สอนลูกให้กล้าตัดสินใจ ทำอย่างไรให้ลูกมีความกล้า ทำอะไรได้ด้วยตัวเอง

สอนลูกให้กล้าตัดสินใจ ทำอย่างไรให้ลูกมีความกล้า ทำอะไรได้ด้วยตัวเอง

ช่วงวัยเด็กหากมีเรื่องใดที่ลูกต้องคิด ต้องตัดสิน ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่คุณพ่อคุณแม่เป็นหลัก แต่ถ้าสามารถฝึกให้ลูกเริ่มตัดสนใจเรื่องง่ายๆ ได้ด้วยตนเองคงเป็นเรื่องดีไม่น้อย เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ทักษะชีวิตด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง มาดูกันว่า เทคนิคการสอนลูกอย่างไรให้กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง มีวิธีใดบ้าง ติดตามอ่านค่ะ

สอนลูกให้กล้าตัดสินใจ ทำอย่างไรให้ลูกมีความกล้า ทำอะไรได้ด้วยตัวเอง

สอนลูกให้กล้าตัดสินใจ การปลูกฝังนิสัย ความ รับผิดชอบเป็น จุดเริ่มต้น  และเป็น พื้นฐานของการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปของเด็ก  แม้แต่การสอนให้ ลูกรู้จักตัดสินใจด้วยเอง ก็เริ่มต้นจากความรับผิดชอบ เช่นกัน  มาดูกันว่ามีวิธีใดบ้า งที่จะสอนให้ลูกกล้า ตัดสินใจด้วยตนเอง

1. เห็นคุณค่าในตัวเอง

สอนลูกให้กล้าตัดสินใจ

สอนลู กให้กล้าตัดสินใจ

การเห็นคุณค่าของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ  และเป็นจุดเริ่มต้นของความกล้าหาญ   ความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง  และรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีค่า  มีความสำคัญมากแค่ไหนกับครอบครัว โดยวิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้เขารู้สึกถึงความสำคัญของตัวเองในครอบครัวได้ ก็คือ ความรักความใส่ใจ ที่คนในครอบครัวมีให้เขา มีการพูดคุยกันบ่อย ๆ ถึง ความกล้าหาญ ของบุคคลอื่น ๆ เพื่อปลูกฝังให้เขามี ความกล้า มากขึ้น

2. พ่อแม่แบบอย่างที่ดีของลูก

สอนลูกให้กล้าตัดสินใจ

สอนลูกให้กล้าตัดสิ นใจ

เด็กเรียนรู้จากการกระทำของผู้ใหญ่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่  เด็กจะเติบโตมาเป็นคนแบบไหน ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและตัวอย่างจากผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเขาเช่นกัน  ดังนั้น การสร้างความมั่นใจซึ่งเป็นบันไดไปสู่ความกล้าหาญให้ลูกรัก  ก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความมั่นใจในตัวเอง  เพราะถ้าหากเด็ก ๆ เห็นความกล้าหาญ  ความมั่นใจในแววตาของคุณพ่อคุณแม่  ลูกก็จะเกิดความศรัทธา และมีแรงบันดาลใจที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนกล้าหาญอย่างนี้เช่นกัน

3. เรียนรู้ความผิดพลาด

สอนลูกให้กล้าตัดสินใจ

สอนลูกใ ห้กล้าตัดสินใจ

ชีวิตของคนเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ  ชีวิตมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป แม้แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นในชีวิตของคนคนเราได้เช่นกัน   เมื่อคุณพ่อคุณแม่ตระหนักถึงเรื่องนี้แล้ว  การสอนให้ลูกได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิต มักจะเป็นบทเรียนที่ดี   แม้แต่กับเด็กเล็ก ๆ เองก็ด้วย หากคุณยอมให้เขาได้ลองผิดพลาด ล้มเหลวบ้างในบางครั้ง โดยที่ไม่ได้ว่ากล่าวอะไร  และคอยให้กำลังใจอยู่ไม่ห่าง ลูกก็จะเกิดการเรียนรู้ และมีทัศนคติที่ดีกับการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ต่อไปได้อีกเรื่อย ๆ ซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นเหมือนการปลูกฝังให้เขารักความท้าทายไปในตัว

4. กล้าเสี่ยงในทางที่ถูก

สอนลูกให้กล้าตัดสินใจ

สอนลูกให้กล้าตั ดสินใจ

เมื่อพูดถึงความเสี่ยง  คงทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าจะดีหรือ  แต่ทราบไหมคะว่า  ความเสี่ยงมีประโยชน์พอ ๆ กับความผิดพลาด เพราะทั้งสองอย่างต่างก็สอนให้ลูกได้เรียนรู้ประสบการณ์ในชีวิตเช่นเดียวกัน ฉะนั้นหากมีโอกาสให้เขาได้ตัดสินใจ หรือทำกิจกรรมบางอย่าง ลองปล่อยให้เขาได้ลองคิดและทำด้วยตัวเอง โดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องบังคับหรือบงการใด ๆ ทำแค่เพียงยืนข้าง ๆ และให้คำปรึกษาเมื่อลูกต้องการก็พอ วิธีนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้สึกถึงอิสระในการใช้ชีวิตตัวเองได้มากขึ้น ซึ่งก็จะช่วยให้เขาต้องงัดเอาความกล้าหาญ สติปัญญา และความมั่นใจที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ เป็นการฝึกฝนให้เขาได้ลองใช้ความกล้าหาญของตัวเองอย่างเต็มที่

5. อย่าเปรียบเทียบ

สอนลูกให้กล้าตัดสินใจ

สอนลูกให้กล้าตั ดสินใจ

ข้อนี้สำคัญมากนะคะ  คุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวังที่จะไม่เปรียบเทียบลูกกับคนอื่น โดยเฉพาะกับพี่น้องด้วยกัน เช่น “ทำไมลูกถึงทำไม่ได้นะ ดูซิพี่เขายังทำได้เลย” หรือ “ดูซิน้องเขาเล็กกว่า เขายังทำได้เลย” การเปรียบเทียบนอกจากจะเพาะบ่มนิสัยความอิจฉา สร้างความน้อยเนื้อต่ำใจให้เกิดขึ้นแก่ลูกแล้ว  ยังเป็นการทำลายความมั่นใจในตนเองแก่ลูกโดยตรงอีกด้วย

6. ให้ลูกเลือกเอง

คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกมีอิสระในการเลือกตัวเลือก เช่น  ให้ลูกอายุ 1-2  ขวบเลือกเสื้อผ้าใส่ด้วยตัวเอง หรือเลือกหยิบหนังสือนิทานที่จะอยากจะอ่านด้วยตนเอง โดยที่พ่อแม่ยอมรับในการตัดสินใจของลูก การให้ลูกเลือกตัวเลือกด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมให้ลูกเป็นคนกล้าตัดสินใจและมีความมั่นใจในตนเอง

7. ฝึกให้ลูกทำสิ่งใหม่ ๆ และกล้าแสดงออก

คุณพ่อคุณแม่ควร ฝึกให้ลูกทำใน สิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน เช่น ให้ลูกลองเล่นกีฬา ที่ไม่เคยเล่นมาก่อน  หรือพา ลูกไปเข้าค่ายศิลปะ หรือค่าย ภาษาวิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม  เพราะการที่ลูกได้ ทำกิจกรรมใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน จะช่วย พัฒนาความมั่นใจในตนเอง ให้กล้า แสดงออก อีกด้วย

8. ฝึกให้ช่วยเหลือตนเอง

คุณพ่อคุณแม่ ควรฝึกให้ลูกช่วยเหลือ ตนเองตั้งแต่ยังเล็ก เช่น ฝึกให้เด็ก 3 ขวบทานข้าวเอง แต่งตัวอาบน้ำเอง เก็บของเข้าที่ การฝึกให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเอง ตั้งแต่เขายังเล็ก ๆ เป็นการปลูกฝังให้ เด็กสามารถพึ่งพาตนเอง มีความคิดทางบวก ว่าตนเองสามารถ ทำสิ่งต่าง ๆ สำเร็จได้ด้วยตนเอง

9. ชื่นชมและให้กำลังใจ

เมื่อใดก็ตามที่ลูก ทำสิ่งใดได้สำเร็จ ได้ด้วยตัวของเขาเองแล้ว  แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆในสายตาของผู้ใหญ่  เช่น  ติดกระดุมเสื้อได้เอง  แต่งตัวได้เอง ใส่รองเท้าได้เอง  เป็นต้น  แม้ว่าอาจจะ ดูไม่เรียบร้อย ผิดบ้าง  ถูกบ้าง คุณพ่อคุณแม่ ก็ไม่ควรดุว่าแต่ควรให้กำลังใจ  และชมเชยในความพยายามของลูก  เพื่อให้ลูกมั่นใจว่า สิ่งที่เขาทำนั้น เป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ถูกต้อง  เพื่อเป็นพื้นฐาน ในการปลูกฝัง เรื่องความพยายามให้แก่ลูกนั่นเอง

จะเห็นว่า ความมั่นใจในตนเอง เป็นลักษณะนิสัยที่ สามารถ พัฒนา ได้ตั้งแต่เด็ก โดย คุณพ่อคุณแม่ และ ผู้ใกล้ชิดของเด็ก  ขอเพียงพ่อแม่ ต้องมีความอดทน  และความเอาใจใส่ ด้วยความรักและความเข้าใจใน พัฒนาการของเด็ก เพียงเท่านี้ ก็เท่านี้ คุณพ่อคุณแม่ ก็ได้ปลูกฝังความกล้าตัดสินใจ ให้กับลูกได้แล้วค่ะ

อ้างอิงข้อมูลจาก

http://baby.kapook.com

http://www.manager.co.th

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สุดกล้าหาญ! เด็กหญิง 9 ขวบกระโดดตึกหนีไฟไหม้จนรอด

เสริมสร้างพัฒนาการลูกด้วย PQ ผ่านการเล่น

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner