โรงเรียนทางเลือกคืออะไร สอนแบบไหน แล้วจะเหมาะกับลูกหรือเปล่า

lead image

ใกล้ถึงวัยที่ลูกจะเริ่มเข้าโรงเรียน อีกหนึ่งเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเริ่มศึกษาคงหนีไม่พ้นการหาสถานที่ศึกษาให้กับลูกรัก เพราะว่า “การศึกษา” เป็นสิ่งสำคัญในการปูพื้นฐานให้กับการในอนาคตของลูก หลายคนเริ่มคุ้นหูกับคำว่า “โรงเรียนทางเลือก” มาลองทำความรู้จักและเข้าใจความหมายของโรงเรียนทางเลือกกันดู

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร

โรงเรียนทางเลือก คือ โรงเรียนที่มีระบบการศึกษาแบบเปิดให้มีความยืดหยุ่น ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล โดยสอนตามแนวทางที่ไม่ใช่การเขียนอ่านหรือท่องจำ แต่เน้นการพัฒนาทางทักษะต่าง ๆ จากความสามารถเฉพาะตัวของเด็ก นำมาซึ่งการสอนแบบเฉพาะกลุ่ม ให้เด็กมีความกล้าคิด มีความเป็นตัวของตัวเอง มีการปรับแนวการเรียนการสอนให้เด็กเรียนรู้นอกห้องเรียน และให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ทราบกันไปแล้วว่า โรงเรียนทางเลือกคืออะไร ต่อไปเราไปดูกันว่าแนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือกเป็นอย่างไร

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร

โรงเรียนทางเลือก คืออะไร

แนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือก เป็นอย่างไร

แนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือก อาทิ

 • แนวการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori) เช่น โรงเรียนมอนเตสซอรี่นานาชาติ จ.เชียงราย, โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร จ.กรุงเทพฯ
 • แนวการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เช่น โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์
 • แนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) เช่น โรงเรียนวรรณสว่างจิต, โรงเรียนปัญโญทัย
 • แนวการสอนแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence) เช่น โรงเรียนวนิษา จ.ปทุมธานี
 • แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist Education) เช่น โรงเรียนอมาตยกุล
 • แนวการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) เช่น โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์
 • แนวคิดการสอนแบบ ไฮสโคป (High Scope) เช่น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • การสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language Approach) เช่น โรงเรียนทอรัก จ.สมุทรปราการ

ดูรายละเอียดแนวการสอนโรงเรียนทางเลือก ที่นี่

ที่มา : ED-TECH

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร

รูปแบบโรงเรียนทางเลือก

ทั้งนี้โรงเรียนทางเลือกยังคงตั้งอยู่บนหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และต้องจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการกำหนดรูปแบบโรงเรียนทางเลือกไว้ 5 รูปแบบ คือ

 1. โรงเรียนในกำกับของรัฐที่เน้นความเป็นอิสระคล่องตัว มีระเบียบกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติเป็นการเฉพาะ และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 2. โรงเรียนวิถีพุทธ ที่นำหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาผู้เรียน
 3. โรงเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ใช้หลักการให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้รับการวัดแววว่ามีความสามารถพิเศษด้านใดบ้าง จากการสังเกตของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู
 4. โรงเรียนสองภาษา เป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียน
 5. โรงเรียนต้นแบบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นโรงเรียนที่อาศัยสื่ออิเลคทรอนิกส์ โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดยผู้เรียนจะเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนจริง

เรียกได้ว่า แนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือก เป็นการเตรียมพร้อมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของลูก และยังส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าพ่อแม่จะตั้งใจให้ลูกเข้าโรงเรียนในรูปแบบใดก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือ การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนนั้น ๆ ให้ดีที่สุด คำนึงถึงการเดินทางของเด็ก ราคาค่าเทอมที่เหมาะสม ฯลฯ คุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมความพร้อมในการเลือกโรงเรียนให้กับลูกเนิ่น ๆ จึงจะดีที่สุดค่ะ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูกหลักสูตรไหนดี?

วิธีเลือกกระเป๋าเป้ให้ลูก เมื่อลูกต้องแบกกระเป๋าหนักมากไปโรงเรียน

วิธีกระตุ้นพัฒนาการของลูกน้อย แค่ 180 นาทีต่อวัน ใครๆ ก็ทำได้!

parenttown

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R