ท้องแล้วไม่มีเงิน แม่ท้องเครียดเรื่องเงิน มีปัญหากับลูกน้อยในครรภ์

ท้องแล้วไม่มีเงิน แม่ท้องเครียดเรื่องเงิน มีปัญหากับลูกน้อยในครรภ์

ความเครียดต่างๆ ระหว่างการตั้งครรภ์ ส่งผลกระทบหนักต่อลูกน้อยในครรภ์ แต่สิ่งที่นักวิจัยพบว่าเป็นสิ่งน่าเป็นห่วง คือ ท้องแล้วไม่มีเงิน จะมีปัญหากับลูกในครรภ์

ท้องแล้วไม่มีเงิน แม่ท้องเครียดเรื่องเงิน มีปัญหากับลูกน้อยในครรภ์

 

นักวิจัยเผย ความเครียดต่างๆ ระหว่างการตั้งครรภ์ ส่งผลกระทบหนักต่อลูกน้อยในครรภ์ แต่สิ่งที่นักวิจัยพบว่าเป็นสิ่งน่าเป็นห่วง และ มีผลกระทบต่อลูกน้อยในครรภ์ที่สุดก็คือตอนแม่ท้องเครียดเรื่องเงิน ท้องแล้วไม่มีเงิน จะมีปัญหากับลูกน้อยในครรภ์

ท้อง แล้ว ไม่ มีเงิน แม่ ท้องเครียดเรื่อง เงิน มีปัญหากับลูกน้อยในครรภ์

ท้อง แล้ว ไม่ มีเงิน แม่ ท้องเครียดเรื่อง เงิน มีปัญหากับลูกน้อยในครรภ์

การตั้งครรภ์ควรเป็นเวลาที่แม่ท้องควรจะมีความสุขที่สุดในชีวิต เพราะ ร่างกายควรจะได้รับความสนับสนุน ของลูกน้อยในครรภ์ การเงินค่อนข้างมีผลต่อการตั้งครรภ์ เพราะแม่ท้องต้องเริ่มคิดเรื่องการซื้อของ การเลี้ยงลูก และ การดูแลลูก 

ท้อง แล้ว ไม่ มีเงิน แม่ ท้องเครียดเรื่อง เงิน มีปัญหา กับลูกน้อยในครรภ์

ท้อง แล้ว ไม่ มีเงิน แม่ ท้องเครียดเรื่อง เงิน มีปัญหา กับลูกน้อยในครรภ์

อย่างไรก็ตามสำหรับแม่ท้องในช่วง 9 เดือน สภาพจิตใจของแม่ตอนตั้งครรภ์นั้นมักจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงขึ้น ๆ ลง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะระดับฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นตอนท้อง และอีกหลายสาเหตุที่มักจะเกิดความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขณะตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะรูปร่างที่เปลี่ยนไป กินอย่างไรให้ลูกในท้องไม่เป็นอันตราย การใช้ชีวิตระหว่างตั้งครรภ์ที่เริ่มใหญ่ขึ้น และ การเงิน

 

ความเครียดตอนท้องยังมีผลต่อลูกในครรภ์ด้วย มีภาวะเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแท้ง ทารกในครรภ์เติบโตช้า หรือมีโอกาสเชื้อในครรภ์สูงขึ้น เนื่องจากภาวะเครียดจะทำให้สารเคมีและฮอร์โมนที่เกิดจากความเครียดหลั่งออกมามากขึ้น ทำให้เส้นเลือดที่ไปยังมดลูกและรกเกิดการหดตัว ทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ส่งไปยังทารกในครรภ์ลดน้อยลง

ท้อง แล้ว ไม่ มีเงิน แม่ ท้องเครียดเรื่อง เงิน มีปัญหา กับลูกน้อย ในครรภ์

ท้อง แล้ว ไม่ มีเงิน แม่ ท้องเครียดเรื่อง เงิน มีปัญหา กับลูกน้อย ในครรภ์

มีรายงานพบว่า ทารกที่คลอดจากแม่ที่มีภาวะเครียดในระหว่างตั้งครรภ์ จะส่งผลทำให้ลูกน้อยมีอารมณ์ซึมเศร้า และไวต่อการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ง่าย ผลที่เกิดต่อทารกในระยะยาวจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลถึงปัญหาทางจิตใจ และการปรับตัวทางสังคมของลูกตามมาได้เช่นกัน

 

ที่สำคัญนะคะ การที่คนท้องเครียดมากเกินไปนั้น จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมองของลูก โดยเฉพาะในส่วนของอารมณ์และการเรียนรู้ ทำให้ทารกที่เกิดมาพร้อมนั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะออทิสติกเช่นกัน ดังนั้นคุณแม่ท้องทุกท่านคะ อย่าเครียดไปเลยค่ะ เพราะความเครียดนั้น นอกจากจะส่งผลเสียต่อคุณแม่แล้ว ทารกในครรภ์ก็ได้รับผลกระทบมากไม่แพ้กัน

 

ท้องแล้วไม่มีเงินกับความเครียด

ท้อง แล้ว ไม่ มีเงิน แม่ ท้องเครียดเรื่อง เงิน มีปัญหา กับลูก น้ อย ในครรภ์

ท้อง แล้ว ไม่ มีเงิน แม่ ท้องเครียดเรื่อง เงิน มีปัญหา กับลูก น้ อย ในครรภ์

นักวิจัยที่สถาบันศูนย์การแพทย์ Wexner ของ มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท ทำการวิจัยผ่าน แม่ท้อง 138 คน เพื่อประเมินความเครียดและความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์

 

โดย Amanda Mitchell, PhD, นักวิจัยปริญญาเอกที่ Wexner Medical Center เผยว่า เหล่าแม่มือใหม่ให้เหตุผลที่ทุกข์ใจว่า “การมีลูกนั้นทำให้การเงินในบ้านแย่ลงได้” มากไปกว่านั้น การตั้งครรภ์ยังมีการใช้เงินที่ค่อนข้างเยอะ ทั้งค่าฝากครรภ์ ค่าหมอ ค่ายา ค่าบำรุง นี้เพิ่งเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ ยัง ไม่รวมค่าเลี้ยงลูกระหว่างที่เขาคลอดมาอีก ทั้งพอเขาโตพอจน เข้าโรงเรียน เพราะ ฉะนั้นเรื่องของการเงิน เป็นเรื่องที่แม่ท้องเครียด และ คิดมากที่สุดในระหว่างการตั้งครรภ์

ท้อง แล้ว ไม่ มีเงิน แม่ ท้องเครียดเรื่อง เงิน มีปัญหา กับลูก น้ อย ใน ครรภ์

ท้อง แล้ว ไม่ มีเงิน แม่ ท้องเครียดเรื่อง เงิน มีปัญหา กับลูก น้ อย ใน ครรภ์

โดยนักวิจัยเผยว่า การตั้งครรภ์ ควรจะเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานช่วยกันจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เช่น มีการจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งตอนตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ การหาหมอ เพื่อลดผลกระทบความเครียดจากการเงิน

 

โดยจากการวิจัย นักวิจัยได้ถามคำถามกับผู้ร่วมวิจัยทเกี่ยวกับการเงิน โดยครอบครัวของคุณจะประสบความลำบาก ในการใช้เงินไหม ค่ารักษาพยาบาลเป็นอย่างไร เป็นไปได้ไหม ที่จะเจอปัญหาความลำบากในการจ่ายค่ารักษา โดยหลังจากการสอบถามวิจัยได้มีการตรวจเช็คสถานะน้ำหนักของลูกที่เกิดจากแม่ท้องที่มีปัญหาเรื่องการเงิน มีเกณฑ์ที่น้ำหนักแรกเกิดจะน้อย ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงชัดเจนสำหรับนิวัย

 

แม่ท้องที่แสดงให้เห็นถึงความลำบาก และ ความเครียดในปัญหาการเงิน มีผลที่ทารกแรกเกิดจะมีน้ำหนักที่ต่ำ

 

น้ำหนักแรกเกิดที่ต่ำเป็นปัญหาตลอดชีวิต ทารกที่เกิดโดยน้ำน้ำแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์ต้องได้รับการดูแลอย่างจริงจังในช่วงสัปดาห์แรก โดยเมื่อโตขึ้นพวกเขามีแนวโน้มที่มีปัญหาการพัฒนาเรื้อรังระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และ โรคอ้วน

 

4 วิธีลดความเครียด สำหรับแม่ท้องเกี่ยวกับการเงิน

ท้อง แล้ว ไม่ มีเงิน แม่ ท้องเครียดเรื่อง เงิน มีปัญหา กับ ลูก น้ อย ใน ครรภ์

ท้อง แล้ว ไม่ มีเงิน แม่ ท้องเครียดเรื่อง เงิน มีปัญหา กับ ลูก น้ อย ใน ครรภ์

  • จัดทำบัญชีรายรับราย รับจ่าย เพื่อเช็คให้ดูว่าการเงินของแม่มีปัญหาไหนที่แก้ไขได้ไหม หรือมีเงินตรงไหนสามารถสำรองจ่ายได้ไหม
  • ให้ตรวจสอบประกันชีวิต ให้ตรวจสอบประกันชีวิตว่าครอบคลุมอะไรบ้าง
  • พักผ่อนเยอะๆ
  • คิดถึงอนาคตที่จะพบกับลูกในครรภ์

ที่มา : Healthline

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

ใครอยากท้องต้องกิน 10 อาหารทำให้ท้อง ยิ่งกินร่างกายยิ่งสมบูรณ์

เลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี มีอีคิวสูง 10 วิธีเลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี มีอีคิวสูง (E.Q.)

อารมณ์ และ อาการหลังลูกหลุด หลังแท้งอารมณ์ของแม่จะเป็นยังไง?

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner