โรงเรียนทางเลือกคืออะไร สอนแบบไหน แล้วจะเหมาะกับลูกหรือเปล่า

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร สอนแบบไหน แล้วจะเหมาะกับลูกหรือเปล่า

ใกล้ถึงวัยที่ลูกจะเริ่มเข้าโรงเรียน อีกหนึ่งเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเริ่มศึกษาคงหนีไม่พ้นการหาสถานที่ศึกษาให้กับลูกรัก เพราะว่า “การศึกษา” เป็นสิ่งสำคัญในการปูพื้นฐานให้กับการในอนาคตของลูก หลายคนเริ่มคุ้นหูกับคำว่า “โรงเรียนทางเลือก” มาลองทำความรู้จักและเข้าใจความหมายของโรงเรียนทางเลือกกันดู

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร

โรงเรียนทางเลือก คือ โรงเรียนที่มีระบบการศึกษาแบบเปิดให้มีความยืดหยุ่น ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล โดยสอนตามแนวทางที่ไม่ใช่การเขียนอ่านหรือท่องจำ แต่เน้นการพัฒนาทางทักษะต่าง ๆ จากความสามารถเฉพาะตัวของเด็ก นำมาซึ่งการสอนแบบเฉพาะกลุ่ม ให้เด็กมีความกล้าคิด มีความเป็นตัวของตัวเอง มีการปรับแนวการเรียนการสอนให้เด็กเรียนรู้นอกห้องเรียน และให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ทราบกันไปแล้วว่า โรงเรียนทางเลือกคืออะไร ต่อไปเราไปดูกันว่าแนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือกเป็นอย่างไร

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร

โรงเรียนทางเลือก คืออะไร

แนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือก เป็นอย่างไร

แนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือก อาทิ

 • แนวการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori) เช่น โรงเรียนมอนเตสซอรี่นานาชาติ จ.เชียงราย, โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร จ.กรุงเทพฯ
 • แนวการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เช่น โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์
 • แนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) เช่น โรงเรียนวรรณสว่างจิต, โรงเรียนปัญโญทัย
 • แนวการสอนแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence) เช่น โรงเรียนวนิษา จ.ปทุมธานี
 • แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist Education) เช่น โรงเรียนอมาตยกุล
 • แนวการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) เช่น โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์
 • แนวคิดการสอนแบบ ไฮสโคป (High Scope) เช่น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • การสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language Approach) เช่น โรงเรียนทอรัก จ.สมุทรปราการ

ดูรายละเอียดแนวการสอนโรงเรียนทางเลือก ที่นี่

ที่มา : ED-TECH

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร

รูปแบบโรงเรียนทางเลือก

ทั้งนี้โรงเรียนทางเลือกยังคงตั้งอยู่บนหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และต้องจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการกำหนดรูปแบบโรงเรียนทางเลือกไว้ 5 รูปแบบ คือ

 1. โรงเรียนในกำกับของรัฐที่เน้นความเป็นอิสระคล่องตัว มีระเบียบกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติเป็นการเฉพาะ และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 2. โรงเรียนวิถีพุทธ ที่นำหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาผู้เรียน
 3. โรงเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ใช้หลักการให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้รับการวัดแววว่ามีความสามารถพิเศษด้านใดบ้าง จากการสังเกตของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู
 4. โรงเรียนสองภาษา เป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียน
 5. โรงเรียนต้นแบบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นโรงเรียนที่อาศัยสื่ออิเลคทรอนิกส์ โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดยผู้เรียนจะเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนจริง

เรียกได้ว่า แนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือก เป็นการเตรียมพร้อมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของลูก และยังส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าพ่อแม่จะตั้งใจให้ลูกเข้าโรงเรียนในรูปแบบใดก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือ การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนนั้น ๆ ให้ดีที่สุด คำนึงถึงการเดินทางของเด็ก ราคาค่าเทอมที่เหมาะสม ฯลฯ คุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมความพร้อมในการเลือกโรงเรียนให้กับลูกเนิ่น ๆ จึงจะดีที่สุดค่ะ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูกหลักสูตรไหนดี?

วิธีเลือกกระเป๋าเป้ให้ลูก เมื่อลูกต้องแบกกระเป๋าหนักมากไปโรงเรียน

วิธีกระตุ้นพัฒนาการของลูกน้อย แค่ 180 นาทีต่อวัน ใครๆ ก็ทำได้!

parenttown

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner