ป้องกันภาวะโรคไตเรื้อรังในลูกน้อยของคุณ เริ่มได้ที่พ่อแม่

ป้องกันภาวะโรคไตเรื้อรังในลูกน้อยของคุณ เริ่มได้ที่พ่อแม่

วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมีนาคมในทุกๆปี เป็น “วันไตโลก” (World Kidney Day) คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจไม่ทราบว่า โรคไตสามารถเป็นในเด็กได้ และปัจจุบันก็มีเด็กที่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้นกว่าในอดีต เรามาทำความรู้จักกับโรคไตในเด็ก เพื่อได้ทราบถึงการดูแล รักษา และการป้องกันโรคกันนะคะ

ป้องกันภาวะโรคไตเรื้อรังในลูกน้อยของคุณ เริ่มได้ที่พ่อแม่

โรคไตในเด็ก

โรคไตสามารถเป็นในเด็กได้ และปัจจุบันก็มีเด็กที่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้น ป้องกันภาวะโรคไตเรื้อรังในลูกน้อยของคุณ เริ่มได้ที่พ่อแม่

เด็กเป็นโรคไตได้อย่างไร?

เด็กออทิสติกเรียนร่วมกับเด็กปกติ - 01

สาเหตุสำคัญของโรคไตในผู้ใหญ่มักเกิดจากการเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลต่อไต เช่น เบาหวาน ความดันสูง แต่สาเหตุของโรคไตในเด็กจะแตกต่างกันตามช่วงอายุ คือ เด็กเล็ก มักเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างของไตและระบบทางเดินปัสสาวะตั้งแต่กำเนิด เช่น ภาวะอุดกั้นของระบบทางเดินปัสสาวะ ภาวะปัสสาวะไหลย้อน ภาวะเนื้อไตผิดปกติแต่กำเนิดซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นต้น ส่วนในเด็กโต มักเกิดจาก ภาวะไตอักเสบ ซึ่งอาจเกิดภายหลังการติดเชื้อแบคทีเรียที่ลำคอหรือผิวหนัง หรือเกิดจาก โรคเอสแอลอี (SLE) หรือกลุ่มอาการเนโฟรติก (nephrotic syndrome)

โรคไตในเด็ก การพิจารณาจะแบ่งตามช่วงอายุ ได้แก่ อายุ 0-5 ปีและอายุ 5 ปีขึ้นไป ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคไตที่พบบ่อยมี 2 สาเหตุ ได้แก่

 • ความผิดปกติของโครงสร้างไตแต่กำเนิด ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ในครรภ์มารดา โดยมีการพัฒนาไตที่ผิดปกติ
 • การดูแลที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ

ในเด็กวัย 5 ปีขึ้นไป มักเกิดภาวะไตอักเสบ ซึ่งมีหลายสาเหตุด้วยกัน ที่พบบ่อยคือการซื้อยามากินเอง เมื่อมีอาการเจ็บคอหรือผิวหนังเกิดการติดเชื้อ ส่งผลให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงและเกิดการทำลายไตตัวเอง ทำให้ไตอักเสบกลายเป็นโรคไตในที่สุด

ป้องกันภาวะโรคไตเรื้อรังในลูกน้อยของคุณ เริ่มได้ที่พ่อแม่

ความสำคัญของโรคไตคือการรักษาได้เร็วและทันท่วงที แต่ส่วนหนึ่งพบว่าโรคไตบางอย่างไม่แสดงอาการทำให้ผู้ป่วยไม่รู้ตัวและพบแพทย์ช้า เกิดภาวะโรคไตเรื้อรังตามมาซึ่งรักษาได้ยาก หากเข้าสู่ภาวะโรคไตเรื้อรังแล้วจะทำให้ไม่สามารถรักษาได้หายขาด แต่การรักษาจะเป็นเพียงประคับประคองอาการให้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเท่านั้น และถ้าหากรักษาไม่ทันการจะทำให้เกิดภาวะไตวายและเสียชีวิตได้ในที่สุด

สิ่งที่ควรระวังสำหรับโรคไตในเด็ก คือภาวะอ้วนในเด็กซึ่งมาจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครองในยุคนี้ ปัจจุบันพบว่าปัญหาโรคไตในเด็กคือการทานอาหารของเด็ก ที่มีพฤติกรรมไม่ดีต่อสุขภาพนัก เช่น การรับประทานของมัน ของเค็ม หรือของหวานจัดเกินไป ทำให้อ้วนและเกิดความดันโลหิตสูง นำมาซึ่งภาวะไตเสื่อม สาเหตุนี้สามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดู รวมถึงการใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กรณีที่ผู้ปกครองไม่รู้ว่าเด็กขับถ่าย จึงทำให้เกิดการหมักหมมของอุจจาระ สามารถทำให้เกิดโรคไตได้ในอนาคตเช่นกัน ผู้ปกครองควรระวังหากใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ในเรื่องของการดูแลความสะอาดก้นเด็กอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อไรจึงควรสงสัยว่าเด็กอาจเป็นโรคไต?

พัฒนาการเด็กวัย 4 ปี 4 เดือน

変顔姉妹

อาการผิดปกติดังต่อไปนี้ อาจเป็นอาการเริ่มต้นของโรคไตในเด็ก ได้แก่ ตาหรือหน้าบวมหลังตื่นนอน บวมทั้งตัว มีความผิดปกติของปัสสาวะเช่น ปัสสาวะเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้อ ปัสสาวะมีฟองมาก ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะแสบขัด ออกกระปริบกระปรอย บางรายจะออกมากหรือน้อยกว่าปกติ และมีอาการผิดปกติอื่นๆแบบเรื้อรัง เช่น ดูซีด เหนื่อยง่าย หรือตัวเล็กกว่าปกติ

หากคุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าลูกมีอาการผิดปกติต่างๆ เหล่านี้ก็อย่ารอช้านะคะ ควรรีบไปพบคุณหมอทันที เพื่อการวินิจฉัยโรคและการรักษาอย่างเหมาะสม

โรคไตในเด็กที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องจะส่งผลอย่างไร?

พัฒนาการเด็กวัย 4 ปี 4 เดือน

หากเด็กเป็นโรคไตแล้วไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม จากเดิมที่อาจเป็นเพียงโรคไตชนิดเฉียบพลัน รักษาหายสนิทได้ ก็จะกลายเป็นโรคไตเรื้อรัง และเข้าสู่ภาวะ “ไตวายเรื้อรัง” ได้ ซึ่งภาวะนี้จะส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตช้า ตัวเล็กกว่าปกติ เพราะ ความผิดปกติของเกลือแร่ หรือฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต ร่างกายขาดสารอาหาร หากเด็กมีภาวะไตวายเรื้อรังในระยะสุดท้าย ก็จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการล้างไต เช่นเดียวกับผู้ใหญ่

การรักษาโรคไตในเด็ก แพทย์จะทำการรักษาไปตามอาการ

 • กรณีของโรคไตแต่กำเนิด โดยทั่วไปมักมาจากการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ สามารถรักษาได้โดยการติดตามอาการ เพื่อการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม บางรายอาการดีขึ้นได้เมื่อเติบโตขึ้น แต่บางรายหากอาการรุนแรงมากอาจต้องได้รับการผ่าตัด
 • กรณีติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ รักษาได้ด้วยวิธีการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมกับเชื้อ โดยแพทย์จะให้ยาผู้ป่วยตามระยะเวลาที่เพียงพอต่อการรักษา ก็สามารถทำให้หายขาดได้
 • กรณีของภาวะไตอักเสบ หากติดเชื้อและไม่รักษาให้ดีตั้งแต่ต้น จะทำให้ไม่สามารถรักษาได้หายขาดแต่จะเป็นการประคับประคองอาการเท่านั้น สำหรับวิธีการรักษาอาจใช้ยาในช่วงที่อาการรุนแรง
 • กรณีของโรคเอชแอลอีหรือโรคพุ่มพวง การรักษาจำเป็นต้องใช้ยากดภูมิต้านทาน

ป้องกันภาวะโรคไตเรื้อรังในลูกน้อยของคุณ เริ่มได้ที่พ่อแม่

วิธีการเฝ้าสังเกตอาการโรคไตในเด็ก หากพบว่าเด็กมีอาการตาหรือหน้าบวมหลังตื่นนอน หรือมีสีของปัสสาวะที่ผิดปกติ ควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์ หากสามารถพาไปพบแพทย์ได้เร็ว จะทำให้การรักษาได้ผลดี ป้องกันภาวะไตอักเสบที่นำไปสู่ไตเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับวิธีห่างไกลจากโรคไตในเด็กมีอะไรบ้าง?

ป้องกันภาวะโรคไตเรื้อรังในลูกน้อยของคุณ เริ่มได้ที่พ่อแม่

เพื่อไม่ให้เด็กๆ ต้องป่วยเป็นโรคไตชนิดที่สามารถป้องกันได้ หมอขอแนะนำเคล็ดลับวิธีห่างไกลจากโรคไตในเด็กดังนี้ค่ะ

 • เริ่มตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ คุณแม่ควรฝากครรภ์กับคุณหมอและตรวจติดตามอาการของลูกในครรภ์เสมอ รวมทั้งไม่ใช้ยาที่อาจมีผลต่อลูกในครรภ์
 • คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตอาการแสดงของโรคไต ถ้าพบความผิดปกติควรพามาพบคุณหมอทันที
 • ควรป้องกันไม่ให้ลูกติดเชื้อทางเดินปัสสาวะด้วยการรักษาสุขอนามัยในการถ่ายปัสสาวะ เช่น ทำความสะอาดทุกครั้งหลังปัสสาวะ ไม่กลั้นปัสสาวะ ถ่ายปัสสาวะออกจนสุดโดยไม่เร่งรีบ
 • เมื่อลูกเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงการซื้อยากินเองเพราะยาบางชนิดอาจมีพิษต่อไตได้
 • ให้ลูกดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่าให้ร่างกายขาดน้ำ ถ้ามีการสูญเสียน้ำ เช่น ท้องเสีย อาเจียนต้องให้ดื่มน้ำเกลือแร่ทดแทน ถ้าท้องเสียรุนแรงต้องรีบพบคุณหมอเพื่อให้สารน้ำทางเส้นเลือด
 • สุดท้าย ควรระวังอย่าให้ลูกอ้วน โดยหลีกเลี่ยงกินอาหารจุบจิบ หวานมัน เค็ม และออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะ

The Asianparent Thailand

เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น The Asianparent ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามพัฒนาการทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุดและผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว 

การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก The Asianparent เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง

เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

ที่มา : 1

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

พบ! เด็กไทยเป็นโรคไตมากขึ้น! ผลจากขนมซองและฟาสต์ฟู้ด

อาหารสำหรับคนท้อง อาหารบํารุงครรภ์ไตรมาส2 อาหารที่แม่ท้องควรกิน!

https://www.siphhospital.com

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner