เช็คแพ็คเกจฝากครรภ์ 64 คุณแม่ควรเลือกฝากครรภ์ที่ไหนดี

เช็คแพ็คเกจฝากครรภ์ 64 คุณแม่ควรเลือกฝากครรภ์ที่ไหนดี

เตรียมความพร้อมคุณแม่มือใหม่ เช็คแพ็คเกจฝากครรภ์ ปี2564 ควรฝากครรภ์ที่ไหนดี เรามา เช็คแพ็คเกจฝากครรภ์ กันเลยค่ะ ว่าแพ็คเกจไหนเหมาะกับคุณแม่

ทำไมต้องฝากครรภ์ 

จุดมุ่งหมายในการฝากครรภ์นั้น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่และทารกในครรภ์ยังคงมีสุขภาพดี แข็งแรงตลอดการตั้งครรภ์ หากมีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในระหว่างนั้น คุณแม่จะได้รีบปรึกษาคุณหมอ และเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที หญิงมีครรภ์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านโภชนาการ การใช้ยาต่าง ๆ เพศสัมพันธ์ การเตรียมตัวสำหรับการคลอด และการให้นมบุตร รวมทั้งการวางแผนครอบครัวหลังจากคลอดบุตรแล้ว นอกจากนั้นยังต้องรู้จักสังเกตความผิดปกติของการตั้งครรภ์และอาการเจ็บครรภ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้หญิงมีครรภ์จะได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือพยาบาลเมื่อมาฝากครรภ์

การเตรียมตัวสำหรับฝากครรภ์

เช็คแพ็คเกจฝากครรภ์

เช็คแพ็คเกจฝากครรภ์

การฝากครรภ์ควรเริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เพื่อวางแผนการมีบุตรอย่างปลอดภัย โดยผู้ตั้งครรภ์ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเป็นประจำ ผู้ที่มีประวัติป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หอบหืด ความดันโลหิตสูง ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ อาการแพ้ต่าง ๆ โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือซึมเศร้า รวมทั้งผู้ที่มีคู่ครองหรือบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมและมีเชื้อพาหะ ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ โดยแพทย์ที่ควรไปพบเพื่อให้ช่วยดูแลสุขภาพตลอดการตั้งครรภ์นั้น ได้แก่

 • สูติแพทย์ คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพครรภ์และคลอดบุตร โดยสูติแพทย์จะช่วยดูแลผู้ตั้งครรภ์ ที่มีปัญหาสุขภาพรวมทั้งผู้ที่เสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal-Fetal Medicine Specialist: MFM) ทั้งนี้ สูติแพทย์ยังช่วยผ่าคลอดให้แก่สตรีมีครรภ์ และช่วยดูแลปัญหาสุขภาพทุกเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัว
 • พยาบาลผดุงครรภ์ คือผู้ที่ช่วยดูแลระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร โดยพยาบาลผดุงครรภ์นั้นต้องได้รับการฝึกฝนและขึ้นทะเบียนรับรอง นับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสตรีมีครรภ์ ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ในการเกิดปัญหาระหว่างตั้งครรภ์และการคลอดบุตร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลอดบุตร คือผู้ที่ช่วยให้สตรีมีครรภ์คลอดบุตรได้ง่าย โดยจะทำงานร่วมกับพยาบาลผดุงครรภ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลอดบุตรจะแนะนำเรื่องการหายใจ การผ่อนคลายร่างกาย การขยับร่างกาย และตำแหน่งของร่างกาย

12 โรงพยาบาลกับแพ็จเกจฝากครรภ์

เช็คแพ็คเกจฝากครรภ์

เช็คแพ็คเกจฝากครรภ์

โรงพยาบาลธนบุรี ราคาประมาณ 10,000 บาท 

 • โปรแกรมฝากครรภ์ 
  • ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด
  • อัลตราซาวด์
  • ปรึกษาแพทย์
  • จ่ายยาบำรุงครรภ์
  • ราคาการตรวจ อาจจะขึ้นอยู่กับแผนการรักษาของแพทย์ในวันที่ตรวจเพิ่มเติม

 

โรงพยาบาลเพชรเวช ราคาประมาณ 10,000 บาท 

 • โปรแกรมฝากครรภ์
  • ตรวจครรภ์ให้คำแนะนำปรึกษาโดยสูติแพทย์จำนวน 10 ครั้ง
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  • ตรวจกรุ๊ปเลือด ABO blood group
  • ตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย Rh typing
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Anti-Rubella IgG
  • ตรวจหาเชื้อภูมิพาหะไวรัสตับบี HBV prevac
  • ตรวจหาเชื้อเอชไอวี Anti-HIV
  • ตรวจหาโรคซิฟิลิส  VDRL
  • ตรวจดูน้ำตาล และโปรตีนในปัสสาวะ Protein & Sugar
  • ตรวจหาความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย Hemoglobin typing
  • ตรวจหาพาหะธาลัสซีเมีย DCIP (Thalassemia Screening)
  • ตรวจหาพาหะธาลัสซีเมีย OF (Thalassemia Screening)
  • ตรวจคัดกรองเบาหวาน Glucose
  • ตรวจคัดกรองเบาหวาน  Glucose tolerance test
  • ตรวจอัลตราซาวด์ติดตามความผิดปกติของทารกในครรภ์ จำนวน 2 ครั้ง Ultrasound Lower
  • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก 2 เข็ม
  • จ่ายยาบำรุงครรภ์ และแคลเซียมจำนวน 10 ครั้ง

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ราคาประมาณ 12,000 บาท 

 • โปรแกรมฝากครรภ์ 
  • ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด
  • ตรวจหากรุ๊ปเลือด
  • ตรวจหาหมู่เลือด
  • ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย
  • ตรวจหาเลือดหาเชื้อซิฟิลิส
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน
  • ตรวจหาระดับน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะ
  • ตรวจหาระดับน้ำตาลในกระแสเลือด
  • ตรวจอัลตราซาวด์ 2 มิติ
  • ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีบ
  • ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
  • ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์
  • รับยาบำรุงครรภ์ วิตามิน แคลเซียม

 

โรงพยาบาลวิภาวดี ราคาประมาณ 15,000 บาท 

 • โปรแกรมฝากครรภ์ 
  • ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด
  • อัลตราซาวด์
  • ปรึกษาแพทย์
  • จ่ายยาบำรุงครรภ์
  • ราคาการตรวจ อาจจะขึ้นอยู่กับแผนการรักษาของแพทย์ในวันที่ตรวจเพิ่มเติม

 

โรงพยาบาลพญาไท 1 ราคา 15,000 บาท 

 • โปรแกรมฝากครรภ์ 
  • ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด
  • ตรวจหาหมู่เลือด
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
  • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
  • ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน
  • ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีมเมีย
  • ตรวจปัสสาวะ Prptein และ Glucose
  • ยาบำรุงเลือด และกระดูก
  • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก
  • ตรวจอัลตราซาวด์ 2D 1 ครั้ง

 

โรงพยาบาลบางประกอก รังสิต 2 ราคาประมาณ 16,000 บาท 

 • โปรแกรมฝากครรภ์
  • ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจหาหมู่เลือด (ABO)
  • ตรวจหาหมู่เลือด (Rh Blood Group)
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
  • ตรวจหาภูมิเชื้อไวรัสตับอัเสบบี (Anti-HBs)
  • ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย (Hemoglobin typing)
  • ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย (Osmotic fragility test: OF)
  • ตรวจหาแอนติบอดี้ต่อหัดเยอรมัน
  • ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)
  • ตรวจปัสสาวะ (UA)
  • ตรวจอัลตราซาวด์ (Ultrasound)
  • ตรวจสุขภาพฟันฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก (DT Vaccine)
  • ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก (Boostrix Vaccine)

 

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ราคาประมาณ 18,000 บาท 

 • โปรแกรมฝากครรภ์  
  • ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด
  • อัลตราซาวด์
  • ปรึกษาแพทย์
  • จ่ายยาบำรุงครรภ์
  • ราคาการตรวจ อาจจะขึ้นอยู่กับแผนการรักษาของแพทย์ในวันที่ตรวจเพิ่มเติม

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ราคาประมาณ 18,000 บาท 

 • โปรแกรมฝากครรภ์
  • ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์ (PE by Obstetrician)
  • อัลตราซาวด์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Ultrasound by MFM)
  • อัลตราซาวด์ 2 มิติ (Ultrasound 2D)
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
  • ตรวจหาหมู่เลือด (Blood group ABO)
  • ตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี(HBsAg)
  • ตรวจปัสสาวะ (UA)
  • การตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อ HIV (Anti HIV)
  • ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย (Hb Typing)
  • ตรวจโปรตีน และน้ำตาลในปัสสาวะ (Strip urine albumin & sugar)
  • วัคซีนบาดทะยัก (Td vaccine)
  • ยาบำรุงครรภ์ (Medicine)

 

โรงพยาบาลวิภาราม ราคาประมาณ 18,000 บาท 

 • โปรแกรมฝากครรภ์
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  • ตรวจหาหมู่เลือด
  • ตรวจหาซิฟิลิส
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน
  • ตรวจสุขภาพครรภ์จากสูติ-นรีแพทย์ทุกเดือน พร้อมยาบำรุงครรภ์
  • วัรซีนป้องกันบาดทะยัก 2 ครั้ง
  • ตรวจอัลตราซาวด์ 14 ครั้ง
  • ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์
  • ตรวจอัลตราซาวด์คัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์ โดยแพทย์เฉพาะทาง

 

โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ราคาประมาณ 20,000 บาท 

 • โปรแกรมฝากครรภ์
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
  • ตรวจหาหมู่เลือด
  • ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
  • ตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อซิฟิลิส
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี
  • ตรวจปัสสาวะ
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
  • ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย
  • ยาบำรุงครรภ์ แคลเซียมกระดูก
  • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก
  • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
  • อัลตราซาวด์

 

โรงพยาบาลเปาโล ราคาประมาณ 20,000 บาท 

 • โปรแกรมฝากครรภ์ 
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
  • ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเอดส์
  • ตรวจหาเชื้อกามโรค
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิด บี
  • ตรวจหาพาหะธาลัสซีเมีย
  • ตรวจหมู่เลือด
  • ตรวจหมู่เลือดพิเศษ
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน
  • ตรวจไทรอยด์
  • ตรวจปัสสาวะ
  • ยาบำรุงเลือด
  • แคลเซียมบำรุงกระดูก
  • ตรวจน้ำตาลในเลือด
  • วัคซีนบาดทะยัก
  • วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก
  • อัลตราซาวด์ 2 มิติ
  • ตรวจสุขภาพฟัน

 

โรงพยาบาลกรุงเทพ ราคาประมาณ 36,000 บาท 

 • โปรแกรมฝากครรภ์ 
  • โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย พบสูตินารีแพทย์จำนวน 14 ครั้ง พร้อมรับยาบำรุงครรภ์ ตลอดการรักษา
  • ตรวจอัลตราซาวด์ 2 มิติ 3 ครั้ง และตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ ฟรี 1 ครั้ง
  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
  • การตรวจเลือดอย่างละเอียดทั้งสามีและภรรยา
  • การตรวจ Down’s screening test
  • การตรวจเลือดเพื่อหาความผิดปกติของทารก

สิ่งที่ควรปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์

เช็คแพ็คเกจฝากครรภ์

เช็คแพ็คเกจฝากครรภ์

 • ควรฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์
 • ปรึกษาแพทย์ก่อนหยุดใช้ยา หรือก่อนเริ่มใช้ยาตัวใหม่ทุกครั้ง
 • รับประทานอาหารหลากหลาย เลือกที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และดื่มน้ำให้เพียงพอ
 • รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • รับประทานวิตามินที่มีกรดโฟลิควันละ 0.4-0.8 มิลลิกรัม

ที่มา : 

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : 

หัดเยอรมันในหญิงตั้งครรภ์ อันตรายต่อลูกในท้องอย่างไร

โรคเบาหวาน ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย วิธีการดูแลคนท้องเป็นโรคเบาหวาน

โรคซึมเศร้าหลังคลอด คืออะไร อาการซึมเศร้าหลังคลอดที่แม่ต้องรู้!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

nantichaphothatanapongbow

app info
get app banner