อายุกับการตั้งครรภ์ อายุมากขึ้นจะส่งผลต่อครรภ์อย่างไร

อายุกับการตั้งครรภ์ อายุมากขึ้นจะส่งผลต่อครรภ์อย่างไร

ผู้หญิงหลายคนฝันที่จะตั้งครรภ์และกลายเป็นคุณแม่ แต่ไม่แน่ใจว่าเมื่ออายุมากขึ้นจะส่งผลต่อการตั้งครรภ์หรือเปล่า ลองดูกราฟที่เราทำสิคะ แล้วคุณจะเข้าใจ

อายุกับการตั้งครรภ์ ยิ่งอายุมากขึ้น จะส่งผลกับลูกในท้องอย่างไร

อายุมาก, ตั้งครรภ์

กราฟแสดง อายุกับการตั้งครรภ์ ของคุณ

ที่มา: Management of the Infertile Woman by Helen A. Carcio and The Fertility Sourcebook by M. Sara Rosenthal

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียการตั้งครรภ์แต่ละช่วงอายุ

ตั้งครรภ์ช่วงอายุ 20 กว่า

ตั้งครรภ์ช่วงอายุ 30 กว่า

ตั้งครรภ์ช่วงอายุ 40 กว่า

มีลูกตอนอายุเท่าไหร่ถึงจะดี เราอาจจะตอบคำถามนี้ง่าย ๆ ว่า มีลูกเมื่อพร้อมนี่แหละดีสุด แต่หากพร้อมแล้วมีตอนอายุมากไปก็ไม่ดี แต่การศึกษาล่าสุดของ London School ได้วิเคราะห์ออกมาว่าช่วงวัยที่มีลูกกำลังดีคือ ผู้หญิงที่อายุ 30-39 ปี ซึ่งแนวโน้มว่าลูกจะฉลาดกว่าผู้หญิงที่มีลูกตอนอายุ 20 ปีได้

อายุกับการตั้งครรภ์ อายุมากขึ้นจะส่งผลต่อครรภ์อย่างไร

มีลูกตอนอายุเท่าไหร่ถึงจะดี วิจัยชี้ มีลูกช่วงนี้สิลูกจะฉลาด

ผลจากการวิจัยจาก London School of Economics ประเทศอังกฤษ และรายงานข่าวผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ลง Biodemography and Social Biology ได้ออกมาอย่างสอดคล้องกันว่า  อายุของแม่มีผลต่อพัฒนาการของลูกที่จะเกิดมา หลังวิเคราะห์ข้อมูลจากทารกจำนวน 18,000 คน พบว่า ทารกที่เกิดมาจากคุณแม่ทีมีอายุระหว่าง 30-39 ปีจะฉลาดกว่าและมีพัฒนาการที่ดีกว่า และเด็กที่เกิดจากแม่ที่มีอายุ 40 ปีนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคอ้วนได้ นักวิจัยกล่าวว่าปัจจัยตัวเลขนี้เกิดจากเศรษฐกิจและสังคม แม่ที่วางแผนมีลูกอยู่ในช่วงอายุ 30 ปี เป็นวัยที่ผู้หญิงมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษา รายได้ วุฒิภาวะ และมีสุขภาพที่ดีเหมาะสมแก่การตั้งครรภ์มากที่สุด เมื่อชีวิตที่มีสุขภาพดี ความเป็นอยู่ดี จึงช่วยให้ลูกที่เกิดมามีความฉลาด ร่างกายแข็งแรง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีลูกตอนอายุเท่าไหร่ถึงจะดี

ผลวิจัยชี้ หากมีลูกหลัง 33 คุณแม่อาจอายุยืนยาวขึ้น

งานวิจัยของ Thomas Perls ผู้อำนวยการสำนักวิจัย New England Centenarian Study (NECS) ประเทศสหรัฐฯ อ้างไว้ว่า หากผู้หญิงตั้งครรภ์หลังอายุ 33 ปี จะมีโอกาสอายุยืนยาวกว่าผู้หญิงซึ่งมีลูกคนสุดท้องก่อนอายุ 30 ปี ความต่างของช่วงอายุตรงนี้ มีโอกาสเป็นสองเท่าที่จะอายุยืนเกินกว่า 95 ปีได้เลยทีเดียว

