ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด พร้อมความหมาย รวมชื่อลูกสาว ตั้งชื่อมงคล ฟังแล้วไพเราะ ความหมายดี

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด พร้อมความหมาย รวมชื่อลูกสาว ตั้งชื่อมงคล ฟังแล้วไพเราะ ความหมายดี

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดชื่อจริงลูกสาวคนสวยของพ่อแม่ ตั้งชื่อไพเราะ ความหมายดี เป็นมงคลกับชีวิตตั้งแต่เกิด ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดพร้อมความหมาย รวมชื่อลูกสาว ตั้งชื่อมงคล ฟังแล้วไพเราะ ความหมายดี ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดชื่อจริงลูกสาวคนสวยของพ่อแม่

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด พ่อแม่เลือกได้ การตั้งชื่อจริงให้ลูกสาว ปูทางความสำเร็จได้ตั้งแต่แรกเกิด ตามความเชื่อ เลือกชื่อมงคล ตั้งชื่อจริงลูกสาว ความหมายมงคล ดีต่อชีวิต เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า มีโชคมีลาภ

 

การตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด พร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกสาว ให้เป็นมงคลแก่ชีวิต

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกมงคล ทางทีมงาน The Asianparent Thailand ได้คัดเลือกชื่อมงคลลูกสาวให้คุณได้เลือกใช้ตั้งชื่อลูก จะมีชื่ออะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย

 

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดเป็นสิริมงคลให้กับลูก

เพราะชื่อ เป็นสิ่งแทนตัวตน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็มักจะเลือกตั้งชื่อพร้อมความหมาย เป็นสิริมงคลให้กับลูก โดยเชื่อกันว่า การตั้งชื่อมงคล เป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่งในการเริ่มต้นแห่งชีวิตของทารกแรกเกิด อีกทั้งยังเชื่อกันว่า หากตั้งชื่อลูก ให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ และมีความหมายที่ดีนั้น จะทำให้ลูกเป็นเด็กเลี้ยงง่าย ไม่งอแง ว่านอนสอนง่าย เป็นเด็กดี อยู่ในศีลในธรรม ดังนั้น การตั้งชื่อลูกสาว ทั้งชื่อเล่นและชื่อจริง จึงมีความสำคัญ

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด พร้อมความหมาย รวมชื่อลูกสาว ตั้งชื่อมงคล ฟังแล้วไพเราะ ความหมายดี ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดชื่อจริงลูกสาวคนสวยของพ่อแม่

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดพร้อมความหมาย

ทักษาประจำวันเกิด

ในส่วนของทักษานั้น จะแตกต่างกันไปตามแต่ละวัน ตัวอักษรอักขระบางตัวนั้น เป็นโทษของวันหนึ่ง แต่กลับ เป็นคุณประโยชน์ต่ออีกวันหนึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ ดังสามารถดูตัวอย่างได้ตามวัน ซึ่งทางโหราศาสตร์มีความเชื่อกันว่า วรรคต่าง ๆ อาทิ เดช ศรี มูละ นั้น ให้ผลต่างๆ กันไปตามแต่วรรคนั้น ๆ

อย่างไรก็ตาม รายชื่อที่แบ่งตามวันเกิดเหล่านี้ เป็นเพียงชื่อที่ดี ที่ไม่มีตัวกาลกิณีในเบื้องต้น สามารถนำไปตั้งชื่อมลคลให้ลูกได้ แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการใช้หลักการโหราศาสตร์อย่างแท้จริง ที่ตั้งชื่อตามวันเดือนปีเกิดให้ลูก รวมถึงศาสตร์อื่นๆ ให้ติดต่อคณาจารย์ นักพยากรณ์ที่มีความรู้ และประสบการณ์เรื่องโหราศาสตร์ในการตั้งชื่อจริง ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีมากมายหลายท่าน ก็จะได้รับชื่อที่ถูกหลักอย่างครบถ้วน

 

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดพร้อมความหมาย

การนับเวลาเกิดตามแบบไทยเพื่อตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด

  • แบบโหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
  • เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์
  • เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์
  • เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร
  • เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน
  • เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) – เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน
  • เกิดวันพฤหัสเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัส
  • เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์
  • เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

การตั้งชื่อมงคลสำหรับการตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดพร้อมความหมาย

