which will be seen by the public at large.

 

7. Premium Services

7.1 Tickled Media may also offer you additional services (“Premium Services”), which may include additional information and analysis. You acknowledge that Tickled Media may charge a fee for the use of any Premium Services, provided that Tickled Media notifies you of any such fee before you incur it the first time. Subject to the foregoing, you agree to pay any fees incurred by you. If your agreement to purchase Premium Services includes an “auto renewal” feature, you agree that you may only terminate such auto renewal in accordance with the processes described below under “Terms of Payment” or as may be specifically set forth on the relevant App or related webpage. In the event that you purchase a subscription for Premium Services which extends beyond the end of the current calendar month and Tickled Media ceases to provide Premium Services prior to the end of the term of your subscription, you may request a refund through the Apple App store or through Google Play. You acknowledge and agree, however, that you will not have any right to a refund in the event that Premium Services are temporarily unavailable for technical or other reasons, or that Tickled Media changes the Premium Services that you purchased, terminates any feature or functionality of such services, begins to offer such services to other users without charge or makes any other changes. YOU UNDERSTAND THAT YOU MAY NOT RECEIVE A REFUND OF ANY AMOUNTS EXCEPT IN EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES, AND THEN ONLY THROUGH THE APPLE OR GOOGLE SYSTEM YOU USED TO PURCHASE THE SUBSCRIPTION. Furthermore, in the event that your account is terminated or suspended for any reason (e.g., in connection with a material breach of these Terms or based on the discretion of Tickled Media), any unearned subscription payments will be forfeited unless the Company decides to pay a refund in its sole and absolute discretion.

7.2 Other than a limited, personal, revocable, non-transferable, non-sublicensable license to use any Premium Services that you have purchased, you have no right or title in or to any such Premium Services or information appearing or originating in the Service, or any other attributes associated with use of the Service or stored within the Service. Your right to use Premium Services is not transferrable by you and, as with all materials available through the Services may not be resold, repackaged, sublicensed or otherwise made available to third parties.

7.3 Tickled Media reserves the right to discontinue the Services (including Premium Services) or to change the content of the Services (including Premium Services) in any way and at any time, with or without notice to you, without liability, except to the extent it terminates the offering of Premium Services in its entirety.

 

8. Terms of Payments

8.1 The terms of any agreement to pay for any Premium Services will be explained on the payment page on our website or mobile app, where you will confirm the particulars of your agreement. Some purchases will automatically renew. Any additional terms of any purchase including an automatic renewal are explained below or will be explained on the purchase page, which are incorporated herein.

8.2 You will pay for Premium Services through the Apple or Google system through which you obtained the relevant App upon confirmation of purchase. You agree to pay all charges you subscribe for on theAsianparent App using this system.

8.3 Automatic Renewal/Free Trial Periods. Unless specifically noted at the time you purchase a subscription for Premium Services, that subscription will continue indefinitely until cancelled by you. After your initial subscription period, and again after any subsequent subscription period, your subscription will automatically continue for an additional equivalent period (“Auto Renew”), and your account will be billed the price you agreed to when subscribing during the 24-hour period prior to the expiration of your then current period, unless you turn off the auto-renewal at least 24-hours prior to the end of the current period. If you do not wish your account to renew automatically, or if you want to change or terminate your subscription, please log in and go to your AppleID/Google settings. You must go to the appropriate settings to change your subscription. If you cancel your subscription, you may use your subscription until the end of your then-current subscription term and your subscription will not be renewed thereafter. However, you won’t be eligible for a prorated refund of any portion of the subscription fee paid for the then-current subscription period. We have no obligation to remind you of the expiration of any free trial period (following which you would become a paid subscriber). It is your responsibility to track when subscriptions commence and renew.

8.4 By subscribing, you authorize the Apple or Google system to charge your account at such time and again at the beginning of any subsequent subscription period, including any sales or similar taxes imposed on your subscription payments. Upon the renewal of your subscription, if you do not make the required payment, you agree that Tickled Media may either terminate or suspend your subscription and ask Apple or Google, as appropriate, to continue to attempt to charge your account until payment is received (upon receipt of payment, your account will be activated and for purposes of automatic renewal, your new subscription commitment period will begin as of the day payment was received). Your charges may be payable in advance, in arrears, per usage, or as otherwise described when you initially subscribed to the Service.

8.5 Promotions. Any free trial or other promotion that provides subscriber-level access to the Service must be used within the specified time of the trial. You must cancel your subscription before the end of the trial period in order to avoid being charged a subscription fee. In the event that you purchase Premium Services prior to the end of any free trial or promotional period, you will forfeit the remainder of the free trial or promotional period.

 

9. Your Privacy and the Use of Your Data

9.1 We recognize the importance of protecting the privacy of our users, particularly given the nature of that information.

9.2 You should be aware that Tickled Media may collect and collate a variety of information regarding your use of the Services, and may cause the Service to communicate to Ticked Media information about its operations even if you are not connected to the internet or a mobile service. Tickled Media is the sole owner of all such information it collects.

9.3 We collect, use and share your personal information as described in our Privacy Policy. Please review our Privacy Policy for details. By agreeing to these Terms you are also agreeing to our Privacy Policy as if it were repeated here in its entirety. If you do not want us to use your personal information as described in our Privacy Policy, subject to your rights and choices described therein, please do NOT use the Services.

9.4 Tickled Media employs a number of technical, organizational and physical safeguards designed to protect the personal information we collect. Although we make a good faith effort to store personal information in a secure environment, security risk is inherent in all internet and information technologies and we cannot guarantee the security of your information.

 

10. The Privacy of Others

10.1 You might learn private information about other users through theAsianparent App or our other Services. In addition, you might meet other users and choose to share information directly.

10.2 You agree not to disclose information of other users that you may obtain through your use of the Services or otherwise to third parties or use such information for any purpose (including and especially marketing purposes) without the other user’s consent. You agree to use another user’s information only in connection with the Services. Notwithstanding the foregoing, as described above, we may make some or all of the content on our Services available to users and non-users on the internet or through our mobile App.

 

11. Usage Rules

11.1 You agree that your use of and conduct on theAsianparent Services (including any Submissions, message board, chat or other communication feature), shall be in compliance with all applicable laws and regulations and will not:

(a) Include in your Submissions any:

i. potentially offensive comments that are connected to religion, race, national origin, gender, sexual preference or physical handicap;

ii. content that constitutes election advertising or political campaigning;

iii. falsehoods that are deliberately made; and/or

iv. publication of any personal information of another with the intention to cause harassment, alarm, distress or the fear of violence (of the facilitation of violence), including the practice of “doxing”;

(b) Include profanity or any obscene, indecent, pornographic, sexual or otherwise objectionable content or language;

(c) Promote violence, illegal drug use, or substance abuse or describe how to perform a violent act, use illegal drugs or abuse other substances;

(d) Violate the contractual, personal, intellectual property or other rights of any party, or promote or constitute illegal activity;

(e)Be in violation of these Terms, any applicable local, state, federal or international law, rule or regulation or the rules of conduct posted with respect to any individual feature of the Services;

(f) Reveal any personal information about another individual, including another person’s address, phone number, e-mail address, credit card number or any information that may be used to track, contact or impersonate that individual;

(g) Attempt to impersonate any other party;

(h) Use the Account of another Member at any time, whether with or without his/her permission;

(i) Create user accounts by automated means or under false pretense or mislead others as to the origins of your communications;

(j) Trick, defraud or mislead Tickled Media or other users, especially in any attempt to learn sensitive account information such as passwords;

(k)Make improper use of Tickled Media’s support services or submit false reports of abuse or misconduct;

(l) Engage in any commercial activities, including, without limitation, any attempt to raise money for anyone or advertise or promote a product, service, website, pyramid scheme or other multi-tiered marketing scheme, without the prior written consent of Tickled Media;

(m) Create or transmit unwanted electronic communications such as “spam,” to other users or members of Services or otherwise interfere with other users’ or members’ enjoyment of the Services;

(n) Defame, mock, harass, disparage, tarnish, or otherwise harm the reputation of, in Tickled Media’s opinion, Tickled Media and/or the Service or any other user;

(o) Disseminate or transmit viruses, worms, Trojan horses, RATs, keyboard loggers, time bombs, spyware, adware, cancelbots, passive collection mechanisms (“PCMs“), or any other malicious or invasive code or program or upload or transmit (or attempt to upload or to transmit) any material that acts as a passive or active information collection or transmission mechanism, including, without limitation, clear graphics interchange formats (“gifs“), 1×1 pixels, web bugs, cookies or other similar devices;

(p) Copy or adapt the Services’ software including but not limited to HTML, JavaScript or other code;

(q) Reverse engineer, decompile, reverse assemble, modify or attempt to discover any software (source code or object code) that the Services create to generate web pages or any software or other products or processes accessible through the Services;

(r) Use or launch, develop or distribute any automated system, including, without limitation, any spider, robot (or “bot“), cheat utility, scraper or offline reader that accesses the Services, or use or launch any unauthorized script or other software;

(s) Hack into, interfere with, disrupt, disable, over-burden or otherwise impair the proper working of the Site, Services or Servers, which shall include but is not limited to denial-of-service attacks, spoof attacks, session hacking, sniffing, tampering, reverse engineering or reprogramming;

(t) Cover or obscure any notice, banner, advertisement or other branding on the Services;

(u) Interfere with or circumvent any security feature of the Service or any feature that restricts or enforces limitations on use of or access to the Services;

(v) Claim expert or medical expertise or purport to provide medical advice to other Users on the Services; and/or

(w)Engage in any scheme to increase any rewards that you may receive from us that is un-intended by us (such as the creation and use of multiple accounts etc.).

11.2 Further, you agree to abide by the Community Rules available at: https://community.theasianparent.com/community-guideline/web-view

 

12. Rewards Program

12.1 We may issue digital reward points (“Points”) to you to reward you for your continued engagement on our Services.

12.2 The Points have no cash or monetary value and the Points shall not be exchanged for currency in any form. Under no circumstances shall the Points be purchased, resold or transferred by, or to, users, for monetary value or otherwise.

12.3 The Points may be used only for the purpose of exchanging for specified goods and/or services provided by us or third party merchants specified by us.

12.4 The quantity and availability of Points issued to you when you participate in engagement activities on the Tickled Media Platform shall be determined by, and varied by, Tickled Media at its sole discretion.

12.5 You can check your Points balance and redemptions history in your Tickled Media user account. Your Points balance and redemption history as set out in your Tickled Media user account shall serve as a conclusive evidence of the same, unless:

(a) There is reasonable basis to believe that a software error or similar irregularity may have occurred; and/or

(b) We inform you that there is a software error or similar irregularity.

12.6 We determine the quantity of Points required for an exchange for Points Rewards. This quantity of Points may change from time to time as announced or notified by Tickled Media, and without any prior notice, to you.

12.7 Any Points issued to any User shall be exchanged for rewards only during the time period specified by Tickled Media, subject to the availability of the applicable rewards. The time period during which a User may exchange Points for rewards may be specified or amended by Tickled Media at any time.

12.8 We reserve the right to cancel or void any Points issued to a user, or refuse the redemption of rewards to a user for any reason in our absolute discretion. The Points do not represent any legal obligation from us to you. We have no obligation to provide you the benefit of any Points.

12.9 All Points shall expire at the termination of our agreement or your account for any reason.

12.10 We are under no obligation to provide you rewards or any opportunity for you to redeem the Points.

12.11 When any Points are redeemed, additional terms and conditions may apply to the redemption.

12.12 When any Points are redeemed with a third party merchant:

(a) We shall not be liable for any losses arising from the third party merchant’s provision (or non-provision) of the goods and/or services; and

(b) Additional terms and conditions specified by the third party merchant may apply.

13. Contests, Sweepstakes, and Promotions

13.1 From time to time you may be able to participate in contests, giveaways, sweepstakes or other similar promotions we sponsor. Participation may require sharing your personal information with us or third parties sponsoring the contest, giveaway, sweepstakes or promotion, and you should check the rules to determine how your information will be used and shared with others.

13.2 Tickled Media may announce rules in connection with any such opportunity, but regardless of whether specific rules are announced, all such opportunities will be controlled by Tickled Media’s “Contest & Giveaway: Terms and Conditions” set forth at https://sg.theasianparent.com/contests-terms-and-conditions (“Contest Policies“). Any rules announced at the time of a contest will be in addition to the Contest Policies. In addition, as a condition to receiving any awards or prizes, you may be required to provide additional information, to sign a release, or to authorize the use of certain information about you in marketing materials.

13.3 If a third party administers the contest, your participation may be subject to additional terms and conditions and that third party’s privacy policy. We are not responsible for such third parties. You should carefully review the Contest Policies and these third parties’ terms and conditions before deciding whether to participate in a contest publicized through the Service.

 

14. Disclaimer of Warranties Regarding the Services.

14.1 Other than as expressly set out in this agreement, neither Tickled Media nor any of our affiliates make any promises about the Services. We disclaim all warranties express or implied and all services are provided “as-is” and “as-available”. Tickled Media makes no commitments about the reliability, availability, or security of the Services or their ability to predict your cycles and related transmission of sensitive data other than that it will use commercially reasonable efforts to protect your information as described in our Privacy Policy.

14.2 THE SERVICES AND THE WEBSITE (INCLUDING ANY MOBILE APPLICATION) IS PROVIDED BY TICKLED MEDIA ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. TICKLED MEDIA AND ITS LICENSORS AND AFFILIATES MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THEASIANPARENT APP, THE WEBSITE OR THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, OR PRODUCTS INCLUDED ON ANY OF THEASIANPARENT APPS OR THE WEBSITE OR IN ASSOCIATION WITH THE SERVICES. TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, TICKLED MEDIA AND ITS LICENSORS AND AFFILIATES DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. TICKLED MEDIA AND ITS LICENSORS AND AFFILIATES FURTHER DO NOT WARRANT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION, TEXT, GRAPHICS, LINKS OR OTHER ITEMS CONTAINED WITHIN OR AVAILABLE ON THEASIANPARENT APP OR THE WEBSITE. SOME OTHER JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO CERTAIN OF THE ABOVE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

14.3 POTENTIAL UNAVAILABILITY. THE SERVICES MAY BE TEMPORARILY UNAVAILABLE FROM TIME TO TIME FOR MAINTENANCE OR OTHER REASONS. TICKLED MEDIA SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY FAILURE OF THEASIANPARENT APP, THE WEBSITE OR THE SERVICES. SUCH FAILURE MAY RESULT FROM ANY CAUSE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THOSE BEYOND TICKLED MEDIA’S REASONABLE CONTROL, SUCH AS MECHANICAL, ELECTRONIC OR COMMUNICATIONS FAILURE OR DEGRADATION. YOU AGREE THAT TICKLED MEDIA SHALL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ANY LOSS OF MATERIALS, CONTENT, OR ANY MODIFICATION, SUSPENSION OR DISCONTINUANCE OF THE SERVICES.

14.4 Tickled Media shall be entitled at any time, at our sole and absolute discretion and without prior notice, to add to, vary, terminate, withdraw or suspend the operation of the whole or any part or feature of the Services without assigning any reason.

14.5 Tickled Media is not responsible for any viruses, technical malfunction or other problems of any telephone network or service, computer systems, servers or providers, computer or mobile phone equipment, software, failure of email or applications on account of technical problems or traffic congestion on the internet or at any site or combination thereof, including injury or damage to your or to any other person’s computer, mobile phone, or other hardware or software, related to or resulting from using or downloading materials in connection with theAsianparent App, usage of the Website and/or in connection with the Services.

14.6 Under no circumstances will Tickled Media be responsible for any loss or damage, including any loss or damage to any content resulting from anyone’s use of theAsianparent App, theAsianparent Website, the Services, any content or third party applications, software or content posted on or through theAsianparent App, the Website or the Services or transmitted to users, or any interactions between users of the Services, whether online or offline.

14.7 Tickled Media does not control or endorse the content, messages or information provided by users of the Services, including in any Submissions, chat or forum features, advertisements, or external sites that may be linked to or from a Tickled Media product or its forum and, therefore, Tickled Media specifically disclaims any responsibility with regard with respect to the foregoing.

14.8 The Services may contain or deliver advertising and sponsorships, including affiliate marketing. Advertisers and sponsors are responsible for ensuring that material submitted for inclusion is accurate and complies with applicable laws. We are not responsible for the:

(a) illegality or any error, inaccuracy or problem in the advertiser’s or sponsor’s materials; and

(b) any liabilities and responsibilities arising in relation to any products offered by any third parties advertised on the Services.

 

15. Limitation of Our Liability

15.1 You agree that you are responsible for exercising your judgment on all statements, offers, information, opinions, materials, content, user content, and third party products, from us, other users and from advertisers and other third parties on the Services.

15.2 Your use of the Services and the Content of the Services is at your own risk. Tickled Media and its partners have no liability whatsoever for your use or reliance on any Contents, product or service you use or encounter on any of the Services.

15.3 In particular, but without limitation, you are agreeing that Tickled Media (or any of its officers, employees or agents) is not liable under any theory of law for any compensatory, indirect, special, incidental, punitive or consequential damages, including but not limited loss of profits, business interruption, loss of information or data, a failure to conceive or deliver, failure to predict your cycles, any Contents, information or advice found on our Services, or any aspect of your relationship with a spouse, partner, or other third party, whether based on breach of contract, breach of warranty, tort, product liability or otherwise.

15.4 To the fullest extent permitted by law, Tickled Media excludes liability for damages arising from personal injury or death.

15.5 Our Services would not be provided without the limitations and disclaimers in these Terms, given that the majority of the Services are provided on a “free” basis or a price that factors in these limitations and disclaimers in these Terms. If you do not agree to these limitations, please do NOT use the Services.

15.6 No advice or information you obtain from us through the Services or in support of the Services shall create any warranty, representation or guarantee not expressly stated in these Terms.

15.7 Some laws do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so certain of the above limitations and exclusions may not apply to you. In the event, that notwithstanding the foregoing, if Tickled Media is found to have a liability to you, you agree that its aggregate liability for any cause whatsoever, and regardless of the form of action, will at all times be limited to the amount paid, if any, by you to Tickled App, with respect to theAsianparent App in question, use of the Website and/or the Services, or one hundred (100) Singapore dollars, if greater.

15.8 In addition, you specifically agree and acknowledge that Tickled Media is not liable for the content submitted by any other user, or any defamatory, offensive or illegal conduct of a third party. Any moderation or curation of user content that we may carry out does not vary this disclaimer of liability on our part.

 

16. Protection of Your Account Information

16.1 You are responsible for taking all reasonable steps to ensure that no other person has access to your passwords or accounts.

 

17.Complete Agreement between You and Us

17.1 Except as expressly provided, these Terms constitute the entire agreement between you and Tickled Media with respect to the use of theAsianparent App, the Website and/or the Services.

17.2 Your use of the Services is also subject to:

(a) Our Privacy Policy available at: https://community.theasianparent.com/privacy?lng=en;

(b) Our Community Guidelines available at: https://community.theasianparent.com/community-guideline/web-view; and

(c)  Any additional terms and conditions that we or any third-party may specify.

 

18. How We Handle Disputes and Governing Law

18.1 If a dispute arises between you and Tickled Media, our goal is to provide you with a cost effective means of resolving the dispute quickly. In the event of a dispute we encourage you first to contact us to resolve your problem directly with us. You may contact us regarding any complaints or disputes at the “Contact Us” portion of the Website. Tickled Media and you shall attempt in good faith to resolve promptly any dispute arising out of or in connection with these terms through amicable negotiations, which shall be commenced by either party giving written notice to the other.

18.2 Dispute Resolution. In the event that Tickled Media and you are unable to resolve the dispute amicably, the dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The seat of the arbitration shall be Singapore. The Tribunal shall consist of three (3) arbitrators. The language of the arbitration shall be English.

18.3 Governing Law. These Terms are governed by the laws of the Republic of Singapore, without respect to its conflict of laws principles. This includes without limitation the provisions of the Singapore Evidence Act (Chapter 97) and the Electronic Transactions Act (Cap. 88),

 

19. Indemnification

19.1 You agree to indemnify and hold Tickled Media (and any employee, officer, director or affiliate of Tickled Media, each a “Company Person“) harmless (including costs and attorneys’ fees) from any prosecution, claim or demand made by you, any third party or regulator due to or arising out of:

(a) Your access to or use of the Services;

(b) The violation of these Terms by you;

(c) The infringement by you, or any third party using your account, of any intellectual property or other right of any person or entity;

(d) Any content posted through the Services by you (including claims related to defamation, invasion of privacy, or other violation of a person’s rights);

(e) The commission of any offences against the law or regulations as applicable, made by you.

and

(f) Any damages or losses caused by you to Tickled Media.

19.2 Your obligations under the foregoing indemnity may not be offset against any other claim you may have against Tickled Media or any Company Person.

19.3 You remain solely responsible for all content that you upload, post, email, transmit, or otherwise disseminate using, or in connection with, the Services.

19.4 You agree that the provisions in this Section will survive any termination of your account(s) or the Services.

19.5 You will cooperate fully with Tickled Media in the defence of any allegation or third-party legal proceeding. Tickled Media reserves the right to assume the exclusive control and defence of any indemnified matter.

20. Term and Termination

20.1 Unless terminated by Tickled Media, these Terms will remain in full force and effect while you use any of the Services.

20.2 Subject to the last sub-paragraph of this Section, you may terminate the agreement reflected in these Terms at any time by deleting theAsianparent App from your computer and from any mobile device on which you have installed any element of the Services and ceasing to use the Services.

20.3 Tickled Media may terminate these Terms with respect to you at any time in its sole discretion without cause, and/or if you violate any provision of these Terms. The privileges granted to you under these Terms will terminate immediately and automatically without notice from Tickled Media if, in our sole discretion, you fail to comply with any term or provision of these Terms. Any termination of these Terms shall also terminate the licenses granted hereunder. Upon termination of these Terms for any reason, you shall destroy and remove from all computers, and other storage media all copies of any intellectual property owned by Tickled Media. Tickled Media shall have the right to inspect and audit your residence or facilities to confirm the foregoing.

20.4 If you or Tickled Media terminate the agreement reflected in these Terms, or if Tickled Media suspends your access to the Services, you agree that Tickled Media shall have no liability or responsibility to you and Tickled Media will not refund any amounts that you have already paid, to the fullest extent permitted under applicable law.

20.5 Your representations, the Indemnity section, the Dispute Resolution section, the Liability Limitation section and any other provision which by their nature are designed to survive termination shall survive any termination or expiration of these Terms.

20.6 Termination of these Terms for any reason shall not affect your obligation to make full payment of any fees payable if such fee has not already been paid.

 

21. Access from countries outside Singapore

21.1 Tickled Media operates and controls the Services from its offices in Singapore. Tickled Media makes no representation that the Services are appropriate or available in other locations.

21.2 The information provided on the Services is not intended for distribution to or use by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation or which would subject Tickled Media to any registration requirement within such jurisdiction or country.

21.3 Accordingly, those persons who choose to access the Services from other locations do so on their own initiative and are solely responsible for compliance with local laws, if and to the extent local laws are applicable.

 

22. Third Party Rights (Apple Inc)

22.1 If you have downloaded the App from the Apple, Inc. (“Apple”) App Store or if you are using the App on an iOS device, you acknowledge that you have read, understood, and agree to the following notice regarding Apple. This Agreement is between you and Tickled Media only, not with Apple, and Apple is not responsible for the Service and the content thereof. Apple has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the Service. In the event of any failure of the Service to conform to any applicable warranty, then you may notify Apple and Apple will refund any applicable purchase price for the App to you; and, to the maximum extent permitted by applicable law, Apple has no other warranty obligation whatsoever with respect to the Service.

22.2 Apple is not responsible for addressing any claims by you or any third party relating to the Service or your possession and/or use of the Service, including, but not limited to: (1) product liability claims; (2) any claim that the Service fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement; and (3) claims arising under consumer protection or similar legislation. Apple is not responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any third party claim that the Service and/or your possession and use of the App infringe that third party’s intellectual property rights.

22.3 You agree to comply with any applicable third party terms when using the Service. Apple, and Apple’s subsidiaries, are third party beneficiaries of this Agreement, and upon your acceptance of this Agreement, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce this Agreement against you as a third party beneficiary of this Agreement. You hereby represent and warrant that (1) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a “terrorist supporting” country; and (2) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

 

23. Third Party Systems

23.1 It is possible that you access parts of the Service through accessing and/or signing in to third party systems such as Facebook or Google. Any use of or access to such parts of the Service and any information, data, instructions or communications (“Communications”) referable to your account with such third party systems (whether such access, use or Communication is authorised by you or not) shall be deemed to be:

(a) Use or access of the Service by you; and/or

(b) Communications transmitted and validly issued by you.

23.2 You shall be bound by any access, use, and/or Communications referable to your account with such third party systems, and you agree that Tickled Media shall be entitled (but not obliged) to act upon, rely on and/or hold you solely responsible and liable in respect thereof as if the same were carried out or transmitted by you.

23.3 Under no circumstances shall it be construed that, in the case of your access to and use of systems (including messaging systems), applications, services, content, materials, products or programmes of any third party, Tickled Media is a party to any transaction, if any, between you and such third party or that Tickled Media endorses, sponsors, certifies, or is involved in the provision of such services, products, applications or programmes accessible through the App or Service. Tickled Media shall not be liable in any way for your access to and use of the third party systems (including messaging systems) or for any products obtained and/or purchased from or services rendered by any such third party which shall be your responsibility or that of the relevant third party.

23.4 You acknowledge and agree that you will be solely responsible for any access or use of third party systems (including any third party messaging systems), applications, services, content, materials, products or programmes through the App or Service. If you access or use any third party systems (including any third party messaging systems) or the applications, services, content, materials, products or programmes of any third party, through the App or Service, you must comply with the relevant terms and conditions for the access or the use of such third party systems, applications, services, content, materials, products or programmes and be responsible for the registration and use of any user names or passwords required to connect thereto.

23.5 Accordingly, you shall not have any right or claim, and hereby waive any rights you may have (if any), against Tickled Media in respect of any breach or failure to comply with the terms and conditions of the relevant third party in respect of your access to and/or use of such third party systems (including any third party messaging systems), applications, services, content, materials, products or programmes through the App or Service.

23.6 You authorise Tickled Media and its agents to access third party systems (including any third party messaging systems), applications, services, content, materials, products or programmes which you have designated, to retrieve content or information requested by you or to process or access functionalities at your request. You hereby appoint Tickled Media and its agents as your agent for the aforementioned purpose. In addition, each time you submit your user name or password to access or use your designated third party systems, applications, services, content, materials, products or programmes, you shall be deemed to have authorised Tickled Media and its agents to process your request and use information submitted by you.

 

24. Miscellaneous

24.1 Statute of Limitations. You and Tickled Media both agree that regardless of any statute or law to the contrary, any claim or cause of action arising out of or related to use of the Services, Terms or Privacy Policy must be filed within ONE (1) YEAR after such claim or cause of action arose or be forever barred.

24.2 No Third Party Beneficiaries. Except as provided for in in your indemnity to related parties of Tickled Media, a person or entity who is not a party to this Agreement shall have no right under the law to enforce any of the Terms. These Terms are between you and Tickled Media. No user has any rights to force Tickled Media to enforce any rights it may have against you or any other user.

24.3 Severance. If any provision of these Terms is found to be invalid by any court having competent jurisdiction, the invalidity of such provision shall not affect the validity of the remaining provisions of these Terms, which shall remain in full force and effect.

24.4 Limitation of Waivers. No waiver of any of these Terms shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or any other term or condition.

24.5 Disclaimer of Convention on Contracts for the International Sale of Goods. The parties specifically disclaim application of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

24.6 No deemed modification or waiver. Neither the course of conduct between the parties nor trade practice will act to modify these Terms. No waiver by either party of any breach or default hereunder shall be deemed to be a waiver of any preceding or subsequent breach or default. A failure by Tickled Media to exercise or enforce any rights conferred upon it by these Terms shall not be deemed to be a waiver or variation of any such rights or operate so as to bar the exercise or enforcement thereof at any subsequent time or times.

24.7 No Assignment by you. You may not assign these Terms without our prior written consent.

24.8 Assignment by us. Tickled Media may assign these Terms without your prior written consent.

24.9 Provision of documentation upon request. Upon Tickled Media’s request, you will furnish Tickled Media any documentation, substantiation or releases necessary to verify your compliance with these Terms.

24.10 No adverse construction. You agree that these Terms will not be construed against Tickled Media by virtue of having drafted them.

24.11 Waiver of defence based on lack of signing. You hereby waive any and all defenses you may have based on the electronic form of these Terms and the lack of signing by the parties hereto to execute these Terms.

24.12 Force Majeure. No party shall be liable for any failure to perform its obligations under these Terms if the failure results from a “Force Majeure Event”, provided always that whenever possible, the affected party will resume that obligation as soon as the Force Majeure Event occasioning the failure ceases or abates. A “Force Majeure Event” is an event which is a circumstance or event beyond the reasonable control of a party which affects the general public in that party’s country or in the territory, and which results in the party being unable to observe or perform on time an obligation under these Terns. Such circumstance or event shall include industrial action or labour disputes, civil unrest, war or threat of war, criminal or terrorist acts, government action or regulation, telecommunication or utility failures, power outages, fire, explosion, natural physical disasters, epidemic, quarantine restrictions, and general failure of public transport.

24.13 No Partnership. Nothing in these Terms shall constitute or be deemed to constitute an agency, partnership or joint venture between Ticked Media and you and neither party shall have any authority to bind the other in any way

24.14 Interpretation of headings. The bolded headings used here are for convenience only and shall not be given any legal import.

 

25. Take Down Notice Policy

25.1 If you believe that your work has been used or copied in a way that constitutes infringement and such infringement is occurring on our Services, please notify Tickled Media in accordance with the Copyright Act, Chapter 63 of Singapore (the “Act”). The Act contains provisions related to limiting the liability of network service providers such as Tickled Media:

(a) Take-down and counter notices

i. All Infringement Notices shall be sent to Tickled Media addressed as follows:

The Company Secretary
71 Ayer Rajah Crescent, #01-04/05,
Singapore 139951
Email: [email protected]

ii. Where a copyright owner or an exclusive licensee or an agent of the foregoing parties (“Complainant”) furnishes to Tickled Media (through Tickled Media’s designated representative) a valid notice in the form prescribed by the Act (“take-down notice”), Tickled Media will take reasonable steps to remove or disable access to the relevant material in accordance with the Act.

iii. Following the removal of or disabling of access to the relevant material, Tickled Media will take reasonable steps to notify the person who made available such material (“Provider”) in accordance with the Act.

iv. Where the Provider furnishes to Tickled Media (through Tickled Media’s designated representative) a valid notice in the form prescribed by the Act (“counter notice”) within six weeks from the date Tickled Media notifies the Provider of the removal or disabling of access, Tickled Media will take reasonable steps to restore the relevant material if it is technically and practically feasible to do so, unless court proceedings are commenced to prevent the restoration and Tickled Media is informed in writing in accordance with the Act.

(b) The form of notices prescribed under the Act and offences related to notices:

i. Please ensure that the take-down and counter notices you provide to Tickled Media are in conformance with the form prescribed by the Act. Tickled Media will not act on any notice unless the notice is a valid notice in the form prescribed by the Act; and

ii. For your information, the Copyright (Network Service Provider) Regulations sets out the form in which take-down and counter notices should be provided to network service providers.

26. Contact information

26.1 If you have questions or concerns, you should contact us at [email protected]