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ย้ำว่า งานวิจัยนี้ไม่ได้มีเจตนารมณ์ให้ผู้หญิงชะลอเวลาในการมีบุตรออกไป หรือคิดจะมีลูกเมื่อตอนอายุมากขึ้น เพื่อหวังจะให้มีอายุยืนยาว ยิ่งในปัจจุบันคู่สามีภรรยาส่วนใหญ่มีลูกช้าลง เนื่องจากสถานภาพและการศึกษาที่สูงขึ้น มาเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกในการใช้ชีวิตด้วย

อย่างไรก็ตาม การมีลูกหลังอายุ 35 ปีนั้น ถือว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงที่จะส่งต่อความแข็งแรงของลูกน้อยในครรภ์ได้ คุณแม่ที่มีอายุเพิ่มขึ้น มีความเสี่ยงสูงกว่าปกติที่ลูกจะเกิดความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมจนนำไปสู่กลุ่มอาการดาวน์วินโดรมได้ เนื่องจากในช่วงอายุหลัง 35 ปีรังไข่มีแนวโน้มที่จะเสื่อมสภาพลงเรื่อย ๆ อัตราการตกไข่จะต่ำลง และขนาดของไข่จะใบเล็กลงด้วย ในระหว่างที่ไข่เปลี่ยนใบ ผู้หญิงก็จะประสบปัญหาฮอร์โมนแปรปรวน นอกจากนี้จำนวนไข่ก็จะลดน้อยลง ไข่แต่ละใบก็จะมีความแข็งแรงน้อยลงอีกด้วย อาจมีปัญหาการแท้งบุตร เสียชีวิตระหว่างคลอดหรือพิการ แม้ว่าวิทยาการทางการแพทย์ในปัจจุบันจะก้าวหน้าไปมากจนผู้หญิงอายุมากกว่า 35 ปีสามารถตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัยแล้ว แต่การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์เป็นสิ่งสำคัญนะคะ เพื่อความปลอดภัยทั้งแม่และลูกที่พร้อมจะเกิดมา

ควรท้องตอนอายุเท่าไหร่

อายุที่เหมาะสมกับการตั้งครรภ์ของแม่ไทย ควรท้องตอนอายุเท่าไหร่ เพื่อให้ตั้งครรภ์ปลอดภัยที่สุด ลูกในครรภ์สมบูรณ์มากที่สุด ลูกในท้องแข็งแรง คลอดออกมาร่างกายครบ 32

แม่ไทยควรท้องตอนอายุเท่าไหร่

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำสำหรับแม่ไทยควรท้องตอนอายุเท่าไหร่ว่า ช่วงอายุที่เหมาะสมในการตั้งครรภ์ที่เอื้อต่อการมีครรภ์ที่สมบูรณ์คือช่วงอายุ 20-35 ปี ถ้าให้เหมาะสมที่สุดคือ 25-30 ปี

ตรวจครรภ์

ช่วง 25-30 ปี เป็นช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดในการท้อง

ความเสี่ยงของแม่ท้องอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป

หากตั้งครรภ์ในช่วงอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป แม้จะมีความพร้อมในแง่ของวุฒิภาวะ หน้าที่การงาน แต่เรื่องโครงสร้างทางพันธุกรรม ความสมบูรณ์ของไข่ ความสมบูรณ์ของมดลูกและฮอร์โมนอยู่ในช่วงขาลง สรีระร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ท่ามกลางความเสี่ยงทั้งต่อตัวแม่และทารก

ควรท้องตอนอายุเท่าไหร่ อายุที่เหมาะสมกับการตั้งครรภ์ มีลูกตอนอายุเท่าไหร่ดี ให้ลูกแข็งแรง กรมอนามัยเผยช่วงอายุ สาวไทยที่เหมาะสมสำหรับการตั้งครรภ์ แม่ปลอดภัย

การตั้งท้องในวัยที่มากขึ้น ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพคุณแม่เองเช่นกัน

ควรท้องตอนอายุเท่าไหร่ อายุที่เหมาะสมกับการตั้งครรภ์ มีลูกตอนอายุเท่าไหร่ดี

ความเสี่ยงของมารดาเมื่อแม่ท้องอายุมาก

  • แม่ท้องอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป เสี่ยงภาวะตกเลือดหลังคลอด เนื่องจากมดลูกบีบตัวได้ไม่ดี
  • แม่ท้องอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง น้ำตาลสูง เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีสำหรับทารก และยังมีผลกระทบกับภาวะทางใจอย่างซึมเศร้าด้วย

ความเสี่ยงของทารกเมื่อแม่ท้องอายุมาก

  • ทารกในครรภ์อาจตัวเล็กเกินไป เพราะมดลูกและรกคุณภาพไม่ดี
  • ทารกในครรภ์เสี่ยงเกิดมามีความผิดปกติทางโครโมโซม เช่น ดาวน์ซินโดรมที่พบมาก สำหรับคนท้องอายุ 35 ปีขึ้นไป เสี่ยงให้กำเนิดทารกดาวน์ซินโดรมมากกว่า แม่ท้องวัยอื่นถึง 2-4 เท่า อัตราการเกิด 1 ต่อ 800 คน
  • ทารกในครรภ์เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด ซึ่งเด็กคลอดก่อนกำหนด จะมีอวัยวะไม่สมบูรณ์เพียงพอ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเด็ก

ได้คำตอบกันไปแล้วว่าแม่ไทยควรท้องตอนอายุเท่าไหร่ หากคุณแม่กำลังตั้งครรภ์ต้องดูแลตัวเองให้ดี เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคนท้อง ส่วนคนที่วางแผนการตั้งครรภ์ ควรรีบปรึกษาแพทย์ พร้อมทั้งฝากครรภ์เสียแต่เนิ่น ๆ หากรู้ตัวว่าท้อง

เลือดจางระหว่างตั้งครรภ์

หากวางแผนการตั้งครรภ์ไว้แล้ว ควรเข้ารับการปรึกษากับคุณหมอด้วย

The Asianparent Thailand เพื่อลงทะเบียนรับการดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ช่วงไตรมาสแรกมาติดตามพัฒนาการของลูกอย่างใกล้ชิด ลูกโตขึ้นแค่ไหนกันนะ ไตรมาสที่ 2  มาฟังเสียงลูกน้อย นับว่าหนึ่งวันลูกดิ้นไหมนะ และลูกดิ้นวันละกี่ครั้งด้วยแอพพลิเคชั่น The Asianparent  นี่เป็นแค่ตัวอย่างกิจกรรมบนแอพพลิเคชั่นในส่วนแรก เพราะคุณแม่จะได้รับการดูแลทั้งอาหารการกินโดยการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญว่าควรทานอะไรบ้างในแต่ช่วงอายุครรภ์ ยาที่เป็นอันตรายชนิดไหนบ้างที่ไม่ควรทาน กิจกรรมใดบ้างที่ทำได้หรือทำไม่ได้ เคล็ดลับการตั้งชื่อลูกอย่างไรให้เป็นมงคลทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย รวมถึงเตรียมแผนการล่วงหน้าถึงอนาคต การเตรียมคลอด การดูแลตนเองหลังคลอด ที่ครอบคลุมทุกช่วงเวลาที่คุณแม่ต้องการ


souce หรือ บทความอ้างอิง :

acog.org

health.usnews.com

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

6 ข้อเท็จจริงตั้งครรภ์ในวัย 40

รวมข้อสงสัย ผู้หญิงวัยทองท้องได้ไหม

มีลูกตอนอายุเท่าไหร่ดี

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner