พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในด้านร่างกายและสติปัญญา ด้านการใช้ภาษา ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการเข้าสังคม ที่พ่อแม่ควรรู้

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน ลูกน้อยจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจอย่างไร พ่อแม่ควรเสริมพัฒนาการหรือทักษะอะไรได้บ้าง อาการน่าเป็นห่วงของเด็กวัยนี้คืออะไร เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์ และข้อควรรู้ของเด็กวัยนี้จะมีอะไรบ้าง มาเริ่มกันเลย!

พัฒนาการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

เด็กวัยนี้ จะมีความคล่องแคล่ว และสามารถแสดงอาการตื่นเต้นดีใจได้หลายวิธี มีพัฒนาการทางด้ารกาารสอดประสานของมือและดวงตาได้ดียิ่งขึ้น สามารถเข้าห้องน้ำและตักอาหารเองได้ดี สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระ กระโดดได้สูง ทำให้น้องสามารถที่จะเล่นกีฬาที่ใช้แรงและความซับซ้อนทางด้านร่างกายได้ เช่น คาราเต้ เทควันโด้ หรือเต้น นอกจากนี้ หนูน้อยยิ่งทำสิ่งเหล่านี้ได้อีก

 • สามารถตีลังกายไปข้างหน้าได้
 • สามารถปีนป่ายได้ดี
 • สามารถยืนทรงตัวด้วยขาข้างเดียวนานกว่า 10 วินาที
 • สามารถแต่งตัวและเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยตนเอง
 • สามารถใช้ช้อนส้อมกินอาหารได้
 • เข้าห้องน้ำเองได้

ถึงแม้ว่าลูกน้อยจะสามารถไปเข้าห้องน้ำได้ด้วยตนเอง แต่ปัญหาการฉี่รดที่นอนของเด็กยังมีอยู่ คุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะเป็นเรื่องปกติของเด็กค่ะ

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • พาลูกไปสนามเด็กเล่นที่มีอุปกรณ์การเล่นที่หลากหลาย
 • ให้ลูกได้ลองทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน เช่น เรียนว่ายน้ำ เล่นกีฬา
 • พยายามให้ลูกได้ช่วยเหลือตัวเอง เช่น อาบน้ำ หรือแต่งตัว
 • ให้ลูกมีส่วนร่วมในการทำงานบ้านง่ายๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยในเรื่องของพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือและสายตา
 • พยายามทำให้ห้องนอนของลูกมีเทคโนโลยีให้น้อยที่สุด เช่น โทรทัศน์หรือโทรศัพท์

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกไม่สามารถจับดินสอหรือสีได้ถูกวิธี
 • ลูกไม่สามารถในการกินอาหารได้เแงหรือไปเขาห้องน้ำด้วยตนเองได้
 • ลูกถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้
พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน

พัฒนาการทางด้านความรู้และความเข้าใจของเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

ลูกมีความพร้อมที่จะเรียนรู้มากขึ้น ตอนนี้น้องมีข้อมูลมากมายที่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ รวมถึงมีความคิดเป็นของตัวเอง สำหรับเหตุการณ์สำคัญของเด็กวัยนี้ ได้แก่

 • สามารถวาดรูปทรงสามเหลี่ยมหรือรูปทรงเลขาคณิตต่างๆ ได้
 • สามารถนับได้ถึง 20 ขึ้นไป
 • สามารถวาดภาพเก็บร่างละเอียดของร่างกายคนได้ถึงหกส่วน
 • สามารถบอกชื่อและข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านได้
 • สามารถเรียกชื่อสีถูก 4 สีขึ้นไป
 • สามารถเขียนตัวอักษรและตัวเลขได้
 • มีความเข้าใจเรื่องของเวลา

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • พยายามส่งเสริมลูกให้ได้วาดภาพมากขึ้น เพราะสิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อได้
 • ให้ลูกได้ลองเขียนจดหมายถึงเพื่อน โดยอาจจะแนบไปพร้อมกับขนม เพื่อให้ลูกได้ฝึกพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ความรู้และความทรงจำของเด็ก
 • ให้ลูกทำงานศิลปะ DIY เพื่อให้ลูกได้ฝึกการใช้กรรไกรและอุปกรณ์อื่นๆ
 • จำกัดเวลาการเล่นโทรศัพท์มือถือและการดูโทรทัศน์ของลูกไม่ให้เกิน 1 ชั่วโมง

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกน้อยขาดสมาธิไม่จดจ่อกับกิจกรรมที่ทำอยู่ไม่เกิน 5 นาที
พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน

พัฒนาการเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

พัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคมของเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

ลูกน้อยมีจินตนาการที่ซับซ้อนมากขึ้น หากสังเกตจะเห็นว่าเขาสามารถเล่นกับคนอื่นได้ดี และมีการทำเป้าหมายให้สำเร็จด้วยกัน เช่น ลูกสร้างปราสาทจากบล็อกกับเพื่อน อีกทั้งยังรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อนๆ และจะไม่ค่อยบังเพื่อนหากเพื่อนไม่เล่นด้วย แต่อาจมีการแสดงอาการบางอย่างบ้างเมื่อเขาไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • ให้ลูกได้เลือกทำกิจกรรมเข้าสังคมกับเพื่อน เพื่อฝึกทักษะการพูดคุยและการเจรจาต่อรองกับเพื่อน
 • หากเกิดปัญหาระหว่างลูกคุณและเพื่อนของเขา พ่อแม่ควรปล่อยลูกให้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อน เพื่อที่ลูกจะได้รู้จักการประนีประนอมซึ่งกันและกัน
 • พยายามพูดคุยกับลูก สนใจลูก และควรให้ลูกมีส่วนร่วมภายในบ้าน
 • สนับสนุนให้ลูกได้ทั้งร้องทั้งเต้นภายในบ้าน โดยที่พ่อแม่อาจเข้าร่วมด้วย

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกมีความกลัว หรือขี้อาย หรือมีนิสัยก้าวร้าว
 • ลูกมีความกังวลเมื่อถูกแยกจากพ่อแม่
 • ลูกไม่ยอมเล่นกับเพื่อน
พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน

พัฒนาการเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

พัฒนาการทางด้านภาษาและการสื่อสารของเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

ลุกน้อยจะสามารถสื่อสารความต้องการของตัวเองได้ผ่านทางคำพูด และยังมีความเข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่พูดด้วย สามารถอธิบายตำแหน่งของวัตถุได้ เช่น ข้างยน ข้างช่าง ทั้งยังสามารถเล่าเรื่องราว แสดงความคิดเห็น และบอกรายละเอียดของตัวละครในนิทานหรือการ์ตูนที่อ่านจากหนังสือด้วย นอกจากนี้ ลูกน้อยยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • สามารถจำที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้ล
 • สามารถจำชื่อ-นามสกุลของตัวเองได้
 • สามารถพูดคำที่มีความคล้องจองในเสียงหรือสัมผัสเสียงได้
 • พูดได้ชัดขึ้น พูดเรียงประโยคได้

ในตอนนี้น้องจะมีคลังคำศัพท์มากถึง 20,000 คำเลยทีเดียว! ซึ่งมากพอที่จะทำให้เด็กสามารถพูดคุยสื่อสารได้อล่างคล่องแคล่ว  และเมื่อลูกเข้าโรงเรียนลูกน้อยก็จะได้ฝึกการอ่านเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น พ่อแม่ควรที่จะหากิจกรรมที่ให้ลูกได้ฝึกอ่านหนังสือพร้อมกับพ่อแม่เพื่อเตรียมตัวเข้าโรงเรียนค่ะ

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • พยายามอ่านหนังสือกับลูกให้ลูกมีนิสัยรักการอ่าน
 • พยายามเน้นคำที่น่าใช้บ่อยให้ลูกได้ฝึกอ่านและทบทวนความจำอยู่เสมอ
 • พูดคุยกับลูกในลูกเล่าเรื่องราวต่างๆ รอบตัว และอธิบายสิ่งที่เห็น

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกพูดไม่คล่องตะกุกตะกัก
 • ไม่สามารถเรียบเรียงประโยคหรือลำดับเวลาได้
พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน

พัฒนาการเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

พัฒนาการทางด้านสุขภาพและโภชนาการของเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

สำหรับหนูน้อยในวัย 5 ขวบ 1 เดือน พวกเขาจะมีน้ำหนักมากถึง 2.25 กก. มีความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 5.5. ซม. ทำให้มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ  17  – 20.3 กก. และมีส่วนสูงอยู่ที่แระมาณ 106 – 112.2 ซม. รวมถึงมีฟันที่กำลังงอกขึ้นมาใหม่ด้วย

เนื่องจากเด็กยังอยู่ในวัยซน ไม่ชอบอยู่นิ่ง สิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงวัยนี้จึงหนีไม่พ้นการทานอาหารอย่างครบถ้วน เพื่อที่ลูกน้อยจะได้เติบโตอย่างสมวัย โดยปกติแล้วเด็กจะต้องการพลังงานในแต่ละวันประมาณ 1300 แคลอรี่ แต่ก็อาจขึ้นอยู่กับกิจกรรมของน้องด้วยค่ะ สำหรับแนวทางโภชนาการของเด็ก มีดังนี้

ประเภทของอาหาร ปริมาณอาหารที่แนะนำ
ธัญพืช (6 มื้อเล็กๆ ทุกวัน)
 • ขนมปังแผ่น 1 ชิ้น
 • ข้าวสุก 1/2 ถ้วย
 • เส้นพาสต้า 80 กรัม
ไขมัน (3-4 มื้อทุกวัน)
 • เนย/น้ำมัน 1 ช้อนชา
ผักและผลไม้ (วันละ 4-6 มื้อ)
 • ผลไม้เล็กเล็กประมาณ 1 – 1/2 ถ้วย
 • ผัก 1/2 ถ้วย (80 กรัม)
เนื้อสัตว์ (2 มื้อต่อวัน)
 • เนื้อสัตว์ติดมัน หรือปลาไก่
 • ไข่ไก่  1 ฟอง
 • ถั่ว 5 ช้อนโต๊ะ
นม (2-3 มื้อต่อวัน)
 • นมหรือโยเกิร์ต 3/4 ถ้วย
 • ชีส 22 กรัม

วัคซีนที่จำเป็นของเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

 • วัคซีนที่จำเป็น
  • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTwP)
  • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดกิน (OPV)
 • วัคซีนเสริม
  • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap หรือ DTaP)
  • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV)
  • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ (HAV)
  • วัคซีนโรคอีสุกอีใส (VZV) หรือวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสุกอีใส (MMRV)
  • วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่(Influenza)
  • วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ก่อนการสัมผัสโรค

ตารางวัคซีน

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกมีน้ำหนักตัวมากเกินไป หรือต่ำกว่าเกณฑ์
 • ลูกกินจุกจิก กินมากเกินไป

ที่มา: sg.theasianparent

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ลูกเข้าโรงเรียน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ไม่มีเอกสารพ่อ หรือแม่ ควรทำอย่างไรดี

ทักษะที่ลูกควรมีในวัยอนุบาล มีอะไรบ้าง พ่อแม่ช่วยเสริมทักษะให้ลูกได้อย่างไร?

เกมคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กเล็ก พร้อมวิธีการเล่นอย่างง่าย ใครๆ ก็สอนลูกได้!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner