16 วิธีพัฒนา EF ช่วยให้ลูกเก่ง ฉลาดเสริมสร้างทักษะการคิด

16 วิธีพัฒนา EF ช่วยให้ลูกเก่ง ฉลาดเสริมสร้างทักษะการคิด

แน่นอนว่าในแต่ละครอบครัว ก็ย่อมมีวิธีการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันออกไป และคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่อยากให้ลูกน้อยเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี มีความฉลาดทางความคิด และประสบความสำเร็จในอนาคตด้วยกันทั้งนั้น มาดูกันว่า การพัฒนา EF คืออะไร และเราจะเสริมสร้างทักษะการคิดให้กับลูกน้อยได้อย่างไร

16 วิธีพัฒนา EF ช่วยให้ลูกเก่ง ฉลาดเสริมสร้างทักษะการคิด

16 วิธีพัฒนา EF ช่วยให้ลูกเก่ง ฉลาดเสริมสร้างทักษะการคิด

     ช่วยให้ลูกเก่ง ฉลาดเสริมสร้างทักษะการคิด มาดูกันว่า การพัฒนา EF คืออะไร และเราจะเสริมสร้างทักษะการคิด ให้กับลูกน้อยได้อย่างไร

EF (Executive Functions) เป็นกระบวนการทางความคิด (Mental process) ในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ และการทำสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความสำเร็จ ซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์เราทุกคนต้องใช้ มีความสำคัญยิ่งต่อทั้งความสำเร็จในการเรียน การทำงาน รวมทั้งการมีชีวิตครอบครัว ทักษะ EF นี้นักวิชาการระดับโลกชี้แล้วว่า สำคัญกว่า IQ

13 สิ่งที่ห้ามทำถ้าไม่อยากให้ลูกตายก่อนวัยอันควร -02
ทั้งนี้ มีงานวิจัยชัดเจนว่า ช่วงวัย 3-6 ปีนี้ เป็นช่วงเวลาทองของชีวิตในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก เพราะสมองจะมีการพัฒนาทักษะ EF ได้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้ พ้นจากช่วงเวลานี้ไปถึงวัยเรียน วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น แม้จะยังพัฒนาได้ แต่ก็จะไม่ได้ดีเท่ากับช่วงปฐมวัย

การโพล่งคำตอบในห้องเรียน

ซึ่งทักษะ EF นั้น จะช่วยกำกับพฤติกรรมและอารมณ์ ช่วยปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ช่วยให้สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา วางแผน และจัดการงานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ดี

16 วิธีพัฒนา EF

รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

ในการที่จะพัฒนา ทักษะ EF ให้กับลูกนั้น คุณพ่อคุณแม่เองก็มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก เรามาดู 16 วิธีพัฒนา EF ช่วยลูกฉลาด เพิ่มทักษะสมอง เพื่อชีวิตที่สำเร็จให้แก่ลูก  ซึ่งสามารถทำได้ตามแนวทางดังนี้

 1. ทำให้เด็กรู้สึกผูกพัน และไว้วางใจในตัวคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครู
 2. สร้างสภาพแวดล้อมให้สงบ สะอาด และปลอดภัย อาจจะมีหนังสือ หรือของเล่น เพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้
 3. สร้างโอกาสเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ
 4. ให้ลูกกินอิ่ม และนอนหลับอย่างเพียงพอ
 5. ให้ลูกออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 6. ฝึกให้เด็กรู้จักการอดทน รอคอย
 7. ส่งเสริมให้เด็กทำงานจนเสร็จ
 8. ฝึกให้เด็ก ๆ ทำงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ
 9. สอนให้ลูกรู้จักคิดก่อนตอบ คิดก่อนทำ
 10. สอนให้เด็กรู้จักควบคุมและจัดการอารมณ์ตัวเอง
 11. สอนให้เด็กพึ่งพาตัวเองตามวัย
 12. สอนให้เด็กรู้จักจัดการความเครียด
 13. หมั่นเล่านิทานให้ลูกฟัง โดยเลือกเรื่องราวที่ใกล้ตัวเด็ก และเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ได้แยกเป็นตอนสั้น ๆ
 14. พาลูกออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ เพราะเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนจากเดิม จะกระตุ้นให้เด็กคิดด้วยสมองส่วนหน้ามากขึ้น
 15. เลือกของเล่นหรือเกมส์ที่ต้องใช้สมาธิและความจำ เช่น ตัวต่อเลโก้ ครอสเวิร์ดเล่นสแครบเบิ้ล หรือหมากฮอส เป็นต้น
 16. สนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะ เช่น ดนตรี กีฬา งานศิลปะ ก็นับเป็นกิจกรรมที่ฝึกเชิงบริหารที่ดี ต้องใช้สมาธิ ทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

  ต่อเติมบ้านชั้นเดียว ให้กลายเป็นบ้านสองชั้น เคล็ดลับดีๆ สำหรับคุณพ่อบ้าน

  ต่อเติมบ้านชั้นเดียว ให้กลายเป็นบ้านสองชั้น เคล็ดลับดีๆ สำหรับคุณพ่อบ้าน

สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ในฐานะ Content Experts ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาวิชาการ และเป็นผู้นำในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้สูงวัย ชุมชนและสังคม ได้ทำการจัดการความรู้เรื่อง “Executive Functions (EF)-ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ” อันเป็นความรู้ที่วงการพัฒนาการเด็กในต่างประเทศกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งในประเทศไทยมี รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและคณะจากศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ศึกษาวิจัยและรวบรวมงานวิจัยจากต่างประเทศ และสถาบันอาร์แอลจีได้จัดการความรู้และพัฒนาให้ความรู้ EF เป็นที่เข้าใจง่าย โดยมุ่งหวังให้พ่อแม่และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะปฐมวัยศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยมุ่งมั่นว่า EF จะเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่จะร่วมส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้

ทักษะ EF หรือชุดกระบวนการคิด ที่ทำงานในสมองส่วนหน้า ไม่ได้เป็นทักษะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด และทักษะ EF นี้ จะพัฒนาได้มากที่สุดในช่วงปฐมวัย คุณพ่อคุณแม่จึงต้องช่วยฝึกฝนทักษะนี้ให้กับลูก เพื่อสร้างรากฐานกระบวนการคิด การตัดสินใจ และเพื่อให้ลูกน้อยในวันนี้ เป็นคนดีที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคตต่อไป


ที่มา thaihealth.or.th

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

อยากให้ “ลูกเก่งเลข” ไม่ยาก ถ้าทำแบบนี้!!

พูดทุกวันลูกเก่งแน่ 20 ประโยคภาษาอังกฤษ ให้แม่พูดกับลูกตอนเช้าก่อนไปโรงเรียน

ชม 5 ครั้ง ดุ 1 ครั้ง เทคนิคเลี้ยงลูกให้ได้ดี จากคุณหมอ รพ.เด็ก

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

P.Veerasedtakul

app info
get app banner