รายชื่อจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ในปริมณฑลและภาคกลาง

รายชื่อจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ในปริมณฑลและภาคกลาง

รายชื่อจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการพาน้องไปประเมินปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การปรับตัว การเรียน รวมถึง สมาธิสั้น ข้อมูลจากเพจชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ในปริมณฑลและภาคกลาง

นนทบุรี

รพ.พระนั่งเกล้า โทร. 02 528 4567

1.พญ.สุธีรา ริ้วเหลือง

รพ.ชลประทาน โทร. 02 502 2345

1.พญ.นริศรา ติยะพรรณ

มีรักคลินิค (แถวสนามบินน้ำ) โทร. 02 589 4582

1.นพ.จอม ชุมช่วย

2.พญ.นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ

โรงพยาบาลศรีธัญญา โทร. 02 525 0981

1.พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง

2.พญ.วรรณพักตร์ วิวัฒนวงศา

3.พญ.อังคณา อัญญมณี

4.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์

5.พญ.จอมสุรางค์ โพธิสัตย์

แฮปปี้โฮมคลินิก โทร. 02 835 3537

1.นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

กรมสุขภาพจิต โทร. 02 149 5555

1.นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์

2.พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

3.นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล

4.พญ.ศุภรัตน์ เอกอัศวิน

ปทุมธานี

สถาบันธัญญารักษ์ โทร. 02 531 0080

1.พญ.ภัทราภรณ์ กินร

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โทร. 02 926 9999

1.พญ.ศุภรา เชาว์ปรีชา

2.นพ.ดร.ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล

3.พญ.ติรยา เลิศหัตถศิลป์

4.พญ.อัญชลิตา รัตนจารุรักษ์

 

นครปฐม

รพ.นครปฐม โทร. 034 254 154

1.พญ.พรรณนภา อุดมโชติพฤทธิ์

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โทร. 02 441 0601

1.พญ.หัทยา ดำรงผล

โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ โทร. 034 298 265

1.นพ.สมชาติ สุทธิกาญจน์ (ทุกวันอังคาร)

นครนายก

โรงพยาบาล มศว.องครักษ์ โทร. 037 395 085

1.พญ.ศันสนีย์ นิซู

2.นพ.ทรงภูมิ เบญญากร

3.นพ.รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล

เด็กก้าวร้าว

สมุทรสงคราม

รพ.นภาลัย สมุทรสงคราม โทร. 034 761 478

1.นพ.สมชาติ สุทธิกาญจน์ (ทุกพฤหัสบดีที่ 1 และ 3)

สมุทรสาคร

รพ.สมุทรสาคร โทร. 034 837 382

1.นพ.สมชาติ สุทธิกาญจน์ (ทุกวันจันทร์)

รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โทร. 034 419 555

1.นพ.ชัยวัฒน์ พานทอง

 

สมุทรปราการ

รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โทร. 02 384 3381

1.พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล

2.พญ.ชลทิพย์ กรัยวิเชียร

3.พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น

4.พญ.วิรัลพัชร รัตนเสถียร

5.พญ.วรามิศร์ โอสถานนท์

6.นพ.ณัฐวัตร งามสมุทร

7.พญ.อนัญญา สินรัชตะนันท์

8.พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา

9.พญ.วริษา นิสากนิษฐ์

10.พญ.ปรารถนา ชิตพงศ์

11.พญ.ศศิธร ปรีชาวุฒิเดช

 

อ่างทอง

รพ.อ่างทอง โทร. 035 615 111

1.พญ.ยศพิมล จรัสวิมล

 

สระบุรี

รพ.สระบุรี โทร. 036 210 108

1.พญ.สิริประภา พจนะแก้ว

 

ราชบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี โทร. 032 719 600

1.พญ.บุษยนาฏ เรืองรอง

2.นพ.สมชาติ สุทธิกาญจน์ (ทุกวันศุกร์)

ฉะเชิงเทรา

รพ.ฉะเชิงเทรา โทร. 038 510 133

1.นพ.ภาสกร ลีนิวา

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2559)

ที่มา ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมรายชื่อจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นในกทม.

TAP mobile app

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า
app info
get app banner