14 ประกันสุขภาพเด็ก เปรียบเทียบประกันสุขภาพให้ลูก เลือกตัวไหนดี ตัวไหนคุ้ม

14 ประกันสุขภาพเด็ก เปรียบเทียบประกันสุขภาพให้ลูก เลือกตัวไหนดี ตัวไหนคุ้ม

เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพเด็ก อยากซื้อประกันสุขภาพเด็ก พ่อแม่ควรเลือกซื้อประกันตัวไหนดี มาดูประกันสุขภาพเด็ก 14 ผลิตภัณฑ์ชั้นนำกันค่ะ

ประกันสุขภาพเด็ก เลือกตัวไหนดี

ประกันสุขภาพเด็ก พ่อแม่จำเป็นต้องซื้อไหม? จริงๆ แล้วการที่พ่อแม่ซื้อประกันสุขภาพให้ลูกไว้ก็ดีเหมือนกันค่ะ เพราะว่าระบบภูมิต้านทานของเด็กเล็กยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ ทำให้เด็กมีโอกาสที่เจ็บป่วยบ่อยมากกว่าผู้ใหญ่ และเด็กบางคนป่วยทีก็นานกว่าด้วย หากคุณแม่อยากจะเลือกซื้อประกันสุขภาพให้ลูก แนะนำให้เลือกตามความต้องการ เช่น ลูกป่วยนอนโรงพยาบาลบ่อยไหม หรือว่าลูกแค่ป่วยต้องมาพบแพทย์บ่อยๆ อีกทั้ง มีคุ้มครองโรคอื่นๆ หรือเปล่า ครอบครุมการรักษาแบบไหนบ้าง ต้องการประกันชีวิตด้วยไหม รายละเอียดทั้งหมดนี้ พ่อแม่สามารถดูได้ดังนี้ค่ะ

1. ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

 • สำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วันถึง 10 ปี (ต่อได้ถึงอายุ 84 ปี)
 • ดูแลค่ารักษาเมื่อต้องพักรักษาตัวใน รพ. สูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี และปรับเพิ่มเป็น 2 ล้านบาทต่อปี เมื่ออายุ 11 ปีขึ้นไป
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชม
 • สามารถใช้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครอง สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี เบื้องต้น
  • วงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม์* 1,200,000 บาท
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล 2,000 บาทต่อวัน
  • ค่าห้อง ICU 4,000 บาท
  • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ 1,000 บาทต่อวัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

2. ประกันสุขภาพเด็ก(Super Kids) สินมั่นคงประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1-14 ปี
 • สามารถเบิก OPD/IPD เฉพาะโรคเด็กสุดฮิต คือ ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก, ตาแดง, มือเท้าปาก
 • ทันตกรรม 2,000 บาทต่อปี
 • เบี้ยประกันภัยเพียง 4,300 บาทต่อปี
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครอง เบื้องต้น
  • ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/ (IPD) 100,000 บาท/ (OPD) 10,000 บาท
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล 2,500 บาทต่อวัน
  • ค่าห้อง ICU 5,000 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สินมั่นคงประกันภัย

3. ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

 • อายุที่รับประกันภัย 1 วัน – 60 ปี
 • รับความคุ้มครองในการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
 • คุ้มครองทุกที่ ทั่วโลก อยู่ที่ไหนก็ได้ความคุ้มครอง
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แบบ Silver เบื้องต้น
  • วงเงินความคุ้มครองสุขภาพ 1 ล้านบาท
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล 2,000 บาทต่อวัน
  • ค่าแพทย์ตรวจรักษา 2,000 บาทต่อวัน
  • ค่าห้อง ICU เหมาจ่ายตามจริง
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท/ปีกรมธรรม์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพเด็ก

4. ประกันสุขภาพ สุขทุกวัย ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

 • ให้ความคุ้มครองเริ่มต้นสำหรับเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 15 วันขึ้นไปจนถึงผู้สูงวัยอายุ 65 ปี
 • ดูแลรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 60,000.- บาท / ปี และกรณีผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 650,000.- บาท / ปี
 • มีแผนให้เลือก 3 แบบ คือ S M และ L
 • มี Care Card ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 270 แห่งทั่วประเทศ
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แบบ M เบื้องต้น
  • ดูแลรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (IPD) สูงสุด 450,000.- บาท / ปี
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล 1,400 บาทต่อวัน
  • ค่าห้อง ICU 2,800 บาท
  • ค่าแพทย์ 800 บาทต่อวัน
  • ดูแลรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) 800 บาทต่อวัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

5. ไทยประกันชีวิต เพื่อลูกรัก ไทยประกันชีวิต

 • คุ้มครองอุบัติเหตุ และ 5 โรคฮิตในวัยเด็ก
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองเงินค่ารักษา
 • ครบสัญญารับเงินคืน 325%
 • มีให้เลือกทั้งหมด 11 แผน
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครอง สำหรับแผนที่ 11 เบื้องต้น
  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน-15 ปี
  • ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 2,000 บาท
  • รับค่าชดเชยรายวัน กรณี เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยโรคยอดฮิต 5 โรคในวัยเด็ก**
   สูงสุด 4,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท
  • รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 สูงสุด 50,000 บาท
  • ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 650,000 บาท
  • **โรคที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ ได้แก่ โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ, โรคมือเท้าปาก, โรคอาหารเป็นพิษ, โรคบาดทะยัก และโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ไทยประกันชีวิต

6. ประกันภัยวัยซน ธนาคารกสิกรไทย (เมืองไทยประกันภัย)

 • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 14 วัน – 15 ปี
 • ลูกยิ่งซน เรายิ่งคุ้มครอง คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
 • คุ้มครอง 7 โรคฮิต ได้แก่ โรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม, โรคอาหารเป็นพิษ โรคลำไส้อักเสบเฉียบพลัน, โรคไข้หวัดใหญ่, โรคไข้เลือดออก, โรคหัดและหัดเยอรมัน, ภาวะโลหิตเป็นพิษ หรือ ภาวะเลือดเป็นพิษ และ โรค มือ เท้า ปาก
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครอง เบื้องต้น
  • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 14 วัน – 15 ปี
  • ค่ารักษาพยาบาล / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000 บาท
  • เงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 2,000 บาทต่อวัน
  • เงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน เนื่องจากการเจ็บป่วยด้วย 7 โรคฮิต 1,500 บาทต่อวัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารกสิกรไทย

ประกันสุขภาพเด็ก

เลือกประกันสุขภาพเด็ก

7. ประกันสุขภาพสำเร็จรูป Healthy Kid กรุงไทย-แอกซ่า

 • แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูปสำหรับเด็ก อายุ 1 เดือน ถึง 10 ปี
 • ให้ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 500,000 บาท
 • มอบเงินออมให้ลูก ด้วยเงินคืน ประจำปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป
 • แบบประกันหลัก สมาร์ท โพรเทคเตอร์ (25PL) + สัญญาเพิ่ม Smart Medicare (Kid)
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แบบ Healthy Kid แผน 1 เบื้องต้น
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล 2,500 บาทต่อวัน
  • ค่าห้อง ICU 5,000 บาท
  • ค่าแพทย์ 800 บาทต่อวัน
  • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (OPD) 6,000 บาทต่อครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม กรุงไทย-แอกซ่า

8. ประกันสุขภาพเด็กเล็ก เมืองไทยประกันชีวิต

 • เด็กเล็ก 30 วัน – 10 ปี
 • โรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 450 แห่งทั่วประเทศ
 • รองรับการใช้การรักษาฉุกเฉินต่างประเทศ
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แบบ พื้นฐานทั่วไป (Basic) เบื้องต้น
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล 2,500 บาทต่อวัน
  • ค่าห้อง ICU 5,000 บาทต่อครั้ง
  • ค่าแพทย์ 680 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน 8,000 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม เมืองไทยประกันชีวิต

9. เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ (H&S Plus Gold) AIA (สัญญาเพิ่ม)

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย* 1 เดือน – 70 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 80 ปี
 • เมื่อเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (IPD) เหมาจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์รายปี
 • มีให้เลือก 5 แผน
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แผน 1 เบื้องต้น
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน 2,000 บาท
  • ค่าห้อง ICU จ่ายให้เป็นจำนวน 2 เท่า
  • ค่าแพทย์ 1,200 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน 10,000 บาท
  • ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 1,000,000 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม AIA

ประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพเด็กเล็ก

10. รักจัดเต็ม สบายใจเรื่องค่ารักษา สัญญาเพิ่มเติม (HC) ไทยสมุทรประกันชีวิต

 • อายุรับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 64 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี
 • มีให้เลือกทั้งหมด 6 แผน
 • ไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเครือข่าย (ในฐานะผู้ป่วยใน)
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แผน HC1000 เบื้องต้น
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน 1,000 บาท
  • ค่าห้อง ICU 2,000 บาท
  • ค่าแพทย์ 400 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3,000 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ไทยสมุทรประกันชีวิต

11. ประกันแฟมิลี่ แคร์ เอฟดับบลิวดี (fwd)

 • คุ้มครองพร้อมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป (พ่อ แม่ ลูก)
 • รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 25% เมื่อสมาชิกในครอบครัวซื้อความคุ้มครองพร้อมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
 • เข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตรเอฟดับบลิวดี แคร์การ์ด ในโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายกว่า 380 แห่งทั่วประเทศ
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครอง เบื้องต้น
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 25,000 บาท/ครั้ง
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 1,000 บาท/ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม fwd

12. แอกซ่า สมาร์ทพีเอ ลูกรัก แอกซ่าประกันภัย

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 1-17 ปี
 • ไม่ต้องจ่ายเงินสด เพียงมีบัตรแอกซ่า ฮอสปิแคร์ที่ใช้ได้กับโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
 • มีให้เลือก 2 แผน
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แผน 1 เบื้องต้น
  • การรักษาพยาบาล 5,000 บาท/ครั้ง
  • ทันตกรรม 2,000 บาท
  • ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ 200,000 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม แอกซ่าประกันภัย

ประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพลูก

13. ประกันสุขภาพ แผนเพอร์ซันนัลแคร์ aetna

 • มีแผนให้เลือก 4 แบบแผน คุ้มครองตั้งแต่ 300,000 ถึง 600,000 บาท
 • อุ่นใจกับเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
 • ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต
 • ให้ความคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้ความคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น)
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แซปไฟร์ เบื้องต้น
  • ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 300,000 บาท
  • ค่าห้องสูงสุดต่อวัน 1,400 บาท
  • ค่าห้อง ICU 2,800 บาท
  • ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล 16,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก 2,200 บาท
  • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ 300 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม aetna

14 ประกันสุขภาพ อาคเนย์ Easy Care อาคเนย์ประกันชีวิต 

 • คุ้มครองทุกการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต
 • ไม่ขาดรายได้ แม้ต้องนอนเฝ้าไข้ลูกที่โรงพยาบาล รับเงินชดเชยรายได้รายวันสูงสุด 500 บาทต่อวัน
 • จ่ายตามจริง* สำหรับค่าใช้จ่าย Follow up ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล
 • รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด 1,500 บาทต่อวัน
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แผน 4 เบื้องต้น
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน 2,000 บาท
  • ค่าห้อง ICU 4,000 บาท
  • ค่าแพทย์ จ่ายตามจริง
  • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 500 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม อาคเนย์ประกันชีวิต

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

คลอดลูกใช้สิทธิไหนดี ประกันสังคม vs บัตรทอง สิทธิไหนฟรีไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

สิทธิประกันสังคมคนท้อง เบิกได้เท่าไหร่ เบิกอะไรได้บ้าง รวมเรื่องที่คุณแม่ต้องรู้!

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม หลังคลอดลูกต้องทำยังไงถึงจะได้เงินทดแทน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

เมื่อลูกป่วย ในวันที่พ่อแม่ ขาดรายได้ อย่าปล่อยให้ ' เรื่องค่าใช้จ่าย มาเป็นข้อจํากัด
app info
get app banner