ช่วงวัยของเด็ก

ช่วงวัยของเด็ก

มาดู พัฒนาการแต่ละช่วงวัยของมนุษย์ โดยเฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่เลี้ยงเด็กทารกเป็นครั้งแรก ถือเป็นประสบการณ์ที่สร้างความสุขและความท้าทายไปพร้อม ๆ กัน เด็กในแต่ละช่วงวัยจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันตั้งแต่เด็กทารกแรกเกิด พัฒนาการก่อนวัยเรียน ไปจนถึงเด็กวัยรุ่น พัฒนาการของเด็กได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม ดังนั้นการเลี้ยงเด็กในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จะทำให้เด็กพัฒนาศักยภาพตามพันธุกรรมได้อย่างเต็มที่ เราสามารถแบ่ง ช่วงวัยของเด็ก ออกเป็น 6 ระยะด้วยกัน คือ เด็กแรกเกิด เด็กวัยทารก เด็กวัยเตาะแตะ เด็กวัยก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียนและเด็กวัยรุ่น
Enfababy Banner
300 คำคมครอบครัว แคปชั่นครอบครัว ฟังเเล้วรู้สึกอบอุ่นไปถึงหัวใจ
สอนลูกปลูก ต้นไม้ เสริมสร้างทักษะและพัฒนาการ ผ่านทางการปลูกต้นไม้
ลูกตื่นกลางดึกบ่อย ลูก 1 ขวบ ตื่นกลางคืนบ่อย แก้ไขปัญหาอย่างไร
คัดสระ ในภาษาไทย สอนลูกอย่างไร พร้อมแบบฝึกหัดแจกฟรี
อึ ทารก บอกอะไรได้บ้าง อึแบบไหนลูกแข็งแรง
สัญลักษณ์ ตามถนนที่ลูกควรรู้ พ่อแม่ต้องสอน เพื่อความปลอดภัยของลูก
รับมืออย่างไรเมื่อลูกแตกเนื้อหนุ่ม เนื้อสาว
รับมือลูกเอาแต่ใจ อย่างไรให้ได้ผล มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
พฤติกรรมเด็กที่ดี ต้องฝึกฝนอย่างไร เปลี่ยนเด็กดื้อให้เป็นเด็กดี
สอนลูกเขียนภาษาไทย คำไทยยาก ๆ ก-ฮ เขียนคำไทยให้ถูกต้อง
เทคนิคฝึกลูกเรียนรู้สระ อ่านออกเขียนได้ ฝึกได้ง่าย ๆ ที่บ้าน
กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มีกิจกรรมอะไรบ้าง มีประโยชน์อย่างไร
พัฒนาการแต่ละช่วงวัยของเด็ก เรื่องน่ารู้ทุกช่วงวัยของเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด วัยทารก วัยเตาะแตะ เด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน และเด็กก่อนวัยรุ่น ช่วงวัยของเด็ก คุณแม่จะไม่พลาดการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกทุกช่วงวัย
พัฒนาการแต่ละช่วงวัยของเด็ก เรื่องน่ารู้ทุกช่วงวัยของเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด วัยทารก วัยเตาะแตะ เด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน และเด็กก่อนวัยรุ่น ช่วงวัยของเด็ก คุณแม่จะไม่พลาดการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกทุกช่วงวัย