ตารางน้ำหนักลูกน้อยในครรภ์ แต่ละสัปดาห์

lead image

คุณพ่อคุณแม่ต้องอยากทราบแน่ๆ ว่าลูกน้อยในครรภ์โตแค่ไหนแล้ว ก่อนจะไปอัลตร้าซาวน์แต่ละครั้ง คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ว่า ลูกน้อยควรจะมีขนาดและน้ำหนักเท่าไหร่ตามอายุครรภ์ เพื่อเวลาผลอัลตร้าซาวนด์ออกมาจะได้ปรึกษาคุณหมอหากลูกในครรภ์ไม่โตตามเกณฑ์ หรือมีน้ำหนักมากเกินไป