ซีสต์ระหว่างตั้งครรภ์อันตรายไหม ตรวจเจอซีสต์ตอนท้อง ผ่าพร้อมลูกได้หรือเปล่า

ซีสต์ระหว่างตั้งครรภ์อันตรายไหม ตรวจเจอซีสต์ตอนท้อง ผ่าพร้อมลูกได้หรือเปล่า

ซีสต์ระหว่างตั้งครรภ์อันตรายไหม คนท้องตรวจเจอชีสต์ หรือถุงน้ำรังไข่ต้องทำอย่างไร จะส่งผลอย่างไรกับลูกในท้อง มาดูคำแนะนำจากคุณหมอกันค่ะ

ซีสต์ระหว่างตั้งครรภ์อันตรายไหม

ซีสต์ระหว่างตั้งครรภ์อันตรายไหม ซีสต์ หรือ โรคถุงน้ำรังไข่ในระหว่างตั้งครรภ์นั้น พบได้ไม่บ่อย มีความชุกอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 0.19- 8.8 ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีถุงน้ำรังไข่มาก่อน การตั้งครรภ์ เมื่อมาตรวจฝากครรภ์จึงค่อยตรวจพบ ความผิดปกติ ดังกล่าว ซึ่งมักจะเป็น กลุ่มเนื้องอกของรังไข่ โอกาสพบ มะเร็งรังไข่ขณะตั้งครรภ์นั้นต่ำมากทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของถุงน้ำที่ตรวจพบด้วย

ซีสต์ระหว่างตั้งครรภ์อันตรายไหม

ซีสต์ระหว่า งตั้งครรภ์อันตรายไหม

บางรายมีถุงน้ำรังไข่เกิดขึ้นใหม่ขณะตั้งครรภ์ได้ซึ่งเป็นถุงน้ำรังไข่ที่เกิดจากการตกไข่และยังคงอยู่เพื่อสร้างฮอร์โมนเพศมาพยุงการตั้งครรภ์นั่นเอง (เรียกว่าถุงน้ำรังไข่คอร์ปัสลูเตียม) ซึ่งเป็นสิ่งตรวจพบตามสรีระวิทยาปกติขณะตั้งครรภ์ ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดที่มีถุงน้ำนี้จะยุบหายไปได้เองเมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์(หลังสัปดาห์ที่ 14 ของการตั้งครรภ์) เพียงแค่ติดตามด้วยการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นระยะก็พอ

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการใดๆ

อาจตรวจพบโดยบังเอิญเมื่อตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อดูทารกในครรภ์ บางรายอาจมีอาการปวดท้อง น้อยข้างเดียว กับ ที่มีรอยโรคปรากฏอยู่ อาจมีอาการกดเบียดอวัยวะ ข้างเคียง เช่น เบียด กระเพาะปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะบ่อยมากขึ้น หรือ คลำพบก้อน ที่ท้องน้อย บางรายในกรณีที่ถุงน้ำ มีขนาดใหญ่อาจมีภาวะแทรกซ้อน ของถุงน้ำรังไข่ ทำให้มีอาการปวดท้องเฉียบ พลันได้

เช่น เกิดการแตก ได้ร้อยละ 1-9 การบิดขั้วของถุงน้ำ ได้ร้อยละ 1-22 และตัวถุงน้ำ เองอาจเป็นอุปสรรค ขัดขวางช่องทางการคลอดได้ร้อยละ 2-17 เป็นต้น การตรวจร่างกาย หรือ ตรวจภายในเพื่อหาถุงน้ำรังไข่ ในขณะตั้งครรภ์จะ กระทำได้ลำบาก และ ไม่ค่อยมีประโยชน์ เนื่องจากมดลูกมีขนาดใหญ่ ขึ้นมักเบียดดันตัวก้อนให้สูงขึ้นจากตำแหน่ง ปกติ หรือ ดันไปทางด้านหลัง ทำให้แพทย์วินิจฉัย คลาดเคลื่อนไปได้ การวินิจฉัยหลัก จึงได้จากการตรวจ คลื่นเสียงความถี่สูง

เป็นสำคัญ เฉพาะกรณีที่สงสัยมะเร็งรังไข่จึงจำเป็นต้องส่งตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อวางแผนการรักษาต่อไป

ซีสต์ระหว่างตั้งครรภ์อันตรายไหม

ซีสต์ระหว่างตั้งครรภ์อันตรายไหม

การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อวัดขนาด

และ ลักษณะจำเพาะเพื่อแยกระหว่างถุงน้ำเนื้องอก ธรรมดา ถุงน้ำช็อคโกแลต ถุงน้ำเดอมอยด์ ถุงน้ำคอร์ปัสลูเตียม และ ถุงน้ำมะเร็งรังไข่ โดยดูความเข้มเสียงของ สารน้ำในรังไข่ ดูว่ามีก้อนเนื้อตัน ผนังกั้นภายใน พื้นผิว เส้นเลือดที่มาเลี้ยง เป็นต้น หากพบลักษณะเป็น ถุงน้ำรังไข่ แบบธรรมดา และ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 5 เซนติเมตร แพทย์มักจะให้รอตรวจติดตามอีก  4 สัปดาห์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ก้อนโต ขึ้นก็จะพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัดใน ขณะตั้งครรภ์ กรณีที่ก้อนคงเดิมสามารถ รอตรวจติดตามหลังคลอดได้โดยยังไม่ต้อง ผ่าตัดระหว่างตั้งครรภ์

ซีสต์ระหว่างตั้งครรภ์อันตรายไหม

ซีสต์ ระหว่างตั้งครรภ์อันตรายไหม

หากพบถุงน้ำธรรมดาที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร ให้ทางเลือกกับผู้ป่วยว่าอาจติดตามไปก่อน เมื่อมีอาการค่อยผ่าตัดแต่อาจเสี่ยงต่อการบิดขั้วระหว่างตั้งครรภ์หรือในช่วงคลอดบุตรได้ หรือสามารถเลือกผ่าตัดได้ในช่วงอายุครรภ์หลัง 16 สัปดาห์ไปแล้ว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร การมีถุงน้ำรังไข่ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ให้ผ่าตัดคลอดบุตร แพทย์จึงไม่แนะนำให้ผ่าตัดคลอดบุตรเพื่อผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ออกพร้อมกัน จะทำให้มีโอกาสเสียเลือดขณะผ่าตัดมากขึ้น ยกเว้นกรณีที่ผ่าตัดคลอดแล้วไปพบถุงน้ำรังไข่โดยบังเอิญและพิจารณาข้อดี ข้อเสีย ให้คำปรึกษาแก่คนไข้และสามีแล้วยินยอมให้ทำได้จึงค่อยผ่าตัดไปพร้อมกันได้ หากสงสัยเป็นถุงน้ำคอร์ปัสลูเตียมสามารถติดตามเพียงอย่างเดียว รอจนหายไปเองโดยไม่ต้องผ่าตัด หากก้อนมีลักษณะที่ซับซ้อนน่าสงสัยมะเร็งให้ส่งตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเร่งด่วนว่าต้องผ่าตัดเลยหรือไม่

สรุป โรคถุงน้ำรังไข่ขณะตั้งครรภ์นั้นพบไม่บ่อย

ซีสต์ระหว่างตั้งครรภ์อันตรายไหม

ซีสต์ระหว่าง ตั้งครรภ์อันตรายไหม

ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดไม่ใช่มะเร็ง สามารถตรวจติดตามดูการเปลี่ยนแปลง ของก้อนก่อนได้ ค่อยพิจารณาเรื่องการรักษาว่า จำเป็นต้องผ่าตัด ระหว่างตั้งครรภ์หรือรอหลังคลอดได้ ยกเว้นกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนของก้อนหรือสงสัยมะเร็งรังไข่จึงจำเป็นต้องผ่าตัดฉุกเฉินทันที

The Asianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูล คุณภาพ และ สังคมคุณแม่ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และ เอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้าน กุมารแพทย์ แหล่งความรู้ แม่และ เด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น The Asianparent ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้ คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามพัฒนาการ ทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุม ที่สุด และ ผู้ใช้งานสูงสุดใน ประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมี ไลฟ์สไตล์ และ สื่อมัลติมีเดีย หลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่ และเด็ก โภชนาการแม่ และ เด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว 

ซีสต์ระหว่างตั้งครรภ์อันตรายไหม

ซีสต์ระหว่าง ตั้งครรภ์อันตรายไหม

การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และ จิตวิทยาเด็ก The Asianparent เราพร้อมสนับสนุน พ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้ และ มีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง ครอบครัว อย่างแข็งแรง

เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

Source : pennmedicine

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

พัฒนาการทารกในครรภ์แต่ละสัปดาห์ ร่างกายคนท้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

คนท้องหูอื้อ เกิดจากอะไร มีวิธีแก้อาการหูอื้อในคนท้องอย่างไรบ้าง

10 ความทุกข์ของคนท้องที่ต้องเจอ ท้องกี่ทีก็หนีไม่พ้น! ใครไม่ท้องไม่รู้หรอก

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner