10 รายชื่อหมอสูตินารี ยอดนิยม คุณแม่ที่กำลังจะฝากครรภ์ ห้ามพลาด!

10 รายชื่อหมอสูตินารี ยอดนิยม คุณแม่ที่กำลังจะฝากครรภ์ ห้ามพลาด!

คุณแม่หรือคุณผู้หญิงแทบจะทุกคนที่ไปตรวจสุขภาพที่เป็นเรื่องของผู้หญิง ๆ แน่นอนว่าหมอที่ดูแลก็คือ หมอสูติ-นรีแพทย์ วันนี้ขอนำเสนอ10 รายชื่อหมอสูติ-นรีแพทย์ ที่เชี่ยวชาญการรักษา และบอกต่อกัน มานำเสนอค่ะ มาดูกันค่ะว่ามีใครบ้าง

10 รายชื่อหมอสูตินารี ยอดนิยมคุณแม่ที่กำลังจะฝากครรภ์ ห้ามพลาด!

สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ใหม่ๆ กำลังมองหาโรงพยาบาล หรือคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่เราจะฝากครรภ์ถึง 9 เดือนอยู่ วันนี้ The Asianparent ขอแนะนำ 10 รายชื่อหมอสูตินารี ยอดนิยมที่คุณแม่ส่วนใหญ่ไว้ใจและให้คุณหมอได้ดูแลครรภ์ จะมีคุณหมอท่านใดบ้าง ตามไปดูกันเลยค่ะ

10 รายชื่อหมอสูตินารี ยอดนิยม

1.นพ.อดิเทพ  เชาว์วิศิษฐ

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีแพทย์ สาขาอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ มีประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยมายาวนาน  มีความชำนาญในการดูแลรักษา ไม่เพียงดูแลเฉพาะแม่ท้องเท่านั้น  คุณหมอสามารถตรวจคัดกรองทารกหากคุณแม่มีความประสงค์หรือมีปัจจัยอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบถึงทารกคุณหมอจะทำการตรวจคัดกรองเพื่อตรวจดูความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น  และให้ความกระจ่างในการตอบข้อซักถามของผู้ป่วยด้วยความเต็มใจ  สร้างความประทับใจแก่ผู้ป่วยที่ไปรับการรักษา อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

2.ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช  นอกจากมีคุณแม่ท้องไปฝากครรภ์กับคุณหมอจำนวนมากแล้ว  คุณหมอยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลปัญหาการตั้งครรภ์  อาทิ  ครรภ์เป็นพิษ  ภาวะการคลอดก่อนกำหนด  เป็นต้น รวมไปถึงโรคของสตรีอื่น ๆ เช่น เนื้องอกในมดลูก  มะเร็งในมดลูก คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโดยตรง  ซึ่งคุณหมอมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาให้ตรวจภายในเป็นประจำทุกปีเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ของสตรี สร้างความสบายใจให้แก่ผู้ป่วยและมั่นใจในการรักษา  อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

10 รายชื่อหมอสูตินารี ยอดนิยม

3.นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งวิทยานรีเวช  ปกติแล้วมีคุณแม่ท้องมาฝากครรภ์กับคุณหมอจำนวนมาก  คุณหมอจะคอยดูแลให้คำแนะนำในการดูแลตนเองตลอดระยะ 9 เดือน    นอกจากนี้คุณหมอยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคมะเร็งในสตรี เนื้องอกในมดลูก  มะเร็งมดลูก ซึ่งมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งมารับการรักษามีทั้งวัยสาวและวัยหมดประจำเดือน  คุณหมอจะอธิบายวิธีการรักษาเป็นขั้นตอนและการดูแลตนเองเพื่อให้ผู้ป่วยสบายใจและปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่โรงพยาบาลรามาธิบดี

10 รายชื่อหมอสูติยอดนิยม

4.รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์-นรีเวช อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  คุณหมอนอกจากจะดูแลคุณแม่ท้องที่มาฝากครรภ์แล้ว  คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจรักษาผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทอง  เพราะในวัยดังกล่าวมีปัญหาด้านสุขภาพค่อนข้างมาก  คุณหมอรักษาด้วยความชำนาญ พิถีพิถันและให้คำแนะนำผู้ป่วยในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  สร้างความสบายใจและประทับใจแก่ผู้ป่วย  อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

5.รศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา สาขาเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์   มีแม่ท้องมาฝากครรภ์กับคุณหมอเป็นปกติอยู่แล้ว    นอกจากนี้คุณหมอมีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาในเรื่องภาวะมีบุตรยากซึ่งมีผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากมาขอรับคำปรึกษาจากคุณหมอเป็นจำนวนมาก คุณหมอจะวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะมีบุตรยาก เพื่อจะได้ใช้วิธีการรักษาที่ตรงจุด  ซึ่งคุณหมอจะให้คำแนะนำ เพื่อทำความเข้าใจและให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี  อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รายชื่อหมอสูติยอดนิยม

6.รศ.นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  มีคุณแม่ท้องมาฝากครรภ์กับคุณหมอตามปกติแล้ว นอกจากการฝากครรภ์แล้ว  คุณหมอยังดูแลคัดกรองทารกในครรภ์เพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น  คุณหมอสามารถรักษาทารกขณะอยู่ในครรภ์เนื่องจากภาวะตัวบวมได้สำเร็จ คุณหมอยังมีความเชี่ยวชาญในการรักษาเกี่ยวกับโรคสตรี  ปัญหาเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติ  ภาวะวัยทอง   อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช

7.นพ.สุรศักดิ์  เก้าเอี้ยน

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช  มีคุณแม่ท้องไปฝากครรภ์กับคุณหมอตามปกติแล้ว  คุณหมอจะตรวจครรภ์ด้วยความพิถีพิถัน และเชี่ยวชาญ  หากพบปัญหาใด ๆ ระหว่างตั้งครรภ์คุณหมอจะดำเนินการรักษาทันท่วงที และให้คำแนะนำในการดูแลตนเองแก่แม่ท้องเพื่อการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยจนครบ 9 เดือน  สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาฝากครรภ์เป็นอย่างมาก อยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี

รายชื่อหมอสูติยอดนิยม

8.รศ.นพ.นพดล สโรบล

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช  คุณแม่ท้องไปฝากครรภ์กับคุณหมอล้วนประทับใจ  คุณหมอมีความรู้ดีมากและให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง   คุณหมอค่อนข้างพูดน้อย แต่คุณหมอจะตอบข้อซักถามคุณแม่ด้วยความยินดีค่ะ  คุณหมอมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดคลอด  ฝีมือการเย็บแผลต้องบอกว่าฝีมือดีมาก  รอยแผลผ่าตัดสวยมาก  คุณหมอไม่เน้นให้อัลตร้าซาวด์ทารกบ่อย  ตลอดการตั้งครรภ์ประมาณ 4 ครั้ง   และที่แม่ๆ พูดถึงอีกอย่างหนึ่งคือ คุณหมอดูเพศทารกให้ตรงทุกครั้งไม่มีพลาด       อยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

9.ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย ฮอร์โมนและสุขภาพทางเพศ สูตินรีเวชวิทยา วัยทอง และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คุณผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูก เช่น  เนื้องอก  ช็อคโกแลตซีสต์  ปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือน  รวมไปถึงปัญหาวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทอง  คุณหมอจะดูแลรักษาด้วยความชำนาญ  ตอบข้อซักถามผู้ป่วยด้วยความเต็มใจและให้ความกระจ่างในข้อสงสัย  พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพอื่น ๆ อยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

10.รศ.ดร.นพ.บุญศรี  จันทร์รัชชกูล

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช  ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรักษา  มีคุณแม่ท้องมาฝากครรภ์จำนวนมาก ในกรณีแม่ท้องมีความเสี่ยง  เช่น  อายุ 35 ปีขึ้นไป  หรือเคยมีประวัติแท้ง  คุณหมอจะแนะนำให้คุณแม่ตรวจคัดกรองทารกในครรภ์เพื่อดูว่ามีความผิดปกติอย่างไรหรือไม่  เพื่อวางแผนในการรักษา   คุณหมอให้คำแนะนำในการดูแลตนเองเพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นครรภ์คุณภาพ  คือ  แข็งแรงทั้งแม่และลูก อยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

แล้วคุณแม่มีหมอสูติ-นรีแพทย์ในใจบ้างไหมคะ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวดี ๆกันค่ะ

Another source: health grades


The Asianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น The Asianparent ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามพัฒนาการทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุดและผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว 

การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก The Asianparent เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง

เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”


อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7 สิ่งที่ผู้หญิงไม่ควรอายเมื่อพบสูตินรีแพทย์

มะเร็งเต้านม อันตรายที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม

ฉันควรตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์ไหม?

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner