วิธีสังเกตลูกเป็นไข้เลือดออก อาการไข้เลือดออก ลูกเป็นไข้เลือดออก แม่จะรู้ได้อย่างไร

วิธีสังเกตลูกเป็นไข้เลือดออก อาการไข้เลือดออก ลูกเป็นไข้เลือดออก แม่จะรู้ได้อย่างไร

ปีนี้ไข้เลือดออกรุนแรง! ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 26,000 ราย เสียชีวิต 30 ราย สัญญาณเตือนไข้เลือดออกในเด็ก วิธีสังเกตลูกเป็นไข้เลือดออกดูอย่างไร 

วิธีสังเกตลูกเป็นไข้เลือดออก

ระวังลูกป่วยไข้เลือดออก วิธีสังเกต อาการไข้เลือดออก วิธีสังเกตลูกเป็นไข้เลือดออก พ่อแม่จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกเป็นไข้เลือดออก

 

ลูกไม่สบาย เป็นไข้เลือดออกหรือเปล่า ทารก เด็กเล็ก พูดไม่ได้ แม่จะสังเกตอย่างไร

สถานการณ์ไข้เลือดออกรุนแรง

จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.– 8 มิ.ย.2562 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 26,000 ราย เสียชีวิต 30 ราย สูงกว่าปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกันเกือบสองเท่า

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ประจำปี 2562 ว่า วิธีป้องกัน ต้องไม่อยู่ใกล้ยุง ควบคู่กับการใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

 • เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง
 • เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
 • เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่

แนวทางดังกล่าวจะสามารถป้องกันได้ถึง 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และ ไข้ปวดข้อยุงลาย

 

วิธีสังเกตลูกเป็นไข้เลือดออก, อาการไข้เลือดออก, วิธีสังเกต อาการไข้เลือดออก, ลูกเป็นไข้เลือดออก, ทารกเป็นไข้เลือดออก, ผู้ป่วยไข้เลือดออก, ไข้เลือดออก 2562

วิธีสังเกตลูกเป็นไข้เลือดออกดูอย่างไร

หน้าฝน ผู้ใหญ่ ทารก เด็กเล็ก ต้องระวังโรคไข้เลือดออก

ในฤดูฝนมีความเสี่ยงสูงขึ้นเพราะปริมาณน้ำมาก ทำให้เกิดแหล่งน้ำขังได้ในหลายพื้นที่ โดยกลุ่มอายุที่พบเป็นโรคดังกล่าวมาก คือ กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 10-14 ปี ในขณะที่กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงเมื่อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก คือ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี กลุ่มผู้สูงอายุ คนท้อง คนอ้วน หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเลือด เป็นต้น

 

ไม่อยากให้ลูกป่วยต้องรู้ วิธีป้องกันลูกเป็นไข้เลือดออก

การป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถทำได้ 3 ขั้นตอน เปรียบเสมือนเป็นการสร้างเกราะภูมิคุ้มกันถึง 3 ชั้น

 • เกราะคุ้มกันชั้นที่ 1 แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็กอายุตั้งแต่ 9 ปี จนถึงผู้ใหญ่อายุ 45 ปี แบ่งการฉีดเป็น 3 เข็ม ระยะห่างกัน 6 เดือน (0, 6, 12 เดือน) แต่ไม่แนะนำให้ฉีดในเด็กอายุน้อยกว่า 9 ปี ซึ่งเป็นวัคซีนสำหรับป้องกันโรคไข้เลือดออกจากไวรัสเดงกี่เท่านั้น จากการวิจัยพบว่า ป้องกันการติดเชื้อได้ 60 % ป้องกันการเกิดโรครุนแรงได้ 90% แต่ถ้าร่างกายของผู้รับการฉีดวัคซีนเคยมีการติดเชื้อไวรัสเดงกี่อยู่แล้ว จะเป็นการเสริมภูมิป้องกันได้ดียิ่งขึ้น
 • เกราะคุ้มกันชั้นที่ 2 คือ การช่วยกันกำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เช่น แหล่งน้ำขังในบ้าน การป้องกันตัวเองและบุตรหลานไม่ให้ยุงกัด ด้วยการนอนในมุ้ง ทายากันยุง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ
 • เกราะคุ้มกันชั้นที่ 3 คือการไปพบแพทย์เมื่อป่วยเป็นไข้ ควรติดตามอาการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

 

วิธีสังเกตลูกเป็นไข้เลือดออก, อาการไข้เลือดออก, วิธีสังเกต อาการไข้เลือดออก, ลูกเป็นไข้เลือดออก, ทารกเป็นไข้เลือดออก, ผู้ป่วยไข้เลือดออก, ไข้เลือดออก 2562

วิธีสังเกตลูกเป็นไข้เลือดออกดูอย่างไร

วิธีสังเกตอาการลูกเป็นไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกที่เป็นมากจะมีโอกาสเกิดภาวะช็อกเมื่อไข้เริ่มลด พ่อแม่ผู้ปกครองจึงไม่ควรประมาท ควรสังเกต 9 สัญญาณอาการเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้เลือดออก คือ

 1. ไข้ลงหรือไข้ลดลงแต่อาการเลวลง ยังเบื่ออาหาร ไม่ค่อยเล่น และอ่อนเพลีย
 2. คลื่นไส้ อาเจียน ตลอดเวลา
 3. ปวดท้องมาก
 4. มีเลือดออกมาก เช่น เลือดกำเดาไหล อาเจียน หรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ
 5. พฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปจากปกติ
 6. กระหายน้ำตลอดเวลา
 7. ร้องกวนมากในเด็กเล็ก
 8. ตัวเย็น สีผิวคล้ำลง หรือตัวลาย
 9. ปัสสาวะน้อยลง หรือไม่ถ่ายปัสสาวะนานเกิน 4- 6 ชั่วโมง

วิธีสังเกตลูกเป็นไข้เลือดออกต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ให้เช็ดตัวลดไข้ ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง และรีบพาลูกที่ป่วยไปโรงพยาบาลด่วน ๆ ถ้ามีอาการ แม้ว่าไข้เริ่มจะลดลงแล้วก็ควรไปพบแพทย์ สงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_2603274 และ https://www.thaihealth.or.th ฃ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

โรคหน้าฝน โรคที่มากับฤดูฝน ฝนตก ลูกเสี่ยงป่วยง่าย โรคไหนที่ต้องระวังในหน้าฝน โรคหน้าฝนในเด็ก

อาร์เอสวี เชื้อไวรัสร้าย ทารก เด็กเล็ก ติดเชื้อไวรัส RSV ได้ง่ายช่วงหน้าฝน

หน้าฝนปล่อยลูกเล่นนอกบ้าน ต้องกำชับห้ามจับ กิ้งกือมีพิษ! ทารก เด็กเล็กยิ่งอันตราย

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และโรคร้ายระบาดหน้าฝน จะสร้างภูมิต้านทานให้ลูกอย่างไร

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner