เช็คสิ สิทธิประกันสังคมคนท้อง 2563 คุณแม่มีสิทธิเบิกค่าอะไรได้บ้าง

เช็คสิ สิทธิประกันสังคมคนท้อง 2563 คุณแม่มีสิทธิเบิกค่าอะไรได้บ้าง

สำหรับคุณแม่ที่จ่ายเงินสมทบ อยู่ในระบบประกันสังคม มีสิทธิเบิกอะไรได้เยอะเลยนะ ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอด ค่าชดเชยวันลาคลอด สิทธิประกันสังคมคนท้อง 2563 มีอะไรบ้าง มาดูกัน

สิทธิประกันสังคมคนท้อง 2563 คุณแม่เบิกค่าอะไรได้บ้าง

สำหรับคุณแม่ ที่เข้าระบบประกันสังคม จ่ายเงินสมทบทุกเดือน รู้หรือไม่ว่า สามารถเบิกค่าอะไรต่าง ๆ ได้เยอะเลย ตั้งแต่ฝากครรภ์ ค่าคลอด ค่าชดเชยวันลาคลอด ยันคลอดแล้ว เลี้ยงลูกก็ยังได้เงินไปยันลูกอายุ 6 ขวบ สิทธิประกันสังคมคนท้อง 2563 คุณแม่มีสิทธิเบิกค่าอะไรได้บ้าง มาดูกัน

สิทธิประกันสังคมคนท้อง 2563

ค่าฝากครรภ์

คุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตน ตามสิทธิประกันสังคม สามารถเบิกค่าฝากครรภ์ และค่าตรวจครรภ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าอัลตร้าซาวด์ ค่าวัคซีน หรือค่ายา ก็ใช้เบิกได้หมเ เป็นจำนวน 1,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 3 ครั้ง

 • ครั้งที่1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จะได้รับเงิน 500 บาท
 • ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ 12 - 20 สัปดาห์ จะได้รับเงิน 300 บาท
 • ครั้งที่ 3 อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จะได้รับเงิน 200 บาท

สิทธิประกันสังคมคนท้อง 2563

ค่าคลอด

สำหรับค่าคลอด คุณแม่สามารถเบิกประกันสังคมได้ แบบเหมาจ่าย 13,000 บาท ต่อครั้ง ซึ่งคุณแม่สามารถเบิกกับโรงพยาบาลไหนก็ได้ แต่มีข้อแม้ว่า ก่อนที่คุณแม่จะใช้สิทธิ ต้องจ่ายเงินสมท ประกันสังคมมาครบ 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนคลอดบุตร โดยนำสูติบัตรมายื่นเรื่อง เบิกได้ที่สำนักงานประกันสังคม

กรณีที่ทั้งพ่อและแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอด ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น สำหรับกรณีคุณแม่ลูกแฝด ก็คือเบิกได้เช่นกัน เนื่องจากประกันสังคมเหมาจ่ายเป็น 13,000 บาท ต่อครั้ง

สิทธิประกันสังคมคนท้อง 2563

สิทธิวันลาคลอด

นอกจากค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดแล้ว ยังมีสิทธิเบิกค่าจ้าง กรณีหยุดงาน เพื่อลาคลอดได้อีกด้วย โดยทางประกันสังคมจะจ่ายให้ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน โดยที่ฐานเงินเดือนสูงสุด คือ 15,000 บาท

สิทธินี้สามารถเบิกได้แค่คุณแม่เท่านั้น คุณพ่อเบิกไม่ได้ และใช้ได้แค่กับลูกคนที่ 1 และ 2 เท่านั้น ในกรณีนี้ คุณแม่จะต้องส่งเงินสมทบ มาที่ประกันสังคมตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ เช่นกันค่ะ

สิทธิประกันสังคมคนท้อง 2563

เอกสารที่ต้องใช้เบิกค่าทดแทน กรณีคลอดลูก

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 ผู้ประกันตนกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
 • สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด (กรณีคลอดบุตรแฝด ให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอมี 11 ธนาคาร ดังนี้
 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารออมสิน
 11. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ค่าชดเชยกรณีแท้ง

สำหรับคุณแม่แล้ว คงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องนี้กับลูกน้อย แต่หากเกิดขึ้นมาแล้ว รู้หรือไม่ว่า คุณแม่สามารถยื่นขอเบิก ค่าชดเชย กรณีแท้งบุตร หรือคลอดลูกออกมาแล้วเด็กเสียชีวิตได้

ทางประกันสังคมจะจ่ายค่าคลอด และค่าลาหยุดงานให้ แต่คุณแม่ต้องตั้งครรภ์ 7 เดือนขึ้นไป แล้วแท้ง สำหรับการเบิกเงิน คุณแม่ต้องแนบ ใบมรณะบัตร ของลูกด้วยค่ะ

สิทธิประกันสังคมแม่ท้อง2563

เงินสงเคราะห์บุตร

หลังจากคลอดลูกแล้ว คุณแม่ยังมีสิทธิได้รับ เงินสงเคราะห์บุตร ตั้งแต่เด็กแรกเกิด ไปจนถึงลูกอายุ 6 ปี โดยจะได้รับทุกเดือน เดือนละ 600 บาท ต่อลูกหนึ่งคน

เงื่อนไขคือต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่ขอเบิก โดยจะจ่ายให้กับลูก จำนวนไม่เกิน 3 คน

ดังนั้นในกรณีที่คุณแม่มีลูกแฝด ก็มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตร จำนวน 1,200 บาทต่อเดือนค่ะ

หากคุณแม่มีข้อสงสัย หรือมีเรื่องที่อยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม โทร 1506

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กับ เงินสงเคราะห์เด็ก ต่างกันยังไง ฉบับอัปเดต 2563

Finding Nemo การ์ตูนที่ให้ความสนุกพร้อมกับข้อคิด สอนลูกไปพร้อม ๆ กับการ์ตูน

ประโยชน์ของการนั่งสมาธิของเด็ก สอนให้ลูกนั่งสมาธิ สอนให้ลูกน้อยนั่งสมาธิ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

PP.

app info
get app banner