โรคมือเท้าปากจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71(Enterovirus)

โรคมือเท้าปากจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71(Enterovirus)

โรคมือเท้าปากเป็นกลุ่มอาการเกิดได้จากเชื้อไวรัสในกลุ่ม เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ปกติแล้วโรคมือเท้าปากมักจะไม่รุนแรง แต่โรคมือเท้าปากจากการติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 อาจทำให้มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชืวิตได้ ดังที่มีข่าวการเสียชีวิตของเด็กเล็กจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้อยู่เกือบทุกปี

โรคมือเท้าปากจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71(Enterovirus)

โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปากจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71(Enterovirus)

ปกติแล้วโรคมือเท้าปากมักจะไม่รุนแรง แต่ โรคมือเท้าปากจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ( Enterovirus) หรือ อีวี 71 อาจทำให้มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชืวิตได้

โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อชนิดใดบ้าง?

วิธีทำให้เด็กหยุดร้องไห้

วิธีทำให้เด็กหยุดร้องไห้

โรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ซึ่งมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ ไวรัสชื่อ คอกแซคกีไวรัสเอ, คอกแซคกีไวรัสบี ซึ่งมีอยู่มากกว่า 10 สายพันธุ์ และ เอนเทอโรไวรัส 71 (EV71)โดยไวรัสกลุ่มนี้จะแสดงอาการออกมาคล้ายกัน

โรคมือเท้าปากในประเทศไทยมักเกิดจากการติดเชื้อใด?

baby illness

ลูกป่วยบ่อย

จากข้อมูลโรคมือเท้าปากของประเทศไทยในอดีต พบว่า เกิดจากการติดเชื้อคอกแซคกีไวรัสเอ 6 (CA 6) มากที่สุด ซึ่งอาการของโรคมักไม่รุนแรง ส่วนเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ซึ่งทำให้เกิดอาการรุนแรง ยังพบได้ไม่มาก แต่จากข้อมูลของปี 2558 นี้ พบสัดส่วนของโรคมือเท้าปากจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 มากขึ้น โดยพบได้พอๆกับเชื้อคอกแซคกีไวรัสเอ 16 (CA 16) และพบสาเหตุจากเชื้อคอกแซคกีไวรัสเอ 6 ลดลงกว่าปีก่อนมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในปีนี้มีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้ค่ะ

อาการของโรคมือเท้าปากจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 (EV71) ที่ว่ารุนแรงนั้นเป็นอย่างไร?

ป่วย

โรคมือเท้าปากจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71(Enterovirus)

อาการของโรคมือ เท้า ปาก โดยทั่วไปในเด็กมักมีไข้ต่ำๆ มีผื่นเป็นจุดแดงหรือตุ่มน้ำใสที่บริเวณฝ่ามือ  ฝ่าเท้า ซึ่งเห็นได้ชัด อาจมีผื่นที่รอบก้น อวัยวะเพศ ลำตัว และแขน ขา ได้ มีอาการเจ็บปาก น้ำลายไหล กินอาหารได้น้อย เนื่องจากมีแผลที่กระพุ้งแก้มและเพดานปาก โดยทั่วไปจะหายเองได้ใน 1 สัปดาห์ อาการไม่รุนแรง บาดแผลความเจ็บป่วยมักเริ่มต้นจากการมีไข้ ไม่มีความอยากอาหาร  อ่อนเพลีย  และ เจ็บคอ  หนึ่งหรือสองวัน  หลังจากนั้นจะเริ่มมีไข ้

แต่ผู้ป่วยเด็กบางรายที่เป็นโรคมือเท้าปากจา กเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 (EV71) อาจมีอาการรุนแรง เพราะมีอาการทางระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกายคือ ระบบประสาทและสมอง ได้แก่ สมองอักเสบ, ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ, ระบบหายใจ ได้แก่ น้ำท่วมปอด จนมีภาวะการหายใจและการไหลเวียนเลือดล้มเหลว จึงเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว

อาการมือเท้าปาก EV 71 ที่ต้องไปโรงพยาบาล

อาการของเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 (EV71)

การดูแลอาการป่ว ยที่พบบ่อยในทารก

การดูแลอาการป่วยที่ พบบ่อยในทารก

สังเกตได้คือ มีไข้สูง ซึมลง เดินเซ ชักเกร็ง หายใจหอบเหนื่อย และอาจหมดสติได้ นอกจากนี้อาจมีอาการอาเจียนมาก มีภาวะขาดน้ำ และความดันโลหิตต่ำจนช็อก โดยเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 บางครั้งไม่มีผื่นที่บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ให้เห็นชัดเจน ผู้ปกครองจึงอาจไม่ทราบว่าอาการผิดปกติดังกล่าวเกิดจากอะไร

ดังนั้น หากพบว่าลูกมีอาการเหล่านี้ ควรรีบพาไปพบคุณหมอทันทีนะคะ

คุณหมอจะรักษาโรคมือเท้าปากที่มีอาการรุนแรงจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 อย่างไร?

โรคมือเท้าปากจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71(Enterovirus)

โรคมือเท้าปากจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71(Enterovirus)

เนื่องจากในปัจจุบันโรคมือ เท้า ปาก ไม่มียาต้านไวรัสที่ใช้รักษาได้อย่างจำเพาะ การรักษาของคุณหมอก็คือการรักษาตามอาการ ให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ยาชาเฉพาะที่ สำหรับแผลในปาก ดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อชดเชยภาวะขาดน้ำ สำหรับเด็กๆที่อาการไม่รุนแรง

แต่เด็กที่มีอาการรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 คุณหมอจะรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลโดยด่วน และอาจจำเป็นต้องเฝ้าดูอาการในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือไอซียู เพราะจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา และสังเกตการในระบบต่างๆ ของร่างกายอย่างใกล้ชิด

แนวทางการรักษา
1. โรคมือ เท้า ปาก หายได้เอง โดยไม่มียารักษาจำเพาะ การรักษาตามอาการคือ การลดไข้ อาจใช้ยาชาทาแผลในปาก แนะนำให้กินของเย็น (นํ้าเย็น นํ้าแข็ง ไอศกรีม) ซึ่งจะทำให้รู้สึกชา และทำให้เด็กกินได้เพิ่มขึ้น แผลจะหายได้เองภายใน 5-7 วัน
2. การแยกชนิดของเชื้อก็มีส่วนช่วยในการรักษาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อ ให้กับคนอื่นได้โดยทาง น้ำลาย น้ำมูก อุจจาระ เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์
3. ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค
4. การทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคทันที โดยการให้อิมมูโนโกลบูลินซึ่งยังอยู่ในระหว่างการศึกษา และถ้ามีข้อบ่งชี้ในการเลือกใช้ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำ หรือการดูแลของแพทย์ ระดับของภูมิต้านทานหลังการติดเชื้อจะยังคงมีอยู่ในร่างกายเพียงช่วงระยะหนึ่ง และยังก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคในระยะเวลาสั้น ต่อการป้องกันการติดเชื้อเอนเทอโรไวรัสที่เป็นชนิดอื่นได้
การควบคุมโรคทำได้โดยการสั่งปิดโรงเรียน โรงเรียนอนุบาล และสถานเลี้ยงเด็ก เพื่อหยุดยั้งการระบาด เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคติดต่อโดยทางอาหารและน้ำ จากมือที่มีเชื้อ

การป้องกันโรคมือเท้าปากทำได้อย่างไร?

ยาสามัญประจําบ้าน คนมีลูก

ยาสามัญประจําบ้าน คนมีลูก ยาสามัญ สำหรับทารก ยารักษาอาการป่วยที่พบบ่อยในเด็ก ยาสามัญประจําบ้าน คนมีลูก, ยาสามัญ สำหรับทารก, ยาสำหรับเด็ก, ยาสำหรับทารก, อาการป่วยที่พบบ่อยในเด็ก

การป้องกันโรคมือเท้าปากจากการติดเชื้อไวรัสไม่ว่าชนิดใด สามารถทำได้โดยการสอนเด็กให้รู้จักล้างมือ ทำความสะอาด ดูแลสุขอนามัยทั่วไป ไม่พาเด็กไปที่ๆ มีคนเยอะ อากาศไม่ถ่ายเท เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ในช่วงที่มีการระบาด

หากลูกมีอาการป่วย ควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ และหยุดอยู่บ้าน จนแผลทุกแห่งหาย ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคค่ะ

ที่มา : 1

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

https://www.chp.gov.hk

เพียงแค่ 3 วัน! มือเท้าปากโรคร้ายพรากชีวิตลูก

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner