วิจัยเผย แม่ท้องสูบบุหรี่มีผลเสียต่อลูกน้อยในครรภ์ ควันบุหรี่มีผลต่อทารกในครรภ์ 

วิจัยเผย แม่ท้องสูบบุหรี่มีผลเสียต่อลูกน้อยในครรภ์ ควันบุหรี่มีผลต่อทารกในครรภ์ 

ภัยเงียบที่เราควรกังวลก็คือควันบุหรี่ที่อาจไปทำร้ายลูกน้อยในครรภ์ วิจัยเผย แม่ท้องสูบบุหรี่มีผลเสียต่อลูกน้อยในครรภ์ ควันบุหรี่มีผลต่อทารกในครรภ์ 

วิจัยเผย แม่ท้องสูบบุหรี่มีผลเสียต่อลูกน้อยในครรภ์ ควันบุหรี่มีผลต่อทารกในครรภ์ 

 

แม่ท้องที่สูบบุหรี่ ต้องระวัง เพราะบุหรี่มีผลอันตรายมากกว่าที่คาดคิด โดยภัยเงียบที่เราควรกังวลก็คือควันบุหรี่ที่อาจไปทำร้ายลูกน้อยในครรภ์ วิจัยเผย แม่ท้องสูบบุหรี่มีผลเสียต่อลูกน้อยในครรภ์ ควันบุหรี่มีผลต่อทารกในครรภ์ 

วิ จัยเผย แม่ท้อง สูบบุหรี่มีผลเสียต่อลูกน้อยในครรภ์ ควันบุหรี่มี ผลต่อ ทารกในครรภ์ 

วิ จัยเผย แม่ท้อง สูบบุหรี่มีผลเสียต่อลูกน้อยในครรภ์ ควันบุหรี่มี ผลต่อ ทารกในครรภ์

นักวิจัย เผยว่าบุหรี่สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของลูกน้อยในครรภ์ได้ โดยพวกเขาเผยว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากนิโคติน ที่ไปกระทบต่อรูปแบบการหลับนอนและการหายใจของลูกน้อยในครรภ์ รวมถึงการสูบบุหรี่ยังไปจำกัดการไหลเวียนของเลือดที่นำออกซิเจนที่ล่อเลี้ยงสารอาหารระหว่างแม่และลูกได้อีกด้วย

การสูบบุหรี่ สามารถทำร้ายเด็กในครรภ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยนักวิจัยได้เผยว่า ทารกประมาณ 3,600 คนในสหรัฐตายอย่างกะทันหันทุกปีโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน โดยอาการเหล่านี้คือ SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) หรืออาการหลับไม่ตื่นในเด็กทารก เมืองไทยเรียกว่าโรคไหลตายในทารก

วิ จัยเผย แม่ท้อง สูบบุหรี่มีผลเสียต่อลูกน้อยในครรภ์ ควันบุหรี่มี ผลต่อ ทารก ในครรภ์ 

วิ จัยเผย แม่ท้อง สูบบุหรี่มีผลเสียต่อลูกน้อยในครรภ์ ควันบุหรี่มี ผลต่อ ทารก ในครรภ์

ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิด SIDS คืออะไร สิ่งที่เรารู้คือเด็กจะหยุดหายใจและไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองตื่นตัวจนกลับมาหายใจได้อีกครั้ง SIDS มักเกิดขึ้นในเด็กอายุระหว่าง 2-4 เดือน แต่ก็มีบางกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุมากกว่าหนึ่งขวบ 3 ใน 5 เกิดขึ้นกับเด็กผู้ชาย และเด็กที่เสี่ยงกับการเสียชีวิตจาก SIDS คือ เด็กที่คลอดก่อนกำหนด มีน้ำหนักตัวน้อย หรือมีคนใกล้ชิดสูบบุหรี่

วิ จัยเผย แม่ท้อง สูบบุหรี่มีผลเสียต่อลูกน้อยในครรภ์ ควันบุหรี่มี ผลต่อ ทา รก ในครรภ์ 

วิ จัยเผย แม่ท้อง สูบบุหรี่มีผลเสียต่อลูกน้อยในครรภ์ ควันบุหรี่มี ผลต่อ ทา รก ในครรภ์

โดยการศึกษาจากนักกุมารเวชศาสตร์ เผยว่า หากแม่ไม่สูบบุหรี่ จะสามารถป้องกัน SIDS ได้ 

การวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือระหว่าง Microsoft และ สถาบันวิจัยเด็กของ Seattle โดยนักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่สำคัญระดับชาติจากศูนย์ควบคุมและป้องโรค โดยวิเคราะห์จากสถิติของเด็กที่เสียชีวิตจาก SIDS ในระหว่างปี 2007 ถึง 2011

วิ จัยเผย แม่ท้อง สูบบุหรี่มีผลเสียต่อลูกน้อยในครรภ์ ควันบุหรี่มี ผลต่อ ทา รก ใน ครรภ์ 

วิ จัยเผย แม่ท้อง สูบบุหรี่มีผลเสียต่อลูกน้อยในครรภ์ ควันบุหรี่มี ผลต่อ ทา รก ใน ครรภ์

โดยทีม Microsoft ได้ทำการคำนวณ เด็กที่เสียชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่สูบบุหรี่ของแม่ระหว่างตั้งครรภ์ และ ตัวแปรอื่นๆ ทำให้พบว่า การตายของเด็กทารกเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน

และพบว่าการสูบบุหรี่ในระหว่างการตั้งครรภ์ แม้แต่บุหรี่มวนเดียว สามารถสร้างความเสี่ยงเพิ่มเป็นสองเท่า!! ที่ลูกจะเกิดมาและเสียชีวิตเพราะ SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) หรืออาการหลับไม่ตื่นในเด็กทารก เมืองไทยเรียกว่าโรคไหลตายในทารก

Tatiana Anderson หนึ่งในนักวิจัย เผยว่า การสูบบุหรี่แต่ละครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงไปเรื่อยๆ ดังนั้น การสูบบุหรี่หนึ่งซองต่อวันจะเพิ่มความเสี่ยงให้คุณแม่สามเท่า ในทุกไตรมาสของการตั้งครรภ์!

 

บุหรี่ อันตรายอย่างไรกับทารกในครรภ์?

วิ จัยเผย แม่ท้อง สูบบุหรี่มีผลเสียต่อลูกน้อยในครรภ์ ควันบุหรี่มี ผลต่อ ทา รก ในครรภ์ 

วิ จัยเผย แม่ท้อง สูบบุหรี่มีผลเสียต่อลูกน้อยในครรภ์ ควันบุหรี่มี ผลต่อ ทา รก ในครรภ์

จากสถิติของคุณแม่ที่สูบบุหรี่ขณะตั้งท้องในประเทศอังกฤษ ประเทศอเมริกา และประเทศออสเตรเลียนั้น พบว่า บุหรี่ส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยงต่าง ๆ มากมายกับคุณแม่ ยกตัวอย่างเช่น

 • การตั้งครรภ์นอกมดลูก
 • มีเลือดออกทางช่องคลอด
 • ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนถึงกำหนดคลอด
 • คลอดก่อนกำหนด
 • รกลอกตัวก่อนกำหนด
 • รกเกาะต่ำ
 • การแท้งลูก
 • การตายของทารกในครรภ์

การสูบบุหรี่ในขณะตั้งท้องนั้น ส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์ รวมถึงทารกแรกเกิดได้อย่างไร?

 • ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจน ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายได้น้อย หรือไม่ได้เลย
 • น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
 • มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์ นั่นคือ ปากแหว่งเพดานโหว่
 • ส่งผลเสียต่อการทำงานของปอดและสมอง

บุหรี่ อันตรายสำหรับคนท้องอะไรบ้าง

1.โรคหอบหืด

เนื่องจากควันบุหรี่ มีผลต่อระบบทางเดินหายใจของผู้สูดควันเข้าไปโดยตรง จึงอาจทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ และเสี่ยงต่อโรคหอบหืดได้ นอกจากนี้ ในคนที่เป็นโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้อยู่แล้ว ก็อาจมีอาการกำเริบจากการสูดควันบุหรี่ได้ง่ายเช่นกัน

2.เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอด 2 เท่า

ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่กลับเสี่ยงต่อมะเร็งปอดมากกว่าถึง 2 เท่า เนื่องจากผู้สูบจะได้รับควันบุหรี่เพียงส่วนหนึ่งของควันที่พ่นออกมาเท่านั้น แต่ผู้ที่อยู่รอบข้างกลับได้รับควันบุหรี่ไปเต็มๆ ดังนั้น แนะนำให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับคนสูบบุหรี่จะดีที่สุดค่ะ

3.เสี่ยงต่อการแท้งหรือคลอดลูกก่อนกำหนด

เมื่อคุณแม่ได้รับควันบุหรี่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตรได้ โดยอาจมีอาการครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนกำหนด และเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงขึ้น

 

Source : Vox

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ  :

คนท้องกินบัวหิมะได้มั้ย บัวหิมะมีกี่แบบ แบบไหนที่กินได้ สรรพคุณของบัวหิมะ

10 วิธีแก้ คนท้องนอนไม่หลับ หลับยาก หลับไม่สนิท อย่าละเลย ส่งผลต่อลูกในท้อง

คนท้องนอนหงายอันตรายไหม วิจัยเผย นอนหงายในไตรมาส 3 มีผลต่อลูก

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner