ถึงเวลาแล้วหรือยังนะ?? ที่พ่อแม่ต้อง "พาลูกไปรับวัคซีน"

ถึงเวลาแล้วหรือยังนะ?? ที่พ่อแม่ต้อง "พาลูกไปรับวัคซีน"

วัคซีนมีประโยชน์มากในการป้องกันโรคติดต่อโดยเฉพาะสำหรับเด็ก ๆ เพราะยังมีภูมิต้านทานโรคโดยธรรมชาติไม่มากเหมือนผู้ใหญ่ แต่การพาลูกไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนแต่ละครั้งอาจสร้างความลำบากใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ไม่น้อย

ถึงเวลาแล้วหรือยังนะ?? ที่พ่อแม่ต้อง “พาลูกไปรับวัคซีน”

พาลูกไปรับวัคซีน

ถึงเวลาแล้วหรือยังนะ?? ที่พ่อแม่ต้อง “พาลูกไปรับวัคซีน”

วันนี้หมอจะมาพูดถึงเกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการพาลูกไปรับวัคซีน ที่คุณพ่อคุณแม่ควรทราบค่ะ

วัคซีนที่ใช้กันในปัจจุบันของเด็ก ๆ มีอะไรบ้าง

วัคซีนที่ใช้กันในปัจจุบันของเด็กไทย แบ่งเป็นวัคซีนที่เป็นพื้นฐาน ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข (Expanded Program on Immunization: EPI) ได้แก่วัคซีนบีซีจี (วัณโรค), วัคซีนตับอักเสบ B, วัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก – ไอกรน, วัคซีนโปลิโอชนิดกิน, วัคซีนหัด – หัดเยอรมัน – คางทูม และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ซึ่งสามารถรับบริการฉีดให้ฟรี หรือบริการในราคาถูกในสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ อีกชนิดหนึ่งคือ วัคซีนที่เป็นวัคซีนเสริมทางเลือก ได้แก่ วัคซีนอีสุกอีใส, วัคซีนตับอักเสบ A, วัคซีนโรคฮิบ หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย HIB (Hemophilus Influenza Bacteria), วัคซีนโรตาไวรัส, วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมค็อกคัส หรือวัคซีน IPD และวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง

อายุที่สามารถได้รับวัคซีนแต่ละชนิด ควรทำตามตารางคำแนะนำวัคซีนตามช่วงอายุของเด็ก เพื่อให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการป้องกันนะคะ

การรับวัคซีนเชื้อเป็นเช่น วัคซีนหัด – หัดเยอรมัน – คางทูม, วัคซีนอีสุกอีใส สามารถให้พร้อมกันในวันเดียว หากจะให้เว้นระยะห่างกันไป ควรเว้นอย่างน้อย 1 เดือน ส่วนวัคซีนเชื้อตายสามารถให้ห่างกันเท่าใดก็ได้ โดยทั่วไป แพทย์จึงนัดรับวัคซีนห่างกันอย่างน้อย 1 เดือนค่ะ

ถึงเวลาแล้วหรือยังนะ?? ที่พ่อแม่ต้อง

อายุที่สามารถได้รับวัคซีนแต่ละชนิด ควรทำตามตารางแนะนำวัคซีนตามช่วงอายุของเด็ก

เมื่อใดที่ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนของลูกไปก่อน

หากลูกมีไข้หรือมีอาการเจ็บป่วยหนักอย่างชัดเจนควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนเพราะวัคซีนบางชนิดก็อาจทำให้เกิดไข้ได้ หากมีแค่อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น มีน้ำมูกหรือไอนิดหน่อย คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกมารับวัคซีนได้นะคะ

ถ้าจำเป็นต้องเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อน ไม่ได้ไปตามตารางนัด ลูกสามารถรับวัคซีนเข็มต่อไปได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มนับเข็มที่ 1 ใหม่ค่ะ

ถึงเวลาแล้วหรือยังนะ?? ที่พ่อแม่ต้อง

หากลูกมีไข้หรือมีอาการเจ็บป่วยหนักอย่างชัดเจนควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน

คำแนะนำทั่วไป เกี่ยวกับการรับวัคซีนของเด็ก

#1 ถ้าลูกเคยมีอาการเจ็บป่วย หรือมีปฏิกริยาผิดปกติ เช่นมีไข้สูง ชัก มีผื่นขึ้น ภายหลังการได้รับวัคซีนในครั้งก่อน ควรแจ้งให้คุณหมอที่ดูแลลูกทราบด้วยนะคะ เพื่อจะได้พิจารณาว่า เกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ และในการฉีดครั้งต่อไป อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนชนิดของวัคซีน ให้เกิดปฏิกริยาอาการน้อยกว่า หรืองดการฉีดหากว่าเป็นอาการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง

#2 คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยลดความกังวลในความเจ็บปวด หลังการฉีดวัคซีนของลูกได้ ตั้งแต่ก่อนมาฉีดโดยไม่ขู่จะทำโทษเด็กด้วยการพามาให้หมอฉีดยานะคะ ระหว่างลูกได้รับวัคซีนอยู่ ก็อาจอยู่เป็นเพื่อนเพื่อช่วยปลอบใจลูก หรือชวนคุยเพื่อดึงดูดความสนใจได้ค่ะ เด็กเล็ก ๆ มักร้องไห้จ้าหลังโดนฉีดวัคซีน แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่อุ้มปลอบโยน กอด และชมเชย ก็สามารถหยุดร้องและลืมความเจ็บได้อย่างรวดเร็วนะคะ

ถึงเวลาแล้วหรือยังนะ?? ที่พ่อแม่ต้อง

นอกจากจะได้รับวัคซีนแล้ว ลูกจะได้รับการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย

การพาลูกไปรับวัคซีน มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

การพาลูกไปพบกุมารแพทย์เพื่อรับวัคซีน นอกจากจะได้รับวัคซีนแล้ว ลูกจะได้รับการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยโดยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง และการวัดขนาดรอบศีรษะของลูก และตรวจสุขภาพทั่วไป โดยคุณหมอจะซักถามเกี่ยวกับพัฒนาการตามวัยที่ลูกควรทำได้ อาหารการกินของลูก และเช็คประวัติการได้รับวัคซีนของลูกว่าครบหรือไม่ ระหว่างนี้หากคุณพ่อคุณแม่มีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกก็สามารถซักถามคุณหมอได้เลยค่ะ

จะเห็นได้ว่าการพาลูกไปฉีดวัคซีน นอกจากลูกจะได้รับวัคซีนแล้วยังมีประโยชน์อื่น ๆ มากมายเกี่ยวกับการดูแลลูกของเรา คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมพาลูกไปตามนัดของคุณหมอนะคะ

ตารางวัคซีนของลูกตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น

โดย พญ. รวีรัตน์ สิชฌรังษี

พาลูกไปรับวัคซีน

ลูกจะได้รับวัคซีนแล้วยังมีประโยชน์อื่น ๆ มากมายเกี่ยวกับการดูแลลูกของเรา

The Asianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และในเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น The Asianparent ที่ติดตามการตั้งครรภ์ ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งานฟรี เพื่อติดตามพัฒนาการของทารก ตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุด และผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์ และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก The Asianparent เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง

เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

บทความที่เกี่ยวข้อง :

โรงพยาบาลเปาโล – สร้างภูมิคุ้มกัน ให้ลูกน้อยตั้งแต่แรกคลอด ด้วยการฉีด “วัคซีน”

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

โพรไบโอติก เคล็ดลับดูแล สุขภาพลูกน้อยที่เป็น โรคภูมิแพ้ ป้องกันโรค ติดเชื้อในโรงเรียน

เสริมภูมิคุ้มกัน เด็กเล็ก วัย 1-3 ปี อย่างไรใน สถานการณ์ โรคระบาด

เลี้ยงลูกให้ฉลาด อยู่ที่คุณแม่ฉลาดเลือก จังหวะทอง ของการเสริมพัฒนาการ และภูมิคุ้มกัน ของลูกคือช่วง 1 – 3 ปีแรก

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner