ท้องเล็กกว่าอายุครรภ์อันตรายหรือไม่

lead image

ขนาดท้องเล็ก ท้องใหญ่ความสัมพันธ์กับอายุครรภ์ของคุณแม่นั้น แน่นอนว่าทารกควรเจริญเติบโตตามพัฒนาการที่ควรจะเป็น แต่ทำไมแม่ท้องบางคนท้องเล็กแต่อายุครรภ์มาก หรือท้องใหญ่แต่อายุครรภ์น้อยเกิดจากอะไร ร่วมหาคำตอบกันค่ะ

ทำความเข้าใจเรื่องขนาดท้องกับอายุครรภ์

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์, ขนาดท้อง อายุครรภ์

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์, ขนาดท้อง อายุครรภ์

การคะเนอายุกครรภ์จากขนาดของมดลูก

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์, ขนาดท้อง อายุครรภ์

การคะเนอายุครรภ์จากขนาดของมดลูกนั้น ในทางการแพทย์จะแบ่งระยะระหว่างสะดือกับกระดูกหัวหน่าวเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กันและแบ่งระยะระหว่างสะดือกับกระดูกลิ้นปี่เป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน  ความสัมพันธ์ของมดลูกกับอายุครรภ์ดังนี้คือ

อายุครรภ์ 12 สัปดาห์  ยอดมดลูกจะสูงประมาณ  1/3 เหนือกระดูกหัวหน่าว

อายุครรภ์ 16 สัปดาห์  ยอดมดลูกจะสูงประมาณ  2/3 เหนือกระดูกหัวหน่าว

อายุครรภ์ 20 สัปดาห์  ยอดมดลูกอยู่ระดับสะดือ

อายุครรภ์ 24 สัปดาห์  ยอดมดลูกจะสูงกว่าระดับสะดือเล็กน้อย

อายุครรภ์ 28 สัปดาห์  ยอดมดลูกอยู่ 1/4 เหนือระดับสะดือ

อายุครรภ์ 32 สัปดาห์  ยอดมดลูกอยู่ 2/4 เหนือระดับสะดือ

อายุครรภ์ 36 สัปดาห์  ยอดมดลูกอยู่ 3/4 เหนือระดับสะดือ

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์, ขนาดท้อง อายุครรภ์

การวัดระดับยอดมดลูกจากสายวัด

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์, ขนาดท้อง อายุครรภ์

การวัดระดับยอดมดลูกโดยใช้สายวัด คือ วัดระยะจากรอยต่อของกระดูกหัวหน่าวจนถึงยอดมดลูกแนบตามส่วนโค้งของมดลูก เช่น วัดได้ 27 เซนติเมตร จะเท่ากับอายุครรภ์ 27  สัปดาห์ เป็นต้น  ซึ่งวิธีนี้ค่อนข้างใช้ได้ดี และความคลาดเคลื่อนน้อย

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์, ขนาดท้อง อายุครรภ์

ท้องเล็กกว่าอายุครรภ์อันตรายหรือไม่

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์, ขนาดท้อง อายุครรภ์

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ กับอายุครรภ์

นพ.ชาญวิทย์ พันธุมะผล สูติแพทย์ กล่าวถึง ขนาดท้องและความสัมพันธ์กับทารกในครรภ์

1. ความสัมพันธ์ของขนาดท้องกับอายุครรภ์เกี่ยวข้องกับขนาดของทารกในครรภ์  ได้แก่  ขนาดของตัวทารก  พันธุกรรมและภาวะแวดล้อม

2. สำหรับขนาดของตัวทารกเองนั้น หากครรภ์มีภาวะผิดปกติจะทำให้ทารกมีการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติตามไปด้วย

3. ด้านพันธุกรรม  ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของพ่อแม่มีรูปร่างขนาดไหน  หากพ่อแม่มีรูปร่างเล็ก ทารกที่คลอดออกมามักจะมีขนาดตัวที่เล็กตามไปด้วย  แต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม คือ การรับประทานอาหารของแม่ท้อง  การทำงานของรก  โรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์   หากคุณแม่ได้รับสารอาหารเพียงพอหรือครบถ้วนทารกก็จะมีน้ำหนักและขนาดของร่างกายที่เหมาะสมกับพัฒนาการมากกว่าทารกที่ได้อาหารไม่เพียงพอ

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์, ขนาดท้อง อายุครรภ์

4. กรณีที่รกทำงานไม่ปกติหรือมีขนาดเล็กก็จะทำให้การส่งผ่านอาหารจากแม่ไปสู่ลูกในครรภ์ได้น้อยลง ส่งผลให้ทารกมีน้ำหนักและขนาดตัวที่เล็กตามไปด้วย

5. โรคแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์  เช่น  ภาวะครรภ์เป็นพิษ ย่อมส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์โดยตรงทำให้ทารกมีขนาดเล็กและไม่เจริญเติบโตเหมาะสมตามพัฒนาการอีกด้วย

6. สำหรับปัจจัยอื่น ๆ ที่ผลต่อขนาดท้องเล็ก คือ  จำนวนการตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภ์ลูกคนแรก ขนาดครรภ์มักจะไม่โชว์ให้เห็นชัดนักเมื่อเทียบกับว่าที่คุณแม่ที่อายุครรภ์เท่ากัน  แต่เคยตั้งครรภ์มาก่อนแล้ว ทั้งนี้เป็นเพราะกล้ามเนื้อหน้าท้องของคุณแม่ครรภ์แรกยังกระชับอยู่นั่นเอง

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์, ขนาดท้อง อายุครรภ์

7.  คุณแม่ที่มีขนาดใหญ่ท้องกว่าคนที่อายุครรภ์เท่า ๆ กัน อาจมีสาเหตุจากหลายประการ  เช่น   คุณแม่อาจมีน้ำคร่ำมากเกินไป ซึ่งมักเกิดในรายที่คุณแม่มีความเสี่ยงของโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์แฝด

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์, ขนาดท้อง อายุครรภ์

8. ท่าทางของทารกในครรภ์ เมื่ออายุครรภ์มากขึ้น คุณแม่จะสังเกตเห็นว่า บางครั้งรูปร่างครรภ์ของคุณก็เปลี่ยนไปตามท่าทางของลูกในครรภ์ด้วย

บทความแนะนำ  ท่าทารกในการคลอด

9. คุณแม่ที่มีมดลูกคว่ำมาทางด้านหน้า เมื่อตั้งครรภ์จะทำให้ท้องแหลมยื่นออกมาด้านหน้าทำให้ขนาดท้องมองดูเล็ก  ส่วนคุณแม่ที่มีลักษณะมดลูกคว่ำค่อนไปทางด้านหลัง ท้องจะมีลักษณะท้องกลม ทำให้มองดูท้องใหญ่ได้ค่ะ

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์, ขนาดท้อง อายุครรภ์

วิธีการประเมินความเสี่ยงของแม่ตั้งครรภ์ที่อาจเกิดอันตราย

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์, ขนาดท้อง อายุครรภ์

-  การตรวจปัสสาวะ เพื่อดูน้ำตาลและโปรตีน โดยการตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะร่วมกับมีความดันโลหิตสูงเป็นการบ่งบอกถึงภาวะครรภ์เป็นพิษ และการตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะเป็นสัญญาณของเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ซึ่งคุณหมอจะทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อยืนยันว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ต่อไป
-  ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
-  วัดความดันโลหิต
-  ตรวจดูยอดมดลูกเพื่อประมาณขนาดทารก
-  การตรวจอื่นๆ ตามความเห็นของแพทย์

ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดท้องเล็ก ท้องใหญ่กับอายุครรภ์แล้วนะคะ  การดูแลสุขภาพในช่วงตั้งครรภ์มีความสำคัญมาก  หากคิดว่าเกิดอาการผิดปกติหรือมีภาวะผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นก็ตามควรปรึกษาคุณหมอเพื่อตรวจรักษาต่อไปค่ะ

ร่วมบอกเล่าและแชร์ประสบการณ์ในช่วงตั้งครรภ์   คลอดบุตร รวมถึงการเลี้ยงดูทารกน้อย  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวอื่น ๆ กันนะคะ  หากมีคำถามหรือข้อสงสัย ทางทีมงานจะหาคำตอบมาให้คุณ

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

https://www.bumrungrad.com

https://www.doctor.or.th

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท้องโตกว่าอายุครรภ์ เกิดจากอะไร อันตรายหรือไม่

วิธีนับอายุครรภ์ เพื่อรู้กำหนดคลอดที่แม่นยำ

TAP mobile app

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!