การเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัย เล่นกับลูก เสริมพัฒนาการ ปั้นความฉลาดได้ตั้งแต่แรกเกิด

การเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัย เล่นกับลูก เสริมพัฒนาการ ปั้นความฉลาดได้ตั้งแต่แรกเกิด

การเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัยที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ เพื่อเสริมพัฒนาการ ปั้นความฉลาด

การเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัย

การเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัย วิธีเล่นกับลูกแต่ละช่วงวัย การเล่นกับลูกที่เสริมพัฒนาการ เล่นกับลูกได้ตั้งแต่วัยทารก

 

เล่นกับหนูนะแม่! แค่เล่นกับลูกให้เหมาะกับช่วงวัย ปั้นความฉลาดได้ตั้งแต่แรกเกิด

เพจตามใจนักจิตวิทยา แนะนำการเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัย ว่า สำหรับเด็กการเล่นช่วยพัฒนาเขาในทุกๆ ด้านที่จำเป็นต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข (ผู้ใหญ่ที่มีความสุขส่วนใหญ่ มักจดจำได้ว่า ในวัยเด็กของพวกเขาได้เล่นอย่างมีความสุข) เพราะขณะที่เล่น เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิต เช่น การแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเข้าสังคม การค้นพบความชอบ และตัวตนของเขาบางส่วน

การเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัย เล่นกับลูก เสริมพัฒนาการ ปั้นความฉลาดได้ตั้งแต่แรกเกิด

 

ขั้นพัฒนาการ ‘การเล่น’ ของเด็กแต่ละวัย การเล่นของเด็กตั้งแต่แรกเกิด

ขั้นที่ 1 Unoccupied Play (เด็ก 0-3 เดือน)

เด็กวัยนี้จะเล่นผ่านเคลื่อนไหวร่างกายตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการขยับแขนขา หน้าตา และการสำรวจสภาพแวดล้อมรอบร่างกายตนเองเท่านั้น ดังนั้นหากสภาพแวดล้อมเป็นพื้นที่ปลอดภัย เมื่อเด็กทำอะไรไม่ได้ด้วยตนเอง พอเขาร้อง มีผู้ใหญ่ตอบสนองเขา เด็กจะค่อยๆ พัฒนา

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ส่งเสริมการเล่นของเด็กวัย 0-3 เดือน คือ การตอบสนองที่เพียงพอและเหมาะสมของผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กเป็นหลัก (Primary care giver-พ่อแม่และผู้ปกครอง) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับเด็ก เป็นพื้นที่ที่เด็กสามารถวางใจ เรียนรู้ และเล่นเพื่อเติบโตต่อไป

การเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัย3

การเล่นของเด็ก แต่ละช่วงวัย 3

 

ขั้นที่ 2 Solitary Play (เด็ก 0-2 ปี)

เด็กแรกเกิดจนถึงวัย 2 ปี การเล่นของเขายังต้องอาศัยผู้อื่นช่วยสร้างความสนุกให้กับเขา เขาจะใช้ร่างกายเพิ่มแสวงหาการตอบสนองจากคนรอบตัวเขา เช่น การเล่นจ๊ะเอ๋ เด็กจะเอาผ้าคลุมตัวเอง แล้วโผล่หน้าออกมา หากคนรอบตัวหรือผู้ใหญ่รอบตัวเขาเล่นด้วยโดยการส่งเสียง ทำหน้าทำตาตอบสนองการเล่นของเขา เด็กจะฝึกการเล่นที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น นอกจากนี้เด็กวัยนี้ต้องการการเล่นที่ใช้ร่างกายตอบสนองต่อร่างกาย เช่น การกอด การหอม การเป่าพุงให้เกิดเสียง และการเล่นอื่นๆ ที่ใช้ร่างกายในการเล่น และไม่ซับซ้อนจนเกินไป เป็นการเล่นเเบบ Cause and effect play คือ เล่นอะไรไปแล้ว ได้รับการตอบสนองทันที เช่น กดปุ่มแล้วได้ยินเสียง เทน้ำแล้วน้ำไหลลงไป กลิ้งบอลไปแล้วมีคนรับแล้วส่งกลับมาให้เขา เป็นต้น

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ส่งเสริมการเล่นของเด็กวัย 0-2 ปี คือ การที่ผู้ใหญ่ต้องเอาตัวเองลงมาเล่นกับลูกนั่นเอง

 

การเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัย เล่นกับลูก เสริมพัฒนาการ ปั้นความฉลาดแต่แรกเกิด การเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัย, วิธีเล่นกับลูกแต่ละช่วงวัย, การเล่นกับลูกที่เสริมพัฒนาการ, เล่นกับลูกได้ตั้งแต่วัยทารก, เล่นกับทารก, เล่นกับเด็ก

การเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัย

ขั้นที่ 3 Spectator/Onlooker Behaviour (2 ปี)

เด็กวัย 2 ปีจะเริ่มสังเกตว่า เด็กคนอื่นๆ เล่นอะไร เขาจะสนใจเลียนแบบการเล่นของเด็กวัยใกล้เคียงกับตนเองมากกว่าเลียนแบบการเล่นของเด็กที่วัยต่างกับเขามาก (อายุมากกว่าหรือเด็กกว่ามาก) เพราะเด็กวัยนี้เริ่มสนใจเด็กวัยเดียวกับตนเองมากขึ้น แต่ยังไม่รู้วิธีการเข้าไปเล่นกับเด็กคนอื่น เขาจึงใช้การเลียนแบบ แทนการแสดงออกถึงความสนใจในเด็กคนอื่น (สนใจสังคม)

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ส่งเสริมการเล่นของเด็กวัย 2 ปี คือ การที่ผู้ใหญ่เล่นไปเด็ก (เล่นให้เขาดู แต่ไม่ใช่การสั่งให้เขาเล่นตาม เราเล่นของเราไปเรื่อยๆ ถ้าเขาสังเกตเห็น และอยากเล่นแบบเรา เขาจะเลียนแบบการเล่นของเราเอง บางทีเขาจะเก็บข้อมูลไว้ แล้วไปเล่นแบบที่เราเล่นในครั้งต่อไปก็เป็นได้) หรือ ถ้าเขามีโอกาสไปเล่นกับเด็กวัยเดียวกับเขา ก็ลองปล่อยให้เขาได้เล่นในบริเวณเดียวกับเด็กคนอื่นๆ ดู และเราสังเกตดูแลความปลอดภัยอยู่ห่างๆ

การเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัย4

การเล่นของเด็ก แต่ละช่วงวัย4

ขั้นที่ 4 Parallel Play (2 ปีขึ้นไป)

เด็กวัย 2 ปีขึ้นไปยังไม่เล่นร่วมกับเพื่อนนัก พวกเขายังเล่นในสิ่งที่ตนเองสนใจเป็นหลัก แต่พวกเขาสามารถเล่นในบริเวณเดียวกับเด็กคนอื่นได้ เช่น เล่นทรายบ่อเดียวกัน แต่เล่นกับอุปกรณ์คนละอย่าง หรือ เล่นในห้องเดียวกัน แต่เล่นของเล่นของใครของมัน ดังนั้นการแบ่งปัน การผลัดกันเล่น การเล่นตามกติกา ยังไม่เกิดขึ้นในวัยนี้

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ส่งเสริมการเล่นของเด็กวัย 2 ปีขึ้นไป คือ การให้เขาได้เล่นในสิ่งที่เขาสนใจ และสิ่งที่ผู้ใหญ่สามารถช่วยปูพื้นฐานการเล่นในวัยนี้ได้ คือ การให้กติกาอย่างง่าย เช่น ไม่ทำให้ตัวเอง หรือ ผู้อื่นเจ็บตัว เล่นแล้วเก็บ ไม่ทำลายข้าวของ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม การเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดถึง 4 ปี

การเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัย2

การเล่นของเด็ก แต่ละช่วงวัย2

การเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัยสำคัญที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัว จะต้องมีส่วนร่วมในการเล่นกับลูก ยิ่งได้ใกล้ชิดเล่นกับทารกตั้งแต่แรกเกิด ก็ยิ่งทำให้ลูกฉลาด มีพัฒนาการสมวัย สำหรับของเล่นของลูก ไม่จำเป็นต้องแพง เพราะลูกจะมีพัฒนาการที่ดีได้ ต้องมีคนเล่นด้วย และพ่อแม่ก็คือของเล่นที่ดีที่สุด เหมาะสมกับพัฒนาการของลูกในทุกช่วงวัย

ที่มา : เพจตามใจนักจิตวิทยา

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ทำไมลูกถึงชอบกัด เดี๋ยวกัดแม่ กัดของเล่น เป็นเพราะอะไร โตไปลูกจะก้าวร้าวไหม

วิธีเลือกของเล่นให้ลูกแต่ละช่วงวัย ซื้อแบบไหนช่วยเสริมพัฒนาการลูกน้อยมากที่สุด

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารก ชั่งน้ำหนักทารก วัดความยาวทารก วัดเส้นรอบศีรษะลูก ลูกโตตามเกณฑ์ไหม

โรคในทารกแรกเกิด โรคที่พบบ่อย ทารก 0-1 ปี ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย การแก้ไขเบื้องต้น

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner