คุณแม่นักเขียนอิสระ และยังเป็นคุณแม่ลูกสอง ที่มีความสุขกับการทำงานและการเลี้ยงลูกในแบบเก่ง ดี และมีความสุข เพราะเชื่อว่าความสุขช่วยให้สร้างสรรค์สิ่งดีๆกับชีวิต