ภาวะรกเกาะต่ำ ขณะ ตั้งครรภ์ คืออะไร อันตรายแค่ไหน ปัญหาที่ควรรู้ของคนท้อง

ภาวะรกเกาะต่ำ ขณะ ตั้งครรภ์ คืออะไร อันตรายแค่ไหน ปัญหาที่ควรรู้ของคนท้อง

มีคำถามเข้ามาว่าภาวะรกเกาะต่ำขณะตั้งครรภ์คืออะไร แล้วจะส่งผลอันตรายต่อทารกในครรภ์ด้วยหรือไม่ ซึ่งเรามีคำตอบในเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ

ภาวะรกเกาะต่ำ ขณะ ตั้งครรภ์ คืออะไร อันตรายแค่ไหน ปัญหาที่ควรรู้ของคนท้อง

เมื่อมีการ ตั้งครรภ์ ตัวอ่อน จะมีการเจริญเติบโตและแบ่งเซลล์จนมีขนาดใหญ่ เมื่อถึงระยะหนึ่งจะมีกลุ่มเซลล์ส่วนหนึ่งที่แยกพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนในครรภ์ ขณะที่เซลล์อีกกลุ่มจะพัฒนากลายไปเป็นรก ซึ่ง มีหน้าที่ในการนำสารอาหารจากคุณแม่ส่งต่อให้กับทารก ขณะที่ทารกมีการเจริญเติบโตอยู่ในถุงน้ำคร่ำ รกก็จะเจริญเติบโตโดยเกาะติดอยู่กับผนังมดลูก และ ค่อยๆ ฝังลึกเข้าไปในผนังมดลูก ตำแหน่งที่ รกเกาะติดกับผนัง มดลูกมักอยู่ที่บริเวณด้านบนของมดลูก โดยค่อน ไปทางด้านหลังเล็กน้อย แต่ ในคุณแม่ ตั้งครรภ์ บางรายจะ มีลักษณะของรกที่เกาะตรงส่วนล่างของมดลูก หรือคลุมที่ปากมดลูก  จึงเรียกการเกาะของรกลักษณะนี้ว่า  ภาวะรกเกาะต่ำ  (Placenta previa)

 

ภาวะรกเกาะต่ำขณะตั้งครรภ์ คืออะไร อันตรายแค่ไหน

ภาวะรก เกาะต่ำ คืออะไร ?

เมื่อมีการ ตั้งครรภ์ ตัวอ่อน จะมีการเจริญเติบโตและแบ่งเซลล์จนมีขนาดใหญ่ เมื่อถึงระยะหนึ่งจะมีกลุ่มเซลล์ส่วนหนึ่งที่แยกพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนในครรภ์ ขณะที่เซลล์อีกกลุ่มจะพัฒนากลายไปเป็นรก ซึ่ง มีหน้าที่ในการนำสารอาหารจากคุณแม่ส่งต่อให้กับทารก ขณะที่ทารกมีการเจริญเติบโตอยู่ในถุงน้ำคร่ำ รกก็จะเจริญเติบโตโดยเกาะติดอยู่กับผนังมดลูก และ ค่อยๆ ฝังลึกเข้าไปในผนังมดลูก ตำแหน่งที่ รกเกาะติดกับผนัง มดลูกมักอยู่ที่บริเวณด้านบนของมดลูก โดยค่อน ไปทางด้านหลังเล็กน้อย แต่ ในคุณแม่ ตั้งครรภ์ บางรายจะ มีลักษณะของรกที่เกาะตรงส่วนล่างของมดลูก หรือคลุมที่ปากมดลูก  จึงเรียกการเกาะของรกลักษณะนี้ว่า  รกเกาะต่ำ  (Placenta previa)

ภาวะรกเกาะ ต่ำขณะตั้งครรภ์

ภาวะรก เกาะต่ำ ขณะตั้งครรภ์ คือ อะไร อันตราย แค่ไหน

ภาวะรกเ กาะต่ำ ขณะตั้งครรภ์ คือ อะไร อันตราย แค่ไหน

ภาวะรก เกาะต่ำ มีกี่แบบ ?

มีการแบ่งลักษณะ ของ รกเกาะต่ำ เป็น 3 แบบใหญ่ๆ ตาม ความรุนแรง ดังนี้

 1. รกเกาะต่ำ คลุมปากมดลูกทั้งหมด รกปิดปากมดลูกทั้งหมด ทำให้ทารกคลอดทางช่องคลอดไม่ได้ ต้องผ่าคลอดทารกออกมา
 2. รกเกาะต่ำ คลุมปากมดลูกเป็นบางส่วน ปากมดลูกที่ขยายมากขึ้นอาจไปดึงให้รกขยับสูงขึ้น บางครั้งอาจไม่ขวางการคลอดของทารก แต่จะทำให้มีเลือดออกมาก ทำให้ต้องผ่าคลอดทารกออกมา
 3. รกเกาะต่ำ บริเวณด้านล่างของมดลูกแต่ไม่คลุมปากมดลูก  คือ ทารกสามารถคลอดทางช่องคลอดได้ แต่ถึงแม่จะสามารถคลอดทารกทางช่องคลอดได้ ก็ทำให้เลือดออกมามากเช่นกัน

ทำไมจึงเกิด ภาวะรกเกาะต่ ำ? และ รกเกาะต่ำ อันตรายแค่ไหน ? อ่านหน้าต่อไปคลิก

ภาวะรกเกาะต่ำอันตรายแค่ไหน

 ทำไมจึงเกิด ภาวะรก เกาะต่ำ  ?

ส่วนมากใน คุณแม่ ตั้งครรภ์ ที่เกิด ภาวะ รกเกาะต่ำ ขึ้นในขณะตั้งครรภ์ เบื้องต้นอาจมาจากปัจจัยเหล่านี้ คือ

 1. มีการคลอดบุตรมาแล้วหลายครั้ง
 2. เคยขูดมดลูก เคยผ่าตัดที่มดลูก และเคยมีอาการมดลูกอักเสบ
 3. แม่มีอายุมาก
 4. เป็นคนสูบบุหรี่จัด
 5. การตั้งครรภ์แฝด
 6. การติดเชื้อในครรภ์มารดา

  ภา วะรกเกาะต่ำขณะตั้งครรภ์ คืออะไร อันตราย แค่ไหน

  ภา วะรกเกาะต่ำขณะตั้งครรภ์ คืออะไร อันตราย แค่ไหน

จะรู้ได้อย่างไรว่ามีอาการของ ภาวะ รกเกาะต่ำ ?

สำหรับในช่วงไตรมาสสุดท้าย ของการ ตั้งครรภ์ ในคุณแม่ ที่มีปัจจัยสุ่มเสี่ยงว่าจะเกิด ภาวะ รกเกาะต่ำ สามารถสังเกตตัวเองได้ หากมีอาการดังนี้เกิดขึ้น

 • ไม่มีอาการปวดท้อง แต่มีเลือดไหลออกมาทางช่องคลอด
 • เลือดไหลออกมาไม่มาก แต่เลือดออกบ่อยครั้ง

ซึ่งหากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นตลอด ในช่วงอายุตั้งครรภ์ไตรมาสสุดท้าย หรือใกล้ช่วงที่จะคลอดลูก ให้พบแพทย์ทันที เพื่อจะได้อยู่ในความดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด

ภาวะรกเกาะ ต่ำขณะตั้งครรภ์ คืออะไร อันตรายแค่ไหน

ภาวะรกเกาะ ต่ำขณะตั้งครรภ์ คืออะไร อันตรายแค่ไหน

ภาวะรก เกาะต่ำ อันตราย แค่ไหน ?

เมื่อมี ภาวะรก เกาะต่ำ ในช่วงแรก ของการ ตั้งครรภ์ คุณแม่มักจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ จนกระทั่ง  อายุครรภ์มากขึ้นจนถึง ช่วงใกล้คลอด ซึ่งมดลูกจะมีขนาดใหญ่ขึ้น ปากมดลูกและส่วนล่างของมดลูกจะเริ่มบางตัวลง และ ยืดขยาย มากขึ้น เป็นผลให้รกที่เคยเกาะแน่นเกิดมีรอยปริแยกเกิดขึ้นจากการยืดขยายของส่วนล่างของมดลูก ทำให้เลือดออกตรงบริเวณที่ รกเกาะ ซึ่งเลือดที่ออกจะไหลผ่านปากมดลูกลงมาในช่องคลอด ลักษณะเป็นเลือดสด มักไม่มีอาการเจ็บท้องร่วมด้วย ส่วนมากเมื่อมีเลือดออกครั้งแรกจะออกมาไม่มาก และ จะหยุดได้เอง แต่ถ้ามีเลือดไหลออกมาอีกครั้ง และเลือดออกมากไม่หยุดไหล อาการแบบนี้ถือว่ารุนแรงส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิตทั้งคุณแม่ และ ทารกใน ครรภ์ได้

แม่ท้องสามารถดูแลตัวเองได้อย่างไรบ้างเมื่อมีภาวะรกเกาะต่ำ ?

 1. ในเบื้องต้นหากพบว่าตัวเองมีเลือดออก ให้รีบไปพบแพทย์ที่ดูแลครรภ์ในทันที
 2. คุณแม่จะต้องนอนพักผ่อนให้มากๆ และระวังไม่ให้มีการกระทบกระเทือนต่อทารกในครรภ์
 3. หลีกเลี่ยงการทำงานหนักทั้งนอกบ้าน และในบ้าน

สำหรับปัญหา สุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการ ตั้งครรภ์ คุณแม่ท้องสามารถป้องกันในเบื้องต้นได้ด้วยการตรวจสุขภาพก่อน การตั้งครรภ์ และเล่าถึงปัญหาสุขภาพที่เคยมี ประวัติการเจ็บป่วยให้คุณหมอทราบ ก็จะช่วยให้การตั้งครรภ์ราบรื่นปลอดภัย เป็นการตั้งครรภ์คุณภาพได้ตลอดทั้ง 40 สัปดาห์ค่ะ

ตรวจสอบข้อมูล : นพ.เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์ สูตินรีแพทย์

ตั้งครรภ์ แต่เป็นความดันโลหิตสูง ลูกอาจตัวเล็กกว่าปกติ!!

ท้องเสียในช่วงตั้งครรภ์

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

ดื่มก่อนก็พร้อมกว่ากับ 3 กลุ่มสารอาหารสำคัญช่วยเสริมภูมิต้านทานในนมแอนมัม เพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วงไวรัสระบาด

สีรถมอเตอร์ไซค์ถูกโฉลกตามวันเกิด 2563 สีรถเรียกทรัพย์ เสริมดวงโชคลาภ

10 หนัง การ์ตูน Netflix Kids สนุก ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถดูร่วมกับลูกได้

คนท้องกับจันทรุปราคา ความเชื่อคนท้อง ห้ามแม่ท้องดูจันทรุปราคา

 

Source : ajog

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner