ลูกพูดไม่ชัด ออกเสียงบางคำไม่ได้ ลิ้นแข็ง เกิดจากอะไร มีวิธีไหม?

ลูกพูดไม่ชัด ออกเสียงบางคำไม่ได้ ลิ้นแข็ง เกิดจากอะไร มีวิธีไหม?

ลูกพูดไม่ชัด พูดไม่รู้เรื่อง ลูกผิดปกติไหม สาเหตุที่ลูกพูดไม่ชัดเกิดจากอะไร ลูกจะหายหรือเปล่า ลูกจะพูดชัดเมื่อไหร่ เรามีคำตอบมาฝากกันค่ะ

ลูกพูดไม่ชัด ปัญหาที่พ่อแม่ต้องแก้

ลูกพูดไม่ชัด มีปัญหาเรื่องการออกเสียง อาจเกิดจากความผิดปกติเกี่ยวกับการเปล่งเสียงพูดของลูกน้อย ทั้งเสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต์ หรืออาจเกิดจากความบกพร่องการทำงานของอวัยวะได้เช่นกัน พ่อแม่อาจต้องหาสาเหตุก่อนว่าการที่ลูกพูดไม่ชัดเกิดจากอะไร และแก้ไขตามสาเหตุนั้นๆ

ปกติแล้วเด็กจะสามารถออกเสียงสระได้ชัดเจนทุกเสียง และผันวรรณยุกต์ได้ทุกเสียง ตั้งแต่อายุก่อน 3-5 ปี ส่วนพยัญชนะ มีลำดับขั้นของการพัฒนา ดังนี้

 • อายุ 2.1 – 2.6 ปี จะสามารถออกเสียง ม น ห ย ค อ
 • อายุ 2.7 – 3 ปี จะสามารถเพิ่มเสียง ว บ ป ก
 • อายุ 3.1 – 3.6 ปี จะสามารถเพิ่มเสียง ท ต ล จ พ
 • อายุ 3.7 – 4 ปี จะสามารถเพิ่มเสียง ง ด
 • อายุ 4.1 – 4.6 ปี จะสามารถเพิ่มเสียง ฟ
 • อายุ 4.7 – 5 ปี จะสามารถเพิ่มเสียง ช
 • อายุ 5.1 – 5.6 ปี จะสามารถเพิ่มเสียง ส
 • อายุ 7 ปี ขึ้นไป จะสามารถเพิ่มเสียง ร

ซึ่งลำดับขั้นพัฒนาเหล่านี้ สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเด็กพูดไม่ชัดเป็นปกติหรือไม่ และควรได้รับการแก้ไขหรือเปล่าค่ะ

สาเหตุที่ลูกพูดไม่ชัด เกิดจากอะไร

1. โครงสร้างหรือการทำงานของอวัยวะเกี่ยวกับการพูด หรือการฟังผิดปกติ

 • มีความบกพร่องในการทำงานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อที่ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการพูด ได้แก่ ลิ้น เพดานอ่อนหรือลิ้นไก่ เป็นอัมพาตอ่อนแรง ทำให้ออกเสียงพยัญชนะ และสระผิดเพี้ยน
 • ปากแหว่าง เพดานโหว่
 • มีความผิดปกติในช่องปาก เช่น เส้นยึดใต้ลิ้นสั้นมาก เพดานโหว่
 • หูพิการ ทำให้ไม่ได้ยินเสียงพูด หรือได้ยินเสียงพูดไม่ชัด
 • ปัญญาอ่อน เด็กที่มีระดับสติปัญญาไม่ดี มักมีปัญหาการพูดไม่ชัด

2. เรียนรู้การพูดไม่ถูกต้อง

เนื่องจากเด็กที่มีปัญหาเรื่องการพูดส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะเกี่ยวกับการพูดเป็นปกติ แต่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น อยู่กับคนที่พูดไม่ค่อยชัด ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดไม่ได้กระตุ้นให้เด็กพูดให้ถูกต้องชัดเจนตั้งแต่แรก ลูกน้อยขาดโอกาสการเลียนแบบการพูดที่ดี สิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูจึงมีส่วนในการทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้การพูดไม่ชัดจนเป็นนิสัย

ลูกพูดไม่ชัด

ลูกพูดไม่ชัด

วิธีฝึกลูกพูดให้ชัด ทำอย่างไรดี

หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่แน่ใจแล้วว่าลูกเป็นเด็กพูดไม่ชัด ให้ลองเข้าไปปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเรื่องการฝึกพูด แต่ถ้าพ่อแม่อยากที่จะฝึกลูกพูดให้ชัดเอง สามารถช่วยให้ลูกพูดชัดขึ้นได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 1. ควรกระตุ้นให้ลูกพูดชัดๆ ด้วยการให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเด็กพูดให้ชัดเจนเป็นตัวอย่างแก่เด็ก
 2. เตือนเด็กเมื่อพูดไม่ชัด แต่ไม่ให้ดุว่า หรือเคี่ยวเข็ญเด็กให้พูดให้ชัด
 3. ไม่พูดล้อเลียนการพูดไม่ชัดของเด็ก
 4. ชวนลูกดูรายการข่าว ที่มีผู้ประกาศใช้ภาษาถูกต้อง
 5. อย่าปล่อยให้เด็กดูทีวีนานๆ เพียงลําพัง เพราะนอกจาก ลูกจะขาดการโต้ตอบสื่อสาร ไม่ได้ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาแล้ว ยังใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง พูดไม่ชัดอีกด้วยค่ะ

โดยส่วนมากแล้ว เด็กที่พูดไม่ชัดในช่วงอายุ 3-4 ปี จะมีพัฒนาการจากการกระตุ้นเองที่บ้าน แต่ถ้าลูกของคุณมีอายุเกินกว่าช่วงนี้แล้ว ควรแก้ไขการพูดจากนักแก้ไขการพูดจะดีกว่าค่ะ โดยสถานที่ที่มีผู้เชี่ยวชาญที่ให้ปรึกษาด้านการพูดของเด็ก สามารถดูได้ตามด้านล่างนี้

ลูกมีปัญหาเรื่องการพูด รักษาได้ที่ไหน

 • กรุงเทพ
  • งานอรรถบำบัด สถาบันราชานุกูล โทร 0-2245-4601-5  ต่อ 4505
  • คลินิกฝึกพูด รามาธิบดี ถนนพระรามหก โทร 0-2201-0254
  • สถาบันประสาทวิทยา
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินิ
  • โรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพ
 • จังหวัดพิษณุโลก
  • รพ. กรุงเทพ พิษณุโลก
  • รพ. พิษณุเวช
  • รพ. พุทธชินราช
 • จังหวัดนครปฐม
  • รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
  • ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จังหวัดสมุทรสาคร
  • รพ. บ้านแพ้ง
  • รพ. สมุทรสาคร
 • จังหวัดสมุทรปราการ
  • รพ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
  • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาส
  • คลินิกฝึกพูด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 • จังหวัดนนทบุรี
  • รพ.นนทเวช
  • รพ. พระนั่งเกล้า
  • สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 • จังหวัดสระบุรี
  • รพ. สระบุรี
 • จังหวัดปทุมธานี
  • รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • จังหวัดเชียงราย
  • รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
 • จังหวัดเชียงใหม่
  • รพ. มหานครเชียงใหม่
  • คณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รพ. นครพิงค์
  • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • จังหวัดขอนแก่น
  • รพ. ศรีนครินทร์ คณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รพ. ศูนย์ขอนแก่น
  • รพ. ขอนแก่นราม
 • จังหวัดร้อยเอ็ด
  • รพ. ร้อยเอ็ด
 • จังหวัดนครราชสีมา
  • รพ. เซนต์เมรี่
  • รพ. มหาราชนครราชสีมา
 • จังหวัดอุบลราชธานี
  • รพ. สรรพสิทธิ์ประสงค์
 • จังหวัดบุรีรัมย์
  • รพ. บุรีรัมย์
 • จังหวัดภูเก็ต
  • รพ. วชิระภูเก็ต
 • จังหวัดตรัง
  • รพ. ตรัง
 • จังหวัดยะลา
  • รพ. ยะลา
 • จังหวัดสงขลา
  • รพ. สงขลานครินทร์
  • รพ. หาดใหญ่
 • จังหวัดชลบุรี
  • รพ. ชลบุรี
  • รพ. พญาไท ศรีราชา
  • รพ. วิทยาลัยบูรพา
  • รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  • กรมแพทย์ทหารเรือ
  • รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 • จังหวัดกาญจนบุรี
  • รพ. พหลพลพยุหเสนา
 • จังหวัดราชบุรี
  • รพ. ราชบุรี

ที่มา: สถาบันราชานุกูล, คลินิกฝึกพูด รามาธิบดี

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

จะรู้ได้ยังไงว่าโรงเรียนนี้ดี? คำแนะนำช่วยเลือกโรงเรียนให้ลูก

16 กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็ก เกมสำหรับเด็กที่พ่อทำเองได้ ไม่ต้องเสียเงิน

ลูกสมาธิสั้น หรือแค่ซนเป็นปกติ พ่อแม่จะรู้ได้อย่างไร เด็กสมาธิสั้นมีอาการแบบไหน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner