สิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรปฏิบัติต่อลูก พฤติกรรมที่ไม่ควรทำกับลูก อย่างเด็ดขาด!

สิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรปฏิบัติต่อลูก พฤติกรรมที่ไม่ควรทำกับลูก อย่างเด็ดขาด!

อย่าทำอย่างนี้กับลูก พฤติกรรมที่ไม่ควรทำกับลูกอย่างเด็ดขาด และสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรปฏิบัติต่อลูก

สิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรปฏิบัติต่อลูก

พ่อแม่ต้องรู้ สิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรปฏิบัติต่อลูก พฤติกรรมที่ไม่ควรทำกับลูก 14 ข้อ ห้ามเด็ดขาด! พร้อม 7 วิธีเลี้ยงลูก ให้ทารกเติบใหญ่อย่างฉลาด สดใส เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ปี 2559 มีทารกเกิดจากแม่วัยใสเกือบแสนคน

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจว่า ข้อมูลกรมอนามัยล่าสุดในปี 2559 รายงานมีวัยรุ่นอายุ 10-19 ปีคลอดลูก 94,584 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ของหญิงคลอดทั้งหมดที่มี 666,207 คน เฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมงจะมีเด็กเกิดจากแม่วัยใส 11 คน

ความเสี่ยงจากแม่วัยรุ่น

ผลการศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศยืนยันตรงกันว่าลูกที่เกิดจากแม่วัยรุ่นจะมีความเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพ พัฒนาการ จิตใจ และสังคม เนื่องจากความไม่พร้อมของแม่

กรมสุขภาพจิตจึงได้ให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต พัฒนาคู่มือการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพที่สุดเหมือนเด็กทุกคน ขณะนี้ได้แจกจ่ายให้บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางต้นแบบช่วยเหลือแม่วัยรุ่นตั้งแต่ตั้งครรภ์จนกระทั่งหลังคลอดดูแลลูกที่อยู่ในวัย 0-5 ขวบ ช่วยให้แม่วัยรุ่นเลี้ยงลูกได้ดีขึ้น เด็กได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน มีศักยภาพความสามารถไม่ต่างจากเด็กทั่วไป

วัยทองของการพัฒนาการ

เด็กอายุ 0-5 ขวบ เป็นวัยทองของการพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญา เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกฝังการควบคุมอารมณ์ การเลี้ยงดูเด็กวัยนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก หากเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ เด็กจะเติบโตได้ดี

เซลล์สมองของเด็กที่มีประมาณ 100 พันล้านเซลล์ จะเติบโตทั้งขนาดและจำนวนเท่ากับเซลล์สมองผู้ใหญ่ถึงร้อยละ 90 เซลล์ประสาทจะพัฒนาสานต่อกันได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อเด็กอายุ 3 ขวบจะมีจุดสานต่อของเซลล์ประสาทมากกว่าช่วงแรกเกิดถึง 20 เท่าตัว ซึ่งสูงที่สุดในชีวิตและส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก

 

สิ่งที่ควรทำกับลูก

นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต แนะนำว่า สิ่งที่แม่วัยรุ่นและครอบครัวควรทำเพื่อให้ลูกเจริญเติบโตตามวัย มี 7 ประการ

1.ดูแลความปลอดภัยของลูก 2.อารมณ์ดีเมื่ออยู่กับลูก หากเหนื่อยหรือเครียดควรพักผ่อน หรือทำอารมณ์ให้สงบก่อน 3.ให้ลูกทำสิ่งที่ทำเองได้ตามวัย เช่นจับขวดนม แต่งตัว กินข้าวอาบน้ำ ฝึกให้ลูกทำสม่ำเสมอ จะทำให้ลูกมีวินัย ภาคภูมิใจในตัวเองและแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ 4. ดูแลสุขภาพลูก พาลูกไปพบหมอตามนัด 5.ฝึกให้ลูกเคารพสิทธิผู้อื่น เช่น ขออนุญาตเมื่อหยิบของผู้อื่น ไม่ทำร้ายหรือแย่งของผู้อื่น 6.พูดคุยกับลูก สอนวิธีการที่ถูกต้องเมื่อลูกทำผิด และ7.วางแผนอนาคตเพื่อลูกและใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด

 

พฤติกรรมที่ไม่ควรทำกับลูก

สิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรปฏิบัติต่อลูก พฤติกรรมที่ไม่ควรทำกับลูก อย่างเด็ดขาด!

ที่มาภาพ : http://www.rayur.com/

 

สิ่งที่แม่วัยรุ่นและครอบครัวไม่ควรทำกับลูกเป็นอย่างยิ่งมี 14 ประการ

 1. ไม่ควรจับลูกเล็กเขย่าโยน เนื่องจากอาจทำให้สมองเด็กกระทบกระเทือนง่าย เพราะเส้นเลือดในสมองยังไม่แข็งแรง อาจแตก เสี่ยงเสียชีวิต หรือเกิดอาการชักหรือตาบอดได้
 2. ละเว้นการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใช้ยาเสพติด
 3. ไม่ควรทำให้ลูกเสี่ยงอันตราย เช่นอุ้มลูกขณะถือของร้อน ปล่อยลูกให้อยู่คนเดียว
 4. ไม่ควรทะเลาะเบาะแว้งกันให้ลูกเห็น
 5. ไม่ควรใช้ความรุนแรงกับลูก
 6. ไม่ควรทำแทนลูกทุกอย่าง
 7. ไม่สนใจความเป็นอยู่ของลูก หงุดหงิดด่าว่าเมื่อลูกป่วย
 8. ไม่ควรให้ลูกกิน-นอนหลับไม่เป็นเวลา
 9. ไม่ควรพาลูกไปทุกที่เช่นเมื่อไปดื่มสุรากับเพื่อนฝูง
 10. ไม่ควรเลี้ยงลูกหน้าจอทีวี ปล่อยลูกเล่นมือถือแทปเล็ตทั้งวัน
 11. ไม่ควรสนับสนุนให้ลูกเอาเปรียบคนอื่น หรือโกหก ใช้คำพูดหรือท่าทางก้าวร้าว
 12. ไม่มีแผนการให้ลูก เลี้ยงลูกแบบคนพิเศษ ซื้อของฟุ่มเฟือยให้ลูกใช้
 13. ไม่ควรใช้เงินทดแทนความรู้สึกผิดที่ไม่มีเวลาให้กับลูก
 14. ไม่ใช้อารมณ์ความรุนแรงเลี้ยงลูก เนื่องจากเด็กสามารถซึมซับเกิดเคยชินกับพฤติกรรมของพ่อแม่ ใช้นิสัยพฤติกรรมก้าวร้าวกับคนอื่นเมื่อโตขึ้นและใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา

 

วิธีเลี้ยงลูกให้ได้ดี

ปัจจัยที่ทำให้แม่วัยรุ่นและครอบครัวสามารถเลี้ยงลูกได้ดีมี 5 ปัจจัย ได้แก่

 • การยอมรับเด็กที่เกิดมาและมีความรู้สึกอยากเลี้ยงดู อดทนทุ่มเทใจและได้รับแรงหนุนมาจากครอบครัวเดิม
 • แม่วัยรุ่นและครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยกันเลี้ยงลูก ทำให้ลูกรู้สึกอบอุ่นใจและมีความมั่นคงจิตใจ
 • ได้รับการสนับสนุนดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจจากเครือข่ายในชุมชน
 • ตั้งเป้าหมายให้ลูกเติบโตเป็นคนดี เลี้ยงลูกด้วยความรู้ ฝึกวินัยให้ลูก
 • แม่วัยรุ่นและสามีพยายามปรับตัวเป็นตัวอย่างที่ดี ปรับการใช้ชีวิตจากเพื่อนมาอยู่กับลูกและครอบครัว

 

ที่มา : http://www.springnews.co.th/

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สอนลูกให้มีวินัย ฉลาดสมวัยต้องเลี้ยงลูกแบบ EF

พ่อสูบบุหรี่ ผลต่อลูก รุนแรงกว่าที่คิด ทารกอยู่ใกล้บุหรี่ อันตราย!

ทำไมเด็กทารกถึงตื่นบ่อย ตื่นมาก็ต้องอุ้ม วางก็ไม่ได้ ร้องไห้ตลอด

พ่อแม่รู้ไว้! วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาดสมวัย ไม่เป็นตัวถ่วงพัฒนาการของลูกน้อย

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner