การขึ้นเสียงใส่ลูกส่งผลกระทบระยะยาว การพูดด้วยอารมณ์โมโหส่งผลเสียต่อลูก

การขึ้นเสียงใส่ลูกส่งผลกระทบระยะยาว การพูดด้วยอารมณ์โมโหส่งผลเสียต่อลูก

การขึ้นเสียงใส่ลูกส่งผลกระทบระยะยาว การพูดด้วยอารมณ์โมโหส่งผลเสียต่อลูก

การขึ้นเสียงใส่ลูกส่งผลกระทบระยะยาว การพูดด้วยอารมณ์โมโหส่งผลเสียต่อลูก หากคุณเป็นผู้ปกครองคุณรู้ว่าบางครั้งอารมณ์ตัวเองว่าอยู่ในภาวะใด แต่แล้วบางครั้งลูก ๆ ก็ไปสะกิดความอารมณ์ร้อนเพราะพฤติกรรมของเด็ก ๆ ที่ชวนทำให้โมโหจนเผลอตะโกนว่าลูกด้วยความโมโห รู้หรือไม่ว่า การกระทำเช่นนี้ส่งผลเสียในระยายาวให้กับเด็ก ๆ

การขึ้นเสียงใส่ลูกส่งผลกระทบระยะยาว

การขึ้นเสียงใส่ลูกส่งผลกระทบระยะยาว

ไม่ได้มีคุณเพียงคนเดียวที่มีอาการหงุดหงิดหรือโมโห ความรู้สึกหงุดหงิดของผู้ปกครองเป็นเรื่องปกติ ข่าวดีก็คือคุณสามารถเปลี่ยนวิธีการพูดคุยกับลูก ๆ ของคุณได้ โดยเปลี่ยนจากการพูดด้วยอารมณ์หงุดหงิดอย่างเสียงดังเป็นคำพูดที่อ่อนลงได้

ทำไมผู้ปกครองตะโกน

คำตอบสั้น ๆ ก็คือเพราะคุณพ่อคุณแม่รู้สึกโกรธ ซึ่งมันทำให้เราตะโกนหรือพูดคำแย่ ๆ ออกไป แต่การว่ากล่าวตักเตือนด้วยอารมณ์และการตะโกน อาจทำให้เด็กเงียบและทำให้พวกเขาเชื่อฟังในระยะเวลาสั้น ๆ แต่มันจะไม่ทำให้พวกเขาแก้ไขพฤติกรรมหรือทัศนคติของพวกเขาเลย ในระยะสั้นมันอาจสอนให้พวกเขากลัวคุณมากกว่าจะเข้าใจผลที่ตามมาจากการกระทำของพวกเขามากกว่า

เด็ก ๆ พึ่งพาพ่อแม่เพื่อการเรียนรู้ หากความโกรธและความก้าวร้าว เช่น การตะโกน มันอาจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เด็กมองว่าในครอบครัว และพวกเขาอาจจะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบคุณก็เป็นได้

ผลกระทบของการตะโกน

การขึ้นเสียงใส่ลูกส่งผลกระทบระยะยาว

การ ขึ้นเสียงใส่ลูกส่งผลกระทบระยะยาว

หากคุณเคยถูกต่อว่าด้วยอารมณ์หงุดหงิดและถ้อยคำที่รุนแรง คุณจะรู้ว่าการพูดเสียงดังไม่ทำให้ข้อความชัดเจนขึ้นแต่อย่างใด การตะโกนจะทำให้พวกเขาปรับเปลี่ยนและระเบียบวินัยจะยากขึ้น

การวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้จากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ ชี้ให้เห็นว่าการตะโกนใส่ลูก ๆ ทำให้เด็กก้าวร้าวมากขึ้น ทั้งร่างกายและวาจา การตะโกนโดยทั่วไปไม่ว่าบริบทจะแสดงออกถึงความโกรธ มันทำให้เด็กกลัวและทำให้พวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัย

ในทางกลับกันความสงบนั้นทำให้เด็ก ๆ รู้สึกรักและยอมรับแม้จะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีก็ตาม หากการตะโกนใส่เด็กนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ดี มันแสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบระยะยาว เช่น ความวิตกกังวล ความนับถือตนเองต่ำ และความก้าวร้าวที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังทำให้เด็กอ่อนแอต่อการกลั่นแกล้งมากขึ้น เนื่องจากเด็กเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ถูกกลั่นแกล้งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะพวกเขาถูกกระทำจากที่บ้านมาเช่นกันนั้นเอง

การตะโกนและเทคนิคการเป็นพ่อแม่ที่รุนแรงอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนวิธีการพัฒนาสมองของเด็กได้อย่างแท้จริง นั่นเป็นเพราะมนุษย์ประมวลผลข้อมูลและเหตุการณ์เชิงลบได้เร็วกว่าและดีกว่าเหตุการณ์เชิงบวก

แหล่งศึกษาหนึ่งที่เชื่อถือได้เปรียบเทียบการสแกน MRI สมองของคนที่มีประวัติของการล่วงละเมิดทางวาจาของผู้ปกครองในวัยเด็ก กับการสแกนของผู้ที่ไม่ได้มีประวัติของการล่วงละเมิด พวกเขาพบความแตกต่างทางกายภาพที่เห็นได้ชัดเจนในส่วนของสมองที่รับผิดชอบในการประมวลผลเสียงและภาษา

การตะโกนทำให้ปัญหาพฤติกรรมของพวกเขาแย่ลง

คุณอาจคิดว่าการตะโกนใส่ลูก ๆ ของคุณสามารถแก้ปัญหาได้ในขณะนี้ หรือป้องกันไม่ให้พวกเขาประพฤติตัวไม่ดีในอนาคต แต่การวิจัยแสดงให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วมันสามารถสร้างปัญหามากขึ้นในระยะยาว การตะโกนทำให้พฤติกรรมลูกของคุณแย่ลงไปอีก

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกแสดงให้เห็นว่านี่เป็นกรณีที่หลาย ๆ ครอบครัวพบเจอ ในการศึกษาอายุ 13 ปีที่พ่อแม่ของพวกเขาตะโกนตอบโต้ด้วยการเพิ่มระดับพฤติกรรมที่ไม่ดีในปีต่อไป

การขึ้นเสียงใส่ลูกส่งผลกระทบระยะยาว

การขึ้นเสียง ใส่ลูกส่งผลกระทบระยะยาว

เด็กที่มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งกับพ่อแม่ของพวกเขาง่ายต่อการฝึกฝน เมื่อเด็ก ๆ รู้สึกปลอดภัยและเป็นที่รักอย่างไม่มีเงื่อนไข พวกเขาจะเปิดรับการสนทนาและรับฟังได้ดีขึ้นก่อนที่ความขัดแย้งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

วิธีที่คุณสามารถฝึกวินัยเชิงบวกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตะโกน

1. ให้เวลากับตัวเอง

ตั้งสติและเตือนตัวเองก่อนที่จะโกรธจนคุณสูญเสียการควบคุมและตะโกนคำดุด่าออกไปด้วยการออกจากสถานการณ์ความขัดแย้ง หายใจเข้าลึก ๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณสงบลง นอกจากนี้ยังสอนลูก ๆ ของคุณเกี่ยวกับขอบเขตและการจัดการอารมณ์ที่แข็งแกร่งในทางที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย

2. พูดคุยเกี่ยวกับอารมณ์

ความโกรธเป็นความรู้สึกปกติที่สามารถเรียนรู้ได้หากจัดการอย่างเหมาะสม ด้วยการยอมรับอารมณ์ทั้งหมดจากความสุขและความตื่นเต้นสู่ความเศร้า ความโกรธ ความริษยา และความขุ่นมัว คุณกำลังสอนลูก ๆ ของคุณ
พูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกและกระตุ้นให้ลูกทำเช่นเดียวกัน มันจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาทัศนคติที่เคารพต่อตนเองและผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพในชีวิต

3. จัดการกับพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างสงบ แต่มั่นคง

เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นครั้งคราว นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต พูดคุยกับพวกเขาในลักษณะที่มั่นคง แต่ทำให้ชัดเจนว่าพฤติกรรมบางอย่างไม่สามารถยอมรับได้ พูดคุยกับพวกเขาอย่างใกล้ชิด แทนที่จะสอนพวกเขาในขณะที่คุณกำลังทำอย่างอื่น

4. ใช้ผลที่ตามมา แต่ละทิ้งภัยคุกคาม

จากข้อมูลของบาร์บาร่าคัลโลโซ ผู้เขียน“ Kids Are Worth It!” โดยใช้การข่มขู่และการลงโทษทำให้เกิดความรู้สึกโกรธแค้นและความขัดแย้งมากขึ้นในระยะยาว

การข่มขู่และการลงโทษทำให้เสียเด็ก ๆ ขายหน้า ทำให้พวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัย ในทางกลับกันผลที่ตามมากับพฤติกรรมเฉพาะ

การขึ้นเสียงใส่ลูกส่งผลกระทบระยะยาว

การขึ้นเสียง ใส่ลูกส่งผลกระทบระยะยาว

คำเกี่ยวกับความต้องการขั้นพื้นฐาน

การได้พบกับความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น การนอนหลับและความหิวช่วยให้เด็กมีความสุขและทำให้พฤติกรรมโดยรวมดีขึ้น การกำหนดกิจวัตรจะช่วยให้พวกเขามีความวิตกกังวลน้อยลง

ไม่ว่ากลยุทธ์การป้องกันการตะโกนของคุณจะดีเพียงใด บางครั้งคุณก็จะส่งเสียงมันออกมาอย่างเคยชิน แต่ไม่เป็นไร หากคุณเผลอทำพฤติกรรมดังกล่าวออกไปให้คุณขอโทษลูก ๆ แลพลูก ๆ ของคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญ เพราะเราทุกคนทำผิดพลาดและเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องขอโทษ

หากลูกของคุณตะโกนให้เตือนพวกเขาถึงขอบเขตและวิธีการตะโกนไม่ใช่วิธีการสื่อสารที่ยอมรับได้ คุณจะช่วยพวกเขาสร้างนิสัยตลอดชีวิตที่ทำให้การจัดการความขัดแย้งง่ายขึ้น สอนให้ลูกของคุณเข้าใจความผิดพลาดของพวกเขาและคนอื่น ๆ และการให้อภัยเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสื่อสารที่ดีต่อสุขภาพในครอบครัว

ถ้าหากคุณพึ่งจะตะโกนสั่งสอนลูก ๆ ของคุณ ผลที่ตามมาอาจจะเป็นดังนี้

การขึ้นเสียงใส่ลูกส่งผลกระทบระยะยาว

การขึ้นเสียงใส่ ลูกส่งผลกระทบระยะยาว

  • ลูก ๆ ของคุณอาจต้องตะโกนเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ต้องการเช่นกัน
  • พวกเขาพูดกลับมาและตะโกนใส่คุณมากกว่า
  • ความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขาไม่มั่นคงและเปลี่ยนแปลงได้จนถึงจุดที่ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างดี
  • พวกเขาอาจไม่สนิทกับคุณและได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างมากกว่าคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด เริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับเด็ก ๆ อย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความผิดของการตะโกนและทำไมการแสดงความโกรธของคุณในแบบนั้นจึงไม่ดี

ทำให้บ้านของคุณเป็นสภาพแวดล้อมที่สงบซึ่งผู้คนสื่อสารด้วยความเคารพและรับรู้ถึงความรู้สึกของกันและกันโดยไม่กล่าวโทษ, ทำให้อับอาย, หรือตัดสิน ความมุ่งมั่นตรงไปตรงมาทำให้การเจรจาเปิดและทำให้ทุกคนในครอบครัวต้องรับผิดชอบ

หากความโกรธของคุณทะลักจนพาลไปสู่ลูก ๆ ของคุณ และคุณมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์เป็นประจำการตระหนักว่าคุณมีปัญหาเป็นขั้นตอนแรกในการเรียนรู้ที่จะจัดการกับมัน

สิ่งนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวคุณและสื่อสารอย่างสงบและมีความรักกับลูก ๆ ของคุณ สัญญาณบางอย่างที่ชี้ไปที่ปัญหาความโกรธรวมถึง

  • ได้รับการโกรธอย่างไม่เหมาะสมจากปัญหาที่ดูเหมือนว่าเล็กน้อย
  • มีอาการที่เกี่ยวข้องกับความเครียด เช่น ความดันโลหิตสูง ปวดท้อง หรือความวิตกกังวล
  • รู้สึกผิดและเศร้าหลังจากที่แสดงอารมณ์โกรธออกไป
  • มีส่วนร่วมในความขัดแย้งกับคนอื่น

Source : 1 , 2

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

20 ประโยคเด็ดไว้พูดกับลูก พูดยังไม่ให้ลูกงอน? พูดยังไงให้ลูกทำตาม?

หยุดดุด่าลูก ขู่ลูกว่าไม่รัก คำพูดต้องห้ามของพ่อแม่ที่ทำร้ายลูก

ทำไมเด็ก ๆ ถึงทะเลาะกัน สาเหตุการทะเลาะกันในเด็ก วิธีการแก้ไขการทะเลาะกัน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

J.J.

app info
get app banner