10 รายชื่อคุณหมอเด็กผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้

10 รายชื่อคุณหมอเด็กผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้

ปัจจุบันเด็กป่วยด้วยโรคภูมิแพ้มีมากขึ้น และนับวันอาการการแพ้จะมีหลากหลายและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นด้วยปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร อากาศ ฯลฯ เมื่อเกิดอาการแพ้ขึ้นมาก็ต้องถึงมือคุณหมอเพื่อจะได้ทำการรักษาต่อไป วันนี้ขอนำเสนอรายชื่อคุณหมอเด็กผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านโรคภูมิแพ้ ที่คุณแม่หลาย ๆ คน อยากบอกต่อ ติดตามอ่าน

10 รายชื่อคุณหมอเด็กผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้

1. นพ.กันย์ พงษ์สามารถ

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ และ อิมมูโนวิทยา โดยเฉพาะโรค SLE ในเด็ก หรือที่รู้จักกันว่า โรคพุ่มพวง โรคนี้ไม่หายขาดทำได้แค่ระงับอาการไว้ ในประเทศไทยพบเด็กป่วยอยู่ประมาณ 30,000 คน คุณหมอจะให้การรักษาดูแลเด็ก ๆ เป็นอย่างดีพร้อมทั้งให้คำแนะนำ ในการดูแลตนเองแก่คุณพ่อคุณแม่เมื่อเด็กกลับไปบ้าน แม้โรคนี้จะไม่หายขาดแต่คุณหมอก็พยายามรักษาเด็ก ๆ อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ สร้างความประทับใจให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเด็กป่วยเหล่านั้นเป็นอย่างมาก อยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2. พญ.ทัศลาภา แดงสุวรรณ

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ และ อิมมูโนวิทยา คุณหมอสามารถตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก ได้แก่  แพ้อาหาร, ภูมิแพ้ทางจมูก, หอบหืด, ผื่นลมพิษเรื้อรัง, อาการแพ้รุนแรง รวมถึงโรคภูมคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด และโรคภูมิต้านตนเอง รวมทั้งโรคข้ออักเสบเรื้อรัง ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยมารับการรักษาจำนวนมาก คุณหมอมีความละเอียดในการวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างดี ทำให้เด็ก ๆ ที่มารับการรักษาบางคนสามารถควบคุมการกำเริบของภูมิแพ้ได้  อยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

3. ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้  และคุณหมอยังเป็นหัวหน้าหน่วยโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย  คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ที่พาลูกมารักษากับคุณหมอ คุณหมอจะสอบถามอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่า  สาเหตุการแพ้ของเด็กนั้นเกิดจากอะไร รวมถึงการทดสอบภูมิแพ้ต่าง ๆ ถ้าหากคุณ่อคุณแม่ไม่ทราบสาเหตุ เพราะบางทีอาจเป็นแบบเฉียบพลัน เพื่อจะได้รักษาได้อย่างตรงจุด ซึ่งเด็กหลาย ๆ คนมีอาการดีขึ้นอย่างมากหลังจากเข้ารับการรักษาจากคุณหมอ  อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

4. รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา คุณหมอมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ และมีความรู้เกี่ยวกับภูมิแพ้ชนิดต่าง ๆ อย่างมาก การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ของคุณหมอจะวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื่อประเมินอาการและรักษาตามแนวทางที่พร้อมทั้งแนะนำการดูแลตนเองเมื่อกลับไปบ้าน  ทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกไปรับการรักษามีความพึงพอใจมาก  อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 5. ศ.นพ.ประกิต วิชยานนท์

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ผิวหนังและโรคหอบหืดในเด็ก เด็กที่มารับการรักษาจากคุณหมออาการที่พบบ่อย คือ  แพ้อาหาร  ซึ่งอาจพบร่วมกับโรคภูมิแพ้อื่นๆ เช่น โรคหืด (asthma) โรคผื่นผิวหนังอักเสบ (eczema) คุณหมอจะทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามอาการของโรค  เช่น ทดสอบโดยการสะกิดผิวหนัง (skin prick test)  ทดสอบโดยให้รับประทานอาหารที่สงสัยว่าแพ้ (oral food challenge test) ถือเป็นวิธีมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคแพ้อาหาร  ตรวจสารก่อภูมิแพ้ในเลือด (specific IgE)  ทำให้การวินิจนัยเป็นไปด้วยความแม่นยำส่งผลดีต่อการรักษา  อยู่ที่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์

6. พญ.นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา  คุณหมอมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ทุกชนิด ซึ่งจะทำการทดสอบภูมิแพ้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น  ใช้วิธี patch test  ซึ่งทางโรงพยาบาลศิริราชคิดค้นทำน้ำยาทดสอบขึ้นมาเอง  ซึ่งผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือ  เมื่อผลการตรวจออกมาชัดเจนแล้วว่าแพ้อะไร  คุณหมอจะรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับภูมิแพ้แต่ละชนิด  พร้อมทั้งคำแนะนำในการดูแลลูกที่เป็นภูมิแพ้แก่พ่อแม่เพื่อป้องกันการกำเริบของโรค  อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์

7. รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คุณหมอมักจะแนะนำคุณแม่ว่าควรให้นมลูกด้วยตนเอง เพราะจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กได้มากกว่าการให้ลูกกินนมผง  เพราะปัจจุบันนี้เด็ก ๆที่มารับการรักษาจากคุณหมอนับวันจะมีอายุน้อยลง  แสดงให้เห็นว่าโรคภูมิแพ้เป็นได้ตั้งแต่วัยทารก  การวินิจฉัยของคุณหมอจะมีความละเอียดจะใช้วิธีการทดสอบภูมิแพ้ในเด็กด้วยวิธีต่าง ๆ จนทราบสาเหตุที่แท้จริงของภูมิแพ้  ส่งผลให้การรักษาได้ผลดี  เด็ก ๆ มีอาการดีขึ้นเรื่อย ๆ ในเด็กบางคนสามารถควบคุมการกำเริบของภูมิแพ้ได้  อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

8. พญ.วิภารัตน์ มนุญากร

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน  คุณหมอทำการรักษาเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ที่มาจากสาเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผื่นแพ้ผิวหนัง  แพ้อาหาร  แพ้นมวัว  หรือแพ้สิ่งอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวมา  หลังจากที่ได้ทำการทดสอบวินิจฉัยแล้วถึงสาเหตุของโรคภูมิแพ้ในเด็กแต่ละคน สิ่งสำคัญนอกจากการรับประทานยาที่จัดให้  คุณหมอจะแนะนำให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง โดยการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และสารระคายเคืองต่าง ๆ และออกกกำลังกายเสมอ  ร่วมไปกับการรักษาไม่ว่าจะเป็นรับประทานยา  พ่นยา  เป็นต้น  จะช่วยป้องกันการกำเริบของโรคภูมิแพ้ได้  อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

9. พญ. พลาณี วัฒนาสุรกิตต์

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน  คุณหมอมีความละเอียดในการวินิจฉัยและการตรวจโรค  จะสอบถามข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว  รวมไปถึงการแพ้ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างละเอียด   หากคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบว่าลูกแพ้อะไร  เพราะการแพ้มีแบบเฉียบพลัน  คุณหมอจะทำการทดสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง  เพื่อรักษาได้ตามแนวทางที่ถูกต้องของภูมิแพ้แต่ละชนิด  ดังนั้น  ผู้ป่วยเด็กของคุณหมอจึงมีตั้งแต่วัยทารกไปจนถึงเด็กวัยเรียน  อยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

10. นพ.วิทยา อัศววิเชียรจินดา

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน การเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็ก  คุณหมอมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการรักษาจากประสบการณ์รักษามายาวนาน  การตรวจวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำ  นอกจากโรคภูมิแพ้ชนิดต่าง ๆ ที่คุณหมอตรวจรักษาแล้ว  คุณหมอยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก  สามารถให้คำแนะนำแก่คุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็ก  สร้างความประทับใจแก่ผู้มารับการรักษา  อยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ข้อมูลที่ได้นำเสนอ  คงพอจะเป็นคำแนะนำในการหาคุณหมอเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ให้กับลูก ๆ ของคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะ  หรือถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการแนะนำคุณหมอที่รักษาลูกอยู่  มาแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ กันค่ะ

อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10 รายชื่อหมอเด็กในใจคุณแม่

รายชื่อโรงพยาบาลในกรุงเทพที่มีหมอเด็ก 24 ชั่วโมง

10 รายชื่อหมอสูติ-นรีแพทย์ยอดนิยม

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner