พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี

lead image

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในด้านร่างกายและสติปัญญา ด้านการใช้ภาษา ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการเข้าสังคม ที่พ่อแม่ควรรู้

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน ลูกน้อยจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจอย่างไร พ่อแม่ควรเสริมพัฒนาการหรือทักษะอะไรได้บ้าง อาการน่าเป็นห่วงของเด็กวัยนี้คืออะไร เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์ และข้อควรรู้ของเด็กวัยนี้จะมีอะไรบ้าง มาเริ่มกันเลย!

พัฒนาการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

เด็กวัยนี้ จะมีความคล่องแคล่ว และสามารถแสดงอาการตื่นเต้นดีใจได้หลายวิธี มีพัฒนาการทางด้ารกาารสอดประสานของมือและดวงตาได้ดียิ่งขึ้น สามารถเข้าห้องน้ำและตักอาหารเองได้ดี สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระ กระโดดได้สูง ทำให้น้องสามารถที่จะเล่นกีฬาที่ใช้แรงและความซับซ้อนทางด้านร่างกายได้ เช่น คาราเต้ เทควันโด้ หรือเต้น นอกจากนี้ หนูน้อยยิ่งทำสิ่งเหล่านี้ได้อีก

 • สามารถตีลังกายไปข้างหน้าได้
 • สามารถปีนป่ายได้ดี
 • สามารถยืนทรงตัวด้วยขาข้างเดียวนานกว่า 10 วินาที
 • สามารถแต่งตัวและเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยตนเอง
 • สามารถใช้ช้อนส้อมกินอาหารได้
 • เข้าห้องน้ำเองได้

ถึงแม้ว่าลูกน้อยจะสามารถไปเข้าห้องน้ำได้ด้วยตนเอง แต่ปัญหาการฉี่รดที่นอนของเด็กยังมีอยู่ คุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะเป็นเรื่องปกติของเด็กค่ะ

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • พาลูกไปสนามเด็กเล่นที่มีอุปกรณ์การเล่นที่หลากหลาย
 • ให้ลูกได้ลองทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน เช่น เรียนว่ายน้ำ เล่นกีฬา
 • พยายามให้ลูกได้ช่วยเหลือตัวเอง เช่น อาบน้ำ หรือแต่งตัว
 • ให้ลูกมีส่วนร่วมในการทำงานบ้านง่ายๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยในเรื่องของพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือและสายตา
 • พยายามทำให้ห้องนอนของลูกมีเทคโนโลยีให้น้อยที่สุด เช่น โทรทัศน์หรือโทรศัพท์

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกไม่สามารถจับดินสอหรือสีได้ถูกวิธี
 • ลูกไม่สามารถในการกินอาหารได้เแงหรือไปเขาห้องน้ำด้วยตนเองได้
 • ลูกถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้
พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน

พัฒนาการทางด้านความรู้และความเข้าใจของเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

ลูกมีความพร้อมที่จะเรียนรู้มากขึ้น ตอนนี้น้องมีข้อมูลมากมายที่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ รวมถึงมีความคิดเป็นของตัวเอง สำหรับเหตุการณ์สำคัญของเด็กวัยนี้ ได้แก่

 • สามารถวาดรูปทรงสามเหลี่ยมหรือรูปทรงเลขาคณิตต่างๆ ได้
 • สามารถนับได้ถึง 20 ขึ้นไป
 • สามารถวาดภาพเก็บร่างละเอียดของร่างกายคนได้ถึงหกส่วน
 • สามารถบอกชื่อและข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านได้
 • สามารถเรียกชื่อสีถูก 4 สีขึ้นไป
 • สามารถเขียนตัวอักษรและตัวเลขได้
 • มีความเข้าใจเรื่องของเวลา

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • พยายามส่งเสริมลูกให้ได้วาดภาพมากขึ้น เพราะสิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อได้
 • ให้ลูกได้ลองเขียนจดหมายถึงเพื่อน โดยอาจจะแนบไปพร้อมกับขนม เพื่อให้ลูกได้ฝึกพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ความรู้และความทรงจำของเด็ก
 • ให้ลูกทำงานศิลปะ DIY เพื่อให้ลูกได้ฝึกการใช้กรรไกรและอุปกรณ์อื่นๆ
 • จำกัดเวลาการเล่นโทรศัพท์มือถือและการดูโทรทัศน์ของลูกไม่ให้เกิน 1 ชั่วโมง

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกน้อยขาดสมาธิไม่จดจ่อกับกิจกรรมที่ทำอยู่ไม่เกิน 5 นาที
พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน

พัฒนาการเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

พัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคมของเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

ลูกน้อยมีจินตนาการที่ซับซ้อนมากขึ้น หากสังเกตจะเห็นว่าเขาสามารถเล่นกับคนอื่นได้ดี และมีการทำเป้าหมายให้สำเร็จด้วยกัน เช่น ลูกสร้างปราสาทจากบล็อกกับเพื่อน อีกทั้งยังรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อนๆ และจะไม่ค่อยบังเพื่อนหากเพื่อนไม่เล่นด้วย แต่อาจมีการแสดงอาการบางอย่างบ้างเมื่อเขาไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • ให้ลูกได้เลือกทำกิจกรรมเข้าสังคมกับเพื่อน เพื่อฝึกทักษะการพูดคุยและการเจรจาต่อรองกับเพื่อน
 • หากเกิดปัญหาระหว่างลูกคุณและเพื่อนของเขา พ่อแม่ควรปล่อยลูกให้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อน เพื่อที่ลูกจะได้รู้จักการประนีประนอมซึ่งกันและกัน
 • พยายามพูดคุยกับลูก สนใจลูก และควรให้ลูกมีส่วนร่วมภายในบ้าน
 • สนับสนุนให้ลูกได้ทั้งร้องทั้งเต้นภายในบ้าน โดยที่พ่อแม่อาจเข้าร่วมด้วย

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกมีความกลัว หรือขี้อาย หรือมีนิสัยก้าวร้าว
 • ลูกมีความกังวลเมื่อถูกแยกจากพ่อแม่
 • ลูกไม่ยอมเล่นกับเพื่อน
พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน

พัฒนาการเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

พัฒนาการทางด้านภาษาและการสื่อสารของเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

ลุกน้อยจะสามารถสื่อสารความต้องการของตัวเองได้ผ่านทางคำพูด และยังมีความเข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่พูดด้วย สามารถอธิบายตำแหน่งของวัตถุได้ เช่น ข้างยน ข้างช่าง ทั้งยังสามารถเล่าเรื่องราว แสดงความคิดเห็น และบอกรายละเอียดของตัวละครในนิทานหรือการ์ตูนที่อ่านจากหนังสือด้วย นอกจากนี้ ลูกน้อยยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • สามารถจำที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้ล
 • สามารถจำชื่อ-นามสกุลของตัวเองได้
 • สามารถพูดคำที่มีความคล้องจองในเสียงหรือสัมผัสเสียงได้
 • พูดได้ชัดขึ้น พูดเรียงประโยคได้

ในตอนนี้น้องจะมีคลังคำศัพท์มากถึง 20,000 คำเลยทีเดียว! ซึ่งมากพอที่จะทำให้เด็กสามารถพูดคุยสื่อสารได้อล่างคล่องแคล่ว  และเมื่อลูกเข้าโรงเรียนลูกน้อยก็จะได้ฝึกการอ่านเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น พ่อแม่ควรที่จะหากิจกรรมที่ให้ลูกได้ฝึกอ่านหนังสือพร้อมกับพ่อแม่เพื่อเตรียมตัวเข้าโรงเรียนค่ะ

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • พยายามอ่านหนังสือกับลูกให้ลูกมีนิสัยรักการอ่าน
 • พยายามเน้นคำที่น่าใช้บ่อยให้ลูกได้ฝึกอ่านและทบทวนความจำอยู่เสมอ
 • พูดคุยกับลูกในลูกเล่าเรื่องราวต่างๆ รอบตัว และอธิบายสิ่งที่เห็น

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกพูดไม่คล่องตะกุกตะกัก
 • ไม่สามารถเรียบเรียงประโยคหรือลำดับเวลาได้
พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ 1 เดือน

พัฒนาการเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

พัฒนาการทางด้านสุขภาพและโภชนาการของเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

สำหรับหนูน้อยในวัย 5 ขวบ 1 เดือน พวกเขาจะมีน้ำหนักมากถึง 2.25 กก. มีความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 5.5. ซม. ทำให้มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ  17  – 20.3 กก. และมีส่วนสูงอยู่ที่แระมาณ 106 – 112.2 ซม. รวมถึงมีฟันที่กำลังงอกขึ้นมาใหม่ด้วย

เนื่องจากเด็กยังอยู่ในวัยซน ไม่ชอบอยู่นิ่ง สิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงวัยนี้จึงหนีไม่พ้นการทานอาหารอย่างครบถ้วน เพื่อที่ลูกน้อยจะได้เติบโตอย่างสมวัย โดยปกติแล้วเด็กจะต้องการพลังงานในแต่ละวันประมาณ 1300 แคลอรี่ แต่ก็อาจขึ้นอยู่กับกิจกรรมของน้องด้วยค่ะ สำหรับแนวทางโภชนาการของเด็ก มีดังนี้

ประเภทของอาหาร ปริมาณอาหารที่แนะนำ
ธัญพืช (6 มื้อเล็กๆ ทุกวัน)
 • ขนมปังแผ่น 1 ชิ้น
 • ข้าวสุก 1/2 ถ้วย
 • เส้นพาสต้า 80 กรัม
ไขมัน (3-4 มื้อทุกวัน)
 • เนย/น้ำมัน 1 ช้อนชา
ผักและผลไม้ (วันละ 4-6 มื้อ)
 • ผลไม้เล็กเล็กประมาณ 1 – 1/2 ถ้วย
 • ผัก 1/2 ถ้วย (80 กรัม)
เนื้อสัตว์ (2 มื้อต่อวัน)
 • เนื้อสัตว์ติดมัน หรือปลาไก่
 • ไข่ไก่  1 ฟอง
 • ถั่ว 5 ช้อนโต๊ะ
นม (2-3 มื้อต่อวัน)
 • นมหรือโยเกิร์ต 3/4 ถ้วย
 • ชีส 22 กรัม

วัคซีนที่จำเป็นของเด็กวัย 5 ขวบ 1 เดือน

 • วัคซีนที่จำเป็น
  • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTwP)
  • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดกิน (OPV)
 • วัคซีนเสริม
  • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap หรือ DTaP)
  • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV)
  • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ (HAV)
  • วัคซีนโรคอีสุกอีใส (VZV) หรือวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสุกอีใส (MMRV)
  • วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่(Influenza)
  • วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ก่อนการสัมผัสโรค

ตารางวัคซีน

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกมีน้ำหนักตัวมากเกินไป หรือต่ำกว่าเกณฑ์
 • ลูกกินจุกจิก กินมากเกินไป

ที่มา: sg.theasianparent

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ลูกเข้าโรงเรียน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ไม่มีเอกสารพ่อ หรือแม่ ควรทำอย่างไรดี

ทักษะที่ลูกควรมีในวัยอนุบาล มีอะไรบ้าง พ่อแม่ช่วยเสริมทักษะให้ลูกได้อย่างไร?

เกมคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กเล็ก พร้อมวิธีการเล่นอย่างง่าย ใครๆ ก็สอนลูกได้!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri