โรคสมาธิสั้น (adhd) อยู่ใกล้ตัวลูกเข้าไปให้ทุกที ใกล้ชิดลูกให้มากกว่านี้เถอะ!!

โรคสมาธิสั้น (adhd) อยู่ใกล้ตัวลูกเข้าไปให้ทุกที ใกล้ชิดลูกให้มากกว่านี้เถอะ!!

ส่งผลระยะยาวแน่ ถ้าหากลูกเป็น โรคสมาธิสั้น ซึ่งแพทย์จิตเวชเผยว่า ในปี 2560 นี้เด็กไทยสมาธิสั้นเพิ่มขึ้น ไม่ใช่จากแค่ทางพันธุกรรมแต่เกิดจากพฤติกรรมของเด็กที่พ่อแม่ปล่อยให้ลูกได้เล่นมือถือ ดูโทรทัศน์นานเกินไป

โรคสมาธิสั้น (adhd) อยู่ใกล้ตัวลูกเข้าไปให้ทุกที ใกล้ชิดลูกให้มากกว่านี้เถอะ!!

โรคสมาธิสั้น (adhd) , โรคสมาธิสั้น

เด็กไทยสมาธิสั้นเพิ่มขึ้น จากพฤติกรรมพ่อแม่ปล่อยให้ลูกได้เล่นมือถือนานเกินไป โรคสมาธิสั้น (adhd) อยู่ใกล้ตัวลูกเข้าไปให้ทุกที ใกล้ชิดลูกให้มากกว่านี้เถอะ!!

สมาธิสั้น Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง ลักษณะอาการที่สังเกตุง่าย อาทิ ขาดสมาธิ วู่วาม หุนหันพลันแล่น มีอาการซน อยู่ไม่นิ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อการเรียน การทำงานและการเข้าสังคม เด็กบางคนมีอาการซนและหุนหันพลันแล่นเป็นอาการเด่น แต่บางคนมีอาการขาดสมาธิเป็นอาการเด่น

ที่สุดของ อันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของ การให้ ลูก เล่น โทร ศัพท์ 

ที่สุดของ อันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของ การให้ ลูก เล่น โทร ศัพท์

สาเหตุของโรคสมาธิสั้น

เกิดจากความบกพร่องของสารเคมีที่สำคัญบางตัวในสมอง  โดยมีกรรมพันธุ์เป็นปัจจัยที่สำคัญ  ปัจจัยจากการเลี้ยงดูหรือสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงปัจจัยที่ทำให้อาการหรือความผิดปกติดีขึ้นหรือแย่ลง  มารดาที่ขาดสารอาหาร ดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือถูกสารพิษบางชนิด เช่น ตะกั่ว ในระหว่างตั้งครรภ์ จะมีโอกาสมีลูกเป็นโรคสมาธิสั้นสูงขึ้น 30-40% ของเด็ก สมาธิสั้น จะพบความบกพร่องในทักษะการเรียน (learning Disorders) ร่วมด้วย

ไม่พบว่าการบริโภคน้ำตาลหรือช็อคโกแลตมากเกินไป การขาดวิตามิน สีผสมอาหาร โรคภูมิแพ้ การดูทีวีหรือเล่นวีดีโอเกมมากเกินไป เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคสมาธิสั้น

ผลสำรวจของกรมสุขภาพจิตจากปี 2559 พบเด็กไทยป่วยเป็น โรคสมาธิสั้น (adhd) ร้อยละ 5.38 และในปัจจุบันก็มีแนวโน้วเป็นเด็กสมาธิสั้นมากขึ้น โดยสาเหตุเกิดจากกรรมพันธุ์ และแม่ที่มีพฤติกรรมดื่มสุราและสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือการบริโภคน้อย กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ แม่ขาดสารอาหาร ส่งผลให้พัฒนาการของสมองทารกบกพร่องบางส่วน มีปริมาณสารสื่อประสาทในสมองน้อยกว่าเด็กปกติ ซึ่งจะแสดงอาการตั้งแต่ก่อนอายุ 7 ขวบ และพบมากในเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยมี 3 กลุ่มอาการได้แก่ อาการขาดสมาธิ อาการหุนหันพลันแล่น และซนอยู่ไม่นิ่ง บางคนอาจจะไม่ซนแต่ขาดสมาธิ

นอกจากพฤติกรรมของแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ที่จะมีโอกาสทำให้ลูกเป็นสมาธิสั้นสูง ยังรวมถึงพฤติกรรมของลูกน้อยที่พ่อแม่ปล่อยให้ลูกได้ดูโทรทัศน์ ใช้สมาร์ทโฟน หรือนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ ก็สามารถทำให้เด็กขาดสมาธิ หรือจดจ่อทำกิจกรรมอะไรนาน ๆ ไม่ได้ โดยเด็กจะแสดงอาการที่พบบ่อยคือ ดื้อ ซน ก่อกวนคนอื่น เรียนไม่ทันเพื่อน วอกแวก ไม่ค่อยอยู่นิ่ง รอคอยไม่เป็น ใจร้อน ทั้งหมดนี้เป็นแนวโน้มที่บ่งบอกว่าเป็นอาการ “โรคสมาธิสั้น ได้

ที่สุดของอันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของการให้ ลูก เล่น โทรศัพท์ 

ที่สุดของอันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของการให้ ลูก เล่น โทรศัพท์

การดำเนินโรค

ประมาณ 20-30% ของเด็กสมาธิสั้นมีโอกาสหายเมื่อเข้าวัยรุ่น เรียนหนังสือหรือทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ยา แต่ส่วนใหญ่ของเด็กสมาธิสั้นจะยังคงมีความบกพร่องของสมาธิอยู่  ดูเหมือนจะซนน้อยลง  ซึ่งจะเป็นผลต่อการศึกษาต่อการงาน และการเข้าสังคมกับผู้อื่น  สมควรได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

หากเกิดโรคนี้กับลูกจะทำให้มีผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน และการเข้าสังคมกับเด็กอื่น ๆ ได้ เด็กบางคนอาจจะมีอาการซนมากและขาดความสามารถในการควบคุมตัวเอง ซึ่งมักพบในเด็กผู้ชาย และอาการชนิดเหม่อลอยจะพบได้ในเด็กผู้หญิง ส่วนอาการขาดสมาธิเป็นปัญหาหลักที่พบได้พอ ๆ กันทั้งในเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย

โรคสมาธิสั้น (adhd)

อาการ สมาธิสั้น ในเด็ก

ก. การขาดสมาธิ พบว่าเด็กจะ

 1. ไม่สามารถทำงานที่ครูหรือพ่อแม่สั่งจนสำเร็จ
 2. ไม่มีสมาธิในขณะทำงานหรือเล่น
 3. ดูเหมือนไม่ค่อยฟัง เวลาพูดด้วย
 4. ไม่ตั้งใจฟังได้ไม่นาน และเก็บรายละเอียดได้น้อย ทำให้ทำงานผิดพลาดบ่อย
 5. ไม่เป็นระเบียบ
 6. มันหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้ความคิดหรือสมาธิ
 7. วอกแวกบ่อย
 8. ทำของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับงานหรือการเรียนหาย
 9. ขี้ลืม

ข. อาการซุกซน อยู่ไม่นิ่ง และควบคุมตนเองต่ำ  จะมีลักษณะ ดังนี้

 1. ยุกยิก อยู่ไม่นิ่ง
 2. นั่งไม่ติดที่ ลุกเดินบ่อยๆ ขณะอยู่ที่บ้านหรือในห้องเรียน
 3. ชอบวิ่ง หรือปีนป่ายสิ่งต่างๆ
 4. พูดมาก พูดไม่หยุด
 5. เล่นเสียงดัง
 6. ตื่นตัวตลอดเวลา หรือดูตื่นเต้นง่าย
 7. ชองโพล่งคำตอบเวลาครูหรือพ่อแม่ถามโดยที่ยังฟังคำถามไม่จบ
 8. รอคอยไม่เป็น
 9. ชอบขัดจังหวะหรือสอดแทรกเวลาผู้อื่นกำลังพูดอยู่

หากเด็กมีลักษณะในข้อ ก หรือ ข รวมกันมากกว่า 6 อาการ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นโรคสมาธิสั้น

ที่สุดของอันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของการให้ ลูก เล่น โทร ศัพท์ 

ที่สุดของอันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของการให้ ลูก เล่น โทร ศัพท์

การรักษา โรคสมาธิสั้นใจเด็ก

การรักษา ประกอบด้วย

 1. การให้ความรู้ในการดำเนินโรคและข้อจำกัดของเด็กแก่พ่อแม่และคุณครู
 2. การรักษาทางยา
 3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการช่วยเหลือทางด้านจิตใจสำหรับเด็กและครอบครัว
 4. การช่วยเหลือทางด้านการเรียน

อย่างไรก็ตาม หากพ่อแม่หรือครูที่โรงเรียน สังเกตอาการของเด็กได้ว่ามีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าว เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นถ้าได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเด็ก หากิจกรรมอื่น ๆ ให้ลูกได้ทำมากกว่าการเลี้ยงลูกด้วยมือถือหรืออยู่กับหน้าจอทีวี คอมพิวเตอร์นาน ๆ  ส่งเสริมความถนัดของเด็กให้เป็นประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง เด็กจะมีโอกาสหายเป็นปกติได้กว่าร้อยละ 50 แต่หากไม่ได้รับการดูแลทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนที่ดี เมื่อเติบโตขึ้นเด็กสมาธิสั้นจะมีโอกาสกลายเป็นวัยรุ่นเกเรและต่อต้านสังคมได้มากกว่าเด็กปกติ 3 – 4 เท่าตัว จะควบคุมอารมณ์ความต้องการของตัวเองได้น้อย เสี่ยงถูกชักจูงให้ใช้สารเสพติดได้ง่าย จะเกิดเป็นปัญหาต่อครอบครัวและสังคมในอนาคตนะคะ.

โรคสมาธิสั้น. โรคสมาธิสั้น (adhd)


ที่มา : www.tnnthailand.com

บทความใกล้เคียงที่น่าสนใจ :

โรคสมาธิสั้นของลูกเรื่องยาวของแม่

ลูกซนแค่ไหน ถึงจะเรียกว่า สมาธิสั้น

ประโยชน์ของการนั่งสมาธิของเด็ก สอนให้ลูกนั่งสมาธิ สอนให้ลูกน้อยนั่งสมาธิ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner