เล็งเพิ่มวันลาคลอดเป็น 98 วัน จากเดิม 90 วัน ให้แม่ท้องที่เป็นลูกจ้างได้เฮ! ลาตรวจครรภ์ก็นับด้วย

เล็งเพิ่มวันลาคลอดเป็น 98 วัน จากเดิม 90 วัน ให้แม่ท้องที่เป็นลูกจ้างได้เฮ! ลาตรวจครรภ์ก็นับด้วย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมเสนอร่างกฎหมาย เพิ่มวันลาคลอดจาก 90 เป็น 98 วัน ให้สิทธิลาตรวจครรภ์รวมไปด้วย

เล็งเพิ่มวันลาคลอดเป็น 98 วัน

ข่าวดี! เล็งเพิ่มวันลาคลอดเป็น 98 วัน แม่ท้องที่เป็นลูกจ้างเฮ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมเสนอร่างกฎหมายปรับเพิ่มสิทธิวันลาคลอดบุตร หรือเพิ่มวันลาคลอดเป็น 98 วัน จากเดิม 90 วัน โดยลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์ จะได้สิทธินี้ แถมยังให้สิทธิลาตรวจครรภ์ก่อนคลอด นับเป็นวันลาเพื่อคลอดบุตรด้วย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเล็งเพิ่มวันลาคลอดเป็น 98 วัน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. ได้เตรียมผลักดันในการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะการให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงตั้งครรภ์มีสิทธิลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรโดยให้ถือเป็นวันลาเพื่อคลอดบุตร และปรับเพิ่มสิทธิวันลาเพื่อคลอดบุตร จากเดิมที่สามารถลาคลอดบุตรหนึ่งครรภ์ได้ 90 วัน เป็น 98 วัน

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 183 ว่าด้วยสิทธิการคุ้มครองความเป็นมารดาซึ่งได้กำหนดให้ภาครัฐต้องดูแลผู้หญิงตั้งครรภ์ ระหว่างและหลังคลอด และต้องให้วันหยุดมารดาหลังคลอด 14 สัปดาห์ โดยให้นับรวมการลาเพื่อตรวจครรภ์และลาคลอดบุตรใน 98 วัน เนื่องจากเป็นสิทธิการลาประเภทเดียวกัน ขณะนี้ร่างกฎหมายอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานกรรมการกฤษฎีกาและหากร่างดังกล่าวผ่าน ก็จะนำเสนอให้สนช.พิจารณาเพื่อประกาศเป็นกฎหมายต่อไป

สำหรับประเด็นที่มีการเสนอให้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการตามมาตรา 95 แห่งพ.ร.บ.บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมให้สิ่งแวดล้อม ให้ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น อธิบดีกสร. กล่าวว่า ที่ผ่านมา กสร. ได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นายจ้าง ลูกจ้างเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายกำหนดและเป็นการดำเนินการโดยความสมัครใจและขึ้นอยู่กับความพร้อมของนายจ้างทั้งในเรื่องสถานที่ การบริหารจัดการและค่าใช้จ่าย ดังนั้นการจะออกกฎหมายดังกล่าวจะต้องมีการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากนายจ้าง ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อน

 

ที่มา : https://www.labour.go.th

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สิทธิลาคลอด การเลี้ยงดูลูกของสวีเดน VS ไทย ทำไมต่างกันขนาดนี้!!

ลูกป่วยลางานยังไง พาลูกไปหาหมอลางานไม่ได้ ปัญหาของพ่อแม่มนุษย์เงินเดือน

คุณแม่เริ่มลาคลอดล่วงหน้ากันเมื่อไหร่ ลาคลอดตอนกี่สัปดาห์

33 คำถาม : เงินประกันสังคมกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรยื่นอย่างไรให้ได้เงิน

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner