ลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านดียังไง? มาดู ประโยชน์ของการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

ลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านดียังไง? มาดู ประโยชน์ของการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

วิจัยเผย ลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสูง ลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านดียังไง? มาดู ประโยชน์ของการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

ลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านดียังไง? มาดู ประโยชน์ของการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

วิจัยเผย ลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสูง เพราะฉะนั้นหากลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าง ยังไงลูกก็เจริญแน่นอน เพียงสอนลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งให้ลูกโตขึ้นมาแล้วเจริญในชีวิตได้ วันนี้มาอ่านบทความ ลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านดียังไง? มาดู ประโยชน์ของการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

ลูก ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านดียังไง? มาดู ประโยชน์ของการช่วยพ่อแม่ทำงาน บ้าน

ลูก ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านดียังไง? มาดู ประโยชน์ของการช่วยพ่อแม่ทำงาน บ้าน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ได้ทำการ ศึกษาวิจัย ระยะยาว เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1938 ถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ระบุว่า 2 สิ่งที่มนุษย์จำเป็นต้องมีเพื่อช่วยให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ คือ  ความรัก (Love) และ การมีจริยธรรมในการทำงาน (Work Ethic)

 

จากการศึกษาพบว่า ความสำเร็จของลูกนั้นเริ่มต้นง่าย ๆ จากการช่วยทำงานบ้านในช่วงวัยเด็ก ยิ่งให้ลูกเริ่มต้นเร็ว ยิ่งเรียนรู้ได้ดีขึ้น แต่ถ้าบ้านไหนเลี้ยงลูกตามใจ คอยทำให้ลูกตลอด โดยไม่ให้เขาเริ่มทำอะไรเลย ลูกก็จะซึมซับพฤติกรรมนี้จนติดเป็นนิสัย ไม่เพียงแต่เรื่องงานบ้าน แต่อาจรวมถึงการเรียน การทำการบ้านด้วย

ลูก ช่วย พ่อ แม่ ทำงานบ้านดียังไง? มาดู ประโยชน์ของการ ช่วย พ่อแม่ ทำ งานบ้าน

ลูก ช่วย พ่อ แม่ ทำงานบ้านดียังไง? มาดู ประโยชน์ของการ ช่วย พ่อแม่ ทำ งานบ้าน

มีข้อดีหลายอย่าง ในการให้ลูกของเราทำงานบ้าน ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะสามารถทำงานบ้านเหล่านั้นได้ง่ายกว่าก็ตาม แต่การที่ให้ลูกของได้ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนั้น สามารถเกิดประโยชน์มากมาย ทั้งด้านการพัฒนาจิตใจ และ ร่างกาย เพราะ การทำงานบ้านสอนหลายอย่างทั้งเรื่องเวลา และ ระบบการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถทำให้ลูกของเรานำไปใช้ได้อนาคตได้

 

5 ประโยชน์ของการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

 

เด็ก ๆ ที่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน เมื่อโตขึ้นจะกลาย เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย มีความสามารถในการเข้ากับคนอื่น รู้จักการเข้ากับสังคม เข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดี จะมีความเป็นคนมีน้ำใจและ จิตใจดี เป็นพื้นฐานอันดีที่ นำไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต เพราะ ได้เรียนรู้ความลำบากผ่านประสบการณ์จากการทำงานบ้านมาแล้วในวัยเด็ก โดยจากงานศึกษาวิจัยยังพบอีกว่า ยิ่งลูกได้ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านมากเท่าไร เมื่อโตขึ้นก็จะยิ่งมีความสุขในชีวิตมากขึ้น

 

1.ประโยชน์ของการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านคือ การทำงานบ้านทำให้ลูกมีความนับถือในตนเอง

ลูก ช่วย พ่อ แม่ ทำงานบ้านดียังไง? มาดู ประโยชน์ของการ ช่วย พ่อแม่ ทำงานบ้าน

ลูก ช่วย พ่อ แม่ ทำงานบ้านดียังไง? มาดู ประโยชน์ของการ ช่วย พ่อแม่ ทำงานบ้าน

การทำงานบ้านให้สำเร็จ สามารถทำให้ลูกรู้สึกถึงความสำเร็จได้ การทำงานบ้านนั้นกระตุ้นให้เด็กอยากจะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเอง และ ทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงทำให้เขาเกิดความนับถือในตัวเองอีกด้วย

 

2.ประโยชน์ของการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านคือ สอนให้ลูกทำงานจนที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

ลูก ช่วยพ่อ แม่ ทำงานบ้านดียังไง? มาดู ประโยชน์ของการช่วย พ่อแม่ ทำงานบ้าน

ลูก ช่วยพ่อ แม่ ทำงานบ้านดียังไง? มาดู ประโยชน์ของการช่วย พ่อแม่ ทำงานบ้าน

การทำงานบ้านก็เหมือนการทำภารกิจ ซึ่ง ภารกิจของการทำงานบ้านคือต้องทำให้เสร็จ หลังจากที่ลูกทำงานบ้านจนเสร็จ และ สำเร็จแล้ว ลูกจะรู้สึกว่าเขาได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้ว สร้างความภาคภูมิใจ และ สร้างความรับผิดชอบให้แก่ลูกอย่างมาก

 

3.ประโยชน์ของการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านคือ สอนให้ลูกรักษาความสะอาด และ ความเป็นระเบียบ

การสอนให้ลูกทำงานบ้านนั้น เป็นการสอนให้ลูกรักความสะอาดในตัว รวมถึง รักความเป็นระเบียบ ซึ่งการทำงานบ้าน เช่น การจัดของจะทำให้ลูกหาของง่ายขึ้นและ สภาพแวดล้อม จะวุ่นวายน้อยลง และ ช่วยให้ลูกมีกิจวัตรประจำวันที่ง่ายขึ้น รวมถึง กำจัดความวุ่นวายของบ้านให้หมด

 

4.ประโยชน์ของการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านคือ ทำให้ครอบครัวอบอุ่น

ลูก ช่วยพ่อ แม่ ทำงานบ้านดียังไง? มาดู ประโยชน์ของการ ช่วย พ่อแม่ ทำงานบ้าน

ลูก ช่วยพ่อ แม่ ทำงานบ้านดียังไง? มาดู ประโยชน์ของการ ช่วย พ่อแม่ ทำงานบ้าน

การทำงานบ้านยังสามารถให้ลูกรู้จักได้ช่วยตัวเองเป็นตั้งแต่ยังเล็ก และคอยช่วยเหลือผู้อื่นได้ ยังช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างการใช้เวลาร่วมกันพ่อแม่ลูก ทำให้ครอบครัวอบอุ่น เกิดความแน่นแฟ้นภายในครอบครัวยิ่งขึ้นด้วยนะคะ

 

5.ประโยชน์ของการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านคือ ลูกจะรู้จักการทำงานเป็นทีม

การทำงานบ้าน จะสอนให้ลูกรู้จักการทำงานเป็นทีม เพราะมีการแบ่งงาน และ การช่วยเหลือกันเรื่อยๆในการทำงานบ้าน จะช่วยทำให้ลูกรู้จักการแบ่งปัน และ ทำให้เขาเห็นว่าการงานที่ทำเป็นทีมจะช่วยกัน ทำให้งานสำเร็จได้มากขึ้น

ฝึกลูกอย่างไร ให้เต็มใจช่วยแม่ทำความสะอาดบ้าน

ลูก ช่วยพ่อ แม่ ทำงานบ้านดียังไง? มาดู ประโยชน์ของการช่วยพ่อแม่ ทำงานบ้าน

ลูก ช่วยพ่อ แม่ ทำงานบ้านดียังไง? มาดู ประโยชน์ของการช่วยพ่อแม่ ทำงานบ้าน

  • จับเวลาทำงานบ้านเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้ลูก
  • อย่าคาดหวังกับการทำความสะอาดของลูก
  • เปิดเพลงสร้างบรรยากาศการทำงานบ้าน
  • สอนลูกเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบ แล้วโละของเก่าไปบริจาค
  • แต่งตัวไปทำงานบ้าน เพื่อเพิ่มความสนุก
  • แบ่งการทำงานให้ชัดเจน

ที่มา :  Verywell Family

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

คนท้องนอนหงายอันตรายไหม วิจัยเผย นอนหงายในไตรมาส 3 มีผลต่อลูก

แม่ขายลูกชายฝาแฝด เพียงอยากได้เงินไปซื้อ มือถือใหม่ และใช้หนี้บัตรเครดิต

5 เหตุผลที่ทำไม ลูกชายเล่นตุ๊กตา ถึงมีความเป็นสุภาพบุรุษมาก

10 เรื่องน่ารักที่พิสูจน์ว่า เมื่อพ่อมีลูกสาว เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner