ลูกพูดไม่ชัด ออกเสียงบางคำไม่ได้ ลิ้นแข็ง เกิดจากอะไร มีวิธีไหม?

ลูกพูดไม่ชัด ออกเสียงบางคำไม่ได้ ลิ้นแข็ง เกิดจากอะไร มีวิธีไหม?

ลูกพูดไม่ชัด พูดไม่รู้เรื่อง ลูกผิดปกติไหม สาเหตุที่ลูกพูดไม่ชัดเกิดจากอะไร ลูกจะหายหรือเปล่า ลูกจะพูดชัดเมื่อไหร่ เรามีคำตอบมาฝากกันค่ะ

ลูกพูดไม่ชัด ปัญหาที่พ่อแม่ต้องแก้

ลูกพูดไม่ชัด มีปัญหาเรื่องการออกเสียง อาจเกิดจากความผิดปกติเกี่ยวกับการเปล่งเสียงพูดของลูกน้อย ทั้งเสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต์ หรืออาจเกิดจากความบกพร่องการทำงานของอวัยวะได้เช่นกัน พ่อแม่อาจต้องหาสาเหตุก่อนว่าการที่ลูกพูดไม่ชัดเกิดจากอะไร และแก้ไขตามสาเหตุนั้นๆ

ปกติแล้วเด็กจะสามารถออกเสียงสระได้ชัดเจนทุกเสียง และผันวรรณยุกต์ได้ทุกเสียง ตั้งแต่อายุก่อน 3-5 ปี ส่วนพยัญชนะ มีลำดับขั้นของการพัฒนา ดังนี้

 • อายุ 2.1 – 2.6 ปี จะสามารถออกเสียง ม น ห ย ค อ
 • อายุ 2.7 – 3 ปี จะสามารถเพิ่มเสียง ว บ ป ก
 • อายุ 3.1 – 3.6 ปี จะสามารถเพิ่มเสียง ท ต ล จ พ
 • อายุ 3.7 – 4 ปี จะสามารถเพิ่มเสียง ง ด
 • อายุ 4.1 – 4.6 ปี จะสามารถเพิ่มเสียง ฟ
 • อายุ 4.7 – 5 ปี จะสามารถเพิ่มเสียง ช
 • อายุ 5.1 – 5.6 ปี จะสามารถเพิ่มเสียง ส
 • อายุ 7 ปี ขึ้นไป จะสามารถเพิ่มเสียง ร

ซึ่งลำดับขั้นพัฒนาเหล่านี้ สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเด็กพูดไม่ชัดเป็นปกติหรือไม่ และควรได้รับการแก้ไขหรือเปล่าค่ะ

สาเหตุที่ลูกพูดไม่ชัด เกิดจากอะไร

1. โครงสร้างหรือการทำงานของอวัยวะเกี่ยวกับการพูด หรือการฟังผิดปกติ

 • มีความบกพร่องในการทำงานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อที่ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการพูด ได้แก่ ลิ้น เพดานอ่อนหรือลิ้นไก่ เป็นอัมพาตอ่อนแรง ทำให้ออกเสียงพยัญชนะ และสระผิดเพี้ยน
 • ปากแหว่าง เพดานโหว่
 • มีความผิดปกติในช่องปาก เช่น เส้นยึดใต้ลิ้นสั้นมาก เพดานโหว่
 • หูพิการ ทำให้ไม่ได้ยินเสียงพูด หรือได้ยินเสียงพูดไม่ชัด
 • ปัญญาอ่อน เด็กที่มีระดับสติปัญญาไม่ดี มักมีปัญหาการพูดไม่ชัด

2. เรียนรู้การพูดไม่ถูกต้อง

เนื่องจากเด็กที่มีปัญหาเรื่องการพูดส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะเกี่ยวกับการพูดเป็นปกติ แต่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น อยู่กับคนที่พูดไม่ค่อยชัด ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดไม่ได้กระตุ้นให้เด็กพูดให้ถูกต้องชัดเจนตั้งแต่แรก ลูกน้อยขาดโอกาสการเลียนแบบการพูดที่ดี สิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูจึงมีส่วนในการทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้การพูดไม่ชัดจนเป็นนิสัย

ลูกพูดไม่ชัด

ลูกพูดไม่ชัด

วิธีฝึกลูกพูดให้ชัด ทำอย่างไรดี

หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่แน่ใจแล้วว่าลูกเป็นเด็กพูดไม่ชัด ให้ลองเข้าไปปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเรื่องการฝึกพูด แต่ถ้าพ่อแม่อยากที่จะฝึกลูกพูดให้ชัดเอง สามารถช่วยให้ลูกพูดชัดขึ้นได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 1. ควรกระตุ้นให้ลูกพูดชัดๆ ด้วยการให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเด็กพูดให้ชัดเจนเป็นตัวอย่างแก่เด็ก
 2. เตือนเด็กเมื่อพูดไม่ชัด แต่ไม่ให้ดุว่า หรือเคี่ยวเข็ญเด็กให้พูดให้ชัด
 3. ไม่พูดล้อเลียนการพูดไม่ชัดของเด็ก
 4. ชวนลูกดูรายการข่าว ที่มีผู้ประกาศใช้ภาษาถูกต้อง
 5. อย่าปล่อยให้เด็กดูทีวีนานๆ เพียงลําพัง เพราะนอกจาก ลูกจะขาดการโต้ตอบสื่อสาร ไม่ได้ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาแล้ว ยังใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง พูดไม่ชัดอีกด้วยค่ะ

โดยส่วนมากแล้ว เด็กที่พูดไม่ชัดในช่วงอายุ 3-4 ปี จะมีพัฒนาการจากการกระตุ้นเองที่บ้าน แต่ถ้าลูกของคุณมีอายุเกินกว่าช่วงนี้แล้ว ควรแก้ไขการพูดจากนักแก้ไขการพูดจะดีกว่าค่ะ โดยสถานที่ที่มีผู้เชี่ยวชาญที่ให้ปรึกษาด้านการพูดของเด็ก สามารถดูได้ตามด้านล่างนี้

ลูกมีปัญหาเรื่องการพูด รักษาได้ที่ไหน
 • กรุงเทพ
  • งานอรรถบำบัด สถาบันราชานุกูล โทร 0-2245-4601-5  ต่อ 4505
  • คลินิกฝึกพูด รามาธิบดี ถนนพระรามหก โทร 0-2201-0254
  • สถาบันประสาทวิทยา
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินิ
  • โรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพ
 • จังหวัดพิษณุโลก
  • รพ. กรุงเทพ พิษณุโลก
  • รพ. พิษณุเวช
  • รพ. พุทธชินราช
 • จังหวัดนครปฐม
  • รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
  • ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จังหวัดสมุทรสาคร
  • รพ. บ้านแพ้ง
  • รพ. สมุทรสาคร
 • จังหวัดสมุทรปราการ
  • รพ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
  • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาส
  • คลินิกฝึกพูด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 • จังหวัดนนทบุรี
  • รพ.นนทเวช
  • รพ. พระนั่งเกล้า
  • สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 • จังหวัดสระบุรี
  • รพ. สระบุรี
 • จังหวัดปทุมธานี
  • รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • จังหวัดเชียงราย
  • รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
 • จังหวัดเชียงใหม่
  • รพ. มหานครเชียงใหม่
  • คณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รพ. นครพิงค์
  • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • จังหวัดขอนแก่น
  • รพ. ศรีนครินทร์ คณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รพ. ศูนย์ขอนแก่น
  • รพ. ขอนแก่นราม
 • จังหวัดร้อยเอ็ด
  • รพ. ร้อยเอ็ด
 • จังหวัดนครราชสีมา
  • รพ. เซนต์เมรี่
  • รพ. มหาราชนครราชสีมา
 • จังหวัดอุบลราชธานี
  • รพ. สรรพสิทธิ์ประสงค์
 • จังหวัดบุรีรัมย์
  • รพ. บุรีรัมย์
 • จังหวัดภูเก็ต
  • รพ. วชิระภูเก็ต
 • จังหวัดตรัง
  • รพ. ตรัง
 • จังหวัดยะลา
  • รพ. ยะลา
 • จังหวัดสงขลา
  • รพ. สงขลานครินทร์
  • รพ. หาดใหญ่
 • จังหวัดชลบุรี
  • รพ. ชลบุรี
  • รพ. พญาไท ศรีราชา
  • รพ. วิทยาลัยบูรพา
  • รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  • กรมแพทย์ทหารเรือ
  • รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 • จังหวัดกาญจนบุรี
  • รพ. พหลพลพยุหเสนา
 • จังหวัดราชบุรี
  • รพ. ราชบุรี

ที่มา: สถาบันราชานุกูล, คลินิกฝึกพูด รามาธิบดี

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

จะรู้ได้ยังไงว่าโรงเรียนนี้ดี? คำแนะนำช่วยเลือกโรงเรียนให้ลูก

16 กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็ก เกมสำหรับเด็กที่พ่อทำเองได้ ไม่ต้องเสียเงิน

ลูกสมาธิสั้น หรือแค่ซนเป็นปกติ พ่อแม่จะรู้ได้อย่างไร เด็กสมาธิสั้นมีอาการแบบไหน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner