ลูกเข้าโรงเรียน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ไม่มีเอกสารพ่อ หรือแม่ ควรทำอย่างไรดี

ลูกเข้าโรงเรียน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ไม่มีเอกสารพ่อ หรือแม่ ควรทำอย่างไรดี

ลูกเข้าโรงเรียน จำเป็นต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ถ้าไม่มีเอกสารของพ่อ หรือไม่มีเอกสารของแม่ จะเป็นอะไรไหม ควรทำอย่างไร มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

ลูกเข้าโรงเรียน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ลูกเข้าโรงเรียน จำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรในการสมัครอะไรบ้าง ถ้าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว ไม่มีเอกสารของพ่อ ไม่มีเอกสารของทางแม่ ต้องทำอย่างไร จำเป็นต้องมีเอกสารของพ่อแม่ให้ครบไหม สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังสงสัยถึงวิธีการสมัครเรียนของลูกทั้งระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา ควรทำอย่างไร เรามีคำตอบค่ะ

เอกสารสมัครเรียนชั้นอนุบาล

 1. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิดของนักเรียน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว
 4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา ผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 5. หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม (สำหรับ อ.2 และ อ.3)

เอกสารสมัครเรียนชั้นประถม

 1. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิดของนักเรียน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว
 4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา ผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 1 ฉบับ
 6. สมุดรายงาน ปพ.1 ปพ.6 และ ปพ.8
 7. ทะเบียนนักเรียน (ถ้ามี)
ฝึกลูกเข้าเรียนอนุบาล

ลูกเข้าโรงเรียน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ถ้าไม่มีใบสูติบัตร หรือสำเนาสูติบัตร ควรทำอย่างไร

 1. ในกรณีไม่มีสูติบัตร หรือสำเนาสูติบัตร ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 2. สำหรับบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทย ในกรณีที่ไม่มีสำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ให้ใช้หลักฐานทางราชการ เช่น หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองการเกิด ทะเบียนบ้านของบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ทร.13) หรือทะเบียนประวัติบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ที่หน่วยราชการสำรวจหรือจัดทำขึ้น
 3. ในกรณีที่ไม่มีสำเนาสูติบัตร และหลักฐานตามข้อ 1 ข้อ และ ข้อสอง 2 ให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเด็ก จัดทำบันทึกแจ้งทะเบียนประวัติเด็กใช้เป็นหลักฐาน

ถ้าไม่มีเอกสารพ่อ หรือเอกสารแม่ ควรทำอย่างไร

กรณีที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อหรือแม่ ไม่ว่าจะเหตุผลด้านของการหย่าร้าง เสียชีวิต หรืออยู่กับพ่อแม่บุญธรรม คุณพ่อหรือคุณแม่ สามารถยื่นเอกสารเฉพาะส่วนของผู้ที่ดูแลอุปการะเด็กได้ค่ะ หมายความว่า ให้ยื่นเฉพาะเอกสารพ่อหรือแม่ที่เป็นผู้ดูแลเด็กได้ค่ะ

ทั้งนี้ แนะนำว่าให้คุณพ่อ หรือคุณแม่ สอบถามเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการสมัครเรียนกับทางโรงเรียนอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารในการสมัครเรียนของลูกน้อยครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่ เนื่องจากว่าในโรงเรียนแต่ละแห่ง อาจมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันเล็กน้อยค่ะ

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพ, โรงเรียนดลวิทยา

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ทำบัตรประชาชนเด็ก 7 ขวบ ครั้งแรก ทำที่ไหน ทำอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ก่อนลูกเข้าอนุบาลต้องรู้อะไรบ้าง ความรู้เบื้องต้นสำหรับเด็กอนุบาลที่พ่อแม่ต้องรู้

เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล พ่อแม่ควรสอนลูกเรื่องอะไรบ้าง ทักษะอะไรที่ลูกควรมี!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner