ปัญหาการมีบุตรยาก แต่คนมันอยากมีลูกอ่ะ!

ปัญหาการมีบุตรยาก แต่คนมันอยากมีลูกอ่ะ!

มีคู่รักหลายคู่ที่กำลังประสบปัญหามีบุตรยาก ไม่สามารถมีบุตรได้หลังจากพยายามเป็นเวลา 12 เดือน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะ? theAsianparent มีคำตอบให้คนอยากมีลูกค่ะ

มีบุตรยาก อยากมีลูกเด็กหลอดแก้ว

ปัญหาการมีบุตรยาก

มีบุตรยากคืออะไร?

ปัญหาการมีบุตรยากคือปัญหาที่ผู้หญิงหรือผู้ชาย คนใดคนหนึ่งที่มีปัญหาในการผลิตทายาท รวมถึงผู้หญิงที่แท้งบุตรด้วย โดยส่วนใหญ่ปัญหามีบุตรยากมักเกิดกับผู้หญิง แต่ 1 ใน 3 ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากฝั่งผู้ชายเช่นกัน

เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน?

โดยทั่วไปแล้ว 1 ใน 7 ของคู่รักทั่วโลกจะมีปัญหานี้

อะไรคือความเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหามีบุตรยาก

มีหลายปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหามีบุตรยาก แต่จะแตกต่างกันไปสำหรับหญิงชาย

  • ปัจจัยเสี่ยงสำหรับผู้ชายคือ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด บุหรี่ อายุที่มากขึ้น กัมมันตภาพรังสี การทำคีโม และปัญหาสุขภาพ
  • ปัจจัยเสี่ยงของผู้หญิง คือ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด บุหรี่ อายุที่มากขึ้น ความเครียด การควบคุมอาหารที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนไป หรือแม้กระทั่งการฝึกกีฬาต่าง ๆ ก็อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการมีบุตรยากด้วย
มีบุตรยาก อยากมีลูก

ภาวะการมีบุตรยาก

ภาวะการมีบุตรยาก

มีสามปัญหาใหญ่ ๆ ที่สามารถก่อให้เกิดภาวะมีบุตรยากได้ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ปัญหาเกี่ยวกับการตกไข่ (อาจเป็นเนื้องอกที่รังไข่ หรือฮอร์โมนผิดปกติ) และอาจเกิดจากฝ่ายผู้ชาย

โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เกิดจากการที่มีเซลล์เจริญเติบโตในมดลูก แทนที่จะเจริญเติบโตนอกมดลูก สาเหตุไม่ระบุแน่ชัด ส่วนทางด้านปัญหาการตกไข่ที่ผิดปกติ เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงที่มีปัญหากับเวลาของการมีประจำเดือน ประมาณ 5-10% ของผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ที่มีปัญหานี้

สาเหตุและการรักษาปัญหามีบุตรยากของผู้ชาย

มีวิธีการรักษาหลายแบบสำหรับผู้ชาย ขึ้นอยู่กับสาเหตุและความสะดวกของผู้ป่วยคนนั้น ๆ

ความผิดปกติของฮอร์โมน:

ความบกพร่องของฮอร์โมนทั้งสองชนิดจากต่อมใต้สมอง ลูทิไนซิง ฮอร์โมน (luteinising hormone-LH) และฟอลลิเคิลสติมิวเลติงฮอร์โมน (follicular stimulating hormone-FSH) ซึ่งอาจจะเป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดหรือเป็นผลข้างเคียงจากการรักษาโรคใด ๆ มาก่อน ผู้ป่วยมักมีปัญหามีอสุจิน้อยเกินไป หรือไม่มีอสุจิในน้ำเชื้อ และฮอร์โมนเพศชายไม่เพียงพอ การรักษาจากการสังเคราะห์ฮอร์โมนทั้งสองตัวนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตสเปิร์ม แล้วการตั้งครรภ์จะง่ายขึ้น

การที่สเปิร์มถูกบล็อกเอาไว้ ซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ อาจเกิดจากการติดเชื้อ หรือการทำหมันครั้งก่อน

ปัญหานี้เกิดขึ้นกับผู้ชายประมาณ 6% ที่มีส่วนในปัญหามีบุตรยาก การผ่าตัดอาจเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้ ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของแต่ละคน จากนั้น เมื่อได้สเปิร์มที่แข็งแรงพร้อมใช้งานแล้ว ก็จะนำมาผ่านขบวนการปฏิสนธินอกร่างกาย หรือการทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อให้การตั้งครรภ์สำเร็จอย่างสมบูรณ์

การแพทย์บำบัด เช่น การอนุพันธ์สังเคราะห์ของฮอร์โมนเพศ และ การรับยาฮอร์โมน

สเปิร์มมักถูกผลิตหลังจากได้รับการบำบัดหรือเปลี่ยนวิธีตัวยาในการรักษา

มีบุตรยาก อยากมีลูก

สเปิร์มแอนตี้บอดี้ (Sperm Antibodies)

สเปิร์มแอนตี้บอดี้

สาเหตุที่เกิดขึ้นไม่ปรากฏแน่ชัด สเปิร์มแอนตี้บอดี้เป็นตัวทำลายสเปิร์ม และลดโอกาสที่สเปิร์มจะเคลื่อนที่ไปถึงไข่ ทำให้ผู้ที่มีสเปิร์มแอนตี้บอดี้เป็นมีอาการเป็นหมันอย่างรุนแรงอีกด้วย แต่โอกาสในการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นได้หากได้รับการบำบัดให้ตรงจุดเพื่อทำลายสเปิร์มแอนตี้บอดี้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี การทำเด็กหลอดแก้วก็เป็นวิธีที่จะทำให้ได้ผลที่ดีขึ้น

การสืบพันธุ์ผิดปกติ

รวมถึงความผิดปกติของการมีเพศสัมพันธ์จากการไม่แข็งตัวของเจ้าหนู ความผิดพลาดของการหลั่งอสุจิ เพศสัมพันธ์ที่น้อยครั้งจนเกินไป และจังหวะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ตรงกับเวลาที่ถูกต้อง วิธีการรักษาที่ตรงจุดคือรับการักษาและคำปรึกษาจากแพทย์

เด็กหลอดแก้วคืออะไร?

เด็กหลอดแก้วคือการที่นำไข่และสเปิร์มมาปฏิสนธิกันนอกร่างกาย โดยธรรมชาติแล้ว ไข่หนึ่งใบจะมีสเปิร์มเพียงตัวเดียวที่จะเข้าไปปฏิสนธิได้ และด้วยเหตุนี้ สามารถนำไปสู่การผสมเชื้อในห้องแลปได้ หลังจากผ่านการผสมเชื้อแล้ว ตัวอ่อนก็จะเจริญเติบโตอยู่สักพัก จนได้เวลาที่จะนำไปใส่ในมดลูก หลังจากนั้นภายในสองสัปดาห์ก็จะได้รับการยืนยันว่าการตั้งครรภ์สำเร็จหรือไม่

ใครเหมาะกับการทำเด็กหลอดแก้วบ้าง?

กระบวนการทำเด็กหลอดแก้วเหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาท่อนำไข่เสียหายหรือถูกบล็อคจนไม่สามารถแก้ไขได้ วิธีนี้ยังเหมาะกับผู้หญิงที่สุขภาพไม่สมบูรณ์ เป็นหมัน หรือไม่สามารถใช้วิธีการรักษาแบบธรรมดาได้ เช่น โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ การตกไข่ผิดปกติ การเป็นหมันที่ไม่มีการอธิบาย  ความผิดปกติของสเปิร์ม และภูมิคุ้มกันบกพร่อง

การทำเด็กหลอดแก้วประสบความสำเร็จราว ๆ 30-35% ต่อกระกวนการหนึ่งครั้ง และประสบความสำเร็จถึงขั้นคลอดบุตรได้อย่างปลอดภัยอีกราว ๆ 25-27% นอกจากนี้ตัวอ่อนแช่แข็งสำหรับการตั้งครรภ์ในครั้งต่อไปก็สามารถเป็นตัวช่วยอย่างดีสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้

ประสบการณ์จากผู้ที่ทำเด็กหลอดแก้ว: มุก-เพลินจันทร์ วิญญรัตน์

อยากมีลูก มีบุตรยาก

ทำเด็กหลอดแก้ว อิ๊กซี่ หรือกิ๊ฟ เป็นตัวช่วยสำหรับคนอยากมีลูก

การทำอิ๊กซี่คืออะไร?

การทำอิ๊กซี่คือการฉีดสเปิร์มตัวหนึ่งเข้าไปในไข่แต่ละใบ และให้เกิดการปฏิสนธิในห้องทดลอง

ใครที่เหมาะกับการทำอิ๊กซี่บ้าง?

แพทย์แนะนำการทำอิ๊กซี่ให้กับสามีที่มีสเปิร์มไม่แข็งแรง หรือถ้าคุณมีปัญหาในการตั้งครรภ์ในอดีต

เป็นเรื่องปกติที่คุณจะมีความรู้สึกท้อแท้และอารมณ์เสียเมื่อมีปัญหาในการตั้งครรภ์ แต่คุณต้องจำเอาไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว และนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้เห็นเจ้าตัวน้อยวิ่งเล่นในบ้านอีกต่อไปแล้ว ถ้าคุณลองทำทุกวิถีทางแล้วแต่มันไม่เป็นผล การรับอุปถัมภ์เด็ก และการรับเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ให้กับเด็กคนอื่น ๆ ก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณไม่ควรมองข้าม

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner