เชื่อหรือไม่!! คุณแม่ ท้องตอนอายุ 30 ปี ส่งผลให้ "ลูกฉลาดแข็งแรง" ที่สุด

เชื่อหรือไม่!! คุณแม่ ท้องตอนอายุ 30 ปี ส่งผลให้ "ลูกฉลาดแข็งแรง" ที่สุด

ทำไม นักวิทยาศาสตร์ถึงให้เหตุผลว่า วัย 30 ปี คือวัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตั้งครรภ์

คุณแม่ ท้องตอนอายุ 30 ปี ส่งผลให้ “ลูกฉลาดแข็งแรง” ที่สุด

ท้อง 30 ปี

เชื่อมั้ยว่า ท้องตอนอายุ 30 ปี เป็นช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุด

ได้มีการเผยแพร่บทวิจัยนี้ผ่านวารสารชีววิทยา ภายหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาค้นคว้าและพบว่า ช่วงเวลาสำหรับผู้หญิงที่เหมาะสมกับการตั้งครรภ์มากที่สุดคือ ช่วงอายุ 30 ปี

โดยแพทย์หญิงอลิส โกอิซิส ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ช่วงเวลานี้เหมาะสมที่สุด นั่นเป็นเพราะว่า แม่ที่มีอายุและอยู่ในวัยดังกล่าวนั้น มักจะมีความพร้อมในด้านต่างๆ แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา รายได้ วุฒิภาวะ และสุขภาพที่ดีและเหมาะสม ดังนั้นเด็กที่เกิดมาจากแม่ ท้องอายุ 30 ปี นั้นจะส่งผลให้ ลูกฉลาดแข็งแรง และมีพัฒนาการที่ดีและฉลาดที่สุด ซึ่งแตกต่างกับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนมีอายุ 40 ปี นั่นจะส่งผลให้เด็กที่เกิดมาออกนั้นเป็นโรคอ้วนได้

เด็กฉลาด แข็งแรง

เชื่อว่าเด็กที่เกิดจากแม่วัย 30 จะฉลาด และ แข็งแรงที่สุด เนื่องมาจากแม่ในวัยนี้มีความพร้อมในด้านต่างๆ แล้ว

เช็คความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ แม่ตั้งท้องตอนอายุมาก

เช็คความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ แม่ตั้งท้องตอนอายุมาก ตั้งครรภ์อายุมาก เสี่ยงอย่างไร แม่ท้องตอนอายุมาก ความเสี่ยง ตั้งครรภ์

 

เช็คความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ ตั้งท้องตอนอายุมาก

ตั้งท้องตอนอายุมาก

อายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้แม่ท้องเสี่ยงต่อปัจจัยหลาย ๆ ด้านระหว่างการตั้งครรภ์ แต่กระนั้นก็ยังมีหวัง! เพราะเคยมีข่าวว่า คุณแม่ชาวอินเดียได้ให้กำเนิดลูกชาย ในวัย 70 ปี (หลังจากเข้ารับทำเด็กหลอดแก้วกับสามีวัย 79 ปี) ดังนั้นแม่ตั้งท้องตอนอายุมากจึงยังมีความหวัง

 

หรือจริง ๆ แล้วผู้หญิงที่อายุมากก็สามารถตั้งครรภ์ได้?

อย่างแรกที่แม่ตั้งท้องตอนอายุมากต้องรู้ คือ อายุที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้ผู้เป็นแม่มีความเสี่ยงหลาย ๆ ด้าน เช่น ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุ 30+ จะเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ ทั้งยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานจากการตั้งครรภ์ และมีโอกาสที่จะต้องผ่าคลอดบุตรถึง 50 เปอร์เซ็นต์

สำหรับผู้หญิงวัย 40+ และผู้หญิงวัย 50+ จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตระหว่างการตั้งครรภ์ หรือเสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตร!!!

ท้องตอน 30 ปี

ใช่ว่าอายุเยอะจะมีลูกไม่ได้ แต่ยิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ในระหว่างตั้งครรภ์

ความเสี่ยงของแม่ท้องเมื่ออายุมาก

ภาวะรกเกาะต่ำขณะตั้งครรภ์ ในช่วงอายุครรภ์ที่มากขึ้นจนใกล้คลอด มดลูกจะมีขนาดใหญ่ ปากมดลูกและส่วนล่างของมดจะบาง ทำให้เกิดรอยปริ จนเลือดออกตรงบริเวณที่รกเกาะ อาจจะรุนแรงถึงชีวิตทั้งแม่และทารก

รกลอกตัวก่อนกำหนด การลอกตัวของรกก่อนที่จะคลอดทารก ทำให้มีเลือดออกบริเวณที่รกเกาะ ถ้ารุนแรงมากแม่จะปวดท้องอย่างรุนแรง มีอาการช็อค และอาจส่งผลให้ทารกเสียชีวิตได้

ภาวะครรภ์เป็นพิษ เมื่อความดันโลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท อาจมีภาวะโปรตีนรั่วปนในปัสสาวะร่วมด้วย ซึ่งจะทำให้คุณแม่เกิดอาการชัก หมดสติ และเลวร้ายที่สุดคือเสียชีวิตทั้งแม่และทารก

ระหว่างคลอด แม่ท้องที่อายุมากจะใช้เวลาคลอดที่นานกว่า และยังต้องเผชิญกับปัญหาอื่น ๆ ของลูกในท้อง เช่น ทารกอยู่ในภาวะเครียด

– แม่ตั้งท้องตอนอายุมากเสี่ยงเบาหวานขณะตั้งครรภ์ มากกว่าแม่ท้องอายุน้อย ๆ

– แม่ตั้งท้องตอนอายุมากกว่า 35 ปี เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ ความเสี่ยงนั้นสูงกว่าคนทั่วไปถึง 2 เท่า หากเทียบกับแม่ท้องอายุน้อย ๆ หรือคนอายุ 20 ปี

ความเสี่ยงต่อการเกิดดาวน์ซินโดรม หากแม่ตั้งท้องตอนอายุมากแต่ละช่วงอายุ

นอกจากนี้ แม่ท้องที่อายุมาก ลูกก็จะมีความเสี่ยงเป็นดาวน์ซินโดรม โดยเว็บไซต์ haamor.com ได้แบ่งค่าเฉลี่ยไว้ดังนี้

แม่ที่อายุ 25 ปี ถ้าตั้งครรภ์ 1,250 คน จะมีโอกาสมีลูกเป็นกลุ่มอาการดาวน์ 1 คน (0.08%)

แม่ที่อายุ 30 ปี ถ้าตั้งครรภ์ 1,000 คน จะมีโอกาสมีลูกเป็นกลุ่มอาการดาวน์ 1 คน (0.1%)

แม่ที่อายุ 35 ปี ถ้าตั้งครรภ์ 400 คน จะมีโอกาสมีลูกเป็นกลุ่มอาการดาวน์ 1 คน (0.25%)

แม่ที่อายุ 40 ปี ถ้าตั้งครรภ์ 100 คน จะมีโอกาสมีลูกเป็นกลุ่มอาการดาวน์ 1 คน (1%)

แม่ที่อายุ 45 ปี ถ้าตั้งครรภ์ 30 คน จะมีโอกาสมีลูกเป็นกลุ่มอาการดาวน์ 1 คน (3.3%)

 

แม่ตั้งท้องตอนอายุมากหรือแม่ท้องที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม

  • แม่ตั้งท้องตอนอายุมากควรตรวจเลือดเมื่ออายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป
  • แม่ตั้งท้องตอนอายุมากควรตรวจน้ำคร่ำโดยจะทำในช่วงที่อายุครรภ์ประมาณ 15-18 สัปดาห์

 

โรคทางพันธุกรรมอื่นเมื่อแม่ตั้งท้องตอนอายุมาก

แม่ตั้งท้องตอนอายุมากยังต้องระวังภาวะแฝงของโรคธาลัสซีเมีย หากแม่และพ่อมีภาวะแฝง ลูกที่เกิดมาจะมีโอกาสเป็นโรค 25% เป็นพาหะ 50% ปกติ 25%

อายุมาก ความเสี่ยงตอนท้อง

แม้ว่าจะมีความเสี่ยงหลาย ๆ แต่คุณแม่ก็อย่าเพิ่งถอดใจ เพราะในปัจจุบัน แม่ท้องที่อายุมากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และถ้าคุณแม่พร้อมจะเสี่ยง เรามีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ

– ตรวจก่อนตั้งครรภ์และขอรับคำปรึกษา เพื่อให้คุณหมอเช็คร่างกายคุณแม่ก่อนว่าแข็งแรงพร้อมจะตั้งครรภ์หรือไม่

– จากนั้นอย่าลืมไปฝากครรภ์ ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี

– พบหมอทุกครั้งตรงตามวันนัด ถ้ามีอาการผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์จะได้แก้ไขได้เร็ว

– เลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และบำรุงครรภ์

– อย่าให้น้ำหนักตัวน้อยหรือมากจนเกินไป ควรปรึกษาคุณหมอว่าน้ำหนักตัวเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม

– ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง พร้อมตั้งครรภ์ และหลังจากตั้งครรภ์แล้วก็ออกกำลังกายได้ แต่ต้องไม่หนักเกินไป

– ห้ามดื่มเหล้าและสูบบุหรี่เด็ดขาด เพื่อตัวของคุณแม่เองและลูกในท้อง และต้องไม่ไปในบริเวณที่มีควันบุหรี่ เพราะบุหรี่มือสองก็อันตรายไม่แพ้กัน

ถ้าคุณแม่ตั้งท้องตอนอายุมาก หรือตัดสินใจที่จะตั้งครรภ์อายุมาก อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดี ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอยู่ตลอด และพบแพทย์เป็นประจำ เพื่อทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนะคะ

ท้องวัย 30 ปี

ไม่ว่าจะอายุมาก หรือ อายุน้อยก็ตาม คุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ก็ควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รู้กันไปแล้วว่าแม่ตั้งท้องตอนอายุมาก เสี่ยงอย่างไร มาโหวตกันหน่อยว่า ขณะตั้งครรภ์ คุณแม่กล้วหน้าท้องลายหรือไม่ ถ้ากดโหวตไม่ได้ คลิกที่นี่

The Asianparent Thailand เพื่อลงทะเบียนรับการดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ช่วงไตรมาสแรกมาติดตามพัฒนาการของลูกอย่างใกล้ชิด ลูกโตขึ้นแค่ไหนกันนะ ไตรมาสที่ 2  มาฟังเสียงลูกน้อย นับว่าหนึ่งวันลูกดิ้นไหมนะ และลูกดิ้นวันละกี่ครั้งด้วยแอพพลิเคชั่น The Asianparent  นี่เป็นแค่ตัวอย่างกิจกรรมบนแอพพลิเคชั่นในส่วนแรก เพราะคุณแม่จะได้รับการดูแลทั้งอาหารการกินโดยการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญว่าควรทานอะไรบ้างในแต่ช่วงอายุครรภ์ ยาที่เป็นอันตรายชนิดไหนบ้างที่ไม่ควรทาน กิจกรรมใดบ้างที่ทำได้หรือทำไม่ได้ เคล็ดลับการตั้งชื่อลูกอย่างไรให้เป็นมงคลทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย รวมถึงเตรียมแผนการล่วงหน้าถึงอนาคต การเตรียมคลอด การดูแลตนเองหลังคลอด ที่ครอบคลุมทุกช่วงเวลาที่คุณแม่ต้องการ


souce หรือ บทความอ้างอิง : http://metro.co.uk

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

แม่ท้องกลั้นปัสสาวะ เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

6 ข้อสำคัญที่แม่ท้องควรรู้หากต้องขับรถเอง

ทำไมคนท้องต้องกินไข่

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Muninth

app info
get app banner