ลูกเป็นสมาธิสั้นทำยังไง? กิจกรรมแก้โรคสมาธิสั้น ไม่อยู่นิ่ง ซุกซน

ลูกเป็นสมาธิสั้นทำยังไง? กิจกรรมแก้โรคสมาธิสั้น ไม่อยู่นิ่ง ซุกซน

วันนี้เรามาดูกันค่ะ ลูกสมาธิสั้น เกิดจากอะไร หากลูกสมาธิสั้นควรทำอย่างไร ลูกเป็นสมาธิสั้นทำยังไง? กิจกรรมแก้โรคสมาธิสั้น ไม่อยู่นิ่ง ซุกซน

โรคสมาธิสั้น หรือ attention-deficithyperactivitydisorder (ADHD) เป็นภาวะบกพร่องในการทำหน้าที่ของสมองที่มีอาการหลักเป็นความผิดปกติทางด้านพฤติกรรม 3 ด้าน ได้แก่ การขาดสมาธิที่ต่อเนื่อง อาการอยู่ไม่นิ่ง และขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่น ซึ่งอาการเหล่านี้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะแสดงพฤติกรรมที่มากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน โดยที่สาเหตุของ ลูกสมาธิสั้น เกิดจากอะไร หากลูกสมาธิสั้นควรทำอย่างไร ลูกเป็นสมาธิสั้นทำยังไง? กิจกรรมแก้โรคสมาธิสั้น ไม่อยู่นิ่ง ซุกซน

กิจกรรมสำหรับเด็กสมาธิสั้น

กิจกรรมสำหรับเด็กสมาธิสั้น

สาเหตุที่ทำให้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น เป็นความผิดปกติของสมองที่สาเหตุหลักมาจากพันธุกรรม และอาจมีส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สารตะกั่ว การสูบบุหรี่ของคุณแม่ระหว่างการตั้งครรภ์ และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด ส่วนปัจจัยการเลี้ยงดู เช่น การไม่ฝึกระเบียบวินัย หรือการปล่อยให้เด็กใช้เวลากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากเกินไป ไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคสมาธิสั้น แต่อาจมีส่วนทำให้เกิดโรคสมาธิสั้นมีความบกพร่องที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะ

จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกเป็นโรคสมาธิสั้น

เด็กส่วนใหญ่ที่ถูกนำไปพบแพทย์มักจะแสดงอาการที่บ่งชี้ว่าอาจเป็นโรคสมาธิสั้น เช่น ซุกซนมากกว่าปกติ อยู่ไม่นิ่ง ใจร้อนวู่วาม ไม่มีสมาธิในการเรียน หรือมีปัญหาอื่นที่อาจเป็นผลกระทบของโรคสมาธิสั้น เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาพฤติกรรม หรือปัญหาอารมณ์ค่ะ ซึ่งเมื่อคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปพบคุณหมอ หมอจะทำการประเมินเพื่อวินิจฉัยว่าลูกน้อยเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่ รวมถึงปัญหาอื่นๆ ตามไปด้วยค่ะ

ลูกเป็นโรคสมาธิสั้น ควรรักษาอย่างไร

กิจกรรมสำหรับเด็กสมาธิสั้น

กิจกรรมสำหรับเด็กสมาธิสั้น

หากลูกของคุณได้รับการตรวจว่าหรือวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรทำตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัด และลองมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในบ้านของตนเอง เพื่อให้ลูกน้อยสามารถควบคุมตนเองได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ค่ะ

 1. จัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน และกำหนดกิจวัตรประจำวันของลูกให้เป็นระเบียบแบบแผน
 2. จัดหาบริเวณที่สงบ หรือไม่มีสิ่งรบกวนให้ลูกน้อยได้มีสมาธิในการทำการบ้าน
 3. แบ่งงานให้ลูกทำทีละน้อย อย่างให้ลูกทำทีเดียวครั้งละมากๆ และพ่อแม่ควรให้กำลังใจลูกด้วย
 4. ควรพูดหรือสั่งงานลูกในขณะที่ลูกพร้อมที่จะฟัง โดยรอจังหวะที่เหมาะสม
 5. บอกลูกล่วงหน้าถึงสิ่งที่ต้องการให้ลูกทำ และชื่มชมลูกทุกครั้งที่ลูกทำได้ หากลูกเมินเฉยไม่ต้องตำหนิ แต่พยายามประคองให้ลูกทำจนสำเร็จ
 6. เมื่อเด็กมีพฤติกรรมก่อกวนที่เกิดจากโรคสมาธิสั้น ควรใช้วิธีหยุดพฤติกรรมลูกอย่างนุ่มนวลหรือเบี่ยงเบนกิจกรรมอื่นแทนจะดีกว่าค่ะ
 7. เมื่อลูกทำผิดควรใช้ท่าทีที่จริงจังในการจัดการ เช่น แยกลูกให้อยู่ในมุมที่สงบตามลำพังชั่วคราว หรือใช้วิธีการลดดูโทรทัศน์ลง
 8. ให้ลูกได้ใช้พลังงานที่ไม่อยู่นิ่งให้เป็นประโยชน์ เช่น ทำงานบ้าน
 9. พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี คอยฝึกวินับการอดทน การรอคอย การทำกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ลูก
 10. พยายามพูดคุยกับคุณครูอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้ลูกได้ปรับตัวเมื่ออยู่ในโรงเรียนค่ะ

วิธีทำตารางกิจกรรมสำหรับลูก

ก่อนที่จะให้ลูกทำกิจกรรมอะไร สิ่งแรกที่พ่อแม่ต้องทำคือ สร้างตารางกิจกรรมในแต่ละวันให้กับลูกน้อย มีวิธีการดังนี้

 • แยกเป็นวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) และวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) เช่น วันธรรมดา : ตื่นนอนตอนเช้าต้องทำอะไรบ้าง โดยที่พ่อแม่ช่วยคิดลำดับของกิจกรรมที่ต้องทำด้วย แต่พอเด็กอายุ 6 ปี ขึ้นไปก็ให้ลูกได้ลองออกแบบตารางกิจกรรมเอง
 • ควรเริ่มจากกิจกรรมที่ใช้ความอดทนมากๆ ก่อนที่จะให้ทำกิจกรรมสนุกสนาน เช่น ทำการบ้านก่อนไปเล่น
 • ควรใส่เวลาพักผ่อนลงไปด้วย
 • ให้ระบุช่วง “ฟรีสไตล์” ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้ลูกน้อยได้เลือกทำกิจกรรมอะไรก็ได้อย่างอิสระ
 • นำตารางไปแปะให้ลูก หากว่าลูกไม่ได้ทำตามตาราง พ่อแม่ก็แค่ชี้ให้ลูกดูเท่านั้น ส่วนระยะเวลาไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้ค่ะ

วิธีปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น

 1. ควรฝึกลูกให้ทำอะไรเสร็จเป็นอย่างๆ อย่าให้ลูกทำหลายๆ อย่างพร้อมกัน เช่น กินข้าวไปดูทีวีไป เพราะเด็กจะไปจดจ่อกับทีวีมากกว่าการกินข้าว ดังนั้นคุณควรฝึกให้ลูกกินข้าวเสร็จแล้วค่อยดูทีวีจะดีกว่าค่ะ
 2. ควรมีนาฬิกาที่ลูกเห็นชัดๆ สะดวกๆ เนื่องจากเด็กสมาธิ มักจะมีปัญหาเรื่องทำะไรชักช้า ไม่ว่าจะกินข้าว หรืออาบน้ำก็ตาม การที่มีนาฬิกาเรือนใหญ่ๆ จะทำให้ลูกเห็นได้ง่ายระหว่างที่ทำกิจกรรมค่ะ หากลูกของคุณยังดูนาฬิกาไม่เป็น คุณก็อาจที่จะติดสติ๊กเกอร์ที่ลูกชอบลงบนตัวเลขที่ต้องการให้เขาดูได้ แล้วก็บอกลูกว่าควรทำแต่ละกิจกรรมนานเท่าไหร่
 3. หาวิธีพูดให้ลูกสนใจ ปัญหาอีกอย่างของเด็กสมาธิสั้น คือ เด็กมักไม่ค่อยอยู่นิ่ง และไม่สนใจกับสิ่งที่ผู้อื่นกำลังสื่อสาร ดังนั้น ก่อนที่พ่อแม่จะพูดอะไร ควรดูก่อนว่าลูกตั้งใจฟังเราพูดก่อนหรือไม่ ไม่ใช่ตาจ้องอยู่กับ โทรทัศน์ หรือ tablet โดยเทคนิคที่ใช้ มีดังนี้
  • พ่อแม่ควรบอกลูกว่าให้หยุด แล้วฟังแม่ก่อน แต่ถ้าลูกไม่หยุดสนใจ อาจต้องยืนขวางทีวีแล้วพูด จากนั้นค่อยขอโทษลูกค่ะ
  • พยายามพูดให้สั้น ง่าย และชัดเจน ไม่ควรพูดประโยคยาวๆ เพราะเด็กอาจจะงงได้ง่าย และพูดทวนในสิ่งที่พูดออกไปด้วย
 4. ไม่ควรตามใจลูก การตามใจลูกเป็นสิ่งที่ต้องห้าม เพราะเด็กสมาธิสั้นมักจะมีปัญหาเรื่องรอคอยไม่เป็น ขี้เบื่อ หงุดหงิดง่าย เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พ่อแม่จึงต้องคอยฝึกให้ลูกควบคุมอารมณ์ตนเองให้ได้
 5. จัดบ้านให้โล่งๆ มีของน้อยชิ้น การที่บ้านรกหรือมีของเล่นเยอะ อาจเป็นการเพิ่มสิ่งเร้ให้กับลูก เนื่องจากเด็กสมาธิสั้น มักมีความไวต่อสิ่งรอบข้าง ดังนั้น พ่อม่ควรที่จะหากล่อง หรือ ตู้ทึบ เพื่อให้เขาไว้เก็บของเล่น หรือ หนังสือการ์ตูนในขณะที่เขากำลังทำกิจกรรมอื่นๆ
 6. สอนให้ลูกรู้จักจดสิ่งที่ต้องทำไว้ เพราะเด็กสมาธิสั้นมักจะมีปัญหาเรื่องของการขี้ลืม เริ่มแรกพ่อแม่อาจจะจดให้ลูกว่าลูกต้องทำอะไรบ้าง เวลาที่พ่อแม่สั่งลูกหลายๆ อย่างพร้อมกัน สอนให้ลูกลูกจักเช็คสิ่งของที่ลูกชอบลืมบ่อยๆ เช่น ยางลบ ดินสอ

กิจกรรมแก้โรคสมาธิสั้น

กิจกรรมสำหรับเด็กสมาธิสั้น

กิจกรรมสำหรับเด็กสมาธิสั้น

 1. กิจกรรมเพื่อทำสมาธิ 
  • กิจกรรมที่ใช้การกะระยะ เช่น โยนบอลลงตะกร้า สนด้ายเข้ารูเข็ม ร้อยลูกปัด ร้อยมาลัย
  • กิจกรรมที่ต้องใช้ความใจเย็น เช่น  การต่อก้อนไม้ หรือ เหรียญเป็นหอคอย เลี้ยงไข่ด้วยช้อน
  • กิจกรรมที่ต้องอาศัยการสังเกต และ ความจำ เช่น เกมจับผิดรูปภาพ
 2. กิจกรรมที่ต้องใช้ดนตรี การเล่นดนตรี เป็นการฝึกระเบียบวินัย และสมาธิ เนื่องจากเด็กต้องคุมจังหวะ ไม่ให้เร็วไป หรือช้าไป
 3. กิจกรรมที่ต้องใช้ศิลปะ พ่อแม่อาจให้ลูกเอามือจุ่มสีแล้วแปะลงบนกระดาษ หรือการวาดรูปให้เหมือนแบบ หรือการระบายสีให้ไม่ออกนอกกรอบ
 4. กิจกรรมที่เป็นกีฬา แนะนำให้เป็นกีฬาจำพวกกะระยะ เช่น ปิงปอง เทนนิส ฟุตบอล กอล์ฟ โบว์ลิ่ง เปตอง และแบตมินตันค่ะ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

อาหารบำรุงคุณแม่ตั้งครรภ์ เดือนที่ 2 ท้องสองเดือนต้องกินอะไรบ้าง?

อาหารลดเบาหวานคนท้อง วิธีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของคนท้อง ต้องทำยังไง

100 คำคมความรักมั่นคง คำคมความรักซึ้งๆ คำคมความรักหวานๆ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner