สิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรปฏิบัติต่อลูก พฤติกรรมที่ไม่ควรทำกับลูก อย่างเด็ดขาด!

lead image

อย่าทำอย่างนี้กับลูก พฤติกรรมที่ไม่ควรทำกับลูกอย่างเด็ดขาด และสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรปฏิบัติต่อลูก

สิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรปฏิบัติต่อลูก

พ่อแม่ต้องรู้ สิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรปฏิบัติต่อลูก พฤติกรรมที่ไม่ควรทำกับลูก 14 ข้อ ห้ามเด็ดขาด! พร้อม 7 วิธีเลี้ยงลูก ให้ทารกเติบใหญ่อย่างฉลาด สดใส เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ปี 2559 มีทารกเกิดจากแม่วัยใสเกือบแสนคน

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจว่า ข้อมูลกรมอนามัยล่าสุดในปี 2559 รายงานมีวัยรุ่นอายุ 10-19 ปีคลอดลูก 94,584 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ของหญิงคลอดทั้งหมดที่มี 666,207 คน เฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมงจะมีเด็กเกิดจากแม่วัยใส 11 คน

ความเสี่ยงจากแม่วัยรุ่น

ผลการศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศยืนยันตรงกันว่าลูกที่เกิดจากแม่วัยรุ่นจะมีความเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพ พัฒนาการ จิตใจ และสังคม เนื่องจากความไม่พร้อมของแม่

กรมสุขภาพจิตจึงได้ให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต พัฒนาคู่มือการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพที่สุดเหมือนเด็กทุกคน ขณะนี้ได้แจกจ่ายให้บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางต้นแบบช่วยเหลือแม่วัยรุ่นตั้งแต่ตั้งครรภ์จนกระทั่งหลังคลอดดูแลลูกที่อยู่ในวัย 0-5 ขวบ ช่วยให้แม่วัยรุ่นเลี้ยงลูกได้ดีขึ้น เด็กได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน มีศักยภาพความสามารถไม่ต่างจากเด็กทั่วไป

วัยทองของการพัฒนาการ

เด็กอายุ 0-5 ขวบ เป็นวัยทองของการพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญา เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกฝังการควบคุมอารมณ์ การเลี้ยงดูเด็กวัยนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก หากเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ เด็กจะเติบโตได้ดี

เซลล์สมองของเด็กที่มีประมาณ 100 พันล้านเซลล์ จะเติบโตทั้งขนาดและจำนวนเท่ากับเซลล์สมองผู้ใหญ่ถึงร้อยละ 90 เซลล์ประสาทจะพัฒนาสานต่อกันได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อเด็กอายุ 3 ขวบจะมีจุดสานต่อของเซลล์ประสาทมากกว่าช่วงแรกเกิดถึง 20 เท่าตัว ซึ่งสูงที่สุดในชีวิตและส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก

 

สิ่งที่ควรทำกับลูก

นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต แนะนำว่า สิ่งที่แม่วัยรุ่นและครอบครัวควรทำเพื่อให้ลูกเจริญเติบโตตามวัย มี 7 ประการ

1.ดูแลความปลอดภัยของลูก 2.อารมณ์ดีเมื่ออยู่กับลูก หากเหนื่อยหรือเครียดควรพักผ่อน หรือทำอารมณ์ให้สงบก่อน 3.ให้ลูกทำสิ่งที่ทำเองได้ตามวัย เช่นจับขวดนม แต่งตัว กินข้าวอาบน้ำ ฝึกให้ลูกทำสม่ำเสมอ จะทำให้ลูกมีวินัย ภาคภูมิใจในตัวเองและแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ 4. ดูแลสุขภาพลูก พาลูกไปพบหมอตามนัด 5.ฝึกให้ลูกเคารพสิทธิผู้อื่น เช่น ขออนุญาตเมื่อหยิบของผู้อื่น ไม่ทำร้ายหรือแย่งของผู้อื่น 6.พูดคุยกับลูก สอนวิธีการที่ถูกต้องเมื่อลูกทำผิด และ7.วางแผนอนาคตเพื่อลูกและใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด

 

พฤติกรรมที่ไม่ควรทำกับลูก

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2018/03/สิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรปฏิบัติต่อลูกf.jpg สิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรปฏิบัติต่อลูก พฤติกรรมที่ไม่ควรทำกับลูก อย่างเด็ดขาด!

ที่มาภาพ : http://www.rayur.com/

 

สิ่งที่แม่วัยรุ่นและครอบครัวไม่ควรทำกับลูกเป็นอย่างยิ่งมี 14 ประการ

 1. ไม่ควรจับลูกเล็กเขย่าโยน เนื่องจากอาจทำให้สมองเด็กกระทบกระเทือนง่าย เพราะเส้นเลือดในสมองยังไม่แข็งแรง อาจแตก เสี่ยงเสียชีวิต หรือเกิดอาการชักหรือตาบอดได้
 2. ละเว้นการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใช้ยาเสพติด
 3. ไม่ควรทำให้ลูกเสี่ยงอันตราย เช่นอุ้มลูกขณะถือของร้อน ปล่อยลูกให้อยู่คนเดียว
 4. ไม่ควรทะเลาะเบาะแว้งกันให้ลูกเห็น
 5. ไม่ควรใช้ความรุนแรงกับลูก
 6. ไม่ควรทำแทนลูกทุกอย่าง
 7. ไม่สนใจความเป็นอยู่ของลูก หงุดหงิดด่าว่าเมื่อลูกป่วย
 8. ไม่ควรให้ลูกกิน-นอนหลับไม่เป็นเวลา
 9. ไม่ควรพาลูกไปทุกที่เช่นเมื่อไปดื่มสุรากับเพื่อนฝูง
 10. ไม่ควรเลี้ยงลูกหน้าจอทีวี ปล่อยลูกเล่นมือถือแทปเล็ตทั้งวัน
 11. ไม่ควรสนับสนุนให้ลูกเอาเปรียบคนอื่น หรือโกหก ใช้คำพูดหรือท่าทางก้าวร้าว
 12. ไม่มีแผนการให้ลูก เลี้ยงลูกแบบคนพิเศษ ซื้อของฟุ่มเฟือยให้ลูกใช้
 13. ไม่ควรใช้เงินทดแทนความรู้สึกผิดที่ไม่มีเวลาให้กับลูก
 14. ไม่ใช้อารมณ์ความรุนแรงเลี้ยงลูก เนื่องจากเด็กสามารถซึมซับเกิดเคยชินกับพฤติกรรมของพ่อแม่ ใช้นิสัยพฤติกรรมก้าวร้าวกับคนอื่นเมื่อโตขึ้นและใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา

 

วิธีเลี้ยงลูกให้ได้ดี

ปัจจัยที่ทำให้แม่วัยรุ่นและครอบครัวสามารถเลี้ยงลูกได้ดีมี 5 ปัจจัย ได้แก่

 • การยอมรับเด็กที่เกิดมาและมีความรู้สึกอยากเลี้ยงดู อดทนทุ่มเทใจและได้รับแรงหนุนมาจากครอบครัวเดิม
 • แม่วัยรุ่นและครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยกันเลี้ยงลูก ทำให้ลูกรู้สึกอบอุ่นใจและมีความมั่นคงจิตใจ
 • ได้รับการสนับสนุนดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจจากเครือข่ายในชุมชน
 • ตั้งเป้าหมายให้ลูกเติบโตเป็นคนดี เลี้ยงลูกด้วยความรู้ ฝึกวินัยให้ลูก
 • แม่วัยรุ่นและสามีพยายามปรับตัวเป็นตัวอย่างที่ดี ปรับการใช้ชีวิตจากเพื่อนมาอยู่กับลูกและครอบครัว

 

ที่มา : http://www.springnews.co.th/

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สอนลูกให้มีวินัย ฉลาดสมวัยต้องเลี้ยงลูกแบบ EF

พ่อสูบบุหรี่ ผลต่อลูก รุนแรงกว่าที่คิด ทารกอยู่ใกล้บุหรี่ อันตราย!

ทำไมเด็กทารกถึงตื่นบ่อย ตื่นมาก็ต้องอุ้ม วางก็ไม่ได้ ร้องไห้ตลอด

พ่อแม่รู้ไว้! วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาดสมวัย ไม่เป็นตัวถ่วงพัฒนาการของลูกน้อย

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!