 บริวาร คนที่อยู่ใกล้ชิด สามี ภรรยา ลูก คนรับใช้ ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้อยู่ในอุปการะ รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
อายุ ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีทางการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย ความแข็งแรง
เดช อำนาจ วาสนา บารมี ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง อิทธิพล ตำแหน่ง หน้าที่การงานสภาพสังคม การศึกษา การทำงาน
ศรี โชคลาภ มงคลทั้งปวง ความสำเร็จ ความสมหวัง เสน่ห์ ความเมตตามหานิยม เงินทอง คุณงามความดีทั้งหลาย
มูละ เงินทอง ทรัพย์สิน มรดก หลักทรัพย์ ความมั่นคง ที่ดิน หลักทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร อาชีพ การทำงาน ความพากเพียร เพื่อความสำเร็จของชีวิต ความคิดใหม่ๆ ความกระตือรือร้นต่างๆ
มนตรี การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า
กาลกิณี ความทุกข์ระทม ความอาภัพ อัปมงคล ไร้โชค เคราะห์ร้าย ความชั่ว อุปสรรค ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง ความทุกข์เสียใจ ความพลัดพราก ศัตรู

ตารางชื่อมงคลสำหรับการตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด

วันเกิด
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุสาหะ
มนตรี
กาลกิณี
อาทิตย์
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
จันทร์
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
อังคาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
พุธกลางวัน
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
พุธกลางคืน
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
พฤหัสบดี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
ศุกร์
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
เสาร์
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด ให้เป็นมงคลแก่ชีวิต

การตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด พร้อมความหมาย

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกมงคล ทางทีมงาน The Asianparent Thailand ได้คัดเลือกชื่อมงคลลูกสาวให้คุณได้เลือกใช้ตั้งชื่อลูก จะมีชื่ออะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดวันอาทิตย์

 ชื่อมงคลลูกสาว + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
 กฤตติกา อ่านว่า กริด-ติ-กา  ผู้มีความสุขเสมอ
 ณัชชา อ่านว่า นัด-ชา เกิดเพื่อความรู้
 ชัญญา อ่านว่า ชัน-ยา ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้
 โชติกา อ่านว่า โช-ติ-กา ผู้รุ่งเรือง
 นิรดา อ่านว่า นิ-ระ-ดา เป็นที่ยินดี
 ปาลิดา อ่านว่า ปา-ลิ-ดา ผู้ได้รับการป้องกันแล้ว, รักษาแล้ว
 ธนัชญา อ่านว่า ทะ-นัด-ชะ-ยา ผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์
นทีนาถ อ่านว่า นะ-ที-นาด ผู้มีความอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อม
นัจกร อ่านว่า นัด-จะ-กอน ผู้มีความสุขมาก
ชนารดี อ่านว่า ชะ-นา-ระ-ดี ผู้เป็นทีรักพอใจแห่งมวลชน
 วารัตดา อ่านว่า วา-รัต-ดา  ความชำนาญ, ความสุขสมบูรณ์ของสุขภาพ

 

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด ให้เป็นมงคลแก่ชีวิต

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกมงคล ทางทีมงาน The Asianparent Thailand ได้คัดเลือกชื่อมงคลลูกสาวให้คุณได้เลือกใช้ตั้งชื่อลูก จะมีชื่ออะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดวันจันทร์

 ชื่อมงคลลูกสาว + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
 พรวลัย อ่านว่า พอน-วะ-ไล กำไลอันประเสริฐ
 พัทธวรรณ อ่านว่า พัด-ทะ-วัน ผูกพันกับหนังสือ
 ศัสยมน อ่านว่า สัด-สะ-ยะ-มน ผู้มีใจอันประเสริฐ
ธมน อ่านว่า ทะ-มน ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยความสวยงาม น่ารัก มีมงคลยิ่ง
 ปัทมนันท์ อ่านว่า ปัด-ทะ-มะ-นัน ยินดีในดอกบัวหมู่ภมร
 ณฐ อ่านว่า นัด ผู้ซึ่งคงไว้ด้วยความเฉียบคมประดุจนักปราชญ์
 กฤชสร อ่านว่า กริด-ชะ-สอน ผู้ซึ่งคงไว้ซึ่งความเฉียบคม
ชลกนก อ่านว่า ชน-กะ-หนก  สารธารแห่งทองคำ
บงกชธร อ่านว่า บง-กด-ทอน ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยดอกบัว
ชณชนก อ่านว่า ชน-ชะ-นก ผู้ที่ประเสริฐดั่งผู้เป็นพ่อ
 ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด ผู้มีความเจริญยิ่ง

 

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด ให้เป็นมงคลแก่ชีวิต

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกมงคล ทางทีมงาน The Asianparent Thailand ได้คัดเลือกชื่อมงคลลูกสาวให้คุณได้เลือกใช้ตั้งชื่อลูก จะมีชื่ออะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดวันอังคาร

 ชื่อมงคลลูกสาว + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
 ภารดี อ่านว่า พา-ระ-ดี  ผู้เป็นเลิศในด้านการเจรจา
 ทยิดา อ่านว่า ทะ-ยิ-ดา ผู้เป็นที่รัก, เป็นที่กรุณา
ปนิตา อ่านว่า ปะ-นิ-ตา ผู้ได้รับการยกย่อง, สรรเสริญ
จิรสุดา อ่านว่า จิ-ระ-สุ-ดา หญิงสาวผู้ยั่งยืน
 เปรมยุดา อ่านว่า เปม-ยุ-ดา ผู้ประกอบด้วยความน่ารัก
ภาวินี อ่านว่า พา-วิ-นี มีความเจริญ
 รสริน อ่านว่า รด-สะ-ริน มีเสน่ห์เสมอ
 วรณัน อ่านว่า วอ-ระ-นัน การสรรเสริญ, การพรรณนา
 วราลี อ่านว่า วะ-รา-ลี สุกสว่างพระจันทร์
นิพาดา อ่านว่า นิ-พา-ดา ผู้ประเสริฐด้วยความดี
 พรชนิตว์ อ่านว่า พอน-ชะ-นิด เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า

 

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด ให้เป็นมงคลแก่ชีวิต

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกมงคล ทางทีมงาน The Asianparent Thailand ได้คัดเลือกชื่อมงคลลูกสาวให้คุณได้เลือกใช้ตั้งชื่อลูก จะมีชื่ออะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดวันพุธกลางวัน

 ชื่อมงคลลูกสาว + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
ภาวิดา อ่านว่า พา-วิ-ดา ผู้ได้รับการฝึกฝนมาดีแล้ว
เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา ผู้มีความเกษม
 บุษบากร อ่านว่า บุด-สะ-บา-กอน ความงามอันเต็มไปด้วยดอกไม้
ภาสิกา อ่านว่า พา-สิ-กา ผู้มีที่เข้าใจมีความสุข
 รักตาภา อ่านว่า รัก-ตา-พา ความรุ่งโรจน์รัศมีแดง, สีแดง
 ฐิตตา อ่านว่า ถิ-ตะ-ตา มีความมั่นคงในทรัพย์สิน
 กุลิสรา อ่านว่า กุ-ลิด-สะ-รา ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
ฐายิกา อ่านว่า ถา-ยิ-กา ผู้มีฐานะดี
 รวิสุดา อ่านว่า ระ-วิ-สุ-ดา ลูกสาวพระอาทิตย์
 กานต์มณี อ่านว่า กาน-มะ-นี แก้วมณีที่น่ารัก, แก้วงาม
นงลักษณ์ อ่านว่า นง-ลัก หญิงผู้มีลักษณะดี

 

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด ให้เป็นมงคลแก่ชีวิต

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกมงคล ทางทีมงาน The Asianparent Thailand ได้คัดเลือกชื่อมงคลลูกสาวให้คุณได้เลือกใช้ตั้งชื่อลูก จะมีชื่ออะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดวันพุธกลางคืน

 ชื่อมงคลลูกสาว + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
รุจิรา อ่านว่า รุ-จิ-รา ผู้มีความน่ายินดี
ลลิตา อ่านว่า ละ-ลิ-ตา ผู้มีความงดงามน่ารัก
 วิคณา อ่านว่า วิก-คะ-นา ผู้เป็นนักปราชญ์ด้านหนังสือ อักษร
วราลี อ่านว่า วะ-รา-ลี งดงามดั่งพระจันทร์
 วัจสา อ่านว่า วัด-จะ-สา ผู้มีความรุ่งโรจน์ยิ่ง
 วีรนาถ อ่านว่า วี-ระ-นาด มีผู้กล้าหาญปกป้อง
 กานต์สินี อ่านว่า กาน-สิ-นี สาวงามผู้น่ารัก
กัลยรัตน์ อ่านว่า กัน-ยะ-รัด มีความสามารถเป็นแก้ว,มีรัตนะอันประเสริฐ
วันนีย์ อ่านว่า วัน-นี ผู้เป็นที่น่าปราถนา
วิไลวรรณ อ่านว่า วิ-ไล-วัน ผิวงามดั่งทองคำ
รัตนรัตน์ อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-รัด ผู้มีทรัพย์ดั่งมณีชั้นยอด

 

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด ให้เป็นมงคลแก่ชีวิต

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกมงคล ทางทีมงาน The Asianparent Thailand ได้คัดเลือกชื่อมงคลลูกสาวให้คุณได้เลือกใช้ตั้งชื่อลูก จะมีชื่ออะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดวันพฤหัสฯ

 ชื่อมงคลลูกสาว + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
 ณัชชา อ่านว่า นัด-ชา  เกิดเพื่อความรู้
ดนิตา อ่านว่า ดะ-นิ-ตา ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
นิชาภา อ่านว่า นิ-ชา-พา มีรัศมีเฉพาะตน, รุ่งเรืองนาน
ลฎาภา อ่านว่า ละ-ดา-พา  หญิงงาม, หญิงสาวผู้น่ารัก
 ชัชชญา อ่านว่า ชัด-ชะ-ยา ผู้มีความรู้รวดเร็ว, รอบรู้
 ปาลิดา อ่านว่า ปา-ลิ-ดา ผู้ได้รับการป้องกันแล้ว, รักษาแล้ว
ปราณชล อ่านว่า ปราน-ชน ผู้ได้รับเกียรติอันดีงาม
คีติกา อ่านว่า คี-ติ-กา ผู้ได้รับความสุขเสมอ
 ชนารดี อ่านว่า ชะ-นา-ระ-ดี ผู้เป็นทีรักพอใจแห่งมวลชน
 ชลณนาถ อ่านว่า ชน-นะ-นาด ความรักอันมงคลยิ่ง
 ผริตา อ่านว่า ผะ-ริ-ตา กว้างใหญ่ไพศาล, แผ่ไพศาล

 

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด ให้เป็นมงคลแก่ชีวิต

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกมงคล ทางทีมงาน The Asianparent Thailand ได้คัดเลือกชื่อมงคลลูกสาวให้คุณได้เลือกใช้ตั้งชื่อลูก จะมีชื่ออะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดวันศุกร์

 ชื่อมงคลลูกสาว + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
 ณัชชา อ่านว่า นัด-ชา ผู้เกิดเพื่อความรู้
 สาธกา อ่านว่า สา-ทะ-กา  ผู้ทำให้สำเร็จประสงค์
 ชนิตา อ่านว่า ชะ-นิ-ตา ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้
 ปุณณภา อ่านว่า ปุน-นะ-พา  ผู้มีรัศมีอันเต็มเปี่ยม
 ศุทธดา อ่านว่า สุด-ทะ-ดา ผู้มีความสะอาดหมดจด
 ปาณิศา อ่านว่า ปา-นิ-สา เจ้าแห่งชีวิต
 สุทัตตา อ่านว่า สุ-ทัด-ตา ประทานมาดีแล้ว ,เกิดมาดี
 ธัญชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก ให้เกิดสิริมงคล, ให้เกิดโชค
 กนิษฐา อ่านว่า กะ-นิด-ถา น้องสาวคนเล็ก, นิ้วก้อย
 มนสิชา อ่านว่า มน-สิ-ชา เกิดในใจ, ความรัก
ชุติกาญจน์ อ่านว่า ชุ-ติ-กาน รุ่งเรืองหรืองามดังทอง

 

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิด ให้เป็นมงคลแก่ชีวิต

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกมงคล ทางทีมงาน The Asianparent Thailand ได้คัดเลือกชื่อมงคลลูกสาวให้คุณได้เลือกใช้ตั้งชื่อลูก จะมีชื่ออะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดวันเสาร์

 ชื่อมงคลลูกสาว + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
ดารานาถ อ่านว่า ดา-รา-นาด นักปราชญ์อันประเสริฐ
 รุจาภา อ่านว่า รุ-จา-พา มีรัศมีเรืองรอง,ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
 ธาริกา อ่านว่า ทา-ริ-กา ผู้ได้รับความสุขทุกเมื่อ
ทิพนาถ อ่านว่า ทิบ-พะ-นาด เป็นที่พึ่งแห่งคนทั้งหลาย
 ธารมิกา อ่านว่า ทา-ระ-มิ-กา ผู้ทรงไว้ด้วยคุณธรรม
 นลิน อ่านว่า นะ-ลิน ผู้ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐ
 วิรากร อ่านว่า วิ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
 สมิตา อ่านว่า สะ-มิ-ตา  ผู้ทรงไว้ด้วยความยิ้มแย้ม
 สวนาถ อ่านว่า สะ-วะ-นาด  เป็นที่พึ่งของตนเอง
รัญชนา อ่านว่า รัน-ชะ-นา น่ายินดี,น่ารักเสมอ
รัญชิดา อ่านว่า รัน-ชิ-ดา น่ายินดี, ผู้มีเสน่ห์, น่ารัก

ตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดพร้อมความหมาย

โดย อ.วรันณ์ธร กระจ่าง นักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่อ ลายเซ็น ฮวงจุ้ย

*บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ชื่อเล่นสุดฮิต ชื่อเล่นลูก เก๋ๆ ใช้ได้ทุกปีไม่มีเอาท์

105 ชื่อเล่นลูกภาษาจีนความหมายดีสำหรับหนูๆ

จัดไป 100 ชื่อญี่ปุ่นเท่ๆ สำหรับเด็กผู้ชาย

ชื่อญี่ปุ่นน่ารักๆ สำหรับเด็กผู้หญิง 100 ชื่อที่ คะวะอี๊เดสเนะ!!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner