ความผิดปกติของการพูด วิธีสังเกตพฤติกรรมการพูดของลูกว่าแบบไหนผิดปกติ?

ความผิดปกติของการพูด วิธีสังเกตพฤติกรรมการพูดของลูกว่าแบบไหนผิดปกติ?

ความผิดปกติของการพูด วิธีสังเกตพฤติกรรมการพูดของลูกว่าแบบไหนผิดปกติ?

เด็กเล็กส่วนใหญ่มีปัญหาในการพูด แต่ปัญหาการพูดบางอย่างอาจเป็นสัญญาณของการพูดผิดปกติ เด็ก ๆ อาจต้องการความช่วยเหลือสำหรับ ความผิดปกติของการพูด อย่าคาดหวังหรือหงุดหงิดกับการพูดของลูก หากคุณกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการพูดของบุตรคุณให้พูดคุยกับ GP หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องสุขภาพเด็กและครอบครัว

ความผิดปกติของการพูด

ความผิด ปกติของการพูด

เกี่ยวกับการพัฒนาคำพูดและคำพูด

เสียงพูด คือ ความสามารถในการใช้ริมฝีปาก ลิ้น และส่วนอื่น ๆ ของปากเพื่อสร้างเสียงขึ้นมา สำหรับการพูดเด็กต้องเข้าใจเสียงที่แตกต่างและกฎในการทำให้เกิดเสียงเหล่านั้น

ความผิดปกติของการพูดบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อเด็กมีปัญหาทางร่างกาย เช่น เพดานปากแหว่ง ซึ่งทำให้เด็กยากที่จะสร้างเสียงหรือออกเสียงพูดได้ คนอื่นมีปัญหาเพราะหูหนวก หรือมีความบกพร่องทางการได้ยิน แต่เด็กส่วนใหญ่ไม่มีเหตุผลเฉพาะสำหรับความผิดปกติด้านการพูด

ความผิดปกติของการพูด ส่งผลกระทบต่อความสามารถของบุคคลในการสร้างเสียงในการที่ทำให้ห้พวกเขาสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ มันไม่เหมือนกับความผิดปกติทางภาษา ความผิดปกติของการพูด ป้องกันไม่ให้มนุษย์ออกเสียงพูดที่ถูกต้อง ในขณะที่ความผิดปกติทางภาษาส่งผลกระทบต่อความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้คำศัพท์หรือเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูด อย่างไรก็ตามความผิดปกติของคำพูดและภาษาสามารถทำให้บุคคลแสดงความคิดและความรู้สึกของตนกับผู้อื่นได้ยากขึ้น

เสียงพูดเป็นกระบวนการสร้างเสียงเฉพาะที่สื่อความหมายถึงผู้ฟัง ความผิดปกติของการพูดหมายถึงเงื่อนไขใด ๆ ที่มีผลต่อความสามารถของบุคคลในการออกเสียงคำนั้น ๆ

การพูดเป็นหนึ่งในวิธีหลักที่ผู้คนสื่อสาร ความคิด ความรู้สึก และความคิดกับผู้อื่น การพูดจำเป็นต้องมีการประสานงานอย่างแม่นยำของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึง ศีรษะ คอ หน้าอก และหน้าท้อง

ในบทความนี้เราสำรวจว่าความผิดปกติของการพูดคืออะไร และมีหลายประเภท นอกจากนี้เรายังครอบคลุมถึงอาการสาเหตุการวินิจฉัยและการรักษาความผิดปกติของการพูด

ประเภทความผิดปกติของการพูดอาจส่งผลกระทบต่อคนทุกวัย ความผิดปกติในการพูดบางประเภท ได้แก่ การพูดติดอ่าง, ความผิดปกติของทักษะทางระบบสั่งการ (apraxia) และ การควบคุมกล้ามเนื้อในการพูดผิดปกติ (dysarthria) เราพูดถึงแต่ละประเภทเหล่านี้ด้านล่าง

ความผิดปกติของการพูด

ความผิด ปกติ ของการพูด

 • การพูดติดอ่าง

การพูดติดอ่าง หมายถึง ความผิดปกติของการพูดที่ขัดจังหวะความต่อเนื่องของการพูด ผู้ที่พูดติดอ่างสามารถพบกับการหยุดชะงักขณะพูดดังต่อไปนี้

 • การทำซ้ำเกิดขึ้น เมื่อคนอกเสียงสระหรือคำพูดซ้ำ ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ
 • การบล็อกเกิดขึ้น เมื่อผู้คนรู้ว่าพวกเขาต้องการพูดอะไร แต่มีปัญหาในการพูดที่จำเป็น ซึ่งอาจทำให้ใครบางคนรู้สึกราวกับว่าคำพูดของพวกเขาติดอยู่ที่ปาก
 • การยืดยาว หมายถึง การยืดหรือดึงเสียง หรือคำเฉพาะ

อาการของการพูดติดอ่าง อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความเครียด ความตื่นเต้น หรือความวุ่นวายอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้การพูดติดอ่างรุนแรงขึ้น บางคนอาจพบว่าคำหรือเสียงบางอย่างสามารถพูดติดอ่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การพูดติดอ่างอาจทำให้เกิดพฤติกรรมและอาการทางกายภาพที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงพฤติกรรมดังนี้

 • ความตึงเครียดในใบหน้าและไหล่
 • กระพริบตาอย่างรวดเร็ว
 • แรงสั่นสะเทือนของริมฝีปาก
 • การเคลื่อนไหวของศีรษะฉับพลัน
ความผิดปกติของการพูด

ความ ผิด ปกติ ของการพูด

การพูดติดอ่างส่งผลอย่างไร

การพูดติดอ่าง ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กเล็กที่ยังเรียนรู้ทักษะการพูดและภาษา ปัจจัยทางพันธุกรรมเพิ่มโอกาสในการพัฒนาของการพูดติดอ่างชนิดนี้อย่างมีนัยสำคัญ

 • ความผิดปกติของทักษะทางระบบสั่งการ (apraxia)

สมองควบคุมการกระทำทุกอย่างที่ผู้คนทำรวมถึงการพูด การมีส่วนร่วมของสมองในการพูดส่วนใหญ่หมดสติและเป็นไปโดยอัตโนมัติ เมื่อมีคนตัดสินใจที่จะพูดสมองจะส่งสัญญาณไปยังโครงสร้างต่าง ๆ ของร่างกายที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคำพูด สมองสั่งให้โครงสร้างเหล่านี้ทำอย่างไรและควรออกเสียงนั้นตอนช่วงเวลาที่เหมาะสม

ความผิดปกติของทักษะทางระบบสั่งการ (apraxia) เป็นคำทั่วไป หมายถึง ความเสียหายของสมองที่บั่นทอนทักษะของบุคคล และมันสามารถส่งผลกระทบต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้ อีกทั้งยังหมายถึงการด้อยค่าของทักษะที่มีผลต่อความสามารถของแต่ละบุคคลในการสร้างเสียงของการพูดได้อย่างถูกต้อง แม้เมื่อพวกเขารู้ว่าคำที่พวกเขาต้องการที่จะพูด

 • การควบคุมกล้ามเนื้อในการพูดผิดปกติ (dysarthria)

การควบคุมกล้ามเนื้อในการพูดผิดปกติ (dysarthria) เกิดขึ้นเมื่อสมองได้รับความเสียหายทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงในใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอหรือหน้าอกของบุคคล กล้ามเนื้ออ่อนแรงในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสามารถทำให้พูดได้ยากมากขึ้น

ผู้ที่มี การควบคุมกล้ามเนื้อในการพูดผิดปกติ (dysarthria) อาจพบอาการต่อไปนี้

 • พูดอ้อแอ้
 • คำพูดอู้อี้
 • การพูดช้าหรือเร็วเกินไป
 • เสียงนุ่มหรือเงียบ
 • มีความลำบากในการขยับปากเพื่อเปล่งเสียงออกมา
ความผิดปกติของการพูด

ความผิดปกติ ของ การ พูด

ช่วยพัฒนาการพูดของลูก

เป็นเรื่องปกติสำหรับเด็กเล็กที่จะออกเสียง คำศัพท์ต่าง ๆ ต่างจากผู้ใหญ่ ไม่จำเป็นต้องแก้ไขพวกเขาทุกครั้งที่ทำผิดพลาด เพราะมันอาจทำให้เหล่าครอบครัวผิดหวัง หากคุณต้องการกระตุ้นให้ลูกของคุณ ให้เตือนความจำพวกเขาที่อ่อนโยน โดยสามารถช่วยให้ลูกของคุณออกเสียงคำศัพท์คำนั้นได้อย่างถูกต้องแทน ตัวอย่างเช่น หากลูกของคุณพูดว่า “หนูเห็นแตว” คุณสามารถตอบกลับได้ ‘แมวอยู่ที่ไหน แมวกำลังทำอะไรอยู่ นี่เกี่ยวข้องกับการทำซ้ำเสียงที่หายไปหรือแตกต่าง และแก้ไขการออกเสียงที่ผิดให้กับลูก ๆ ได้

หากคำพูดของเด็กยากที่จะเข้าใจจริง ๆ นี่คือแนวคิดบางประการที่ช่วยให้ลูกของคุณสื่อสารได้

 • ขอให้ลูกของคุณแสดงสิ่งที่เขากำลังพูดถึง ขอให้เขาชี้ไปที่สิ่งที่เขาต้องการ
 • ถามคำถามง่าย ๆ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกของคุณกำลังพยายามจะพูด เช่น ลูกบอกแม่เกี่ยวกับบางสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้หรือไม่? มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกัน? จากนั้นให้ลูกเล่าเรื่องที่เหลือให้คุณฟังโดยที่คุยไม่พูดเสริม แต่ให้คอยแก้ไขสิ่งที่ผิดยามที่คุณไม่เข้าใจคำศัพท์เหล่านั้น
 • กระตุ้นให้ลูกพูดช้า ๆ ปล่อยให้ลูกของคุณรู้ว่าคุณกำลังฟังอยู่และเธอก็มีเวลาทั้งหมดในโลกที่จะบอกคุณ

สิ่งที่ไม่ต้องกังวลกับการพัฒนาคำพูด

ความผิดปกติของการพูด

ความผิด ปกติของ การพูด

ถึงแม้ว่าเด็ก ๆ จะสามารถสร้างเสียงที่ถูกต้องได้ แต่พวกเขาอาจจะใช้คำเหล่านั้นไม่ถูกต้องในช่วงที่ผ่านมา และในขณะที่พวกเขากำลังเรียนรู้ที่จะพูดคุย เด็ก ๆ จะลดความซับซ้อนของคำพูดของผู้ใหญ่ลงเพื่อให้พูดง่ายขึ้น

ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่าลูกตัวเล็กของคุณ:

 • ใช้เสียงแทนคำ เช่น แก้ว เป็น แต้ว
 • ลดเสียงจากท้ายคำ
 • ลดความซับซ้อนของการผสมเสียงที่ยาก เช่น เขย่า เป็น เข่า
 • ย่อพยางค์ เช่น แตงโม เป็น โม

ขอความช่วยเหลือสำหรับคำพูดของบุตรหลานของคุณได้ที่ไหน

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการทางเสียงพูดของบุตรคุณ เป็นความคิดที่ดีมากที่จะพูดคุยกับ GP แพทย์ กุมารแพทย์หรือพยาบาลที่เกี่ยวกับเด็กและครอบครัวของคุณเอง

ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ อาจแนะนำคุณให้รู้จักกับนักอายุรเวชด้านการพูด หรือคุณสามารถเข้าพบนักพยาธิวิทยาด้านการพูดได้ด้วยตนเอง คุณอาจถูกส่งต่อไปยังนักโสตสัมผัสวิทยาหากมีความเป็นไปได้ว่าปัญหาการพูดของลูกของคุณเกิดจากความบกพร่องทางการได้ยิน

 

Source : 1 , 2

ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่พูดทั้งยังมี พัฒนาการทางภาษาช้า การแก้ไขปัญหาและสาเหตุ

เคล็ดลับเรียนรู้ ภาษากายของเด็ก สิ่งที่เด็กชอบแสดงออกมาหมายถึงอะไร

สอนลูกพูดต้องเริ่มยังไง 100 คำที่เด็กควรรู้ ภาษาไทยพื้นฐาน พ่อแม่ควรสอนลูก

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

J.J.

app info
get app banner