ท้องเล็กกว่าอายุครรภ์อันตรายหรือไม่

lead image

ขนาดท้องเล็ก ท้องใหญ่ความสัมพันธ์กับอายุครรภ์ของคุณแม่นั้น แน่นอนว่าทารกควรเจริญเติบโตตามพัฒนาการที่ควรจะเป็น แต่ทำไมแม่ท้องบางคนท้องเล็กแต่อายุครรภ์มาก หรือท้องใหญ่แต่อายุครรภ์น้อยเกิดจากอะไร ร่วมหาคำตอบกันค่ะ

ทำความเข้าใจเรื่องขนาดท้องกับอายุครรภ์

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์, ขนาดท้อง อายุครรภ์

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์ ขนาดท้อง อายุครรภ์ ท้องเล็กกว่าอายุครรภ์อันตรายหรือไม่

การคะเนอายุกครรภ์จากขนาดของมดลูก

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์ ขนาดท้อง อายุครรภ์ 7 ท้องเล็กกว่าอายุครรภ์อันตรายหรือไม่

การคะเนอายุครรภ์จากขนาดของมดลูกนั้น ในทางการแพทย์จะแบ่งระยะระหว่างสะดือกับกระดูกหัวหน่าวเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กันและแบ่งระยะระหว่างสะดือกับกระดูกลิ้นปี่เป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน  ความสัมพันธ์ของมดลูกกับอายุครรภ์ดังนี้คือ

อายุครรภ์ 12 สัปดาห์  ยอดมดลูกจะสูงประมาณ  1/3 เหนือกระดูกหัวหน่าว

อายุครรภ์ 16 สัปดาห์  ยอดมดลูกจะสูงประมาณ  2/3 เหนือกระดูกหัวหน่าว

อายุครรภ์ 20 สัปดาห์  ยอดมดลูกอยู่ระดับสะดือ

อายุครรภ์ 24 สัปดาห์  ยอดมดลูกจะสูงกว่าระดับสะดือเล็กน้อย

อายุครรภ์ 28 สัปดาห์  ยอดมดลูกอยู่ 1/4 เหนือระดับสะดือ

อายุครรภ์ 32 สัปดาห์  ยอดมดลูกอยู่ 2/4 เหนือระดับสะดือ

อายุครรภ์ 36 สัปดาห์  ยอดมดลูกอยู่ 3/4 เหนือระดับสะดือ

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์, ขนาดท้อง อายุครรภ์

การวัดระดับยอดมดลูกจากสายวัด

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์ ขนาดท้อง อายุครรภ์ 2 ท้องเล็กกว่าอายุครรภ์อันตรายหรือไม่

การวัดระดับยอดมดลูกโดยใช้สายวัด คือ วัดระยะจากรอยต่อของกระดูกหัวหน่าวจนถึงยอดมดลูกแนบตามส่วนโค้งของมดลูก เช่น วัดได้ 27 เซนติเมตร จะเท่ากับอายุครรภ์ 27  สัปดาห์ เป็นต้น  ซึ่งวิธีนี้ค่อนข้างใช้ได้ดี และความคลาดเคลื่อนน้อย

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์, ขนาดท้อง อายุครรภ์

ท้องเล็กกว่าอายุครรภ์อันตรายหรือไม่

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์ ขนาดท้อง อายุครรภ์ 5 ท้องเล็กกว่าอายุครรภ์อันตรายหรือไม่

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ กับอายุครรภ์

นพ.ชาญวิทย์ พันธุมะผล สูติแพทย์ กล่าวถึง ขนาดท้องและความสัมพันธ์กับทารกในครรภ์

1. ความสัมพันธ์ของขนาดท้องกับอายุครรภ์เกี่ยวข้องกับขนาดของทารกในครรภ์  ได้แก่  ขนาดของตัวทารก  พันธุกรรมและภาวะแวดล้อม

2. สำหรับขนาดของตัวทารกเองนั้น หากครรภ์มีภาวะผิดปกติจะทำให้ทารกมีการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติตามไปด้วย

3. ด้านพันธุกรรม  ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของพ่อแม่มีรูปร่างขนาดไหน  หากพ่อแม่มีรูปร่างเล็ก ทารกที่คลอดออกมามักจะมีขนาดตัวที่เล็กตามไปด้วย  แต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม คือ การรับประทานอาหารของแม่ท้อง  การทำงานของรก  โรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์   หากคุณแม่ได้รับสารอาหารเพียงพอหรือครบถ้วนทารกก็จะมีน้ำหนักและขนาดของร่างกายที่เหมาะสมกับพัฒนาการมากกว่าทารกที่ได้อาหารไม่เพียงพอ

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์ ขนาดท้อง อายุครรภ์ 6 ท้องเล็กกว่าอายุครรภ์อันตรายหรือไม่

4. กรณีที่รกทำงานไม่ปกติหรือมีขนาดเล็กก็จะทำให้การส่งผ่านอาหารจากแม่ไปสู่ลูกในครรภ์ได้น้อยลง ส่งผลให้ทารกมีน้ำหนักและขนาดตัวที่เล็กตามไปด้วย

5. โรคแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์  เช่น  ภาวะครรภ์เป็นพิษ ย่อมส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์โดยตรงทำให้ทารกมีขนาดเล็กและไม่เจริญเติบโตเหมาะสมตามพัฒนาการอีกด้วย

6. สำหรับปัจจัยอื่น ๆ ที่ผลต่อขนาดท้องเล็ก คือ  จำนวนการตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภ์ลูกคนแรก ขนาดครรภ์มักจะไม่โชว์ให้เห็นชัดนักเมื่อเทียบกับว่าที่คุณแม่ที่อายุครรภ์เท่ากัน  แต่เคยตั้งครรภ์มาก่อนแล้ว ทั้งนี้เป็นเพราะกล้ามเนื้อหน้าท้องของคุณแม่ครรภ์แรกยังกระชับอยู่นั่นเอง

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์ ขนาดท้อง อายุครรภ์ 8 ท้องเล็กกว่าอายุครรภ์อันตรายหรือไม่

7.  คุณแม่ที่มีขนาดใหญ่ท้องกว่าคนที่อายุครรภ์เท่า ๆ กัน อาจมีสาเหตุจากหลายประการ  เช่น   คุณแม่อาจมีน้ำคร่ำมากเกินไป ซึ่งมักเกิดในรายที่คุณแม่มีความเสี่ยงของโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์แฝด

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์ ขนาดท้อง อายุครรภ์ 9 ท้องเล็กกว่าอายุครรภ์อันตรายหรือไม่

8. ท่าทางของทารกในครรภ์ เมื่ออายุครรภ์มากขึ้น คุณแม่จะสังเกตเห็นว่า บางครั้งรูปร่างครรภ์ของคุณก็เปลี่ยนไปตามท่าทางของลูกในครรภ์ด้วย

บทความแนะนำ  ท่าทารกในการคลอด

9. คุณแม่ที่มีมดลูกคว่ำมาทางด้านหน้า เมื่อตั้งครรภ์จะทำให้ท้องแหลมยื่นออกมาด้านหน้าทำให้ขนาดท้องมองดูเล็ก  ส่วนคุณแม่ที่มีลักษณะมดลูกคว่ำค่อนไปทางด้านหลัง ท้องจะมีลักษณะท้องกลม ทำให้มองดูท้องใหญ่ได้ค่ะ

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์, ขนาดท้อง อายุครรภ์

วิธีการประเมินความเสี่ยงของแม่ตั้งครรภ์ที่อาจเกิดอันตราย

ท้องเล็ก ท้องใหญ่ อายุครรภ์ ขนาดท้อง อายุครรภ์ 3 ท้องเล็กกว่าอายุครรภ์อันตรายหรือไม่

-  การตรวจปัสสาวะ เพื่อดูน้ำตาลและโปรตีน โดยการตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะร่วมกับมีความดันโลหิตสูงเป็นการบ่งบอกถึงภาวะครรภ์เป็นพิษ และการตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะเป็นสัญญาณของเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ซึ่งคุณหมอจะทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อยืนยันว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ต่อไป
-  ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
-  วัดความดันโลหิต
-  ตรวจดูยอดมดลูกเพื่อประมาณขนาดทารก
-  การตรวจอื่นๆ ตามความเห็นของแพทย์

ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดท้องเล็ก ท้องใหญ่กับอายุครรภ์แล้วนะคะ  การดูแลสุขภาพในช่วงตั้งครรภ์มีความสำคัญมาก  หากคิดว่าเกิดอาการผิดปกติหรือมีภาวะผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นก็ตามควรปรึกษาคุณหมอเพื่อตรวจรักษาต่อไปค่ะ

ร่วมบอกเล่าและแชร์ประสบการณ์ในช่วงตั้งครรภ์   คลอดบุตร รวมถึงการเลี้ยงดูทารกน้อย  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวอื่น ๆ กันนะคะ  หากมีคำถามหรือข้อสงสัย ทางทีมงานจะหาคำตอบมาให้คุณ

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

https://www.bumrungrad.com

https://www.doctor.or.th

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท้องโตกว่าอายุครรภ์ เกิดจากอะไร อันตรายหรือไม่

วิธีนับอายุครรภ์ เพื่อรู้กำหนดคลอดที่แม่นยำ

8.TAP th ios Footer670x196 ท้องเล็กกว่าอายุครรภ์อันตรายหรือไม่