วัคซีนเด็ก ควรพาลูกไปฉีดเมื่อไหร่ ทำไมคุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปรับวัคซีนให้ตรงเวลา

วัคซีนเด็ก ควรพาลูกไปฉีดเมื่อไหร่ ทำไมคุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปรับวัคซีนให้ตรงเวลา

วัคซีนเด็ก เรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรเอาใจใส่ ควรพาลูกไปรับให้ตรงเวลา มาฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน เพื่อประโยชน์ของลูกรักกันเถอะ

วัคซีนเด็ก เรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรเอาใจใส่ ควรพาลูกไปรับให้ตรงเวลา

เรื่องสุขภาพของลูกรัก เป็น เรื่องสำคัญที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่ควรเอาใจใส่ เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ ท่านที่กำลังอ่านบทความนี้ น่าจะมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการพาลูกไปรับ วัคซีนเด็ก ไม่ว่าจะเป็น ควรพาลูกไปรับวัคซีนเมื่อไหร่, หลังลูกรับวัคซีนไปแล้วต้องดูแลยังไง เป็นต้น ในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอ
ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็กและด้านวัคซีนในเด็กมากว่า 40 ปี จะเป็นผู้ที่คลายข้อสงสัยทั้งหมด และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ครับ

ทำไมถึงควรพาลูกไปรับวัคซีนให้ตรงเวลา

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทราบเป็นอย่างแรกของวัคซีนคือ การนำเชื้อโรคมาทำลายการก่อโรค และทำให้เชื้อโรคนั้นอ่อนแอลง แต่ยังคงไว้ซึ่งความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคให้แก่ร่างกายลูก ซึ่งจากการใช้วัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคร้ายต่าง ๆ มานั้น มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่า การพาลูกไปรับวัคซีนให้ตรงเวลา สามารถช่วยชีวิตและความเจ็บป่วยของเด็กจากโรคติดต่อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางครั้งอาจไม่สามารถป้องกันโรคร้ายนั้นได้ 100% แต่ก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคนั้นได้ นอกจากการป้องกันด้วยวัคซีนแล้ว ยังมีปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของลูกให้แข็งแรงเช่น การให้ลูกดื่มนมแม่, การดูแลสุขอนามัย และหลีกเลี่ยงการพาลูกน้อยไปยังสถานที่แออัด

ควรพาลูกไปรับวัคซีนชนิดใด เมื่อไหร่ และข้อดีของการรับวัคซีนตรงเวลา

วัคซีนเด็ก

เนื่องจากโรคร้ายแต่ละโรคนั้น มีช่วงเวลาในการเกิดความเสี่ยงต่อโรค และ อาการที่แตกต่างไปตามช่วงอายุ ซึ่งแพทย์ได้นำเกณฑ์เรื่องความแตกต่างเหล่านี้มาใช้ เพื่อจัดช่วงเวลาในการฉีดวัคซีนโรคต่าง ๆ ให้เหมาะสม ดังนี้

เด็กแรกเกิด: วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี), วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี โดยจะฉีดให้ตั้งแต่ก่อนออกจากโรงพยาบาลที่คลอด

เด็กอายุ 2-6 เดือน: เมื่อลูกอายุครบ 2 เดือน ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มรับวัคซีนสำหรับโรคสำคัญดังต่อไปนี้ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, ไวรัสตับอักเสบบี, ไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (โรคฮิบ), โปลิโอ วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า (มีแบบหยอดทางปาก 2 ครั้ง กับ 3 ครั้ง) วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี ส่วนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (เริ่มฉีดเข็มแรกตอนอายุ 6 เดือน) โดยคุณหมอจะนัดฉีดซ้ำอีกเมื่อลูกมีอายุครบ 4 เดือน และ 6 เดือน เพื่อให้ร่างกายจดจำและสร้างภูมิคุ้มกันที่มากพอในการต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ

เด็กอายุ 9-12 เดือน: ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด, หัดเยอรมัน, คางทูม ซึ่งสามโรคนี้จะรวมในเข็มเดียวกัน และวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี โดยการรับวัคซีนนั้นจะเป็นไปตามที่แพทย์แนะนำ

ข้อดีของการรับวัคซีนตรงเวลา

การพาลูกไปรับวัคซีนให้ตรงเวลานั้น มีประโยชน์มากมายต่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็น

  1. ร่างกายสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ได้เหมาะสมตามช่วงวัย ไม่คลาดเคลื่อน เพราะการรับวัคซีนแต่ละชนิด มีช่วงเวลาที่เหมาะสมแตกต่างกัน ดังนั้น การรับวัคซีนตรงเวลา ก็จะทำให้ลูกมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้น
    เรื่อย ๆ ตามลำดับ ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆดังกล่าวข้างต้น
  2. ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่าย เพราะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง มีประสิทธภาพและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อเหล่านั้นที่อาจเกิดขึ้นได้
  3. ร่างกายได้ใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่ใช้เวลา อีกทั้งวัคซีนบางชนิดจำเป็นต้องได้รับอย่างต่อเนื่องหลายเข็ม เพื่อกระตุ้นในการสร้างภูมิคุ้มกันเพียงพอ
  4. ไม่แพร่ความเจ็บป่วยสู่ผู้อื่น เพราะเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนตรงตามเวลา นอกจากตัวเองจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อแล้ว ยังสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคอันตรายไปสู่ผู้อื่นได้อีกด้วย

ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปรับวัคซีนให้ตรงเวลาและต่อเนื่อง เพื่อที่ลูกรักจะได้ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากการติดโรคติดเชื้อเหล่านั้น และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนั่นเอง

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และวิธีดูแลลูกรักหลังรับวัคซีน

วัคซีนเด็ก

คุณหมอทวีได้แบ่งผลข้างเคียง และ วิธีดูแลลูกรักเมื่อรับวัคซีนไว้ 2 ส่วน ดังนี้

ในสถานพยาบาล หลังจากพาลูกไปรับวัคซีนจากสถานพยาบาลเช่น โรงพยาบาล, คลินิก เป็นต้น เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว อย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนะครับ ขอแนะนำให้นั่งพักรอดูอาการและผลข้างเคียงสักครู่ ประมาณ 15-30 นาทีครับ เพื่อดูอาการต่าง ๆ แล้วค่อยกลับบ้าน

กลับมาที่บ้าน คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลลูกต่ออย่างใกล้ชิด โดยอาการอาจจะเกิดขึ้นหลังลูกรับวัคซีนมาก็คือ ลูกอาจมีไข้ต่ำ ๆ ปวดร้อนตัวเล็กน้อย แต่ในเด็กบางคนอาจจะมีไข้ขึ้นสูง ซึ่งหากลูกมีไข้ขึ้นสูงนาน 24-48 ชั่วโมง คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกกลับไปหาหมออีกครั้ง แต่สำหรับกรณีไข้ต่ำนั้น แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่คอยเช็ดตัว และเฝ้าดูอาการก่อน เพราะอาการจะทุเลาจนหายไปเองครับ ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับ

สุดท้ายนี้ คุณหมอทวีก็ได้ฝากทิ้งท้ายว่า อยากให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกไปรับวัคซีนให้ตรงเวลา ตามที่แพทย์แนะนำ โดยไม่ต้องกลัวว่าวัคซีนจะไม่ปลอดภัย เพราะวัคซีนเป็นสิ่งที่ผ่านการวิจัยพัฒนาแล้ว มีความปลอดภัยสูง สามารถช่วยป้องกัน และกระตุ้นภูมิคุ้มกันของลูกในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อต่างๆข้างต้นและทำให้ลูกให้แข็งแรงยิ่งขึ้นครับ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner