โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง มีโรคอะไรบ้าง มาเช็คอาการกัน!

โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง มีโรคอะไรบ้าง มาเช็คอาการกัน!

โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นโรคที่ผู้คนหลาย ๆ คนหนักใจ เพราะสมองเป็นอวัยวะมีความซับซ้อนและเปราะบาง ขอนำบทความเรื่องสมองมาแบ่งปันทุกคนกันค่ะ

โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นโรคที่ผู้คนหลาย ๆ คนหนักใจ เพราะสมองเป็นอวัยวะมีความซับซ้อนในการทำงาน เซลล์สมองมีความจำเพาะและเปราะบาง ซึงมีมากมายเป็นพัน ๆ ล้านเซลล์ สมองทำให้เรามีความสามารถที่จะพูด คิด แก้ปัญหา จำ สั่งการการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ การหายใจ

โดยสมองจะทำหน้าที่แทบทุกอย่างที่คนเราทำ การดูแลรักษาให้สมองทำงานเป็นปกติ จึงเป็นสิ่งสำคัญ วันนี้ theAsianparent Thailand ขอนำบทความเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองมาฝากทุกคนกันค่ะ

 

โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง

โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง

โรคเกี่ยวกับ ระบบประสาทและสมอง

โรคอัมพาต

โรคอัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุมาก แต่คนที่มีอายุน้อยหากมีปัจจัยเสี่ยงก็สามารถเกิดได้เช่นกัน ผู้ป่วยโรคนี้มักจะมีอาการเตือนก่อนเกิดอาการจริง สาเหตุของโรคมีทั้งเส้นเลือดแตก และเส้นเลือดตีบ หากรักษาอาการเตือนได้ทันเวลา ก็จะสามารถป้องกันโรคนี้ได้

ชนิดและอาการของอัมพาตมีทั้งหมด 2 ชนิด ได้แก่

 • อัมพาตเฉพาะที่ มีอวัยวะบางส่วนที่เป็นอัมพาตและขยับเขยื้อนไม่ได้ เช่น ใบหน้า หรือมือ
 • อัมพาตทั่วร่างกาย เป็นอัมพาตในบริเวณกว้าง ส่งผลให้อวัยวะบางส่วนหรือหลายส่วนขยับเคลื่อนไหวไม่ได้ ได้แก่
  • โมโนพลีเจีย (Monoplegia) – แขน หรือขาข้างใดข้างหนึ่งขยับเคลื่อนไหวไม่ได้
  • เฮมิพลีเจีย (Hemiplegia) – แขน และขาข้างใดข้างหนึ่งขยับเคลื่อนไหวไม่ได้ หรือที่เรียกว่า อัมพาตครึ่งซีก
  • พาราพลีเจีย (Paraplegia) – ขาทั้งสองข้าง หรือตั้งแต่บริเวณอุ้งเชิงกรานและช่วงล่างของลำตัวลงไปขยับเคลื่อนไหวไม่ได้
  • เตตร้าพลีเจีย หรือ ควอดริพลีเจีย (Tetraplegia หรือ Quadriplegia) – แขนและขาทั้งสองข้างขยับเคลื่อนไหวไม่ได้

 

โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง

โรค เกี่ยวกับ ระบบประสาทและสมอง

โรคเวียนศีรษะ

อาการเวียนศีรษะ เป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง อาจหมายรวมถึงอาการมึนศีรษะ วิงเวียน มีนงง ทรงตัวไม่ค่อยได้ มีความรู้สึกลอย ๆ หวิว ๆ มีอาการตื้อในศีรษะ ซึ่งในทางการแพทย์จะแบ่งอาการนี้ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

 • อาการมึนเวียนศีรษะ (dizziness) มีความหมายรวมตั้งแต่อาการมึนศีรษะไปจนถึงอาการวิงเวียนศีรษะ ซึ่งเป็นอาการไม่เฉพาะเจาะจงและเกิดได้จากโรคต่าง ๆ เช่น โรคทางระบบไหลเวียนเลือด โรคทางระบบประสาท ภาวะโลหิตจาง เป็นต้น
 • อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน (vertigo) จะหมายถึงเฉพาะอาการเวียนศีรษะแบบรู้สึกหมุนหรือโคลงเคลงเท่านั้น

อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน (vertigo) เป็นอาการที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นใน ซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คอยรับการทรงตัวสมดุลของร่างกายในท่าทางต่าง ๆ เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นจึงทำให้มีอาการเวียนศีรษะแบบรู้สึกหมุน ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมหมุนรอบตัวเองหรือตัวเองหมุน รู้สึกโคลงเคลงทั้งๆ ที่ตัวเองอยู่กับที่หรือไม่มีการเคลื่อนไหว ในรายที่มีอาการรุนแรงมากอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน มีความรู้สึกเหมือนจะเป็นลม หูอื้อ การได้ยินลดลง หรือมีเสียงในหูร่วมด้วยได้

 

โรคนอนไม่หลับ

โรคนอนไม่หลับ (Insomnia) คือ โรคที่มีความผิดปกติในวงจรการหลับ โดยสามารถแบ่งเป็นชนิดของการนอนไม่หลับ 3 ชนิดใหญ่ คือ ชนิดที่ 1 หลับยาก , ชนิดที่ 2 หลับไม่ทน , ชนิดที่ 3 หลับ ๆ ตื่น ๆ  โดยปัจจัยของโรคนอนไม่หลับมีหลาย ๆ ปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น แสงไฟที่สว่างเกินไป อุณหภูมิภายในห้อง ปัญหาทางร่างกาย เช่น อาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ของร่างกาย ปัญหาทางจิตใจ เช่น ความวิตกกังวล ความเครียด แรงกดดัน หรือปัญหาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดิ่มแอลกอฮอล์ คาเฟอีน หรือการสูบบุหรี่เป็นต้น

 

โรคอัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์ เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมองซึ่งมักพบในผู้สูงอายุ โดยไม่ใช่ความเสื่อมตามธรรมชาติ โดยอัลไซเมอร์จะเป็นความเสื่อมที่เกิดจากโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เบต้า-อะไมลอยด์ (beta-amyloid) ชนิดไม่ละลายน้ำซึ่งเมื่อไปจับกับเซลล์สมองจะส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมและฝ่อลง รวมถึงทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเสียหายจากการลดลงของสารอะซีติลโคลีน (acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งผลโดยตรงกับความทรงจำ

อาการแรกเริ่มที่สำคัญของผู้ป่วย คือ การสูญเสียความจำระยะสั้น ซึ่งเป็นอาการที่ใกล้เคียงกับภาวะความจำเสื่อมตามธรรมชาติในผู้สูงอายุ แต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้ป่วยร้อยละ 80-90 จะมีอาการทางพฤติกรรมหรือทางจิตเวชร่วมด้วย ซึ่งอาการทางพฤติกรรมนี่เองที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างยากลำบากมากขึ้น

 

โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง

โรคเกี่ยวกับ ระบบประสาทและ สมอง

เส้นประสาทถูกกดทับ

 • บริเวณข้อมือ โดยมีอาการ ชาเป็นเหน็บ แสบร้อนบริเวณฝ่ามือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง ด้านหน้าหรือด้าน หลังผ่ามือ มักจะเกิดตอนกลางคืนในขณะหลับ ปวดอาจจะร้าวไปถึงข้อศอกกล้ามเนื้อบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือฝ่อไม่มีแรงกำ
 • บริเวณหลัง โดยอาการจะมีการปวดหลัง ร้าวลงขา ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง ขาไม่มีแรง

 

Source : 1 , 2

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

10 โรคหน้าฝนในเด็ก 2020 โรคหน้าฝนสุดฮิตที่เด็กมักเป็น คุณพ่อคุณแม่ต้องระวัง

โรคซึมเศร้า พาคุณแม่มาเช็คอาการโรคซึมเศร้า คุณมีอาการเหล่านี้หรือยัง?

รู้ทันโรคเก๊าท์ โรคเก๊าท์เกิดจากอะไร แนวทางป้องกันรักษา

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

iampear

app info
get app banner