วิธีป้องกันเด็กติดเชื้อ วิธีป้องกันเชื้อโรค หากจำเป็นต้องเดินทางช่วงที่มีโรคระบาด

วิธีป้องกันเด็กติดเชื้อ วิธีป้องกันเชื้อโรค หากจำเป็นต้องเดินทางช่วงที่มีโรคระบาด

ในช่วงที่มีโรคระบาด หากจำเป็นต้องเดินทาง โดยเฉพาะถ้าต้องพาเด็กไปด้วย ต้องระวังเป็นพิเศษ มาดู วิธีป้องกันเด็กติดเชื้อ หากจำเป็นต้องเดินทางช่วงที่มีโรคระบาด

วิธีป้องกันเด็กติดเชื้อ หากจำเป็นต้องเดินทางช่วงที่มีโรคระบาด

ในช่วงที่มีโรคระบาด ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศ หรือต่างประเทศ เช่น ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2563 นี้ ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย และอีกหลาย ๆ ประเทศ ทำให้คนส่วนใหญ่งดการเดินทางไปในที่ต่าง ๆ แต่ก็อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่บางครอบครัว ที่จำเป็นต้องเดินทางไปทำธุระ ซึ่งบางครั้งก็ต้องพาลูกน้อยไปด้วย วันนี้หมอจะมาแนะนำเทคนิคต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ วิธีป้องกันเด็กติดเชื้อ หากจำเป็นต้องเดินทางในภาวะที่มีโรคระบาด

วิธีป้องกันเด็กติดเชื้อ โควิด 19

1. อันดับแรกควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนกันก่อนว่า “จำเป็นต้องเดินทางไหม?” 

ในช่วงที่มีโรคระบาด หากจำเป็นต้องเดินทาง เราควรพิจารณาว่ามีความจำเป็นจริงหรือไม่ หากไม่จำเป็น ก็ควรจะงด หรือเลื่อนไปก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว ทำงาน หรือการประชุม เพราะหากไม่เดินทาง ก็ย่อมจะไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ บางครั้งผู้จัดงานหรือจัดการประชุม อาจประกาศยกเลิกหรือเลื่อนออกไปเรียบร้อยแล้วในช่วงที่มีโรคระบาด ดังนั้นจึงควรเช็คให้ดีก่อนการเดินทางนะคะ

วิธีป้องกันเด็กติดเชื้อ โควิด 19

2. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทาง

เมื่อได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ว่าจำเป็นต้องเดินทาง ก็ควรเตรียมสิ่งของต่าง ๆ ให้พร้อม เพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าไปซื้อของเพิ่มเติมในที่ชุมชนโดยไม่จำเป็น นอกจากสิ่งของที่ใช้ในระหว่างการเดินทางปกติแล้ว ในช่วงที่มีโรคระบาดต่าง ๆ เกิดขึ้น มีสิ่งที่ควรจัดเตรียมเพิ่มเติมจากภาวะปกติคือ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของ Alcohol 60-70% ขึ้นไป กระดาษชำระ สบู่เหลวล้างมือ เพราะสิ่งเหล่านี้ในบางที่อาจหาซื้อยากมาก

ทั้งนี้ควรสอนให้ลูกรู้จักวิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง ทั้งการล้างมือด้วยน้ำสบู่ และการใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ รวมถึงการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี และเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ให้เพียงพอกับจำนวนคนและวันเดินทางด้วย โดยหน้ากากอนามัยชนิด surgical mask ควรใช้ไม่เกินหนึ่งถึงสองวัน และหากมีการเปียกน้ำก็ต้องเปลี่ยน นอกจากนั้นแอลกอฮอล์เจลควรใช้ครั้งละ 2 มิลลิลิตรขึ้นไป จึงจะเพียงพอต่อการทำความสะอาดมือ

วิธีป้องกันเด็กติดเชื้อ โควิด 19

3. ระมัดระวังและป้องกันการติดเชื้อระหว่างการเดินทาง

ควรศึกษาข้อมูลก่อน ว่าในบริเวณที่จะไปในขณะนั้น มีโรคระบาดชนิดใดอยู่ เพื่อจะได้ป้องกันการแพร่กระจายของโรคอย่างถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น โรคโควิด-19 (COVID-19) นั้น การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากคนสู่คน โดยปกติ จะเกิดได้จาก 2 ทาง คือ

  • Droplet transmission คือ การแพร่กระจายของเชื้อ จะผ่านฝอยละอองผู้ป่วยจากการไอและจาม
  • Contact transmission คือ การแพร่กระจายของเชื้อ เกิดจากการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลังของผู้ป่วย แล้วมาสัมผัสบริเวณ ตา จมูก ปาก

เราจึงควรป้องกันโรคนี้ โดย

  • หากต้องไปอยู่ในที่มีผู้คนหนาแน่น ซึ่งอาจจะมีโอกาสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ เช่น ระหว่างการเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือบนเครื่องบิน ที่สนามบินก็ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย
  • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล โดยเฉพาะก่อนสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก ก่อนทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ำ
  • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น มีอาการไอ หรือจาม มีไข้
  • ทานอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่ ไม่ทานอาหารดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ
  • เว้นระยะการเดินระหว่างผู้อื่น ทั้งหน้าและหลัง เลือกที่นั่งให้ห่างจากผู้อื่น ไม่อยู่ใกล้ชิด โดยอย่างน้อยควรห่าง 2 เมตรขึ้นไป
  • ไม่สัมผัสกับพื้นผิวต่าง ๆ ไม่จับราวหรือกดปุ่มโดยไม่จำเป็น อาจหาอุปกรณ์มาช่วยกดหรือสัมผัสแทน หากจำเป็นต้องสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ควรล้างมือทันทีหลังจากการสัมผัส
  • ล้างมือ ล้างหน้า อาบน้ำ สระผมให้สะอาด ทันทีที่เดินทางกลับมายังที่พักในแต่ละวัน

วิธีป้องกันโคโรน่าเวลาเดินทาง

4. หลังกลับจากการเดินทางควรทำอย่างไร? 

หากเดินทางกลับจากต่างประเทศ ควรร่วมมือในการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หากมีอาการป่วย อาจจะต้องถูกส่งไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล หากไม่มีอาการป่วย แต่เดินทางไปในประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ควรสังเกตอาการอยู่ที่บ้านตามระยะเวลาของโรค ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด เช่น หากเดินทางไปในประเทศที่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 (COVID-19) ต้องสังเกตอาการจนครบ 14 วัน หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่สาธารณะ เช่น โรงภาพยนตร์ รถไฟฟ้า งดการใช้ของร่วมกับผู้อื่น หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ระหว่างสังเกตอาการ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมกับแจ้งประวัติการเดินทางโดยไม่ปกปิดข้อมูลด้วยนะคะ

อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรเดินทางไปยังบริเวณที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางที่มีเด็กไปด้วย จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงเป็นอย่างยิ่งนะคะ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคระบาดต่าง ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร 1422 ค่ะ

ที่มาจาก : https://bestreview.asia/how-to/know-the-symptoms-and-care-about-rsv/

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คนท้องรับมือยังไงกับ ไวรัสโคโรน่า Covid-19 เตรียมตัวรับมือถ้าท้องหรือมีลูก

ขั้นตอนใช้สิทธิ ประกันสังคม ตรวจไวรัสโคโรน่า ตรวจ COVID-19 เบิกได้มั้ย

7 วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่า ไวรัสอู่ฮั่น นอกเหนือจากการใส่หน้ากากอนามัย

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า
app info
get app banner