อาการปวดหัวของคนท้อง ปวดหัวบ่อยตอนตั้งครรภ์ อันตรายไหม คนท้องปวดหัวแบบไหนต้องหาหมอ

อาการปวดหัวของคนท้อง ปวดหัวบ่อยตอนตั้งครรภ์ อันตรายไหม คนท้องปวดหัวแบบไหนต้องหาหมอ

คนท้องปวดหัวบ่อย บางครั้งปวดหัวจนนอนไม่หลับ อันตรายหรือไม่ กินยาอะไรได้บ้าง คนท้องเป็นไมเกรน ต้องทำอย่างไร ยังกินยาได้อยู่ไหม

อาการปวดหัวของคนท้อง

ชอบปวดหัวบ่อย ๆ เป็นมากตั้งแต่ตอนท้อง แบบนี้อันตรายหรือไม่ อาการปวดหัวของคนท้อง ปวดบ่อย ๆ ต้องหาหมอไหม

 

ทำไมคนท้องชอบปวดหัว

ไตรมาสแรก สาเหตุที่ทำให้แม่ท้องปวดหัวบ่อย

สตรีตั้งครรภ์จะมีอาการปวดหัวได้บ่อย โดยเฉพาะในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ทั้งนี้ เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาระหว่างตั้งครรภ์มีปริมาตรเลือดในกระแสโลหิตที่เพิ่มขึ้น มีการขยายของหลอดเลือดจากฮอร์โมนเพศที่สูงขึ้น มีการหลั่งสารสื่อประสาทในสมองมาขึ้นจากความเครียดและพักผ่อนไม่เพียงพอ มักมีอาการปวดที่ไม่รุนแรง เป็นครั้งคราว ไม่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันหรือการนอนหลับ และไม่มีอาการร่วมอื่น เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่า เห็นภาพซ้อน ตากลอกไปมา เป็นต้น

ที่สำคัญคือจำเป็นต้องแยกว่าเป็นอาการปวดหัวที่มีสาเหตุจากโรคอื่น ๆ หรือไม่ เช่น ความดันโลหิตสูง เนื้องอกในสมอง ซึ่งจำเป็นต้องให้การรักษาที่จำเพาะต่อไป

 

Headaches During Pregnancy

คนท้องปวดหัวระหว่างตั้งครรภ์

 

ตั้งครรภ์ไตรมาสสอง ไตรมาสสาม ต้องระวังอาการปวดหัว

หากมีอาการปวดหัวเกิดขึ้นใหม่ในช่วงไตรมาสที่สองหรือสามของการตั้งครรภ์ ให้พึงระวังภาวะครรภ์เป็นพิษไว้ด้วยเสมอ เมื่อผู้ป่วยมาพบแพทย์จึงต้องมีการซักประวัติ ตรวจร่างกายเพิ่มเติม ตรวจระบบประสาทให้ละเอียดเพื่อวินิจฉัยแยกโรค ในกรณีที่จำเป็นต้องตรวจทางรังสีเพิ่มเติม นิยมตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากกว่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งนี้ขนาดของรังสีที่ได้รับจากการตรวจมีปริมาณน้อย มักไม่ก่อความพิการแก่ทารกในครรภ์ เมื่อวินิจฉัยได้แพทย์จะให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมตามสาเหตุนั้น ๆ และติดตามผลการรักษาตลอดการตั้งครรภ์จนคลอดต่อไป

 

เป็นไมเกรนตอนตั้งครรภ์

ปวดหัวไมเกรนเป็นโรคที่พบได้บ่อย มักมีอาการปวดหัวลักษณะแบบตุ้บ ๆ ตามการเต้นของชีพจร มักเป็นข้างเดียวร่วมกับอาการอาเจียนหรือเห็นแสงสว่างในดวงตานำมาก่อนได้ เมื่อมีการตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ 50 ของผู้ป่วยจะมีอาการปวดหัวไมเกรนดีขึ้น

 

คนท้องปวดหัวบ่อย

Headaches During Pregnancy

วิธีป้องกันการปวดหัวไมเกรนตอนท้อง

 1. แนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอ
 2. ให้ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ
 3. บริหารจัดการความเครียดให้เหมาะสม
 4. หลีกเลี่ยงปัจจัยที่มากระตุ้นให้ไมเกรนกำเริบ
 5. ใช้ยาบรรเทาปวด เช่น พาราเซตตามอลใช้ได้ปลอดภัยในขนาดที่ไม่เกิน 4 กรัมต่อวัน
 6. ควรระมัดระวังการใช้ยากลุ่มต้านการอักเสบ (พอนสแตนด์ หรือ บูเฟ่น) เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาไตรมาสไหนที่ใช้ยานั้น ๆ

ถ้าไมเกรนไม่หาย แพทย์จะพิจารณาให้ยาเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล

ในกรณีที่ไม่ทุเลาสามารถให้ยากล่อมประสาท หรือยากระตุ้นการหดตัวของหลอดเลือดมาใช้ได้เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ หากมีอาการคลื่นไส้ สามารถใช้ยาแก้คลื่นไส้รักษาตามอาการได้ ไม่แนะนำให้ใช้ยาต้านซึมเศร้า หรือยากันชักในการป้องกันไมเกรน ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ที่ต้องให้ยาป้องกันไมเกรน ให้เลือกใช้ยากลุ่ม Beta Blocker ได้ในขนาดที่ต่ำที่สุดที่ควบคุมอาการได้

 

อาการปวดหัวของคนท้อง

อาการปวดหัวของคนท้อง

ข้อบ่งชี้ในการให้ยาป้องกันไมเกรนได้แก่

 • ในรายที่มีอาการกำเริบบ่อยมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน
 • มีอาการกำเริบที่รุนแรงต่อเนื่องยาวนานที่ไม่ค่อยตอบสนองกับยาที่รักษา
 • หรือในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการกำเริบ เช่น มารดามีภาวะขาดสารน้ำ เบื่ออาหารมาก หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทารกในครรภ์

สรุป อาการปวดศีรษะระหว่างตั้งครรภ์เป็นอาการที่พบได้บ่อย มักไม่รุนแรงและหายได้เอง มีความจำเป็นต้องแยกโรคไมเกรนซึ่งพบบ่อยและมีการรักษาที่จำเพาะออกไป และโรคครรภ์เป็นพิษซึ่งมีอาการปวดหัวเป็นอาการนำได้ ในกรณีที่มารดาไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์ที่ฝากครรภ์เพื่อให้การดูแลที่ถูกต้องต่อไป

ปวดหัวขณะตั้งครรภ์ เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

หญิงตั้งครรภ์บางคนอาจปวดหัวในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ แต่สาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดหัวที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนหรือปริมาณเลือดในร่างกายที่เพิ่มสูงขึ้นขณะตั้งครรภ์ก็เป็นได้ โดยอาการปวดหัวระหว่างตั้งครรภ์มักทุเลาลงในช่วงไตรมาสที่ 2 เมื่อระดับฮอร์โมนเริ่มคงที่ และร่างกายเริ่มปรับตัวจนคุ้นชินกับระดับสารเคมีต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ การเผชิญปัญหาสุขภาพหรือภาวะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อาจส่งผลให้เกิดอาการปวดหัวขณะตั้งครรภ์ได้เช่นกัน

 • ความหิว
 • การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ
 • การเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
 • โรคภูมิแพ้
 • ภาวะเครียด
 • ภาวะซึมเศร้า
 • ภาวะขาดน้ำ
 • ภาวะตาล้า

ส่วนสาเหตุของอาการปวดหัวในช่วงไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่อาจมีสาเหตุมาจากท่าทางในการยืนหรือการนั่งที่ไม่เหมาะสม และความตึงของกล้ามเนื้อจากการแบกรับน้ำหนักครรภ์ที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อาการปวดหัวในช่วงไตรมาสที่ 3 อาจเกิดจากอันตรายอย่างภาวะความดันโลหิตสูงหรือภาวะครรภ์เป็นพิษได้เช่นเดียวกัน คุณแม่จึงควรเฝ้าระวังอาการและไปพบแพทย์หากพบความผิดปกติ

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อปวดหัวขณะตั้งครรภ์ ?

แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้ อาจช่วยบรรเทาอาการปวดหัวระหว่างตั้งครรภ์ได้

 • พักผ่อนให้เพียงพอ คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ โดยเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำและตื่นในเวลาปกติ เนื่องจากการอดนอนอาจทำให้ปวดหัวขณะตั้งครรภ์ได้
 • รับประทานอาหารให้ตรงเวลา การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างตรงต่อเวลา และการดื่มน้ำมาก ๆ ช่วยป้องกันการเกิดอาการปวดหัวและภาวะขาดน้ำได้
 • อย่าปล่อยให้หิว ควรรรับประทานอาหารมื้อย่อยบ่อย ๆ เช่น อาหารจำพวกผลไม้ โยเกิร์ต หรือแครกเกอร์ เพื่อป้องกันอาการหิวที่อาจทำให้ปวดหัวได้ และช่วยป้องกันภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการปวดหัว แต่ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานขนมหวาน ลูกอม และน้ำอัดลม เนื่องจากอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
 • รับประทานยา การรับประทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล ช่วยบรรเทาอาการปวดหัวได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาแอสไพริน ไอบูโพรเฟน และยาแก้ปวดไมเกรน หากไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ และควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้ง
 • ควบคุมความเครียด ควรรเรียนรู้วิธีผ่อนคลายความเครียด โดยเฉพาะความเครียดจากการทำงาน เช่น จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ แบ่งสิ่งที่ต้องทำออกเป็นส่วนแล้วกระจายงานให้แก่คนที่เหมาะสม หรือทำกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดและอาการปวดหัวได้ เช่น การดูหนังฟังเพลงที่ผ่อนคลาย การสูดหายใจเข้าลึก ๆ การนวด และการเล่นโยคะ
 • ออกกำลังกาย การเดินและการออกกำลังกายแบบแอโรบิกชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ต้องใช้แรงมาก เช่น การว่ายน้ำ หรือการทำกิจกรรมเข้าจังหวะ จะช่วยให้อาการปวดหัวดีขึ้นได้
 • นวด การนวดบริเวณไหล่และคอจะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดอาการปวดเมื่อย และยังอาจช่วยบรรเทาอาการปวดหัวระหว่างตั้งครรภ์ได้
 • ประคบร้อนหรือประคบเย็น การประคบเย็นด้วยผ้าขนหนูและน้ำแข็งบริเวณหัวอาจช่วยบรรเทาอาการปวดหัวให้ทุเลาลงได้ หรือบางคนอาจใช้การประคบร้อนเพื่อช่วยบรรเทาอาการได้เช่นกัน
 • หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้ปวดหัว อาหารบางชนิด และการรับกลิ่นต่าง ๆ อาจทำให้รู้สึกปวดหัวได้ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของอาการปวดหัว

อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และทารกเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยอยากสอบถามแม่ ๆ ผู้มีประสบการณ์ ลองไปโพสต์คำถามใน แอปพลิเคชัน theAsianparent แล้วรอรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญหรือคุณพ่อคุณแม่มากประสบการณ์ท่านอื่น ๆ อีกกว่า 5 แสนคนสิคะ! โหลดเลย!


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คู่มือคุณแม่ตั้งครรภ์ เตรียมพร้อมรับเจ้าตัวน้อย คำแนะนำสำหรับคุณแม่มือใหม่!

300 ชื่อเท่ๆ 2020 เปลี่ยนชื่อทั้งลูกชาย ทั้งลูกสาว ให้เท่ที่สุดเลยแม่

ระวัง! แม่ท้องกินอาหารแปรรูปเยอะ เสี่ยงลูกเกิดมาเป็นออทิสติก

ตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์ ที่จะบอกว่าลูกในท้องแข็งแรงดีแค่ไหน

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner