พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 11 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี

พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 11 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี

พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 11 เดือน พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในด้านร่างกายและสติปัญญา ด้านการใช้ภาษา ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการเข้าสังคม ที่พ่อแม่ควรรู้

พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 11 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 11 เดือน ลูกน้อยจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจอย่างไร พ่อแม่ควรเสริมพัฒนาการหรือทักษะอะไรได้บ้าง อาการน่าเป็นห่วงของเด็กวัยนี้คืออะไร เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์ และข้อควรรู้ของเด็กวัยนี้จะมีอะไรบ้าง มาเริ่มกันเลย!

พัฒนาการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของเด็กวัย 4 ขวบ 11 เดือน

เด็กในวัยนี้จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว และมีมวลกล้ามเนื้อตามร่างกายที่มากขึ้นรวมถึงทักษะด้านการเคลื่อนไหวของร่างกายก็กำลังพัฒนาไปด้วยดีอย่างรวดเร็ว ทำให้ลูกน้อยสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างง่ายดาย และวิ่งชอบวิ่นเล่นอีกด้วย นอกจากนี้ เด็กๆ ยังสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อีก

 • สามารถยืนทรงตัวขาเดียวไปเป็นระยะเวลานาน
 • รู้ว่าข้างไหนข้างซ้ายหรือขวา
 • สามารถทำให้สิ่งที่ซับซ้อนได้ เช่น การเปิด-ปิดฝาขวดน้ำ
 • เปลี่ยนเสื้อผ้าเองโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องช่วยเหลือ
 • สามารถเข้าห้องน้ำคนเดียวได้
 • สามารถจับและใช้กรรไกรได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถจับดินสอโดยใช้นิ้วสามนิ้วได้อย่างถูกวิธี

อีกสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ต้องฝึกลูก คือ การเข้าห้องน้ำ เพราะเด็กหลายคนยังมีปัญหาเรื่องฉี่รดที่นอนอยู่ เนื่องจากกล้ามเนื้อในกระเพาะปัสสาวะของหนูน้อยยังคงพัฒนาได้อย่างไม่เต็มที่ อีกทั้งน้องยังต้องฝึกการควบคุมปัสสาวะอยู่ แต่คุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะค่อยๆ ฝึกไปเดี๋ยวจะค่อยๆ ดีขึ้นค่ะ

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • ให้เวลาลูกได้ออกไปเล่นกลางแจ้งหรือสนามเด็กเล่นมากขึ้น ปล่อยให้ลูกได้วิ่งเล่นบ้าง เพื่อเป็นการเสริมพัฒนาการทางด้านการประสานงานของร่างกายให้ดีขึ้น
 • พาลูกไปเล่นสนามเด็กเล่นเพื่อให้เขาได้เรียนรู้การใช้เคลื่อนเล่นใหม่ๆ
 • หากเป็นไปได้อาจพาลูกไปทำกิจกรรมเสริมอย่างอื่น เช่น การว่ายน้ำ เล่นคาราเต้ เรียนเต้น หรือเรียนดนตรี เพื่อที่จะไปเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและการสอดประสานการทำงานของระบบต่างๆ
 • ให้ลูกได้เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหาร และการใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารอย่างเหมาะสมก่อนเข้าโรงเรียน
 • ให้ลูกได้ช่วยงานบ้านง่ายๆ เช่น พับผ้า ตั้งโต๊ะอาหาร ล้างจาน เพื่อฝึกให้ลูกรู้จักรับผิดชอบและเป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวด้วยค่ะ

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกเดินหรือวิ่งได้เชื่องช้าไม่คล่องแคล่ว
 • ไม่สามารถเขียวตัวหนังสือหรือวาดรูปทรงพื้นฐานได้
 • ลูกไม่สามารถถอดหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยตัวเอง
พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 11 เดือน

พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 11 เดือน

พัฒนาการทางด้านความรู้และความเข้าใจของเด็กวัย 4 ขวบ 11 เดือน

น้องบางคนอาจจะเข้าโรงเรียนแล้ว แต่น้องบางคนอาจอยู่ในช่วงเตรียมตัวก่อนเข้าวัยอนุบาล สำหรับเด็กวัยนี้ เด็กยังคงมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำให้การพัฒนาด้านความรู้และความเข้าใจดีขึ้นตามลำดับ โดยเหตุกาณ์ที่สำคัญของเด็กในวัย 4 ขวบ 11 เดือน ได้แก่

 • ลูกสามารถนับได้ถึง 10 หรือมากกว่านั้น
 • เด็กสามารถวาดภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดี
 • ลูกอาจจะตั้งชื่อข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน
 • ลูกสามารถเรียกชื่อสีอย่างน้อย 4 สีได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเขียนตัวอักษรและตัวเชขได้
 • ลูกมีความเข้าใจเกี่ยวกับการนับเวลาและเงิน

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • กระตุ้นให้ลูกน้อยได้วาดภาพเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของเด็กๆ รวมถึงกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วย
 • ฝึกให้ลูกได้ลองประดิษฐ์ของใช้ DIY ขึ้นมาเอง
 • ฝึกให้ลูกได้อ่านหนังสือ เล่าเรื่อง หรือร้องเพลง โดยที่พ่อแม่ต้องมีส่วนร่วมด้วย เพื่อที่ลูกจะได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้น

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกไม่สามารถเล่นบทบาทสมมติได้ เช่น ไม่ได้ลองหุ่ยนต์หรือซุปเปอร์ฮีโร่
 • เมื่อลูกไม่เข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่บอกให้ทำ เช่น ให้ลูกเอาหนังสือไปเก็บไว้ในกล่อง
พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 11 เดือน

พัฒนาการเด็กวัย 4 ขวบ 11 เดือน

พัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคมของเด็กวัย 4 ขวบ 11 เดือน

ลูกจะเริ่มมีเพื่อนใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่คนภายในครอบครัว เช่น ครู หรือเพื่อนในชั้นเรียนต่างๆ ในวัยนี้เด็กจะมีความต้องการที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกพอใจและมีความสุข และเด็กจะตระหนักถึงความแตกต่างของเพศตรงข้ามได้ รวมถึงเด็กจะต้องการอิสระมากขึ้น สามารถแยกแยะว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องจริงและไม่ใช่เรื่องจริงได้

ส่วนเรื่องอารมณ์เด็กยังคงมีอารมณ์ที่แปรปรวนอยู่บ้าง ทั้งยังเริ่มรู้จักการโกหกพ่อแม่ด้วย ซึ่งเป็นพัฒนาการตามปกติของเด็กค่ะ

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • สอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ของตัวเอง และการควบคุมอารมณ์ของตัวเอง
 • สอนลูกให้รู้จักการแบ่งปัน รู้จักการขอโทษและการให้อภัยเมื่อเกิดปัญหาระหว่างเพื่อน
 • ให้ความสนใจเมื่อลูกน้อยพูดคุยด้วย และควรแสดงท่าทีว่าคุณสนใจในสิ่งที่ลูกพูดและควรฟังอย่างตั้งใจ จากนั้นก็ถามเขาว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร และสอนให้ลูกแสดงความเป็นตัวเองในทางที่ถูกที่ควร
 • กระตุ้นให้ลูกได้ทั้งร้องและเต้น โดยที่พ่อแม่ควรมีส่วนร่วมหัวเราะสนุกสนานไปกับลูก

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • เมื่อไหร่มีอาการว่าตัวเองไม่มีความสุขหรือรู้สึกว่าลูกเหมือนโกรธอยู่ตลอดเวลา
 • ลูกไม่สนใจที่จะเล่นกับเด็กคนอื่น
 • ลูกไม่แสดงอารมณ์หรือตอบสนองกับคนอื่น
พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 11 เดือน

พัฒนาการเด็กวัย 4 ขวบ 11 เดือน

พัฒนาการทางด้านภาษาและการสื่อสารของเด็กวัย 4 ขวบ 11 เดือน

การพูดคุยกับลูกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กที่มีอายุอยู่ในช่วงนี้ เพราะเด็กมักจะมีเรื่องเล่าทั้งจากจินตนาการและสิ่งที่พบเห็น ทำให้คุณรู้สึกสนุกสนานไปได้ทุกวัน หนูน้อยจะเริ่มมีการแสดงความคอดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ป่านการพูด สามารถอธิบายความคิดให้ผู้ใหญ่ฟังได้ บางครั้งยังมีคำแนะนำที่อาจทำให้พ่อแม่ต้องประหลาดใจอีกด้วย ทั้งยังสามารถบอกความต้องการของตัวเองได้ดี และบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ เช่น ข้างบน ข้างล่าง ด้านหน้า ด้านหลัง

 • สามารถบอกชื่อ-นามสกุลเต็ม และที่อยู่ของตัวเองได้
 • สามารถพูดประโยคยาวๆ ได้
 • เด็กจะพูดได้ชัดขึ้น และสามารถสื่อสารกับคนแปลกหน้าได้อย่างเข้าใจ
 • สามารถเล่าเรื่องราวที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นให้พ่อแม่ฟังได้
 • สามารถเรียบร้องประโยคคำพูดได้อย่างถูกต้อง

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • อ่านหนังสือกับลูกต่อไป ให้ลูกจะได้เรียนรู้คำใหม่เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าโรงเรียน
 • หาเวลาให้ลูกได้เสริมสร้างจินตนาการเพิ่มเติม เช่น การวาดภาพหรือเล่นดนตรี
 • พูดคุยกับลูกและสอบถามเกี่ยวกับวัน เวลา หรือสิ่งต่างๆ ที่ลูกได้พบเจอจากการเล่น หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • เมื่อลูกไม่สามารถบอกชื่อ-นามสกุลของตัวเองได้
 • ลูกไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้น หรือพูดถึงกิจกรรมในแต่วันให้พ่อแม่ฟัง
พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 11 เดือน

พัฒนาการเด็กวัย 4 ขวบ 11 เดือน

พัฒนาการทางด้านสุขภาพและโภชนาการของเด็กวัย 4 ขวบ 11 เดือน

เด็กในวัยนี้จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 กก. และส่วนสูงจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5-7 ซม. หนูน้อยควรที่จะได้รับอาหารเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างต่อเนื่อง โดยควรกินให้ได้วันละ 1200 แคลอรี่ต่อวัน แต่อาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับกิจกกรมที่เด็กทำให้แต่ละวันค่ะ และเด็กในวัยนี้มักจะจู้จี้จุกจิกเกี่ยวกับอาหารของเขา สำหรับสารอาหารที่เด็กต้องการในแต่ละวัน มีดังนี้

ประเภทของอาหาร ปริมาณอาหารที่แนะนำ
ธัญพืช (6 มื้อเล็กๆ ทุกวัน)
 • ขนมปังแผ่น
 • ข้าวสุก หรือเส้นพาสต้า 1 ถ้วย
 • ซีเหรียลธัญพืช 1/2 ถ้วย
 • แครกเกอร์ 3-4 ชิ้น
ไขมัน (3-4 มื้อทุกวัน)
 • เนย/น้ำมัน 1 ช้อนชา
ผักและผลไม้ (วันละ 4-6 มื้อ)
 • ผลไม้ขนาดเล็ก 1 ชนิด 1/2 ถ้วย
 • น้ำผลไม้สด 100๔% 1 แก้ว
 • ผักสุก 1/4 ถ้วย
 • สลัด 1 ถ้วย
เนื้อสัตว์ (2 มื้อต่อวัน)
 • เนื้อ (ปลา/ไก่) หรือเต้าหู้ 30 กรัม
 • ไข่ไก่  1 ฟอง
 • ถั่ว 1/3 ถ้วย
นม (2-3 มื้อต่อวัน)
 • นม 1/2 ถ้วย
 • โยเกิร์ต 1/2 ถ้วย
 • ชีส 30 กรัม

วัคซีนที่จำเป็นของเด็กวัย 4 ขวบ 11 เดือน

 • วัคซีนที่จำเป็น
  • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTwP)
  • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดกิน (OPV)
 • วัคซีนเสริม
  • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap หรือ DTaP)
  • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV)
  • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ (HAV)
  • วัคซีนโรคอีสุกอีใส (VZV) หรือวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสุกอีใส (MMRV)
  • วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่(Influenza)
  • วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ก่อนการสัมผัสโรค

ตารางวัคซีน

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกมีน้ำหนักตัวมากเกินไป หรือต่ำกว่าเกณฑ์
 • ลูกกินจุกจิก กินมากเกินไป

ที่มา: sg.theasianparent

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 10 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี

6 เมนูไข่สำหรับทารก สูตรอาหารเด็กเล็กทำง่าย อร่อย คุณค่าทางอาหารสูง

ลูกสําลักอาหาร ปฐมพยาบาล อย่างไร ป้อนอาหารเด็กเล็ก ต้องระวัง! อาหารอันตราย

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner