ผลลัพธ์จากการ ช่วยติวหนังสือให้ลูก ลูกทำข้อสอบได้ดีขึ้น

ผลลัพธ์จากการ ช่วยติวหนังสือให้ลูก ลูกทำข้อสอบได้ดีขึ้น

คุณจะเปลี่ยนความคิดในตัวลูกของคุณที่มีต่อข้อสอบไม่ให้พวกเขากลัวได้อย่างไร? การช่วยลูกของคุณในการดูข้อสอบจะทำให้เกิดความท้าทายและเป็นสิ่งที่จะช่วยในการเพิ่ม (มากกว่าที่จะเป็นภัยคุกคาม) ความมั่นใจหรือการศึกษาของพวกเขาได้อย่างมาก และนี่เป็นวิธีการที่จะช่วยคุณ........

ผผลลัพธ์จากการ ช่วยติวหนังสือให้ลูก ลูกทำข้อสอบได้ดีขึ้น

เด็กยกมือ ภูมิใจทำการบ้านได้

ผผลลัพธ์จากการ ช่วยติวหนังสือให้ลูก ลูกทำข้อสอบได้ดีขึ้น

ข้อสอบเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของเด็ก มันเป็นวิธีการเดียวที่จะประเมินสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ไปแล้ว ให้รู้ว่าพวกเขากำลังเรียนในระดับความสามารถที่พวกเขามีหรือไม่ ในฐานะที่เป็นพ่อหรือแม่คุณเข้าใจในเรื่องนี้ดี แต่บางครั้ง ลูกของคุณอาจไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการประเมิน สำหรับเด็กจำนวนมากแล้ว การทำข้อสอบถือเป็นศัตรูตัวฉกาจในชีวิตการเป็นเด็กของพวกเขาและการที่พวกเขาจะมีความสนุกสนานในชีวิตหรือการมีความสุขกับการไปโรงเรียน

การ ช่วยติวลูก ดูข้อสอบจะทำให้เกิดความท้าทายและเป็นสิ่งที่จะช่วยในการเพิ่ม (มากกว่าที่จะเป็นภัยคุกคาม) ความมั่นใจหรือการศึกษาของพวกเขาได้อย่างมาก

ทำให้ลูกอยากทำการบ้าน

ผลลัพธ์จากการ ช่วยติวหนังสือให้ลูก ลูกทำข้อสอบได้ดีขึ้น

สอนลูก ๆ ของคุณ ให้รู้จักทำตามคำสั่ง โดยพาเขาเล่นเกมส์ ร่วมกับคุณ

เริ่มต้นเมื่อยังเด็ก

คุณสามารถเริ่มต้นเตรียมพร้อมลูกของคุณให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างดีตั้งแต่ก่อนวัยของพวกเขาได้ คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยการสอนให้พวกเขาสามารถจัดการตนเองได้ ทำตามคำสั่ง รับผิดชอบหน้าที่ของตน ทำกิจกรรมและการสนทนาที่ให้ทำให้พวกเขาเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน

รูปแบบการเรียนรู้

มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณรู้รูปแบบการเรียนรู้ของลูกคุณ การรู้วิธีการเรียนรู้ของลูกคุณจะช่วยให้คุณสามารถแสดงสื่อการสอนที่ทำให้พวกเขาเข้าใจได้ง่ายขึ้น การสื่อสารข้อมูลนี้กับครูที่สอนลูกเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ในการที่จะลดความวิตกกังวลของเด็กเมื่อพวกเขาต้องมีการเรียนรู้และทำข้อสอบ

ผลลัพธ์จากการ ช่วยติวหนังสือให้ลูก ลูกทำข้อสอบได้ดีขึ้น

เขียนรายการงานบ้าน ให้กับลูกของคุณ และบอกให้เขา สิ่งที่ระบุในรายการให้ สำเร็จ

อย่างไร?

เราลองมาดูรายละเอียดแต่ละข้อ จะสามารถ ช่วยติวลูก ของคุณให้เป็นคนที่ทำข้อสอบได้ดีขึ้นและทำได้อย่างสบายใจได้อย่างไร

#1 สอนลูกของคุณให้เป็นผู้ที่มีระเบียบและสามารถจัดการตัวเองได้ตั้งแต่เริ่มต้นวัยหัดเดินโดยใช้กฎ เก็บสิ่งของให้ถูกที่และอยู่ในที่ที่มันควรอยู่

#2 สอนให้ลูกของคุณมีระเบียบโดยร่วมเล่นเกมส์กับพวกเขา ควรเลือกเกมส์ที่ต้องมีการจัดจำแนกสิ่งของให้อยู่ในรูป สี หรือมีลักษณะที่เหมือนกัน

#3 ให้ลูกของคุณช่วยในการจัดการอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ จัดการกับอุปกรณ์ถ้วยชาม หนังสือ ภาพยนตร์ ฯลฯ

#4 สอนลูก ๆ ของคุณให้รู้จักทำตามคำสั่งโดยพาเขาเล่นเกมส์ร่วมกับคุณ

#5 สอนลูกของคุณให้ทำตามคำสั่งโดยการให้เขาช่วยทำอาหาร ให้พวกเขาได้ทำตามคำแนะนำในหนังสือประกอบอาหารหรือบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำขนมต่าง ๆ เช่น คุกกี้ หรือของอื่น ๆ ที่เด็กชอบ

หมายเหตุ: การทำอาหารยังช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของพวกเขา (ในการคำนวณ) และทักษะด้านคำศัพท์

#6 เขียนรายการงานบ้านให้กับลูกของคุณและบอกให้เขาสิ่งที่ระบุในรายการให้สำเร็จ นี่จะช่วยให้พวกเขารับผิดชอบงานได้ดีขึ้น

#7 เด็ก ๆ จะเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อเราให้เวลาที่เหมาะสมกับพวกเขาในการทำงานที่ได้รับผิดชอบให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น การเตรียมตัวไปโรงเรียน การทำการบ้าน การทำความสะอาดห้องนอน การอาบน้ำ ฯลฯ พ่อแม่บางคนจับเวลาเพื่อให้พวกเขาทำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ บางคนใช้สัญญาณเสียงระฆังหรือแค่บอกว่าหมดเวลาแล้ว หาสิ่งที่ลูกของคุณตอบสนองได้ดีที่สุดแต่รบกวนพวกเขาน้อยที่สุด

ติวหนังสือสอบ

การทำอาหาร ยังช่วยพัฒนาทักษะ ทางคณิตศาสตร์ ของพวกเขา และทักษะด้านคำศัพท์

ทำให้การเรียนรู้มีความสนุกสนาน

คุณต้องแน่ใจว่าลูกของคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ทุก ๆ วัน เช่น มองหาหรือสังเกตนิสัยของแมลงหรืออาหารที่มันกินในขณะที่ไปเดินเล่นด้วยกัน เรียนรู้วิธีการทำขนม หาว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์อวกาศเป็นมนุษย์อวกาศได้มีอะไรบ้าง อะไรก็ได้ขอให้พวกเขาได้เรียนรู้ในทุก ๆ วัน การเรียนรู้ในสิ่งที่ทำให้พวกเขาสนุกสนานนั้นจะทำให้เด็กกลายเป็นคนที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วเมื่อพวกเขาต้องเรียนรู้

การทำข้อสอบจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจน้อยลงหากคุณสอนลูกของคุณให้รับมือกับข้อสอบเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้แทนที่จะมองว่าข้อสอบนั้นเป็นศัตรู

สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว

สิ่งที่ผู้เขียนได้พูดไปทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งเพียงบางประการ มีอีกหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาเรียนที่คุณสามารถทำเพื่อช่วยในการเรียนวิชา (และการทำข้อสอบ) ของพวกเขาได้ได้

#1 การสื่อสารกับครูที่สอนลูก ๆ ของคุณผ่านทางอีเมลล์หรือทางเว็บไซต์สำหรับผู้ปกครองเพื่อให้คุณทราบถึงข้อสอบที่กำลังจะมีขึ้น

#2 การเรียนไปกับลูกของคุณจะเป็นการปรับปรุงทักษะและความรู้ของคุณด้วย

#3 ถามคำถามกับลูกของคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขา

#4 ช่วยลูกหาวิธีที่เหมาะสมในรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้เขาสามารถจดจำข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการทำข้อสอบได้

#5 คุณต้องมั่นใจว่าลูกของคุณรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนเพียงพอ สิ่งทั้งสองได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้นักเรียนเรียนได้ดีขึ้น

#6 อย่ากดดันพวกเขาตราบเท่าที่พวกเขาทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ นั่นเป็นสิ่งที่เรามีสิทธิ์ที่จะคาดหวังจากพวกเขา

ผลลัพธ์จากการ ช่วยติวหนังสือให้ลูก ลูกทำข้อสอบได้ดีขึ้น

อย่ากดดันลูก ตราบเท่าที่ลูกทำดีที่สุด เท่าที่จะทำได้ นั่นเป็นสิ่งที่เรา มีสิทธิ์ที่จะคาดหวัง

The Asianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และในเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น The Asianparent ที่ติดตามการตั้งครรภ์ ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งานฟรี เพื่อติดตามพัฒนาการของทารก ตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุด และผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์ และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก The Asianparent เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง

เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

บทความที่เกี่ยวข้อง :

Parents.com – 16 Ways to Improve Your Child’s Test Scores

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

วิธีสอนลูก ให้คิดเป็น แม่เก่ง คุณแม่ที่ไปเรียน มาหลายศาสตร์ เพื่อสอนวิธิคิดให้ลูก

ฝึกทักษะ เตรียมลูกเข้าโรงเรียน 15 กิจกรรมอะไรบ้าง ที่แม่สอนทำได้

ทฤษฎีหมวก 6 ใบ คืออะไร สอนลูกให้คิด เปิดมุมมองของลูก ให้มองอย่างรอบด้าน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Thailand Team

app info
get app banner