ทารกฟังเพลงกล่อมเด็กแบบไทยดีต่อพัฒนาการสมองและภาษา

ทารกฟังเพลงกล่อมเด็กแบบไทยดีต่อพัฒนาการสมองและภาษา

เพลงกล่อมเด็กมีมากมายหลากหลายภาษา อาจกล่าวได้ว่าเพลงกล่อมเด็กถือเป็นวัฒนธรรมของชาติ เพลงกล่อมเด็กแบบไทยมีสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพลงกล่อมเด็กแบบไทยแสดงออกถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตคนไทยได้อย่างดี ถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ลูกพัฒนาสมองและภาษา ให้ฟังเพลงกล่อมเด็กแบบไทยเรานี่แหละดีที่สุดค่ะ ได้ทั้งการพัฒนาสมองและการพัฒนาภาษาร่วมกัน บทความนี้นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมองและภาษาสำหรับทารกแล้ว ยังมีคลิปเพลงกล่อมเด็กแบบไทยให้โหลดไว้ฟังกันด้วยนะคะ ติดตามอ่าน เพลงกล่อมเด็กแบบไทย พัฒนาการสมองและภาษา กันนะคะ

เพลงกล่อมเด็กแบบไทย  พัฒนาการสมองและภาษา

เพลงกล่อมเด็กแบบไทย พัฒนาการสมองและภาษา

ดนตรีดีต่อพัฒนาการสมองทารกตั้งแต่ในครรภ์

"ดนตรีนอกจากจะทำให้มนุษย์นั้นเพลิดเพลินแล้ว ดนตรีก็ยังเป็นตัวช่วยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองของเด็ก และยิ่งถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ได้เริ่มการพัฒนาสมองของลูกตั้งแต่ลูกยังอยู่ในครรภ์ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อตัวเด็กเอง"  ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวไว้

ได้รับการยืนยันจากอาจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีของประเทศไทยอีกคนหนึ่งและยังเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ท่านให้ความสำคัญกับการให้เด็กฟังดนตรีและเล่นดนตรี  ท่านเป็นผู้บุกเบิกคนสำคัญในการก่อตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะเล็งเห็นความสำคัญของดนตรีที่จะพัฒนาเด็กในทุก ๆ ด้าน

บทความแนะนำ  ดนตรีช่วยพัฒนาสมองลูกตั้งแต่ในครรภ์

เพลงกล่อมเด็กแบบไทย  พัฒนาการสมองและภาษา

เพลงกล่อมเด็กแบบไทย พัฒนาการสมองและภาษา

เพลงกล่อมเด็กแบบไทย : ภูมิปัญญาไทยในการเลี้ยงดูลูก

เพลงกล่อมเด็กแบบไทยเรานั้น  มักจะมีเนื้อเพลงสั้น ๆ ร้องและจดจำง่าย  เพลงกล่อมเด็กสืบทอดกันมาแต่ละยุคสมัยปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ  แม่ใช้ร้องกล่อมลูก กล่อมหลาน  เพลงกล่อมเด็กมีอยู่​ทุกภูมิภาคของไทย ​และ​เป็นวัฒนธรรม​ที่เกี่ยวข้อง​กับการเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทย

ส่วนมากแล้ว​เพลงกล่อมเด็ก มักมีใจ​ความแสดงถึง​ความรัก​ใคร่ห่วงใยลูก ​ซึ่ง​ความรัก​และ​ความห่วงใยนี้ แสดงออกมาในรูปของการทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูไว้ใกล้ตัว  บทเพลงกล่อมเด็กจึง​เป็นบทเพลง​ที่แสดงอารมณ์ ​ความรัก​ความผูกพัน​ระหว่างแม่กับลูก ​ซึ่ง​แต่ละบทมักแสดงถึง​ความรัก​ความอาทร ทะนุถนอม ​ที่แม่มีต่อลูกอย่างซาบซึ้ง

เพลงกล่อมเด็กแบบไทย : พัฒนาการสมองและภาษา

เพลงกล่อมเด็กแบบไทย พัฒนาการสมองและภาษา

สมองของคนเรานั้นมีหน้าที่ในการคิด และควบคุมการทำงานของร่างกาย โดยสมองแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สมองซีกซ้าย กับ สมองซีกขวา ซึ่งก็มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

- สมองซีกซ้าย  มีบทบาทในการรับรู้และตอบสนอง และคิดในเชิงเหตุผล มีการลำดับขั้นตอนในการทำงาน เรื่องของคณิตศาสตร์ การพูด และรวมถึงสมองซีกซ้ายยังควบคุมการทำงานของร่างกายทางซีกขวาอีกด้วย

- สมองซีกขวา  มีบทบาทในการรับรู้และตอบสนอง มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีดนตรีและศิลปะการคิดค้นรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงสมองซีกขวายังควบคุมการทำงานของร่างกายซีกซ้ายอีกด้วย

เพลงกล่อมเด็กแบบไทย : พัฒนาสมองทารกอย่างไร

เพลงกล่อมเด็กแบบไทย พัฒนาการสมองและภาษา

1. เพลงกล่อมเด็กแบบไทยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสมองของลูกน้อย  เพราะมีส่วนกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองส่วนต่าง ๆ ให้เชื่อมถึงกัน  รวมถึงการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของสมองทั้งสองซีกจะรับรู้และมีบทบาทร่วมกัน เพื่อนำมาบูรณาการการรับรู้กับการกระทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ

บทความแนะนำ  โอกาสทอง!!!เพิ่มเซลล์สมองให้ลูกก่อนสายเกินไป

2. ส่งผลต่อระบบการคิดและการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  ที่จะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

3. ดนตรีช่วยพัฒนาสมองทั้งสองซีก คือ  ทั้งสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา ดนตรีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ดนตรีที่มีจังหวะฟังสบายๆ นั้นมีโครงสร้างซับซ้อน ทำให้การรับรู้สิ่งต่าง ๆ ของสมองนั้นง่ายขึ้น ดนตรีมีส่วนช่วยพัฒนาเชาว์ปัญญาในเด็กเล็ก ๆ ได้อย่างดี

การเปิดเพลงให้ลูกฟังหรือคุณแม่ร้องเองจะยิ่งดีมาก ๆ ค่ะ สามารถเปิดคลอเบา ­ๆ ขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกินนม นอนหลับ หรือตื่นนอน จะช่วยเสริมสร้างสมองสู่การเรียนรู้ไม่สิ้­นสุด

เพลงกล่อมเด็กแบบไทย : พัฒนาภาษาแก่ทารกอย่างไร

เพลงกล่อมเด็กแบบไทย พัฒนาการสมองและภาษา

1. เพลงกล่อมเด็กแบบไทยมีหน้า​ที่กล่อมให้เด็กหลับ​โดยตรง ดังนั้น​ จึง​เป็นเพลง​ที่มีทำนองฟังสบาย แสดง​ความรัก​ใคร่ห่วงใยของผู้ใหญ่​ที่มี

ต่อเด็ก

2. เพลงกล่อมเด็กแบบไทยมีหน้า​ที่แอบแฝงหลายประการ อาทิ

- การสอนภาษา ​เพื่อให้เด็กออกเสียงต่าง ๆ​ ​ได้​โดยการหัดเลียนเสียง ​และออกเสียงต่าง ๆ​ ​ได้เร็วขึ้น​

- ถ่ายทอด​ความรู้ต่าง ๆ​ ​ได้แก่ เรื่อง​ราวเกี่ยว​กับธรรมชาติ การดำเนินชีวิต การทำมาหากินของสังคมตนเอง การสร้างค่านิยมต่าง ๆ​

รวม​ทั้งการระบายอารมณ์​และ​ความในใจของผู้ร้อง

บทความแนะนำ  รวมเพลงสําหรับคนท้อง ฟังได้ทั้งแม่และลูก

ทารกนอนเปลไกว & ฟังเพลงกล่อมเด็กแบบไทยดีที่สุด !!!!

เพลงกล่อมเด็กแบบไทย พัฒนาการสมองและภาษา

- การใช้เปลไกวเห่กล่อมทารกให้นอนหลับสบายมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาตกทอดกันจนถึงลูกถึงหลาน  การใช้เปลไกวคุณแม่อาจจะเพียงแค่ให้ลูกน้อยนอนหลับสบาย  การนอนเปลทำให้ทารกน้อยหลับสนิทและหลับได้นาน เปลที่เลือกใช้ควรมีความโปร่งสบาย อากาศถ่ายเท ไม่อับชื้น ไม่เก็บกลิ่นและฝุ่น วัสดุที่ใช้ต้องแข็งแรงและคุณภาพดี

- เมื่อทารกนอนหลับสนิทส่งผลให้ร่างกายหลั่งสารแห่งการเจริญเติบโตหรือ Growth Hormone  ออกมา ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง  เมื่อเจ้าหนูตื่นขึ้นมายิ้มร่า อารมณ์ดี เพราะได้นอนเต็มอิ่ม ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการสมองให้สามารถเรียนรู้ จดจำและช่างสังเกต เพราะสมองมีความพร้อมในการรับข้อมูลต่าง ๆ

- โดยเฉพาะหากคุณแม่ต้องการให้ลูกพัฒนาการสมองดี พัฒนาการภาษาเยี่ยม ให้ฟังเพลงกล่อมเด็กแบบไทยไปด้วยนะคะ เสียงร้องเพลงกล่อมจากแม่ มีความนุ่มนวลอ่อนโยน ทำให้ลูกรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย เป็นเสียงที่มีเนื้อร้อง คำคล้องจองที่ฟังได้ง่าย หากคุณแม่สังเกตดู จะพบว่าทุกครั้งที่ลูกได้ยินเพลงกล่อมเด็กแบบไทยช่วงก่อนนอนนั้น  ลูกจะชื่นชอบ ช่วยให้ลูกสงบและหลับสบาย

 

ได้ทราบกันแล้วนะคะว่า   เพลงกล่อมเด็กแบบไทยเรานั้นมีดีไม่แพ้โมสาร์ท คลาสสิคเลยทีเดียว  หากคุณแม่มือใหม่ยังร้องเพลงกล่อมเด็กยังไม่ค่อยเป็น ไม่เป็นไรค่ะ  โหลดเพลงกล่อมเด็กจากบทความนี้ไว้ได้เลยค่ะ  ฟังเพลงกล่อมเด็กแบบไทย  พัฒนาสมองและภาษาให้ลูก ผ่านการร้องและฟังเพลงกล่อมเด็กแบบไทย แถมยังอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงามของเราอีกด้วยนะคะ

ร่วมบอกเล่าและแชร์ประสบการณ์ในช่วงตั้งครรภ์   คลอดบุตร รวมถึงการเลี้ยงดูทารกน้อย  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวอื่น ๆ กันนะคะ  หากมีคำถามหรือข้อสงสัย ทางทีมงานจะหาคำตอบมาให้คุณ

คลิปเพลงกล่อมเด็กแบบไทย  พัฒนาการสมองและภาษา  ชุดที่ 1  ชุดจันทร์เจ้า

คลิปเพลงกล่อมเด็กแบบไทย  พัฒนาการสมองและภาษา  ชุดที่ 2 ชุดนกเขาขัน

คลิปเพลงกล่อมเด็กแบบไทย  พัฒนาการสมองและภาษา ชุดที่ 3 ชุดกุ๊กไก่

อ้างอิงข้อมูลจาก

https://kruchirat.wordpress.com

http://www.feelmom.com

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ร้องเพลงให้ลูกฟังบ่อย ๆ ปูทางลูกฉลาด

การฟังเพลงระหว่างอ่านหนังสือช่วยให้ลูกฉลาดขึ้น

TAP mobile app

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner