ข้อมูลที่โดดเด่น
ปัจจุบันนี้เป็นนักเขียนที่ theAsianparent Thailand ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของแม่และเด็ก ที่มีความละเอียดอ่อน และซับซ้อน ทำให้ได้เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และพฤติกรรมของมนุษย์มากยิ่งขึ้น โดยหวังเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดออกไปนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้อ่าน และผู้อ่านจะได้นำวิธี แนวทาง และการปฏิบัติไปใช้จริงอย่างเกิดผล นอกจากนี้ หากมีเวลาว่างจะวาดภาพ ปลูกต้นไม้ และเขียนนิยายลงเว็บไซต์ออนไลน์เพื่อสะสมประสบการณ์ในการเขียนของตนเองเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ประสบการณ์ทำงาน
ฉันเคยทำงานเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ ได้รับประสบการณ์ด้านการขาย และปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและเด็ก และมีประสบการณ์ทำงานในบริษัทเอเจนซี่เกี่ยวกับการออกแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2D และ 3D ขององค์การภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดทำสื่อการเรียนการสอนขององค์กรของรัฐ และบริษัทเอกชน

การศึกษา
จบจากสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของมนุษย์ การเข้าถึงทางพฤติกรรม สังคม และวิถีชีวิต ทำให้เห็นถึงการพัฒนาและวิวัฒนาการของมนุษย์ที่มีอย่างไม่สิ้นสุด ตลอดการศึกษาได้เก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมของโลก โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับความเชื่อ และประเพณี